BIO

Urodzony 8 maja 1910[P] w Kopaczówce pod Łuckiem na Wołyniu; syn Wiesława Misakowskiego, rolnika i rzemieślnika, i Anny z Nowaków. Dzieciństwo i młodość spędził w Stawropolu na Kaukazie, gdzie w czasie I wojny światowej osiedliła się jego rodzina. Po ukończeniu szkoły średniej odbywał studia w wyższej szkole rolniczej (Stawropolski Sielskochoziajstwiennyj Instytut); w 1937 uzyskał dyplom inżyniera rolnika. Debiutował w 1939 wierszami w języku rosyjskim, opublikowanymi w piśmie „Rostowska Prawda”. Następnie pracował w sowchozach na Ukrainie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941, został skierowany do budowania fortyfikacji obronnych; zachorował na ostre zapalenie stawów i przebywał w szpitalu. W 1942 został wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe na teren Brandenburgii; tu zetknął się z Polakami pracującymi przymusowo w niemieckich gospodarstwach rolnych. Po II wojnie światowej, w 1945 przyjechał do Polski. Najpierw przebywał w Cycowie (województwo lubelskie), gdzie pracował u gospodarza. W 1946 wyjechał na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Kołaczu pod Połczynem-Zdrojem. Pracował w różnych zawodach, m.in. jako robotnik rolny, krawiec, urzędnik. Twórczość literacką w języku polskim rozpoczął około 1955, ogłaszając fraszki. Pracę zarobkową łączył z poznawaniem kultury i literatury polskiej oraz pogłębianiem znajomości języka polskiego. W 1958-59 publikował wiersze na łamach dodatku niedzielnego „Głosu Koszalińskiego” pt. „Głos Tygodnia”. W 1959 przeniósł się do Połczyna-Zdroju i podjął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisk Połczyn-Zdrój. Liczne wiersze, prozę, felietony oraz tłumaczenia z języka rosyjskiego i niemieckiego publikował m.in. w „Odrze” (1959-65), „Pomorzu” (1959-70, z przerwami, podpisany też Mis; tu w 1960-61 cykl felietonów; w piśmie tym prowadził stałą kronikę koszalińską), „Głosie Koszalińskim” (1961-74; tu stała współpraca). Od 1960 mieszkał w Świdwinie i pracował na stanowisku zastępcy inspektora oświaty, a następnie w 1961-74 kierownika Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Był inicjatorem i organizatorem wielu ogólnopolskich imprez kulturalnych, m.in. konkursu poetyckiego im. J. Śpiewaka, Festiwalu Muzyki i Piosenki Żołnierskiej w Połczynie-Zdroju (1967), ogólnopolskiego przeglądu filmów o tematyce turystyczno-krajoznawczej Świdwińskie Noce Filmowe (1970). Był także założycielem Teatru Propozycji Kontrasty oraz działaczem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1964 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1967-74 pełnił funkcję sekretarza zarządu Oddziału Koszalińskiego. W 1969 został prezesem grupy twórczej Baszta, skupiającej poetów, plastyków i fotografików. Kontynuował twórczość literacką na łamach tygodnika „Fakty” (1975-76, 1980-81) oraz dziennika „Głos Pomorza” (1975-81). W 1975 przeszedł na rentę specjalną, przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów za szczególne zasługi dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przez pewien czas pracował w kinie Warszawa w Świdzinie. W 1976 zamieszkał w Słupsku. Kontynuował działalność w ZLP: od 1978 był skarbnikiem zarządu Oddziału Koszalińskiego i jednocześnie członkiem Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego ZLP; w 1980 został prezesem nowo powstałego Oddziału Słupskiego ZLP (w 1981 wchodził w skład jego zarządu). W 1980 został członkiem The International Academy of Poets w Cambridge (Wielka Brytania), w 1982 członkiem Science Fiction Poetry Association w Portland (USA). W 1985 przeniósł się do Żyrardowa. Był wielokrotnym laureatem konkursów poetyckich. Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1968), Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego (1970), Złotą Odznaką Zasłużony Popularyzator Wiedzy (1974) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 9 lipca 1996 w Żyrardowie; pochowany na miejscowym Cmentarzu Parafialnym.

Twórczość

1. Kiedy nadchodzi noc. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 18 s. Koszalińskie Arkusze Poetyckie.

2. Jest taki świat. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1964, 70 s.

Zawartość

Cykle: Jest taki świat; W małym miasteczku; Kroki Hamleta; Spotkanie z morzem.

3. Sydonia. Poemat historyczny. Posłowie: Z Boras. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 36 s. Wyd. 2 tamże 1978.

4. Do utraty snu. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 66 s.

5. Dwa okna. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 76 s.

Zawiera wiersze w pięciu częściach oraz cykl: Ku tobie ciągną moje drzewa.

6. Mój stary, dobry świat. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 123 s.

Zawartość

Miejsce mojego dzieciństwa; Śmiech; Koniec świata; „Błagam cię, Boże, zrób to!”; Kraina czarów; Piękna harmonia bólu i rozpaczy; On coś zataił; Listy; Kłopoty z tożsamością; Mój stary, dobry świat; Niech żyje mrok; Zostałem bohaterem; Najważniejsze – nie stać w miejscu; Długo jeszcze słychać było odgłosy detonacji; Bajeczka o powstaniu świata; Moja nieodłączna udręka; Któż mógłby się spodziewać, że będzie taka piękna; Pechowy dzień; Tajemnica; Nauka śpiewu; Wkładanie szat królewskich; Wymiana głów; Potwór mówiący; Życzliwi; Jęzor wołu; U fryzjera; Przygoda u dentysty; Wszystkim nam zepsuł apetyt; Seans ze strip-teasem; W świecie halucynacji; Noc poślubna; Dziwne seanse miłości; Monolog z łysiną; Lubi dobrą robotę; Przez wieki; Wariat, istny wariat; W trumnie; Tłusty jesteś, cywilizowany ludożerco!; Wylew złości; Wśród wielkich ludzi; Wśród świń; Diagnoza na odległość; Żniwa.

