BIO

Born on 24 April 1939 in Warsaw; son of the English philology graduate and economist Janusz Jeżewski and the writer and journalist Zofia, née Czartkowska. After the Second World War he lived in Lodz in the house of his grandfather, the botanist, cultural historian and writer Adam Czartkowski. He attended the city's Grammar School No. 8 in 1952/53. In 1953, he moved to Warsaw, where he attended the Klement Gottwald Grammar School. From 1956 he studied Romance philology at the University of Warsaw (UW). He made his debut as a translator with Polish versions of Henri Michaux's poems that were broadcast on a poetry show on Polish Radio in February 1959. He continued to collaborate with the poetry section of Polish Radio until 1970. In 1960, his translation of a Michaux poem appeared in print as Zabierzcie mnie (Carry ma away) in the periodical "Współczesność" (no. 7). After graduate in 1963 he worked until 1966 in the Romance section of the State Publishing Institute PIW. During this period he occasionally published translations of French-language poetry, including works by A. Breton, R. Char, H. Michaux, and P. Éluard, Spanish poets, including J. Goytisolo and A. Machado, Latin American poets, including J.L. Borges, O. Paz, and J. Gorostiza, and Dutch poetry (H. Claus), in the periodicals "Poezja" (1966-70), "Współczesność" (1966, 1968, 1970), and "Kultura" (1965, 1969-70). He made his debut as a poet in 1968 with the poem MCMLXVI, which appeared in "Poezja" (no. 3). He received a fellowship to go to France in 1970 and subsequently remained in the country. A year later he began collaborating with the Polish section of Organisation de la Radiotélévison Française (ORTF), which broadcast 65 programmes that he authored on the lives of twentieth-century French poets. He worked with ORTF for three years. He studied Polish at the University of Paris from 1973 to 1975. From 1974 he largely focused on translations of Polish literature into French, including works by Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Andrzej Kuśniewicz and Cyprian Kamil Norwid. He also translated French, Latin American, British and German poetry into Polish. During this period he began publishing essays in French which appeared in periodicals including
"Cahiers de l’Est" (1976; using the pen name Olivia Romagnoli). He was a member of the Polish Writers' Union (ZLP) from 1978 until its dissolution in 1983. He married the Philippine sociologist, painter and poet Maria Thelma Noval in 1976. From autumn 1978 to January 1980 he lived with his family in Cebu City in the Philippines before returning to Paris. He subsequently became active in the field of paratheatre, organizing a series of poet and musical evening events in French and Polish, where he acted as director and reciter. At the same time he remained active as a journalist and translator. He became a member of the Association des Traducteurs Littéraires de France in 1984. He occasionally published essays and articles on music, as well as translations of Polish literature, in French periodicals, including "Cahiers de l’Est" (1975-1976), "Le Monde de la Musique" (1980, 1982), "La Revue Musicale" (1983), "Obsidiane" (1983), "Études" (1983), "France Catolique" (1987-88, 1994), "Liberté Politique" (1999, 2005; likewise using the pen name Rémy de Marquoin), and in the Polish-language literary journal "Zeszyty Literackie" (Paris, 1983-84, 1986). His texts also appeared in "Les Cahiers Franco-Polonais" (1985-86), which was published in Poland. He received grants from Centre National des Lettres on numerous occasions (1983, 1991, 1996, 2000, 2006, and 2010). In 1989, he became a member of the Association of Polish Writers (SPP). He joined the Historical and Literary Society, (Towarzystwo Historyczno-literackie, Société historique et littéraire polonaise – SHLP) in Paris in 1990 and became a member of the Polish PEN Club in 1991. He was on the editorial board of "Nouveaux Cahiers de l’Est" in 1991 and 1992. His essays, articles and poetry, his own as well as translations, continued to appear sporadically in periodicals including "Zeszyty Literackie" (Warsaw, 1994-95, 2000, 2005), "Kultura" (Paris, 1993; using the pen name Paweł Molski) "Głos Katolicki" (Paris, 1994-2010), "Tygiel Kultury" (1998, 2000, 2002-04, and 2008-11), "Topos" (2011 and 2013-14). In 2004, he became chair of the society Les Amis de C.K. Norwid, whose goal was to promote the works and ideas of the poet Norwid in France. He received numerous awards, including the Karol Szymanowski Medal in 1984, the Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) Prize in 1987, the Konstanty Jeleński Prize in 1990, and the Polish PEN Club Prize in 2007. He was made a corresponding member of the European Academy of Sciences and Arts (EASA) in 2007, while in 2014 he was appointed to the Programme Council of the Museion Norwid Foundation. He has visited numerous countries, including Britain, Germany, Italy, Belgium, Switzerland, the USSR, Yugoslavia, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, the Philippines and Thailand. He was awarded the Medal for Merit to Culture – Gloria Artis in 2011 for his services to promoting Polish culture in France. In 2013, he received the Norwid Foundation medal for promoting the works of Cyprian Kamil Norwid in France. He has two children, Adam (b. 1977) and Mayumi (b. 1979). He lives in Paris.

