BIO

Urodzony 14 lutego 1910 w Warszawie; syn Emila Mitznera, księgarza, i Zenobii z Rejmanów, urzędniczki. Ojciec Piotra Mitznera, poety, historyka literatury. Uczęszczał do Gimnazjum im. S. Staszica, a następnie do III Męskiego Gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Po zdaniu w 1929 matury, studiował do 1931 prawo na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Pracę dziennikarsko-publicystyczną rozpoczął w 1928 notatkami zamieszczanymi w dzienniku Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), „Robotnik”. W 1929-36 należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR; przewodniczący okręgu warszawskiego), w 1930-33 do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS), do którego organu pt.Akademicki Głos Niezależny” pisał artykuły (1930). Ożenił się z Anną Golde, historyczką, działaczką ZNMS (rozwiedzeni). W 1930 wstąpił do PPS. Był jednym z założycieli i w 1931-32 redaktorem naczelnym miesięcznika młodzieży OMTUR, „Płomienie” (podpisywał tu pseudonimem: Cezary Kraft, Rafał Świetlicki). Od 1933 należał do Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich. W 1933-37 pracował w „Tygodniu Robotnika” jako sekretarz redakcji. W grudniu 1935 wspólnie z Erykiem Lipińskim i Andrzejem Nowickim założył i do 1938 redagował tygodnik satyryczny „Szpilki”; od marca 1936 zamieszczał tu cotygodniowy felieton pt. 7 dni chudych (pod pseudonimem Jan Szeląg). W 1936 redagował „Echo Tygodnia”. W 1937-38 był redaktorem naczelnym „Dziennika Ludowego”, w którym drukował również liczne artykuły. W 1936-38 wytoczono mu kilkanaście procesów prasowych; od lutego do listopada 1938 przebywał w więzieniu. W tymże roku ożenił się z Wandą Więckowską (rozwiedzeni). W 1938-39 pełnił funkcję referenta prasowego socjalistycznego Zarządu Miejskiego miasta Łodzi. Po wybuchu II wojny światowej przebywał początkowo w Wilnie, gdzie należał do socjalistycznej organizacji konspiracyjnej Wolność. Od grudnia 1939 do lutego 1940 był kierownikiem literackim Białostockiego Teatru Miniatur. Wiosną 1940 przybył nielegalnie do Warszawy, gdzie kontynuował działalność w ugrupowaniu Wolność, które następnie połączyło się z organizacją Wolność, Równość, Niepodległość (WRN). Publikował w podziemnych pismach „Wolność”, „Wolność, Równość, Niepodległość”, „Demokrata”. W 1943 został przypadkowo aresztowany, po krótkim czasie, nierozpoznany, został zwolniony. W 1943-44 ukrywał się (pod nazwiskiem Marian Zawadzki) w Komorowie pod Warszawą. Zorganizował akcję wydawniczą Wisła, wspieraną przez prywatnych ofiarodawców, poprzez którą udzielał pomocy pisarzom, skupując od nich rękopisy utworów z zamiarem opublikowania ich po wojnie (wydawnictwo nie wszczęło działalności po 1945 i maszynopisy, które się zachowały, zwróciło autorom). Od stycznia do grudnia 1945 przebywał w Łodzi i redagował tygodnik „Pobudka”, ponownie zaczął współpracować ze „Szpilkami”, wszedł w skład kolegium redakcyjnego (do 1955 członek), wznowił tu swój stały felieton 7 dni chudych (1945-57; od 1951 pt. 7 dni). Po powrocie do Warszawy był do 1947 członkiem Rady Naczelnej PPS i równocześnie do 1946 redaktorem naczelnym „Robotnika”, w którym publikował także felietony (pod pseudonimem Niemy). Został doradcą prasowym Spółdzielni Wydawniczej Wiedza i redaktorem naczelnym pisma spółdzielczego „Tydzień” (1946-48). Pełnił funkcję referenta prasowego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (1947-48), a następnie dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego (1948-49), redaktora naczelnego „Muchy” (1949-51) i kierownika literackiego Teatru Syrena (1949-50). W 1948 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od tegoż roku był wykładowcą w Szkole Prawniczej im. T. Duracza w Warszawie. W 1949-52 wygłaszał w Polskim Radiu komentarze dnia oraz odpowiedzi na listy w audycji Fala 49. W 1950 ożenił się z Larysą Zajączkowską, powieściopisarką. Felietony, artykuły i recenzje publikował m.in. w „Expressie Wieczornym” (w 1951-57 stały felieton pt. Kartki z kalendarza podpisywany Jan Szeląg), „Głosie Pracy” (w 1951-52 stałe recenzje teatralne), „Twórczości” (1951-53), „Świecie” (w 1952-57 stała rubryka pt. Nasza kronika podpisywana Jan Szeląg). W 1952 został członkiem Związku Literatów Polskich. W tymże roku wchodził w skład kolegium repertuarowego Teatru Satyryków Syrena w Warszawie. Należał też do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP; w 1954-56 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego). W 1953-55 był ponownie redaktorem naczelnym „Szpilek”. Redagował dział pt. Satyra w „Roczniku Literackim” za lata 1955, 1957-60, 1962. W 1956 pełnił obowiązki redaktora naczelnego rozgłośni radiowej Kraj i biuletynu radiowego „Kraj”. W 1957 został usunięty z PZPR z zakazem publikacji przez trzy lata (przyjęty ponownie w 1963). W następnych latach publikował artykuły i felietony w czasopismach „Rolnik Spółdzielca” (1959-68; podpisany: Adam, Błystek, Bronisław, H.R., Karol, Koszałek-Opałek, Leon, Marcin, Marek, Marian, Mateusz, Michał, Seweryn, Sylwester, Teresa), „Kurier Polski” (1960-64; felietony podpisywane Wodnik), „7 dni w Polsce” (1960-65; felietony podpisywane Wars), „Nowa Kultura” (1961-63; stały felieton pt. Tak i nie podpisywany Jan Szeląg), „Kultura” (1963-68; członek kolegium redakcyjnego; tu kontynuował cykl felietonów pt. Tak i nie podpisywany Jan Szeląg), „Kontynenty” (1964-68; tu stała rubryka pt. Antykwariat podpisywana Jan Szeląg). Równocześnie z działalnością publicystyczno-literacką zajmował się pracą dydaktyczno-naukową na kierunku dziennikarskim UW. Od 1951 wykładał na Wydziale Dziennikarskim UW, w 1954 został starszym wykładowcą, a następnie zastępcą profesora. W 1961 uzyskał magisterium na tym wydziale. Redagował „Biuletyn Prasoznawczy” Studium Dziennikarskiego UW i Ośrodka Dziennikarskiego SDP. W 1965 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1966 profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Historii Dziennikarstwa i Studium Dziennikarskiego UW. W 1966 otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. W 1968 ze względu na stan zdrowia ustąpił z pełnionych funkcji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1953), Krzyżem Oficerskim (1954) i Krzyżem Komandorskim (1966) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 grudnia 1968 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Mussolini szuka ratunku w Abisynji. [Warszawa:] Towarzystwo Wydawnicze Światło 1935, 15 s.

