BIO

Born on 6 June 1963 in Szczecin; daughter of the clockmaker Kazimierz Ciepły and the nurse Barbara, née Dutko. She was a pupil at Grammar School No. 1 in Szczecin from 1978, where she completed her advanced secondary education in 1982. She then studied Polish philology at the Higher School of Pedagogy, which became the University of Szczecin (US) in 1985. She made her debut in 1986 with a review co-written with Monika Dłużyk. It was titled Dialog o „Ślepym ptaku ruin” (A Dialog on "The Blind Bird of the Ruins") and discussed Andrzej Tuczyński's novel. The review appeared in "Głos Szczeciński" (no. 18). She considers her review of B. Frankiewicz's Sydonia, titled. Wszystko zgodnie z prawem (All in Accordance with the Law), to be her proper debut as a literary critic. It appeared in the monthly "Nowe Książki" (1986, no. 7/8). She was awarded a master's degree in 1986 before being appointed assistant at the Institute of Polish Philology (IFP; since 2005 the Institute of Polish and Cultural Studies) at US. the following year. Her research has focused on the twentieth- and twenty-first-century literary history, feminist criticism, cultural identity and cultural borderlands. Her texts have appeared in journals including "Zeszyty Naukowe", published by US, (1991, 1993, 1995), "Kresy" (1992, 1996, 1998-99, 2002-04), and "Teksty Drugie" (1993, 1995-99, 2002, 2004-05, 2010, 2017). She was awarded a doctorate from US for her thesis Świat kresowy w prozie Włodzimierza Odojewskiego (The Eastern Borderlands in the Prose of Włodzimierz Odojewski), which was supervised by Prof. Bolesław Hadaczek. She was subsequently appointed lecturer. She continued to publish pieces of literary criticism, including numerous reviews in journals including "Nowe Książki" (1987-90 and again from 1995). She joined the Association of Polish Writers (SPP) in 1993. Between 1995 and 1998, she worked with the Szczecin-based regional public radio and television broadcaster (ośrodek Polskiego Radia i Telewizji w Szczecinie), contributing reports, reviews, longer columns on literary life and discussions of books. She made her debut as a prose writer in 1995 with an excerpt of her novel Miasto-Ja-Miasto (The City-Me-The City) that was published as Esej o mieście (An Essay about the City) in the journal "Pogranicza" (no. 1). She collaborated with the journal from 1994 until it ceased publication in 2012. She published reviews and poetry in it (under the name Małgorzata Ciepła), then serving as editor-in-chief in the years 1999-2012. She also published reviews, essays, short stories and excerpts from novels in periodicals and journalis including "Fraza" (1995-99), "Arkusz" (1996-2002), "FA-art" (1996-2002), "Opcje" (2001-02) and "Res Publica Nowa" (2002-03). She also published columns and articles on the websites www.artpapier.com and www.kreatura.com. Between 1999 and 2005, she taught feminist criticism on the postgraduate programme in gender studies at the University of Warsaw (UW). She was awarded a habilitation degree in 2000 from the Nicolaus Copernicus University in Torun for her study Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda (Stories and Silence: Leopold Tyrmand's Prose). She was subsequently appointed professor at US. She was made head of the Department of Twentieth-Century Polish Literature in 2000 (it later became the Department of Twentieth- and Twenty-First-Century Polish Literature) at the Institute of Polish and Cultural Studies. She joined the editorial board of the University of Szczecin's publishing house, Wydawnictwo Naukowe US. Between 2005 and 2009, she collaborated with the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw. She received two awards from the mayor of Szczecin: the 2006 Szczecin Artistic Prize and in 2010 she was named Ambassador of the City of Szczecin. In 2007, she was made state-appointed professor. She was appointed to the Polish Academy of Sciences' Committee on Literary Studies (KNoL) the same year. She taught on the postgraduate programme in gender studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Science (IBL PAN) from 2008. In 2009 she joined the Post-Dependence Studies Centre research network. Between 2009 and 2012, she was director of the Institute of Polish and Cultural Studies at US, while in 2010 she was appointed full professor of the university. Her articles, reviews and excerpts of novels have been published in newspapers, periodicals and journals including "Teatr" (2010-12), "Tygodnik Powszechny" (since 2010) and its literary supplement "Książki w Tygodniku" (since 2011), "Gazeta Wyborcza" (2011-12 and 2014), "Wielogłos" (2013), "Polityka" (2014), "Borussia" (2015), "Przegląd Polityczny" (2015), "Znak" (2015-18), "Nowa Dekada Krakowska" (2017), and "Czas Kultury" (2018). Between 2011 and 2013, she served on the jury of the prestigious Nike Literary Prize. She became a member of the Polish PEN Club in 2012. The same year she co-founded the Gryfia Literary Prize for Female Authors, which was supported by the "Kurier Szczeciński" newspaper, the University of Szczecin and the mayor of the city together with the Marshal of the Voivodeship of West Pomerania. She was a member of the chapter of the prize until 2013. She was co-organizer of the Women's Literature Festival (Festiwal Literatury Kobiet) in Szczecin. She co-founded the Polish Autobiographical Association (Polskie Towarzystwo Autobiograficzne) at US in 2013. The same year she became co-editor alongside Jerzy Madejski of the biannual journal "Autobiografia. Literatura, Kultura, Media". In 2015 she joined the chapter of the Poznan-based Adam Mickiewicz Literary Award. She was awarded the Bronze Cross of Merit and the Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis in 2005. She married the chemical engineer Sławomir Iwasiów in 1983. They have two sons, Sławomir (b. 1983) and Kamil (b. 1994). She lives in Szczecin.

