BIO

Urodzony 27 lutego 1933 w Warszawie; syn Jerzego Minkowskiego, ekonomisty, i Ewy z Mordianerów, modystki. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Choroszczy pod Białymstokiem, na terenach zajętych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1940 został razem z rodzicami wywieziony do autonomicznej republiki Komi, a następnie pod Kujbyszew. W 1946 powrócił do kraju i zamieszkał we Wrocławiu; w 1951 zdał maturę w III Liceum Ogólnokształcącym. Od 1949 był aktywnym członkiem Związku Młodzieży Polskiej. W 1951 przeniósł się do Warszawy; początkowo pracował jako reporter w tygodniku „Pokolenie” (1951-53), na którego łamach debiutował w 1952 opowiadaniem pt. Conduttore (nr 3). W 1953-58 studiował filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie nadal pracował w redakcjach czasopism „Po Prostu” (1953-56), „Walka Młodych” (1956-58), „Świat” (1958-61), gdzie ogłaszał wiersze, prozę, artykuły i przekłady z literatury radzieckiej. Za właściwy debiut prozatorski uważał opowiadanie Paczka masła i pięć jajek, opublikowane w 1956 w „Przeglądzie Kulturalnym” (nr 23). W 1956 ożenił się z Danutą Zalewską, dziennikarką. Publikował także we „Współczesności” (1957-58, 1962-64), „Zwierciadle” (1957-58, 1962-64), „Literaturze Radzieckiej” (1963-69) i w „Kulturze” (1964-66). Od 1958 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) (w 1975-78 wiceprezes Oddziału Warszawskiego). W 1959-63 należał do grupy literackiej Grupa Warszawska. W 1967 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych oprócz prozy i utworów dramatycznych (także dla młodzieży), pisał scenariusze telewizyjne i słuchowiska. W 1968/69 i 1971/72 prowadził seminarium z polskiej literatury współczesnej w Columbia University w Nowym Jorku. W 1970 publikował w „Kulturze” cykl reportaży z pobytu w USA pt. Mój Nowy Jork. Ponownie przebywał w Nowym Jorku w 1976 w czasie wyborów prezydenckich, z których zamieścił cykl reportaży w „Trybunie Ludu”; z gazetą tą współpracował także w latach następnych, publikując m.in. cykl felietonów pt. Zamyślenia (1979-80). Od 1977 był członkiem Komitetu Dzielnicowego PZPR Warszawa-Śródmieście. W 1979 otrzymał za całokształt twórczości nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji I stopnia w dziedzinie telewizji, w 1981 nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. W 1982-84 zamieszczał prozę i artykuły w tygodniku „Tu i Teraz”. W 1983-90 był członkiem nowego ZLP. W 1984-86 wchodził w skład Narodowej Rady Kultury. W 1989 został przewodniczącym polskiej sekcji Międzynarodowego Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY). Był redaktorem naczelnym tygodników „Skandale” (1990-92), „Nowe Skandale” (1992-96) i „Bez Pardonu” (od 1996). W 2004 został redaktorem naczelnym dwutygodnika „Słowo ŻydowskieDos Jidisze Wort” oraz jego stałym felietonistą. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977), odznaką Za Zasługi dla Warszawy (1978). Zmarł 7 marca 2016 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Błękitna miłość. Opowiadania. Warszawa: Iskry 1958, 252 s.

Nagrody

Opowiadanie pt.Jeden wieczór w Łosiewie” nagrodzone Warszawską Nagrodą Literacką Młodych w 1956.

Zawartość

Paczka masła i pięć jajek; Siwa kobieta w barze owocowym; Pożegnanie w bunkrze; In flagranti; W pobliżu szosy; Błękitna miłość; Na rybach; Brzuch starego człowieka; Ołowiana popielnica w kształcie słonia; Ławka pod akacjami; Gitara; Finisz; Jeden wieczór w Łosiewie; Przegrana; Idę do fryzjera.

2. Fałszerz i jego córka. Sztuka w 3 aktach. [Współautor:] E. Kabatc. Prapremiera: Katowice Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1959.