2. Voyage en Pologne. Varsovie: Département de Presse et d'Information Ministère des Affaires Etrangères; Paris: Richard [1948], [18] k.

Broszura wydana przez Departament Prasy i Informator Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Dyrektor nie przyjmuje. Komedia w 3 aktach. [Współautorka:] S. Grodzieńska. Przekrój 1950 nr 292 s. 13-14, nr 294 s. 13-14. Prapremiera: pt. Papscy. Łódź, Teatr Osa 1951.

4. Wyprawy w przeszłość. [Szkice historycznoliterackie]. Warszawa: Czytelnik 1953, 209 s.

Na karcie tytułowej również pseudonim: Jan Szeląg.

Zawartość

Do czytelnika. – Wyprawa w przeszłość [dot. literatury polskiej przełomu XIX i XX w.]; Autor bajki z III części „Dziadów” [A. Mickiewicza]; o A. Góreckimi; Nad Kraszewskim: „Opowiadania”; „Złote jabłko”; „Szalona”; „Hołota”; „Pamiętnik panicza”. – Człowiek bez jutra [dot. powieści J. Zacharyasiewicza]; Odzyskany satyryk [M. Biernacki]; Nie tylko „śtucki” pisał Bałucki [o powieści M. Bałuckiego]; Pańskie dziady [M. Bałuckiego]; Kłopoty Adolfa Dygasińskiego [o jego korespondencji z J. Baudouinem de Courtenay]; Zygmunt Podfilipski i jego pan [dot.: J. Weyssenhoff: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego]; Nieznany list Prusa [do J. Baudouina de Courtenay z 1899 r.]; Kijowski kartel cukrowniczy działa [dot.: A. Gruszecki: Tuzy]; Bankructwo Wincentego Kosiakiewicza; Żywy klasyk [B. Hertz]; Było to wczoraj.

5. [Siedem] 7 dni. [Felietony]. Warszawa: Czytelnik 1954, 257 s.

Na karcie tytułowej również pseudonim: Jan Szeląg.
Wybór felietonów satyrycznych z lat 1945-1953.

6. Zenit i nadir. [Powieść]. Powst. 1956-1957. Do druku podał i wstępem opatrzył P. Mitzner. Toruń: A. Marszałek 2006, 146 s.