Twórczość

1. Próba ognia. [Wiersze]. Powst. 1966-1981. Wyd. z ilustracjami Z. Beksinskiego. Paris: Editions Dembinski 1990, 64 s. Poezja Ponad Granicami. Wersja francuska zob. poz. .

2. Księga Snów. [Wiersze]. Powst. 1963-1988. Wyd. Kraków: Miniatura 1990, 56 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. francuskim: Le livre des rêves. Poésie. [Wybór i przekł. z polskiego:] C.-H. du Bord [i autor]. [Prolog:] N.-E. Boucheqif. [Angers]: Polyglotte-C.i.c.c.a.t. [2013], 84 s. Collection Vent d'Est.

3. Muzyka. [Wiersze]. Powst. 1976-1988. Wyd. z malarstwem M. Józefowicza. Warszawa : Tikkun 1995 , 112 s. Wyd. nas. łącznie z przekł. angielskim: Music. [Przeł.] P.J. Corness. Cissbury: Anima Poetry Press 2017, 167 s.

Przekłady

angielski

Music. [Przeł.] P.J. Corness. Cissbury 2017 [tekst w języku polskim i angielskim].

francuski

La musique. Poèmes. [Przeł.] D. Sila-Khan. Paris 1994.

4. Kryształowy ogród. Niby-haiku. Powst. 1993. Wyd. Kraków : Oficyna Krakowska 2000 , 89 s. Wyd. nast. w jęz. polskim i francuskim pt. Kryształowy ogród. Niby haiku = Le jardin de cristal. À la manière des haïku. Przekł.: K.A. Jeżewski, C.H. Du Bord. Paris: Éditions yot-art 2018 , 122 s.

5. Popiół słoneczny. [Wiersze]. Powst. 1980-1993. Wyd. Warszawa: Nowy Świat 2005 , 85 s.

6. Winnice przestrzeni. [Wiersze i proza poetycka]. Powst. 1960-1965. Wyd. Kraków: Miniatura 1995, 80 s. Poezja Współczesna. Wersja francuska zob. poz. .

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Winnice przestrzeni. [Proza poetycka]; Trzy preludia dla nieznajomej. [Wiersze].

7. Znak pojednania. [Wybór wierszy]. Posł.: B. Nowak. Poznań.: W Drodze 1997, 125 s.

8. L’Épreuve du feu précédé de Les vignes de l’espace. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski [przy współpracy:] C.-H. du Borda [i in.]. Troyes: Cahiers Bleus/Librairie Bleue 2005, 133 s. Wersja polska zob. poz. , .