3. Nigdy na świecie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1959, 155 s.

Nagrody

III nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Wydawnictwa Łódzkiego.

Przekłady

białoruski

Nikoli ů žycci. [Przeł.] K. Paůtaržycki. Minsk 1962.

4. Wahania. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1959, 241 s.

5. Strefa neutralna. [Powieść; współautor:] E. Kabatc. Przedmowa: W. Żukrowski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 151 s.

6. Czterdziestu na górze. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 279 s.

Przekłady

rosyjski

Sorok na palube. [Przeł.:] J. Živova, S. Tonkonogova. Moskva 1966.

ukraiński

Sorok na bortu. [Przeł.] S. Savkov. Kiïv 1965.

7. [Pięć tysięcy] 5000 kilometrów przyszłości. [Współautor:] K. Dziewanowski. Warszawa: Iskry 1961, 108 s.

Reportaże dotyczące radzieckiej nauki i techniki.

8. Wielki poker. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1961, 202 s.

9. Urlop na Tahiti. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1962, 261 s. Wyd. 2 tamże 1965.

10. Wyznania odszczepieńca. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 192 s.

11. Droga do Niury. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 261 s.

Zawartość

Wspomnienia; Notatnik.

Przekłady

rosyjski

Dorogi vospominanij. [Przeł.:] G. Gudimova, V. Perel'man. Moskva 1967.

12. Kwiaty dla Klementyny. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 162 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

13. Przygoda nad jeziorem, czyli Skarb hrabiego Grotta. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1964, 179 s.

14. Andromeda. [Widowisko]. Telewizja Polska 1965.

15. Czwarte krzesło. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1965, 194 s.

16. Klub siedmiu. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 248 s. Wyd. 2 tamże 1970.

17. Życzę ci dobrej drogi. [Opowiadanie]. „Płomyk1965 nr 13-14. Por. poz. .

Nagrody

I nagroda w konkursie Wydawnictwa Harcerskiego przy współudziale Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego na opowiadanie o tematyce wychowawczej związanej z założeniami prawa harcerskiego.

18. Gruby. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 238 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1975, wyd. 4 1981, wyd. 5 1984, wyd. 6 1987; [wyd. 7] Warszawa: Philip Wilson 2001. Por. poz. .

Przekłady

rosyjski

Tolstjak. [Przeł.] M. Bruchnova. Moskva 1986.

węgierski

Dagi. [Przeł.] B.E. Bojtar. Budapest 1985.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: H. Rozen. Cz. 1-5. Polskie Radio 1980.

19. Jedna noc. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1966.

Nagrody

II nagroda w konkursie telewizji na współczesne widowisko telewizyjne w 1966.

20. Zabawa z diabłem. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 220 s.

21. Zeus musi lądować. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1966.

22. Kosmiczny sekret Lutego. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 227 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1985.

Nagrody

III nagroda w konkursie Wydawnictwa Nasza Księgarnia w 1967.

Przekłady

ukraiński

Kosmìčna tajemnicja Ljutogo. [Przeł.] O. Meduščenko. Kiïv 1978.

23. Odwet. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Telewizja Polska 1967.

Wyróżnienie w konkursie telewizji na sztukę dla Teatru Młodego Widza w 1967.

24. Oskarżony pies Ober. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Telewizja Polska 1967.

Przekłady

słowacki

Telewizja (Bratysława) 1968.

25. Wyprawa na rue Lepic. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1967, 195 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: M. Płaczek. Polskie Radio 1975.

26. Życzę ci dobrej drogi. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Telewizja Polska 1967. Por. poz. .

27. Nasturcja i Lew. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 232 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1976, wyd. 4 1989.

Przekłady

węgierski

Kardvirág és oroszlán. [Przeł.] I. Fejér. Budapest 1974.

28. Niezwykłe lato Izydora i Spółki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 256 s. Wyd. 2 tamże 1974.

29. Pieszczoch. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1969, 46 s.

30. Podróż na wyspę Borneo. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1969, 234 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Horyzonty 1973; wyd. 3 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979.

