BIO

Urodzony 7 lutego 1908 w Kaminskoje na Ukrainie (gubernia jekaterynosławska); syn Franciszka Mioduszewskiego, urzędnika, i Wandy z Kwiatkowskich. W dzieciństwie mieszkał kolejno w Krakowie, Wiedniu, Warszawie, a od 1922 w majątku leśnym Moniów w Bieszczadach, gdzie ojciec był zarządcą. Uczęszczał do Gimnazjum w Sanoku; po ukończeniu sześciu klas, w 1927 wyjechał do Gdyni, gdzie zaciągnął się na statek jako chłopiec okrętowy. W 1929-32 odbył służbę wojskową w Marynarce Wojennej, a następnie pływał na statkach handlowych i rybackich. Debiutował jako poeta w 1929 wierszem pt. Wędrowiec, opublikowanym na łamach pisma „Kurier Literacko-Naukowy” (nr 15). W 1932 zdał maturę jako ekstern i od 1933 studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W 1934 utworzył z Romanem Goldwasserem i Konstantym Mikiewiczem grupę literacką Śpiewni Rzemieślnicy. W 1935 przerwał studia z powodu trudności materialnych. W tym czasie pracował kolejno jako dziennikarz w Centralnej Agencji Prasowej w Warszawie (1932-33), w redakcjach „Expressu Ilustrowanego” w Gdyni (1934), „Kuriera Porannego” w Warszawie (1935), w Polskim Radiu w Toruniu (1935) oraz, po okresie bezrobocia – w redakcji „Kuriera Wieczornego” w Krakowie (1938). Od 1935 należał do Syndykatu Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W 1939 rozpoczął pracę w Instytucie Rybackim w Gdyni jako referent prasowy. Wybuch II wojny światowej zaskoczył go podczas podróży morskiej w Göteborgu, gdzie został internowany przez władze szwedzkie. Nawiązał tu kontakt ze Szwedzką Partią Komunistyczną, za co został aresztowany. Po czterech miesiącach wyjechał w lutym 1940 do Związku Radzieckiego. Tu pracował jako konsultant w wytwórni filmowej Mosfilm w Moskwie, a następnie w redakcji „Nowych Widnokręgów”. Zgłosił się do utworzonej przez gen. Władysława Andersa Armii Polskiej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i został wysłany do Wielkiej Brytanii, gdzie do sierpnia 1944 służył w Polskiej Marynarce Wojennej (zwolniony z powodów zdrowotnych). W 1944 odbył stypendialny staż filmowy w British Goumont w Londynie. Po zakończeniu wojny pracował od 1945 jako dziennikarz w ekspozyturze agencji prasowej Polpress w Londynie. W tymże roku został członkiem komórki Polskiej Partii Socjalistycznej przy Konsulacie Generalnym RP w Londynie (od 1948 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W marcu 1946 powrócił do kraju. Kontynuował pracę dziennikarską w gdańskim oddziale Socjalistycznej Agencji Prasowej, w redakcji „Kuriera Morskiego”, którego był współzałożycielem i redaktorem, a następnie w redakcjach „Życia Warszawy” (1948), „Głosu Szczecińskiego” (1949), „Expressu Wieczornego” (1951-55) i „Sztandaru Młodych” (1955-59). Współpracował także jako autor słuchowisk z Polskim Radiem. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a od 1955 do Związku Literatów Polskich (do 1957, ponownie w 1963-90). Wiele podróżował, m.in. w 1957 odbył ośmiomiesięczną podróż do Afryki i Azji, a w 1963, jachtem własnej budowy, podróż po wodach Nigerii. Od 1960 nie pracował zawodowo i zajmował się twórczością literacką. W następnych latach mieszkał kolejno w Szczecinie, od 1966 w Radomiu, a od 1969 w Sandomierzu. Był członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Działaczy Kultury, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974). Zmarł 4 lipca 1991 w Sandomierzu.

Twórczość

1. Profile. Poezje. [Autorzy:] K. Mikiewicz, [R. Goldwasser] R. Ost., S. Mioduszewski. Warszawa: Nakład autorów 1934, 94 s.