9. Okruchy z wysokości. Dystychy na modłę Anioła Ślązaka. [Współwyd.:] Angelus Silesius: Anielski wędrowiec. [Wybór wierszy]. Przeł. z języka niemieckiego K.A. Jeżewski. Posłowie: P. W. Lorkowski. [Poznań]: Biblioteka Telgte 2007 s. 65-88. Zob. też Przekłady poz. .

10. W zaświecie snu. [Wiersze z rysunkami P. Jocza]. Łódź: Correspondance des Arts; Muzeum Książki Artystycznej 2008.

Informacja autora.

11. Żagle niebieskie. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2008, 104 s. Dekada Poetów.

12. Druga księga snów. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2009, 87 s.

13. Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011, 126 s. Wersja francuska zob. poz. .

14. Cyprian Norwid et la pensée de l'empire du Milieu. Paris: I’Harmattan 2011, 164 s. Critiques Littéraires. Wersja polska zob. poz. .

15. Płomień i noc. Wiersze o malarstwie = La flamme et la nuit. Poèmes sur la peinture. Przeł.: C.-H. du Bord i K.A. Jeżewski przy współpracy R. Legrasa i D. Sila-Khan. Toruń: A. Marszałek 2012, 136 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

16. Światłość u progu. [Wiersze]. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Redakcja „Toposu 2012, 71 s. Biblioteka „Toposu, t. 79.

17. Muzyka i świat. Rozmyślania. [Wiersze i eseje]. Z przedmową K. Lipki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2021, 418 s.

Przekłady

1. Przekłady zob. też Twórczość poz. ,,,, oraz Prace redakcyjne poz., , .
2. L. Frassati: Miasta dalekie. [Wiersze]. Warszawa: PAX 1970, 44 s.
3. J. Gorostiza: Śmierć nieskończona. [Poemat]. Wprowadzenie: O. Paz. Przekł. i posłowie: K.A. Jeżewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 44 s.
4. P. Surer: Współczesny teatr francuski. Inscenizatorzy i dramatopisarze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 278 s.
5. W. Gombrowicz: Journal. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris 1976-1981. Por. poz. .
[T. 1] 1953-1956 w przekładzie A. Kosko.
Tytuł oryginału polskiego: Dziennik.

[T. 2] 1957-1960. Paris: Denoël 1976, 260 s. Les Lettres Nouvelles. Wyd. nast. jako t. 2: Paris: Ch. Bourgois 1983; Paris: Ch. Bourgois; Denoël 1990. Collection 10/18.

T. 3 1961-1969. Paris: Ch. Bourgois 1981, 245 s. Wyd. nast.: [Paris:] Ch. Bourgois; M. Nadeau 1990. Collection10/18.

6. A. Kuśniewicz: Le Roi des Deux-Siciles. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.-X. Jaujard. [Wstęp:] P. Rawicz. Paris: A. Michel 1978, 317 s. Wyd. nast: tamże 1978. Le Livre de Poche [inf. autora]; wyd. 3 [właśc. 4] Paris: A. Michel 1980.
Tytuł oryginału polskiego: Król obojga Sycylii.