31. Szkoła tańców. (Sztuka w 3 aktach). „Dialog1969 nr 8 s. 5-34.

32. Zabójstwo Thomasa Jonesa. [Opowiadanie kryminalne]. Warszawa: Iskry 1969, 47 s.

Podpisane: Marcin Dor.

33. Major opóźnia akcję. [Powieść kryminalna]. Warszawa: Iskry 1970, 151 s.

Podpisane: Marcin Dor.

34. Pojedynek z Johnem. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1970, 51 s.

35. Anihilator zła. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Telewizja Polska 1971.

Wyróżnienie w konkursie telewizji na sztukę dla Teatru Młodego Widza w 1971.

36. Fotografia w gazecie. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1971. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1971 nr 3 s. 55-73.

37. Kiedy wracają umarli... [Opowiadanie kryminalne]. Warszawa: Iskry 1971, 45 s.

38. Nigdy na świecie. [Powieść]. Powst. przed 1971.

Adaptacje

filmowe

pt. Kardiogram: Scenariusz filmowy: I. Iredyński. Ekranizacja 1971.

39. Prywatna rozmowa. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1971, 36 s.

40. Ząb Napoleona. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 262 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1978, wyd. 4 1983; wyd. 5 Wrocław: Siedmioróg 1994..

Przekłady

czeski

Utíkám před láskou. [Przekł.] O. Syrovátka. Praha 1978.

ormiański

[Przeł.] M. Grochol'skaja. Erevan 1981.

41. Artur. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1972, 115 s. Wyd. nast. Łódź: Hamal Books 1994.

Przekłady

serbsko-chorwacki

Zelena ljubav. [Przeł.] A. Katušić-Balen. Zagreb 1990.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Łowicki, M. Siemiński. Polskie Radio 1973.

Wyd. łączne z poz. pt. Artur i Grażyna. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984, 267 s. Wyd. nast. tamże 1986.

42. Gruby. Scenariusz serialu telewizyjnego w 7 odcinkach. [Współautor:] W. Fiwek. Telewizja Polska 1972. Por. poz. .

43. Szaleństwo Majki Skowron. [Powieść]. Warszawa: Horyzonty 1972, 255 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1975; wyd. 3 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977; wyd. 4 Warszawa: Interster 1991; Wrocław: Siedmioróg 1994, wyd. nast. tamże 1995, wyd. 2 [właśc. 7] tamże 1998. Por. poz. .

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka przyznana przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w 1972.

Przekłady

bułgarski

Ludostta na Maja Skovron. [Przeł.] D. Bukovska. Sofija 1981.

niemiecki

Das Versteck am See. [Przeł.] R. Buschmann. Berlin 1980, wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1982, Baden-Baden 1982, Berlin 1982.

ukraiński

Šalenstvo Majky Skovron. [Przeł.] V. Nedìl'ko. Kiïv 1975.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: E. Hartwig. Polskie Radio 1973.

44. Błękitni z latającego talerza. [Powieść]. „Płomyk1973 nr 1-12. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 316 s. Wyd. 2 Wrocław: Siedmioróg 1997.

Przekłady

niemiecki

Ferien mit Wilga. [Przeł.] H. Kühn. Berlin 1977.

45. Wracaj szczęśliwie, Bello! (Opowieść fantastyczna). „Płomyczek1974 nr 10-13. Wyd. osobne pt. Bella, dziewczyna z gwiazd. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984, 39 s.

46. Złota Troć. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 38 s.

47. Dyrektorzy. Scenariusz serialu telewizyjnego w 5 odcinkach. [Współautor:] A. Szypulski. Telewizja Polska 1975.

Na podstawie opowiadania J. Jesionowskiego.

Nagrody

Nagroda Kowadło przyznawana przez Klub Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica” w 1975, Nagroda Państwowa II stopnia w 1976, nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1976, Złoty Ekran za 1975 przyznany w 1976, Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów i Widowisk Telewizyjnych w Olsztynie „Olsztyn 1977”.