Podpisane: Z. Mitzner (Jan Szeląg).

7. Mroki dnia. [Powieść kryminalna]. Warszawa: Czytelnik 1963, 244 s.

8. Tak i nie. Wybór felietonów z lat 1936-1966. Warszawa: Czytelnik 1966, 406 s.

Na karcie tytułowej również pseudonim: Jan Szeląg.

9. [Trzynaście] 13 lat i 113 dni. Felieton historyczny. Warszawa: Czytelnik 1968, 346 s.

Podpisane: Jan Szeląg.
Zbiór felietonów politycznych z lat 1926-1939.

10. Spotkania. Wspomnienia, polemiki, korespondencja. Wybór: P. Mitzner. [Wstęp:] B. Krzywobłocka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 228 s.

Na karcie tytułowej również pseudonim: Jan Szeląg.

Zawartość

Zawiera felietony i wspomnienia z lat 1937-1968 (niektóre wydane z rękopisu): Cztery daty [dot. J. Tuwima]; Ze wspomnień redaktora [dot. K.I. Gałczyńskiego]; Pod flagą poety [dot. K.I. Gałczyńskiego]; Dorożka Gałczyńskiego; Spojrzenie w stronę Anina [dot. J. Zaruby]; Audycja Ginczanki; Wspominając Bronisława Linkego; Lampka miodu [dot. M. Hemara]; Umarł Zbigniew Zapasiewicz [ojciec]; Słowo o Edwardzie Szymańskim; Pani Stefania [Sempołowska]; Wspomnienie o Janie Dąbrowskim; Na zachód od życia [dot. J. Dąbrowskiego]; W epoce kamienia brukowego [dot. Z. Uniłowskiego]; Nowe spotkanie z [H.] Krahelską i [P.] Kubiszem; Testament Alfreda Lauterbacha; Kaden [J. Kaden-Bandrowski]; Kłopoty z Irzykowskim; Wspominam Nałkowską; Breza (W cieniu „Spiżowej bramy”); Dzień urodzin pani Marii Dąbrowskiej; Broniewski; Przyjaciel [dot. L. Staffa]; Lechoń; Dwa wyjścia [dot. J. Lechonia]; Wieczorna rodaków rozmowa [dot. H. Hanke]; W teatrze [dot. H. Hanke]; Poeta Warszawy [dot. Wiecha]; Wiech; Bronisław Wieczorkiewicz; Odmeldował się na zawsze... [dot. R. Kwiatkowskiego]; Biedny Yorick [dot. R. Boskiego]; Nasz przyjaciel – Rafał Praga; Kartka „Ekspressu” [dot. R. Pragi]; Umarł świetny felietonista [A. Polewka]; Rysownik, Kowal i Poeta [dot. H. Grunwalda]; Solski; Zelwerowicz; Rozmowy z [W.] Godikiem; Wielkość Leona Schillera; Jeszcze raz o panu Fryderyku [Jarossym]; Powracająca gwiazda [Pola Negri]; ABC; Czarodziej z Doliny Szwajcarskiej [A. Sielski]; Pan [W.] Miernicki; Listonosz Antoni Śmiela; Ludzie i skarby; Ostatni; Żegnamy wielkiego lekarza [A. Biernackiego]; Jubileusz z sercem [A. Molla]; Zawsze wierna; Znałem Cyniana; Łodzią; Pan Ciesielski; Wakacje z krową; Kartka z pamiętnika, którego jeszcze nie ma. – Nadto korespondencja Z. Mitznera z J. Tuwimem, K.I. Gałczyńskim, J. Zarubą, T. Brezą, M. Dąbrowską, W. Broniewskim, S. Wiecheckim, F. Topolskim.