Nagrody

Nagroda francuska Séguier za najlepszą powieść zagraniczną 1978.
7. A. Kuśniewicz: L’état d’apesanteur. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1979, 332 s. Wyd. nast.: Paris: Librairie Générale Française 1983. Le Livre de Poche.
Tytuł oryginału polskiego: Stan nieważkości.
8. O. Paz: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i oprac.: K.A. Jeżewski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 136 s.
9. A. Kuśniewicz: La leçon de langue morte. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1981, 256 s. Les Grandes Traductions.
Tytuł oryginału polskiego: Lekcja martwego języka.
10. W. Gombrowicz: Souvenirs de Pologne. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: Ch. Bourgois 1984, 267 s. Wyd. nast.: tamże 1990. Collection 10-18;2066, toż 1991, 1995. Choix/Essais; Paris: Gallimard 2002, 337 s. Collection Folio,3802, tamże: 2003, 2005.
Tytuł oryginału pol.: Wspomnienia polskie.
11. Cz. Miłosz: Témoignage de la poésie. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: Presses Universitaires de France 1987, 154 s.
Tytuł oryginału polskiego: Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku.
12. Cz. Miłosz: Terre inépuisable. [Wiersze i proza]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: Poésie Fayard 1988, 165 s. Wyd. nast. tamże 1989.
Tytuł oryginału polskiego: Nieobjęta ziemia.
13. W. Gombrowicz: Varia II. [Wybór tekstów:] Ch. Jezewski. [Przeł. z polskiego] Ch. Jezewski [i in.]. [Przeł. z hiszpańskiego] M.-H. Méjean [i in.]. [Przeł. z włoskiego] Ch. Moiroud. [Paris]: Ch. Bourgois 1989, 395 s.
14. O kulturę Europy jutra. Wezwanie z Royaumont 27-28 kwietnia 1990. Tłum.: D. Fiedorowicz, K. Jeżewski, P. Kasznia. Paris: Association Colloques Culturels Européens 1990 , 126 s.
15. J. Andrzejewski: Les ténèbres couvrent la terre. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: P. Belfond 1991, 174 s. Collection Littérature Etrangère.
Tytuł oryginału polskiego: Ciemności kryją ziemię.
16. B. Schulz: Correspondance et essais critiques. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F. Lallier, D. Sila-Khan [współpraca:] D. Autrand. [Oprac., wstęp i objaśnienia:] J. Ficowski. Paris: Denoël 1991, 426 s.
17. A. Kuśniewicz: Constellations; Les signes du zodiaque. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, F.X. Jaujard. Paris: R. Laffont 1993, 280 s. Pavillons. Domaine de l’Est. Wyd. nast.: Paris 1999.
Tytuł oryginału polskiego: Strefy; Znaki zodiaku.
18. A. Zaniewski: Mémoires d’un rat. [Powieść]. [Przeł] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: P. Belfond 1994, 270 s. Le Livre do Poche. Wyd. nast. Paris: Librairie Générale Française 1998. Le Livre do Poche, 14411; Paris : Belfond 2018.
Tytuł oryginału pol.: Szczur.
19. W. Gombrowicz: Journal. [Przeł., przejrzał i uzupełnili] D. Autrand, Ch. Jezewski, A. Kosko. [Paris:] Gallimard 1995. Collection Folio, 2767, 2768. Por. poz. .
Tytuł oryginału polskiego: Dziennik.

T. 1. 1953-1958, 689 s.

T. 2. 1959-1969, 611 s.

20. W. Szymborska: Dans le fleuve d’Héraclite. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, I. Macor-Filarska. [Beuvry]: Maison de la Poèsie Nord-Pas-de-Calais 1995, 257 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.
21. M. Nurowska: Un amour de Varsovie. [Powieść]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. Paris: A. Michel 1996, 253 s. Wyd. nast.: Paris: France Loisirs 1997; [Paris]: Éditions de la Seine 1998.
Tytuł oryginału polskiego: Listy miłości.
22. A. Kuśniewicz: Eroica. Roman. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Przedm.:] C.-H. du Bord. Paris: Éditions des Syrtes 1999, 317 s.
23. C. Norwid: O Szopenie = Sur Chopin. [Wstęp:] J. Ekier. [Posłowie:] K. Jeżewski. [Przeł.:] K. Jeżewski, F.X. Jaujard, D. Sila, C.-H. du Bord. Łódź: Lodart 1999, 75 s.
Tekst w językach polskim i francuskim.