Twórczość

1. Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczecin: JotA 1994, 172.

Rozprawa doktorska.

2. Miasto-Ja-Miasto. [Powieść]. Szczecin: Kurier-Press 1998, 104 s. Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

3. Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US [Uniwersytetu Szczecińskiego] 2000, 221 s. Rozprawy i Studia, t. 362.

Rozprawa habilitacyjna.

4. Miłość. [Wiersze]. Szczecin: 13 Muz 2001, 75 s. Biblioteka „Pograniczy.

5. Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 259 s.

Zawartość

Zawiera recenzje w częściach: Płeć i czytanie; Wzniosłość i męskie mity; O czym marzą mężczyźni; Mężczyzna piszący siebie; Męska Europa; Polityczna poprawa?

6. Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa: W.A.B. 2004, 261 s. Z Wagą. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 2008.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005.

Zawartość

Wstęp: O pisaniu i wykładzie. – Wykład I. Czego pragniemy: „Gender” wobec „sexu”; Wykład II. O wrażliwości na płeć jako strategii lektury w krytyce literackiej; Wykład III. Płeć skonstruowana; Wykład IV. Przyjemność; Wykład V. Płeć i autobiografia; Wykład VI. Kobieca saga i potrzeba genealogii; Wykład VII. Postkolonializm; Wykład VIII. Płeć i historia; Wykład IX. O niemożliwości czytania poza kategorią „gender”. (Recepcja Sarah Kane w Polsce); Wykład X (nieobowiązkowy). Przestrzeń dla kobiet, przestrzenie kobiet. – Aneks: Wypowiedzi słuchaczek wykładów (fragmenty).

7. Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US [Uniwersytetu Szczecińskiego] 2004, 224 s. Rozprawy i Studia, t. 500.

Zawartość

Zawiera części: Od erotyki lektury do paru pytań o uwiedzenia i zawody metodologiczne [dot. S. Sontag]; Czytanie „Lalki” [B. Prusa]; [J.] Kosiński, mój najbliższy; Jaka to planeta? [dot.: E. Sonnenberg: Planeta]; Auschwitz. „Nie do przeskoczenia”; Średniomiejskie opowieści [dot.: A.D. Liskowacki: Eine Kleine]; Smutek technologii [dot.: R. Braidott: Metamorphoses]; Powrót na prawach autosuplementu [dot.: W. Odojewski: Bez tchu; Czas odwrócony].