48. Krzysztof. [Opowiadanie]. Warszawa: Horyzonty 1975, 183 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1978; Łódź: Hamal Books 1994.

49. Noc bez cudu. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1975, 150 s.

Zawartość

Nietykalny; Noc bez cudu [opowiadanie będące adaptacją literacką scenariusza telewizyjnego pt. „Noc bez cudu” i słuchowiska radiowego pt. „Nietykalny”zob. Słuchowiska radiowe].

50. Zaczynasz być mężczyzną. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1975, 37 s.

51. Kocur i ja. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 38 s.

52. Szaleństwo Majki Skowron. Scenariusz serialu telewizyjnego dla młodzieży w 7 odcinkach. Telewizja Polska 1976. Por. poz. .

Tytuł roboczy: Mazury.

53. Vanesca z hotelu „Manhattan. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 189 s.

Zawartość

Vanesca z hotelu „Manhattan”; Moratorium; Yerwood; Requiem dla dwojga; W drugim wcieleniu; Taka zabawna historia; Przyjaciele; Problem Huntforda; Zrozumieć siebie; Sny o parku Szczytnickim.

54. Grażyna. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977, 159 s. Wyd. nast. Łódź: Hamal Books 1994. Wyd. łączne z poz. .

Przekłady

czeski

Kluk s jantarovýma očima. [Przeł.] E. Jilková. Praha 1983.

Wyd. łączne z poz. pt. Artur i Grażyna. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984, 267 s. Wyd. nast. tamże 1986.

55. Wysoka Góra. [Scenariusz serialu obyczajowego]. Telewizja Polska 1977.

56. Układ krążenia. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 251 s. Por. poz. .

Przekłady

niemiecki

Kreislaufstörung. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1982, wyd. nast. tamże 1984.

57. Układ krążenia. Scenariusz serialu telewizyjnego w 7 odcinkach. [Współautorka:] G. Minkowska. Telewizja Polska 1978. Por. poz. .

Tytuły robocze: Lekarze; Wysoka góra.

58. Zielona miłość. Scenariusz serialu telewizyjnego w 3 odcinkach. [Współautorka:] D. Minkowska. Telewizja Polska 1979.

Tytuł roboczy: Biały jeleń.

59. Dowód tożsamości. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa:Nasza Księgarnia 1981, 296 s. Wyd. 2 tamże 1987; wyd. 3 Wrocław: Siedmioróg 2002.

60. Przyjaciele. Scenariusz serialu telewizyjnego w 6 odcinkach. [Współautor:] A. Kostenko. Telewizja Polska 1981.

Tytuł roboczy: Daniel Osadowski.

61. Odmieniec. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1982, 250 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Nagrody

Nagroda im. A. Kowalskiego-„Olka” przyznana przez redakcję „Walki Młodych” w 1983.

Przekłady

rosyjski

Nepochožij. [Przeł.:] E. Milewskaja, A. Oreškin. Moskva 1988.

62. Madonna w lustrze. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 238 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Requiem dla dwojga; W drugim wcieleniu; Taka zabawna historia; Przyjaciele; Problem Huntforda; Zrozumieć siebie; Sny o parku Szczytnickim, – nadto: Kiereński; Trzy zdania; Reklamówka; Chandra; Madonna w lustrze.

63. Zmartwychwstanie Pudrycego. [Powieść]. „Tu i Teraz1983 nr 22, 34-52. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 221 s.

Przekłady

niemiecki

Das Freiluftmuseum. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1987, wyd. nast. Köln 1988.

64. Fenomen. (Sztuka w 3 aktach). „Scena1984 nr 9 s. 39-41, 44, nr 10 s. 40-41, 44-45. Prapremiera: Wałbrzych, Teatr im. J. Szaniawskiego 1986.

Nagrody

Nagroda w ogólnopolskim konkursie na sztukę dla młodzieży o tematyce współczesnej, zorganizowanym m.in. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz redakcję „Sceny” w 1984.