Zawartość

Czarne kwiaty = Fleurs noires [poz. ]; Nekrolog = Nécrologie; Fortepian Szopena = Le piano de Chopin.
24. T. Kępiński: Witold Gombrowicz et le monde de sa jeunesse. [Przeł.:] Ch. Jezewski, D. Autrand. [Paris]: Gallimard 2000, 386 s.
Tytuł oryginału polskiego: Witold Gombrowicz i świat jego młodości.
25. M. Nurowska: Celle qu’on aime. Roman. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Paris: Phébus 2000, 286 s. D’Aujourd’hui. Étranger. Wyd. nast. tamże 2001.
Tytuł oryginału polskiego: Miłośnica.
26. T. Tomsia: Schöner = Piękniejsze = C’est plus beau. [Wiersze]. [Przekł. francuski:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Przekł. niemiecki:] D. Müller-Ott. [Posłowie:] M. Wittbrot. Rimbach: Verlag Im Wald = Editions En Forêt 2000, 105 s. Reihe Quellen = Collection Sources.
Tekst w języku niemieckim, polskim i francuskim.
27. L. Żukowska: Le rêve sans fin = Nie kończący się sen. [Wiersze]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, K. Jezewski. Kraków: Oficyna Krakowska 2000, 217 s.
Tekst w języku francuskim i polskim.
28. A. Czcibor-Piotrowski: Un amour couleur myrtilles. [Powieść]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. Paris: R. Laffont 2001, 272 s. Pavillons. Domaine de l’Est.
Tytuł oryginału polskiego: Rzeczy nienasycone.
29. C. Norwid: Lumières du Royaume. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, J. Bourilly, P. Cazin. Saint-Benoît-du-Sault: Éditions Bénédictines 2001, 47 s.
30. K.K. Baczyński: L’insurrection angélique. [Wiersze]. [Wybór i przekł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Współpraca:] F.-X. Jaujard, D. Sila-Khan. Bruksela: Le Cri Editions 2004, 180 s. In’hui 62.
31. A. Bolecka: Mon cher Franz. [Powieść]. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. Paris: S. Wespieser 2004, 538 s.
Tytuł oryginału polskiego: Kochany Franz [dot. F. Kafki].
32. Jan Paweł II: Mon livre de méditations pour ceux qui souffrent, qui doutent, qui espèrent. [Wybór tekstów i oprac.:] K. Dybciak. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Monaco; [Paris]: Éditions du Rocher 2004, 282 s. [Wyd. 2] tamże 2011.
Tytuł oryginału polskiego: Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego.
33. Cz. Sobkowiak: Podziemne słońca = Soleils souterrains. [Wiersze]. Zielona Góra: Pro Libris; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2004, 51 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.
34. K.K. Baczyński: Testament de feu. Poèmes. [Wybór i przekł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Współpraca:] F.-X. Jaujard, D. Sila-Khan. Paris-Orbey: Arfuyen 2006, 191 s. Neige,12.
Tekst w języku polskim i francuskim.
35. C. Norwid: Cléopâtre et César. [Utwór dramatyczny]. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. [Posłowie:] K. Braun. Troyes: Cahiers Bleus; Librairie Bleue 2006, 161 s.
Tytuł oryginału polskiego: Kleopatra i Cezar.
36. Angelus Silesius: Anielski wędrowiec. [Wybór wierszy]. Przeł. K.A. Jeżewski. Posłowie: P.W. Lorkowski. [Współwyd.:] K.A. Jeżewski: Okruchy z wysokości. Dystychy na modłę Anioła Ślązaka. Poznań: Biblioteka Telgte 2007, 111 s. Zob. też Twórczość poz. .
37. Jan Paweł II: Mon dernier livre de méditations pour le troisième millénaire. [Wybór tekstów i oprac.:] K. Dybciak. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Monaco; [Paris]: Éditions du Rocher 2008,345 s.
Tytuł oryginału polskiego: Nowy elementarz Jana Pawła II. Na trzecie millenium. Teksty z lat 2001-2005.
38. T. Różewicz: Regio et autres poèmes. [Wybór wierszy]. [Przekł. i oprac.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. Paris: Arfuyen 2008, 200 s. Neige,20.
Tekst w języku polskim i francuskim.
39. Le pire est certain. Anthologie de la poésie catastrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.:] Ch. Jezewski, C.-H. du Bord. [Wstęp:] Ch. Jezewski. Paris: Cahiers Bleus/Zurfluh éditeur 2009, 180 s. Cultures d'Europe.
40. V. Segalen: Stele. [Wiersze]. Przeł. z francuskiego K.A. Jeżewski. Olsztyn: Centrum Polsko-francuskiego Côtes d’Armor – Warmia i Mazury 2009, 109 s.
41. C.K. Norwid: Chopin = Szopen. [Wstęp:] J. Ekier. [Posłowie:] K.A. Jeżewski. [Przeł.:] K.A. Jeżewski, C.H. du Bord, F.X. Jaujard, D. Sila-Khan, P. Cazin. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-francuskiej; [Piaseczno:] Dom Wydawniczy-Promocyjny Gal 2010, 100 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.
Zawiera też rysunki Norwida i zdjęcia autografu.