8. [Trzydzieści dziewięć] 39/41. [Wiersze]. Szczecin: 13 Muz 2004, 61 s.

9. Smaki i dotyki. [Opowiadania]. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2006, 236 s. Nowa Proza Polska. Wyd. nast.: Warszawa: Wielka Litera 2014, 301 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.

Zawartość

Pole walki jej najlepszej opowieści; Uczciwa transakcja; Wąskie przejście; Murzyn z francuskiej ambasady; Słońce – deszcz – słońce; Prawdomówność; Mapa Śródmieścia; Śmierć i życie; Bransoletka 1983; Ucieczka z ulicy Beethovena; Pociąg do Berlina; U Cindy; Sukniowstąpienie; Dziewictwo utracone z Małgorzatą; Testament; Smaki i dotyki; Niespodzianie; Wymiana; Rozmówki; Kobieta z kotletem. Brednia paraakademicka; Plagiat; Pani redaktor nie tańczy; Porada [zob. poz. ].

10. Bambino. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2008, 349 s. Nowa Proza Polska. Wyd. nast.: Warszawa: Wielka Litera 2015.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2015, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Literackiej Nike, nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia, Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Nagrody Literackiej „Cogito” w 2009.

Przekłady

niemiecki

Bambino Dairy Bar. [Przeł.] E. Kinsky. Przekł.: powstał przed 2011 [nagroda Banku Austria Literaris w 2011].

11. Ku słońcu. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 2010, 317 s. Nowa Proza Polska.

12. Na krótko. [Powieść]. Warszawa: Wielka Litera 2012, 366 s. Czytelnia Polska.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.

13. Blogotony. Warszawa: Wielka Litera 2013, 342 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.

Zawartość

Zawiera felietony w częściach: Zawodowo uczestnicząc; Przełamując fale (feminizmu i wszystkie inne); Tryb podróżny i osiadły; Myślenie jest polityczne; Mijanie; Blog w życiu (raczej nieprywatnym), – nadto odc. 1-11 powieści „Na krótko” (poz. ).

14. Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku. Szczecin: Wydawnictwo Nauk Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, 207 s. Rozprawy i Studia, t. 869.

Zawartość

Zawartośc: I: Pisarki w pejzażu politycznym. Wstępne uwagi; Płeć jest jak polityczna historia literatury; Nałkowska i granica [dot.: Z. Nałkowska: Granica]; [V.] Woolf: wzór pisarstwa krytycznego; [J.] Butler: rozbrajanie komunikacji; Czyje to siostry? [dot. tekstu L.M.G. Zerilli: Machiavelli’s sisters]; Antygona [Sofoklesa] raz jeszcze; Gatunek; Postkolonialnie [dot.: G.C. Spivak: Strategie postkolonialne]. – II: Wojna i pamięć; Polityczne/prywatne; Wojna i podmiot; Wojna i PRL – narracja autobiograficzna; Ręka w rododendronach. O prozie Zyty Oryszyn; Polityka narracji rodzinnej [dot.: Jerzy Krzyżanowski, M. Krzyżanowska-Mierzewska: Według ojca, według córki]; Wojna i wina. Narracja z drugiej strony granicy [dot. J. Franc]; Spektakl o matce i ojczyźnie. Poza powieścią [dot.: B. Keff: Utwór o Matce i Ojczyźnie]. – III: Lokalność; Przybyszki. Zmienianie granic [dot. K. Suchodolskiej]; Uciekinierki. Okrutne ojczyzny Alice Munro. – IV: Próby tożsamości. – V: Powieść jako zwierciadło zmian; Inne, inność, normalizacja, destabilizacja; Niegdyś solidarne, nadal samotne [dot. szkicu G. Borkowskiej: Solidarne i samotne]; Rewolucjonistki, emigrantki; Pastisze, parodie, zerwania; Mocnym głosem. – VI: Pisarka wobec własnej biografii [dot. H. Opfer i K. Surmiak-Domańskiej]. – VII: Przed sklepem rzeźnika; Magdalenki na miarę albo „fason społeczny” w prywatnej perspektywie; W kolejce [dot. E. Kuryluk: Frascati]; Sprawić cielaczka; Z kiełbasy.