65. Dolina Światła. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1985, 238 s. Wyd. nast. [Łódź]: Hamal Books 1994; wyd. 3 Warszawa: Philip Wilson 2003.

66. Trąbka Eustachiusza. [Powieść]. „Płomyk1986 nr 14-23, dod., 79 s.

67. Tron. (Sztuka w 3 aktach). „Scena1988 nr 3 s. 37-41, nr 4 s. 35, 38-40.

68. Wyspa szatana. [Powieść dla młodzieży]. Olsztyn: Pojezierze 1988, 266 s. Wyd. 2 Wrocław: Siedmioróg 1997.

69. Zdrady miłosne. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 135 s.

70. Sekrety prominentów. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 223 s.

71. Zakładnik szaleńca. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1990, 188 s. Wyd. nast. Wrocław: Siedmioróg 1995, [wyd. 3] tamże 2000.

72. Szwedzi w Warszawie. [Scenariusz filmu telewizyjnego; współautor: W. Gołaszewski]. Telewizja Polska 1991.

73. Czarny granit. [Opowiadanie]. Wrocław: Siedmioróg 1995, 64 s. Wyd. 2 tamże 2005.

74. Księżniczka i mag. [Powieść]. Wrocław: Siedmioróg 1996, 157 s. Wyd. 2 tamże 1997.

75. Przebudzenie. [Powieść]. Wrocław: Siedmioróg 1996, 134 s.

76. Tropiciele złoczyńców. [Cykl powieściowy dla młodzieży]. [Cz.] 1-8. Wrocław: Siedmioróg 2000-2002.

Od części 5 pt. Przygody Marty Patton i tropicieli złoczyńców.
Podpisane pseudonimem: Alex Hunter.

[Cz.] 1. Ostatnia wola Williama Samsona. 2000, 182 s.

[Cz.] 2. Gang Belzebuba. 2000, 190 s.

[Cz.] 3 Kapłanka miłości. 2000, 150 s.

[Cz.] 4. Klinika cudów. Wrocław: Siedmioróg 2001, 190 s.

Cz. 5. Marta Patton i amulet szczęścia. 2001, 158 s.

Cz. 6. Marta Patton i klątwa Jokasty. 2001, 174 s.

Cz. 7. Marta Patton i kopalnia arcydzieł. 2001, 150 s.

Cz. 8. Marta Patton i miecz zagłady. 2002, 164 s.

77. Nie bądź Piggy. [Powieść]. Warszawa: Philip Wilson 2004, 196 s.

78. W niełasce u Pana Boga. [Wspomnienia]. Wrocław: Siedmioróg 2005, 311 s.

Tu także dwie przedmowy: K. Masłoń: Szalikowiec; Z. Safjan: Urodzeni nie w porę.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Jedna noc. Polskie Radio 1966.
Zapałka bez łebka. Polskie Radio 1967.
Głosy z tamtego świata. Polskie Radio 1969.
Okulary profesora Kinga. Polskie Radio 1969.
Żyj sam... Polskie Radio 1969. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1969 nr 5/6 s. 79-101.
Kurs na Lizbonę. Polskie Radio 1971. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1971 nr 4 s. 59-73.
Zabawa z Broadholmem. Polskie Radio 1971.
Dwa kłamstwa. Polskie Radio 1974.
Nietykalny. Polskie Radio 1974 [por. Twórczość poz. ].
Przeciętny. Polskie Radio 1974. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1974 nr 1 s. 19-35.
Sygnał dla białej orchidei. Cz. 1-38. Polskie Radio 1975; Cz. 1-21. Polskie Radio 1976.
Słowo. Polskie Radio 1976.