Zawartość

Fortepian Szopena = Le piano de Chopin [poz. ]; Czarne kwiaty [fragm.] = Fleurs noires [poz. ]; Promethidion [fragm.]; Słuchacz = L’Auditeur; Z listu do Karola Ruprechta = D’une lettre à Karol Ruprecht; Słowa Norwida o Szopenie = Propos de Norwid sur Chopin.
42. R. Char: Pieśń bezsenności. [Wiersze]. Przedmowa: A. Camus. Poznań.: Biblioteka Talgte 2011, 96 s.
43. C. Dobies: Wahadło w zegarze i inne zwątpienia. Wybór. [Przeł.:] L. Chemin, J. Dobies, K.A. Jeżewski. Paris: Galerie Roi Doré-Éd. Yot Art 2013, 60 s.
Tekst w języku polskim i francuskim.
44. Ten, który był trudem światła. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27 kwietnia 2014 = Celui qui fut labeur de la lumière. Hommage des poètes à Jean-Paul II à l'occasion de sa canonisation le 27 avril 2014. [Wybór i przedmowa:] W. Kudyba. [Przekł. z języka polskiego:] K.A. Jeżewski, C.H. du Bord. [La Ferte Sous Jouarre: Polska Misja Katolicka] 2014 , 101 s.
45. M. Noval: Wędrowny ptak = Oiseau errant = Pilgrim bird. Wybór wierszy. Przeł z francuskiego i angielskiego K.A. Jeżewski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016, 203 s.
Tekst w języku polskim, angielskim i francuskim.
46. C.K. Norwid: L'intarissable Source. [Wybór wierszy]. [Wybór, wstęp, red. i przekł.:] K.A. Jeżewski. Paris: Pierre-Guillaume de Roux 2017, 297 s.
47. Karol Szymanowski: Écrits sur la musique. [Przekł.:] Ch. Jezewski et Ch.-H. du Bord. Lyon: Symétrie 2018, 328 s.
Wybór z: Pisma muzyczne. T. 1. Kraków 1984.
48. A. Majka: Kardiogramy tożsamości. Camino. Rysunek i malarstwo. [Album]. [Oprac. redakcyjne] E. Skoczek. [Przekł.: I.Jannès-Kalinowski, K.A. Jeżewski, M. Sawczuk]. Kraków: Fundacja Suseia 2019, 45 s.
49. M. Noval: Birds in exile. Selected poems = Oiseaux en exil. Poèmes choisis. [Z rysunkami autora]. [Przeł. z angielskiego] Ch. Jeżewski. Paris: L'Harmattan 2019, 191 s. Poètes des Cinq Continents, 723.
Tekst w języku angielskim i francuskim.
50. O.V. de L. Milosz: Pieśni o zmierzchu. [Wybór wierszy w przekładach K.A. Jeżewskiego, B. Ostrowskiej i Cz. Miłosza. Przedmowa: K.A. Jeżewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 171 s.