15. Umarł mi. Notatnik żałoby. Wołowiec: Czarne 2013, 128 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.
Refleksje po śmierci ojca autorki.

Przekłady

węgierski

Itt hagyott. [Przekł.] G. Danyi. Budapest 2022.

16. W powietrzu. [Powieść]. Warszawa: Wielka Litera 2014, 270 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.

17. Pięćdziesiątka. [Powieść]. Warszawa: Wielka Litera 2015, 285 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wielka Litera 2015, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI .

18. Smaki i dotyki. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Reżyseria: S. Miedziewski. Słupsk, Teatr Rondo, Szczecin, Teatr Współczesny 2015. Por. poz. .

Monodram na podstawie opowiadania pt. Porada.

19. Dziecko. Dramat w epizodach. „Dialog2016 nr 5 s. 44-73. Prapremiera: Reżyseria: M. Łyko. Szczecin, Teatr Współczesny (Scena Malarnia) 2017. Wystawienie nast. w ramach cyklu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych „Teatroteka”. Reżyseria: B. Białowąs. 2024.

20. Kroniki oporu i miłości. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 2019, 380 s.

Nagrody

Nagroda Literacka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar2019 w 2020.

21. Odmrażanie. Literatura w potrzebie. [Szkice]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2020, 265 s. Studia Pisarskie, 1.

Zawartość

Pisanie to moja praca; Pudełko na pigułki; Mój dzienniczku covidowy; Katastrofa, respirator, metafora; #Metoo?; Odłączone od włączenia; Rozmowa na końcu; Spotkania; #Sieć ratunkowa; Bardzo krótki kurs pisania (kryminału) w ogóle; Cienka czerwona linia (biograficzna); Własne izolatki; Nadzieja na balkonach; Lejdejska butelka z herstoriami; Przesilenie. Zamiast zakończenia.