Przekłady i adaptacje

1. A. Czakowski: Światło dalekiej gwiazdy. Przeł. A. Minkowski. Powieść. „Literatura Radziecka”, Moskwa 1963 nr 7 s. 3-98.
2. Wyjazd służbowy. Scenariusz widowiska sensacyjnego wg noweli J. Bronisławskiego. Telewizja Polska 1967.
3. Przyznaję się do winy. Scenariusz telewizyjny wg utworu J. Bronisławskiego. Telewizja Polska 1968.
4. V. Lipatov: Wiejski Sherlock Holmes. [Powieść]. Przeł: H. Kabatc, A. Minkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 209 s.
5. E. Szym: Chłopiec w lesie i inne opowiadania. Przeł.: A. Minkowski, Z. Dudziński. Warszawa: Iskry 1970, 246 s.
6. A. Salynskij: Maria. (Sztuka w dwóch częściach). Przeł. A. Minkowski.„Literatura Radziecka”, Moskwa 1971 z. 8 s. 15-66.
7. Próba ognia. Scenariusz filmu telewizyjnego na podstawie powieści J. Wawrzaka pt.Na spotkanie dnia ...” Telewizja Polska 1976.
8. G. Abašidze: Podróż do trzech czasów. (Fantazja w trzech aktach). Przeł. A. Minkowski.„Literatura Radziecka”, Moskwa 1977 nr 6 s. 106-150.
9. M. Birze: Opowieść nerwowej kobiety. Przeł. A. Minkowski.„Literatura Radziecka”, Moskwa 1979 nr 2 s. 41-65.
10. O. Kornijczuk: Zagłada eskadry. [Scenariusz]. Przeł. A. Minkowski.„Literatura Radziecka”, Moskwa 1980 nr 4 s. 101-146.
11. P. Kuusberg: Kot Kotowski z sierścią w pasy. [Utwór dramatyczny]. Przeł. A. Minkowski. „Literatura Radziecka”, Moskwa 1982 nr 6 s. 3-33.
12. O. Smirnow: Gładyszew z kompanii zwiadu. [Powieść]. Przeł. A. Minkowski. „Literatura Radziecka”, Moskwa 1983 nr 2 s. 3-49.
13. Z. Bogusławska: Kontakt. (Kronika psychologiczna w 2 częściach). [Utwór dramatyczny]. Przeł. A. Minkowski.„Literatura Radziecka”, Moskwa 1986 nr 6 s. 16-66.
14. V. Panowa: Bezsenność (Sztuka w 3 aktach). Przeł. A. Minkowski. „Literatura Radziecka”, Moskwa 1986 nr 5 s. 3-54.
15. A. Hitchcock: Brudny interes. Wersja polska: A. Minkowski. Wrocław: Siedmioróg 2000, 94 s.
16. A. Hitchcock: Noc Ognistych Demonów. Wersja polska: A. Minkowski. Wrocław: Siedmioróg 2000, 98 s.
17. A. Hitchcock: Władca fortuny. Wersja polska: A. Minkowski. Wrocław: Siedmioróg 2000, 79 s.
18. A. Hitchcock: Zabójcza ekstaza. Wersja polska: A. Minkowski. Wrocław: Siedmioróg 2000, 93 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1966, ok. 1977, 1997.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).

Ogólne

Artykuły

A. Chruszczewski: Aleksander Minkowski. „Współczesność1964 nr 8.
T. Burek: Aleksander Minkowski. „Tygodnik Kulturalny1966 nr 34.
B. Dohnalik: Rówieśnik wczorajszy – rówieśnikom dzisiejszym. „Sztuka dla Dzieci1988 nr 5/6.
J. Ruszała: Strategie literackie w prozie dla nastolatków Aleksandra Minkowskiego. „Słupskie Prace Humanistyczne1994 nr 12 a.

Błękitna miłość

T. Burek: O Minkowskim spokojnie. „Współczesność1958 nr 14.

Nigdy na świecie [Powieść 1959]

A. Kijowski: Typowość i psychologia. „Przegląd Kulturalny1960 nr 2.
T. Łubieński: Szybkościowiec. „Twórczość1960 nr 2.
J. Łukasiewicz: Kompromis. „Więź1960 nr 2.