Prace redakcyjne

1. A. Czartkowski, Z. Jeżewska: Fryderyk Chopin. [Red. merytoryczna:] Piotr Mysłakowski, Ewa Sławińska-Dahlig. Wyd. 7 uzupełnił K.A. Jeżewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; Narodowy Instytut Fryderyka Copina 2013, 527 s.
2. Prace redakcyjne zob. też Przekłady poz. , , , , .
3. Marszałek w poezji polskiej. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonał K.A. Jeżewski. Kraków: Rota 1985, 26 s.
4. W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego. [Wybór wierszy]. Oprac., noty i posłowie: K.A. Jeżewski. Wstęp: B. Schulz. Paris: Spotkania 1988, 598 s. Biblioteka Spotkań, 44. Wyd. II przejrzane i uzupełnione: Warszawa: Editions Spotkania 2022, 621 s.
5. W. Gombrowicz: Dzieła. T. 13-14. Varia. Red. naukowa tekstu: J. Błoński, J. Jarzębski. Wybór i układ tekstów: J. Jarzębski, K.A. Jeżewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996-1997.

T. 13. Publicystyka. Wywiady. Teksty różne. 1939-1963. Tłum. [z hiszpańskiego]: I. Kania, Z. Chądzyńska, R. Kalicki. 1996, 506 s.

T. 14. Publicystyka. Wywiady. Teksty różne. 1963-1969. Tłum.: I. Kania, B. Baran [i in.]. 1997, 551 s.

6. C. Norwid: Vade-mecum. [Wiersze]. [Przeł.:] Ch. Jezewski i in. [Przedmowa:] J. Fert. [Posłowie, objaśnienia i przypisy:] Ch. Jezewski. Montricher: Noir sur Blanc 2004, 358 s.
7. A. Czartkowski: Beethoven. Próba portretu duchowego. Rozszerzył, oprac. i antologią polskich wierszy o kompozytorze opatrzył K.A. Jeżewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2010, 376 s.
8. H. Michaux: Przestwór wewnątrz. Przeł. z języka francuskiego K.A. Jeżewski. Poznań: Biblioteka Telgte 2022, 178 s.
9. Rzeki ogniste. Antologia polskiej poezji katastroficznej (XIX-XX wiek). Wybrał i przedmową opatrzył K.A. Jeżewski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2022, 312 s.
10. W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego. Oprac. antologii, wstęp i noty K.A. Jeżewski. Warszawa: Editions Spotkania 2022, 621 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2008.

Wywiady

La littérature polonaise en France. „Perspectives Polonaises”, Warszawa 1978 nr 6;.
Muzyka to początek i koniec, genesis i apokalipsa. Rozm. W. Kudyba. „Topos2013 nr 1/2.
Twórczość potęguje moją energię... Rozm. J. Franciosa. „Pro Libris2019 nr 1/2.

Słowniki i bibliografie

Z. i A. JUDYCCY: Krzysztof Andrzej Jeżewski. W: Polonia. Słownik biograficzny. Warszawa 2000.
Z. i A. JUDYCCY: Krzysztof Andrzej Jeżewski. W: Polacy we Francji. Historia i współczesność. Warszawa 2004.

Ogólne

Artykuły

D. SILA-KHAN: Regions de la grande metaphysique [fragment]. „Cahiers Bleus”, Paryż 1982 nr 25.
A. BOGUSŁAWSKI: Magia poezji Krzysztofa Jeżewskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żolnierza”, Londyn 1995 nr 32.
L. LEWIN: Naiwność metafizyczna. „Rzeczpospolita1996 nr 109.
K. DYBCIAK: Poetycki Feniks z popiołu słonecznego. O twórczości Krzysztofa Jeżewskiego. „Fronda2006 nr 41.
Cz. SOBKOWIAK: Poeta i tłumacz. „Pro Libris2006 nr 1.
K. ŚWIEGOCKI: Światło ocalenia. O poezji Krzysztofa Jeżewskiego. W tegoż: Od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2006.
P. CHRZCZONOWICZ: Norwidowskie związki z poezją polską na emigracji widziane przez współczesnego poetę emigracyjnego Krzysztofa Jeżewskiego. „Symbolae Europaeae2010 nr 3.