7. List. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 86 s.

8. Gdziekolwiek z dala od świata. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 75 s.

9. Hołoble. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1978, 69 s.

10. Ku tobie ciągną moje drzewa. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 51 s.

Zawartość

Cykle: Ku tobie ciągną moje drzewa; Między nami jest prześwit.

11. Nie ma wyboru. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 56 s.

12. Poezje. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 250 s.

Zawiera wybór z poz. , , , , , , , oraz wiersze nowe.

13. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 162 s.

14. Trzy chwile. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 63 s.

15. Żarna. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 112 s.

Zawartość

Cykle: Wybacz mi drogi motylu...; Poezja jest zbyt łagodna...; W nocy zobaczyłem we śnie...; A my albo dojrzewamy...; Złóżmy hołd śmierci...

16. Gdy wychodzisz z domu nie zapominaj o sobie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Miniatura 1990, 77 s.

Tytuł na okładce: gdy...

Zawartość

Cykle: gdy wychodzisz z domu; nie zapominaj o sobie.

17. To, czego nie ma. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1994, 126 s.

Zawartość

Cykle: Nocleg w szczerym polu; To, czego nie ma; Filozof i wulkan.

Wybory utworów literackich w przekładach

rosyjski

Ja ne skazal. Sočinenija v stichach i proze. 1957-1990. [Nie powiedziałem. Utwory wierszem i prozą]. [Przeł. z rosyjskiego: A. Bazylevskij przy udziale S. Misakowskiego]. Moskva: Vahazar 1992, 397 s.
Zawiera też dotyczący biografii monolog-wspomnienie pt. Final možet byt' neožidannym, s. 366-379.
Zamerzšaja zemlja. Wybrał i przeł. A. Bazilevskij. Moskva 2004.

Prace redakcyjne

1. Wokół źródła. Almanach poezji nagrodzonej w Konkursie Literackim im. M. Stryjewskiego. Oprac.: S. Misakowski. Lębork: Urząd Miejski 1995, 115 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Autor o sobie

S. Misakowski. Głos Pomorza 1979 nr 45.

Wywiady

Źródła autentyczności. Rozm. J.L. Ordan. „Fakty 1978 nr 41.
Zajrzyj w siebie. Rozm. R. Mielhorski. Fraza 1995 nr 9.

Ogólne

Książki

D. Raczyńska: Stanisław Misakowski. Świat mojej dłoni. Skierniewice: Miejska Biblioteka Publiczna 1993, 30 s.

Artykuły

B. Wit: Misakowski. Poezja 1980 nr 10.
F. Fornalczyk: Czas bilansu. „Głos Pomorza1982 nr 249.
A. Ulman: Tak mówić, aby życie przekazać w jednym słowie, a wieczność zamknąć w kropce. Pobrzeże 1985 nr 9.
S. Dłuski: Pożegnanie Stanisława Misakowskiego (1910-1996). Fraza 1996 nr 14.

Jest taki świat

J. Juszczyk: Proporcje nieco na opak. Współczesność 1964 nr 166.

Sydonia

J. Mazurczyk: Grudka pomorskiej ziemi. 7-my Głos Tygodnia 1970 nr 17.

Do utraty snu

J. Dąbrowa: Bramy obecności. Głos Koszaliński 1971 nr 156.

Dwa okna

J. Dąbrowa: W zakamarkach natchnienia. Głos Koszaliński 1972 nr 190.

Mój stary, dobry świat

F. Fornalczyk: Dziwny świat Misakowskiego. „Pobrzeże1974 nr 62.
• [Z. Bieńkowski] G. Traczyk: Fenomen. Twórczość 1976 nr 6 [dot. też: List].

List

• [Z. Bieńkowski] G. Traczyk: Fenomen. Twórczość 1976 nr 6 [dot. też: Mój stary, dobry świat].
Z. Jankowski: Konopielka” Misakowskiego. Fakty 1976 nr 12.

Gdziekolwiek z dala od świata

K. Pieńkosz: Gdziekolwiek w świecie paradoksu. Literatura 1977 nr 32.
I. Smolka: Między niewiadomymi. Twórczość 1977 nr 11.

Hołoble

A. Goreń: Dźwiganie losu. Literatura 1978 nr 25.
T.J. Żółciński: Własny kształt. Fakty 1978 nr 11.

Nie ma wyboru

C. Sobkowiak: Świat pozbawiony wartości. Odra 1981 nr 7/8.

Poezje [1990]

B. Bakuła: Głuche bramy obecności. „Nurt1980 dod. do nr 6.
A.K. Borowa: Blisko życia. Nowe Książki 1980 nr 12.
T. Nyczek: W krzyżowym ogniu życia. „Miesięcznik Literacki1980 nr 10/11.
T. Skutnik: Mocny ścieg. Fakty 1980 nr 29.

Trzy chwile

E. Hanas: Stanisława Misakowskiego opisanie świata. Nowe Książki 1984 nr 6.

Żarna

C. Sobkowiak: Liryka wieku późnego. Nowe Książki 1986 nr 5.

Gdy wychodzisz z domu nie zapominaj o sobie

P. Rakowski: Poezja godności i prawdy. Katolik 1993 nr 9 [m.in. dot.: Gdy wychodzisz z domu nie zapominaj o sobie].