Wahania

J. Siewierski. „Nowe Książki1959 nr 15.

Czterdziestu na górze

J. Siewierski: Współczesna powieść obyczajowa. „Nowe Książki1961 nr 23.

Wielki poker

R. Gomulicki: Nowa powieść Minkowskiego. „Nowe Książki1961 nr 10.
H. Kirchner: Wielki bluff. „Nowa Kultura1961 nr 20.

Urlop na Tahiti

P. Kuncewicz: Minkowskiego przemiany czasu. „Tygodnik Kulturalny1962 nr 32.

Wyznania odszczepieńca

R. Marszałek: Dziewiąta powieść Minkowskiego. „Nowe Książki1963 nr 14.
K. Meloch: Współczesność Aleksandra Minkowskiego. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 23.

Droga do Niury

A. Klimowicz: Trudne drogi do literatury. „Nowe Książki1964 nr 11.

Kwiaty dla Klementyny

A. Hamerliński: Aleksandra Minkowskiego sukcesy i porażki. „Tygodnik Kulturalny1964 nr 23.

Czwarte krzesło

Z. Pędziński: Rzecz o oportunizmie. „Twórczość1966 nr 10.
B. Zagroba: Bagaż trzydziestolatków. „Nowe Książki1966 nr 12.

Kosmiczny sekret Lutego

J. Marx: Proza Minkowskiego. „Nowe Książki1968 nr 11.

Niezwykłe lato Izydora i Spółki

J. Kowalczykówna: Sprawy nastolatków. „Nowe Książki1969 nr 23 [dot. też Podróż na wyspę Borneo].

Podróż na wyspę Borneo

J. Kowalczykówna: Sprawy nastolatków. „Nowe Książki1969 nr 23 [dot. też Niezwykłe lato Izydora i Spółki].

Ząb Napoleona

I. Bolek: Nie rwać włosów!Nowe Książki1971 nr 24.

Artur

I. Bolek: Łatwy optymizm. „Nowe Książki1973 nr 4 [dot. też: Szaleństwo Majki Skowron].

Szaleństwo Majki Skowron [Powieść]

I. Bolek: Łatwy optymizm. „Nowe Książki1973 nr 4 [dot. też: Artur].

Krzysztof

W. Czernic: Wzór: Krzysztof Smuga. „Nowe Książki1976 nr 1.

Vanesca z hotelu „Manhattan”

A. Hamerliński: Ameryka Minkowskiego. „Tygodnik Kulturalny1976 nr 20.
A. Stoff: W cieniu Manhattanu. „Miesięcznik Literacki1976 nr 11.

Układ krążenia [Powieść]

M. Wydmuch: Krążenie stymulowane. „Kultura i Życie1979 nr 3/4.
A. Ziembicki: Rozterki Bognara. „Nowe Książki1979 nr 4.

Odmieniec

A. Chruszczyński: Nie-odmieniec. „Tygodnik Kulturalny1983 nr 26.
A. Lewandowska: Modelowy odmieniec. „Miesięcznik Literacki1983 nr 2.
Z. Macużanka: Cierpienia średniego (wiekiem) prominenta Aleksandra Minkowskiego. „Nowe Książki1983 nr 4.

Zmartwychwstanie Pudrycego

F. Fornalczyk: Kilkanaście kropel oceanu. „Nowe Książki1985 nr 6.
A. Marzec: Zmartwychwstanie prawd potocznych. „Miesięcznik Literacki1985 nr 10/11.
• [J. Pilch] O. Schlovka: My oba to jedna osoba. „Arka”* 1986 nr 14.

Dolina Światła

L. Borski: Dolina pełna wszystkiego. „Nowe Książki1985 nr 12.

Zdrady miłosne

B. Klukowski: Pasja i rozwaga. „Nowe Książki1989 nr 9.

Zakładnik szaleńca

D. Diłanian: Czy w szaleństwie jest metoda. „Nowe Książki1991 nr 6.

Nie bądź Piggy

K. Wanok: Fidiasz dla Australijczyka. Nowe Książki 2005 nr 4.

W niełasce u Pana Boga

M. Radgowski: Fatalny początek i szczęśliwe zakończenie. Nowe Książki 2005 nr 11.