Muzyka

K. LISOWSKI: Zamknięte koło sztuki. „Tygodnik Powszechny1996 nr 22.
M. NIEMIEC: Cisza muzyki. „Tygiel Kultury1996 nr 3.
B. NOWAK: Tajemnica muzycznych ogrodów. „Twórczość1996 nr 10.
J. FERT: Muzyka Krzysztofa Jeżewskiego. „Akcent1997 nr 2.
T. GRZYBKOWSKA: Musica sola manet. „Zeszyty Literackie1997 nr 2.
K. ŚWIEGOCKI: U podstaw metafizycznego myślenia poety. W tegoż: Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Wwa 2006.
K. LIPKA: Świadek wyższej realności. „Tygiel Kultury2008 nr 4/6.

Znak pojednania

Z. CHOJNOWSKI: Wszyscy staniemy się światłem. „Nowe Książki1998 nr 1.

Okruchy z wysokości

CZ. SOBKOWIAK: Drogi duchowych wędrówek. „Tygiel Kultury2009 nr 4/6 [dot. też: Żagle niebieskie].
CZ. SOBKOWIAK: Obszary duchowości. „Pro Libris2009 nr 2 [dot. też: Żagle niebieskie].

Żagle niebieskie

Z. CHOJNOWSKI: Anielszczyzna. „Nowe Książki2009 nr 11.
CZ. SOBKOWIAK: Drogi duchowych wędrówek. „Tygiel Kultury2009 nr 4/6 [dot. też: Okruchy z wysokości].
CZ. SOBKOWIAK: Obszary duchowości. „Pro Libris2009 nr 2 [dot. też: Okruchy z wysokości].
CZ. SOBKOWIAK: Wysokie natchnienie kajaka „Moby Dick. „Odra2010 nr 1.

Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka

A. KOMOROWSKA: Esej sinologiczny o Norwidzie. „Studia Norwidiana2011 [t.] 29; polemika: K.A. JEŻEWSKI: Kilka uwag do artykułu dr Agnieszki Komorowskiej Esej sinologiczny o Norwidzie (Studia Norwidiana 2011, nr 29) na temat mojej książki Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. „Studia Norwidiana” 2016 [t.] 34, odpowiedź: A. KOMOROWSKA : Jeszcze o recenzji. Odpowiedź Krzysztofowi Andrzejowi Jeżewskiemu . Tamże.
A. SZOSTAK: Milcząca obecność Wschodu. „Topos2012 nr 5.
E. SKALIŃSKA: Chiński Norwid” a myśl i poetyka norwidologii polskiej. „Colloquia Litteraria2014 nr 2.
B. ZEMANEK: Norwid a sprawa chińska. O konieczności współpracy. „Wiek XIX2016.

Płomień i noc

W. KUDYBA: Duchowość obrazu. „Fraza2013 nr 4.
A. SZYMAŃSKA: Kłębek istnienia. „Nowe Książ2013 nr 7.

Światłość u progu

A. SZYMAŃSKA: Romantyk z wyboru. „Topos2013 nr 1/2.

Muzyka i świat

K. Bilica: Rozterki osiołka. „Ruch Muzyczny2022 nr 19.

C. Norwid: O Szopenie = Sur Chopin

J. GISZCZAK: Jak brzmi francuski „Fortepian Szopena. O trudnościach przekładu literackiego. „Studia Norwidiana2013 [dot. m.in. przekładu K. Jeżewskiego].