Przekłady

1. L. Blum: Sprawa pokoju. Przekł.: A. Mitzner, Z. Mitzner. Warszawa: Renaissance [1936], 148 s.

Prace redakcyjne

1. Pożegnanie z Hitlerem. Oprac.: E. Lipiński, [Z. Mitzner]. [B.M.W.] Czytelnik 1945, 64 s. Wyd. 2 Łódź 1946.
Z. Mitzner podpisany: Jan Szeląg.
2. Polska karykatura polityczna. [Teka]. Red.: J. Lenica, A. Marianowicz, [Z. Mitzner]. Wstęp: [Z. Mitzner]. Warszawa: Czytelnik 1950, 21 s., [73] k. Wyd. 2 tamże 1951.
Z. Mitzner podpisany: Jan Szeląg.
3. Satyra polska w walce o pokój. [Wstęp: Z. Mitzner]. Red.: E. Lipiński, A. Marianowicz, Z. Mitzner. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 119 s.
Z. Mitzner podpisany: Jan Szeląg.
4. M. Bałucki: Pańskie dziady. Powieść fotografowana z natury. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Z. Mitzner. Warszawa: Czytelnik 1951, 261 s. Wyd. 2 tamże 1953.
5. Było to wczoraj. Wybór z pamiętników bezrobotnych, chłopów, emigrantów i lekarzy. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Mitzner. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, XXIII, 284 s. Wyd. 2 tamże 1952.
6. W. Orkan: Wybór nowel i opowiadań. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Z. Mitzner. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, XI, 144 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1952, wyd. 3 1953.
7. L. Rydel: Ferenike i Pejsidoros. Opowiadanie. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Z. Mitzner. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, IX, 92 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1952, wyd. 3 1953, wyd. 4 1959.
8. W. Kosiakiewicz: Nowele i opowiadania. Wybrał i wstępem opatrzył Z. Mitzner. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 168 s.
9. J. London: Opowieści z północy i południa. Tłumaczenie: G. Karski i Z. Glinka. Wyboru dokonał Z. Mitzner. Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, XIX, 262 s.
10. J. Zaruba: Prawda w oczy kole. Karykatury. [Wyd. albumowe]. Wybór i wstęp: Z. Mitzner. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa1954, XXIX, [29] k., 107 tablic.
Tekst w języku polskim, rosyjskim, francuskim.
11. J. Effel: Stworzenie świata. Wybrał, oprac. [i wstępem opatrzył Z. Mitzner]. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa1955, 232 s. Wyd. 2 tamże 1955.
Opracowanie podpisane: Jan Szeląg.
12. Obrachunki wiejskie. [Antologia utworów satyrycznych]. Zebrał i oprac. Z. Mitzner. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 273 s.
13. J. Effel: Adam w raju. Oprac. polskie: [Z. Mitzner]. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa1957, 131 s. Wyd. 2 tamże 1958.
Opracowanie podpisane: Jan Szeląg.
14. B. Hertz: Bajki i satyry. Wyboru dokonał, przedmową oraz przypisami opatrzył [Z. Mitzner]. Warszawa: Czytelnik 1957, 598 s.
Opracowanie podpisane: Jan Szeląg.
15. Satyra prawdę mówi. 1918-1939. Wybór i oprac.: Z. Mitzner, L. Pasternak. Wstęp: Z. Mitzner. Warszawa: Czytelnik 1963, 547 s.
16. J. Dąbrowski, J. Koskowski: Niepiękne dzielnice. Reportaże o międzywojennej Warszawie. Wybór i oprac.: Z. Mitzner. [Posłowie:] Z. Mitzner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 508 s.
17. Teoria i praktyka dziennikarstwa. Red.: B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, 236 s., tabele.
18. Wzdłuż dalekiego brzegu. Wybór reportaży z lat międzywojennych. Wyboru dokonali: J. Gembicki, Z. Mitzner. Warszawa: Czytelnik 1966, 742 s.
19. J. Effel: Stworzenie świata. [Oprac. polskie: Z. Mitzner]. Katowice: Stapis 1992, 159 s.
Wybór z poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957, 1964, 1966;.

• Informacja P. Mitznera 1973.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 21 cz. 2 z. 88. Wrocław; Kraków 1976 (L.M. Bartelski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

M. Brandys: Felieton nie błahostka. Świat 1953 nr 51/52.
• [J. Szczepański] J. Szcz.: Publicystyka Szeląga i felietony Mitznera. Nowa Kultura 1953 nr 47.
• [J.Z. Słojewski] Hamilton: Puste miejsce. Kultura 1968 nr 50 [wspomnienie pośmiertne].
M. Grzelecki: Takim go pamiętamy. Felietonista profesorem. Merkuriusz 1969 nr 2.
A. Nowicki: Zbigniew Mitzner założyciel „Szpilek. Merkuriusz 1969 nr 2.
A. Marianowicz: Mitzner. „Szpilki1976 nr 4.
P. Mitzner: Mój ojciec – konspirator. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1998 z. 125.

7 dni

A. Strumiłowski: 7 dni” Szeląga. Życie Literackie 1955 nr 6.

Tak i nie

J.Z. Jakubowski: Pod patronatem Bolesława Prusa. Kultura 1966 nr 30.
W. Sadkowski: Felietonistyka Zbigniewa Mitznera. Nowe Książki 1966 nr 19.

13 lat i 113 dni

R. Frelek. „Nowe Książki1969 nr 5.

Spotkania

• [J. Wichmański] Widok: Spotkanie ze Zbigniewem Mitznerem. Odgłosy 1979 nr 39.

Satyra prawdę mówi

A. Mostowicz: Satyra dwudziestolecia. Nowe Książki 1964 nr 12.