Na karcie tytułowej nazwiska autorów poprzedzone określeniem zespołowym: Śpiewni rzemieślnicy.
Wiersze S. Mioduszewskiego na stronach 83-94.

2. Pan Stonka. [Utwór dramatyczny dla teatru lalek]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Lalek „Guliwer 1951. Druk pt. Alarm w kartofliskach. (Sztuka kukiełkowa w 3 aktach z prologiem i epilogiem). „Prace Świetlicowe” 1952 nr 7, s. 67-81, nr 8/9 s. 59-62.

3. Na wielkich budowlach Planu sześcioletniego. [Publicystyka]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 80 s.

4. Czarodziejskie wrzeciono. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Kleks 1955.

5. Pochyły rejs. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 89 s.

Zawartość

Przedmowa. – Pochyły rejs; Szybciej od wiatru.

6. Stworzenie świata według Jean Effela. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Zielona Gęś 1956. Druk fragmentów „Ziemia i Morze” 1956 nr 25 s. 5.

7. Sto stopni długości wschodniej. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1962, 215 s.

Reportaż z podróży do Afryki i Indii w 1957.

8. Jachtem przez dżungle Nigerii. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1964, 217 s.

Zawiera reportaż z podróży w 1963 oraz przekłady wierszy pisarzy afrykańskich, m.in. przekład S. Mioduszewskiego.

9. Pod flagą kupców ryzykantów. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969, 303 s.

10. W labiryncie delty Nigru. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 230 s.

11. Płock leży nad rurociągiem. O ludziach, mieście i kombinacie. [Reportaż]. Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1972, 208 s.

12. Podwawelski smog. (Śpiewogra). [Dla teatru lalkowego]. Warszawa 1975, 38 s., wkładka do „Kultura i Ty” 1975 nr 5.

13. Kwora – córka delfinów. [Opowieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 60 s. Wyd. 2 tamże 1984.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Tajemnica Marii Alice. Polskie Radio 1935? (wg informacji autora).
Rozmowa z marynarzem. Wigilia na morzu. Polskie Radio (Toruń) 1937.
Świat po omacku. Z życia w zakładzie dla ociemniałych. Polskie Radio (Toruń) 1938 (wg informacji autora).
Tajemnica Marie Celeste. Polskie Radio (Toruń) 1938.
Biri-biri. Polskie Radio 1960 (wg informacji autora).
Co pod lipą skrzypiało. Polskie Radio 1975 (wg informacji autora).
Legendy sandomierskie. Polskie Radio 1975 (wg informacji autora).
Prawda osiecka. Polskie Radio 1975 (wg informacji autora).
Ślusarz zawinił. Polskie Radio 1975 (wg informacji autora).
Konwój. Polskie Radio 1977 (wg informacji autora).

Przekłady i adaptacje

1. N. Tarasow: Morze żyje. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 318 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1954, wyd. 3 1956.
Popularnonaukowy zarys biologii morza.
2. Herszt Barbara. Warszawa: Biblioteczka Repertuarowa Ministerstwa Kultury i Sztuki 1977. [Informacja autora].
Śpiewodrama m.in. wgZbójców Świętokrzyskich” A. Ładnowskiego.

Zob. też Twórczość poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1974, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

J. Piechocki: Z czarnego lądu. Pomorze 1965 nr 11.

Sto stopni długości wschodniej

A. Jakimowicz: Na przykładzie książki o Indii. Poznaj Świat 1962 nr 12.

Jachtem przez dżungle Nigerii

B. Czarnocki: Pisarze Wybrzeża. Z rejsu „Migdała”. „7-my Głos Tygodnia1965 nr 10.

Pod flagą kupców ryzykantów

Z. Flisowski. „Nowe Książki1970 nr 6.

Płock leży nad rurociągiem

W. Sonczyk: Reporterska monografia miasta. „Nowe Książki1973 nr 9.

Kwora – córka delfinów

E. Brzoza:Temat afrykański. Nowe Książki 1981 nr 14.