22. Późne życie. [Powieść]. Okoniny; Czersk: Drzazgi 2023, 293 s.

23. Widok z okna w podróży służbowej. [Szkice]. Kołobrzeg: Biuro Literackie 2024, 226 s. Szkice – Biuro Literackie, 24.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Stereotyp Murzyna w marynistyce szczecińskiej. W: Egzotyzm w literaturze. Szczecin 1990 s. 195-211.
Motywy polityczne w powieściach Wacława Bilińskiego. „Szczecińskie Prace Polonistyczne1991 nr 67 s. 40-52.
Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie. [Współautor.:] E. Kuźma. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie1992 z. 79 nr 1036 s. 189-201.
Historia, śmierć i miłość. Próba antropologicznego wyjaśnienia okrucieństw w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. W: Z warsztatu badawczego humanistyki. Szczecin 1993 s. 95-103.
Początek i rozwinięcie, czyli porządek i chaos w twórczości prozatorskiej Włodzimierza Odojewskiego. W: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Toruń 1993 s. 171-183.
Post-modernizm jako daremna walka z biologią. W: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Szczecin 1993 s. 79-97.
Reklama jako pareneza. [Współaut.:] J.F. Kazimierski. W: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Szczecin 1993 s. 107-117.
Antropologia wojny w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Rzecz o wędrownych fantazmatach. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lublin 1994 s. 233-244, przedruk pt.: Rzeczywistość antropologiczna w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Rzecz o wędrownych fantazmatach. W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994 s. 175-191.
Perswazja mimetyczna – wyższy układ znaczeniowy? W: Rozgrywanie światów. Szczecin 1994 s. 27-35.
Świat dorosłego w poezji dla dzieci. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994 s. 158-167.
I Faustyna umrze... O twórczości Krystyny Kofty. „Teksty Drugie1995 nr 3/4 s. 196-211.
Oblicza „Ja. O świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Ruch Literacki1995 z. 4 s. 463-473, przedruk w: Stulecie Skamandrytów. Kraków 1996 s. 137-148.
Wyjechać czy zostać? Szkic o prozie szczecińskiej. „Przegląd Zachodniopomorski1995 z. 2 s. 77-94.
Jerzego Kosińskiego eksperymenty ze świadomością. W: Literackie portrety Żydów. Lublin 1996 s. 185-198.
Kategoria mimesis w dyskursie feministycznym. W: Mimesis w dyskursie literackim. Toruń 1996 s. 207-222.
Poetyka i tempo. W: Szybko i szybciej. Warszawa 1996 s. 154-162.
Rzekomy egzystencjalizm. O recepcji wczesnej twórczości Włodzimierza Odojewskiego. W: Pogranicza, granice, ograniczenia. Lublin 1996 s. 97-110.
Siostry – szkic o prozie (młodej) kobiet. „Teksty Drugie1996 nr 5 s. 84-100.
Ślady porządków represywnych. W: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce. Szczecin 1996 s. 45-54.
Wycofanie głosu – prawda i kłamstwo pisma. W: Kłamstwo w literaturze. Kielce 1996 s. 185-199.
Jungowska wykładnia motywów roślinnych w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. W: Literacka symbolika roślin. Gdańsk 1997 s. 159-169.
Milczenie obcego. W: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Lublin 1997 s. 97-106 [dot.: J. Kosiński: Malowany ptak; W. Odojewski: Zasypie wszystko zawieje].
Ameryka kobiecości. „Kresy1998 nr 4 s. 86-97, przedruk z podtytułem: O pisarstwie Danuty Mostwin. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Szczecin 1999 s. 53-71.
Płeć jako niewyrażalne, niewypowiadalne, niedefiniowalne. W: Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa 1998 s. 165-173.
Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie1998 nr 1/2 s. 55-83, przedruk w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Toruń 1999 s. 295-318.
Gatunki i konfesje w badaniach „gender. „Teksty Drugie1999 nr 6 s. 41-55.
Kobiecość w tekście homoerotycznym. W: Kobiety w literaturze. Bydgoszcz 1999 s. 193-204.
Osoba w dyskursie feministycznym. „Teksty Drugie1999 nr 1/2 s. 49-63, przedruk w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Warszawa 2000 s. 84-97.
Przeniesienia. W: Psychologia literatury. Warszawa 1999 s. 15-25.
Rzeczy Tyrmanda. W: Człowiek i rzecz. Poznań 1999 s. 191-205..
Droga do śmierci, droga do życia. O „Oksanie” Włodzimierza Odojewskiego. W: Człowiek w drodze. T. 1. Bydgoszcz 2000 s. 169-178.
Kobiecość za zasłoną. O dramaturgii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Nowa świadomość płci w modernizmie. Kraków 2000 s. 153-165.
Trzy podróże i kilka epizodów. Lubeka-Frankfurt-Greifswald… i kilka lektur. „Pogranicza2000 nr 5 s. 123-132.
Wolność i przemoc. O niektórych aspektach poemancypacyjnego dyskursu płci. [Współautor:] P. Urbański. W: Krytyka feministyczna. Warszawa 2000 s. 43-54.
Obcość kultury, znajoma bliskość innych. Wątki lesbijskie we współczesnej literaturze polskiej. W: Ciało, płeć, literatura. Warszawa 2001 s. 435-453.
Wokół pojęć: kanon, homoerotyzm, historia literatury. „Katedra2001 nr 1 s. 98-121.
Ciało niechciane. Pogranicze identyfikacji seksualnej jako problem literatury i krytyki literackiej. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 291-303.
Gender, tożsamość, stereotypy. „Ruch Literacki2002 z. 6 s. 541-555.
Krytyka feministyczna i skuteczność perswazji. W: Wiek kobiet w literaturze. Białystok 2002 s. 32-41.
Anachroniczny bastion. Z tektury, z literatury… W: Była sobie krytyka. Katowice 2003 s. 159-170 [dot.: A. Stasiuk: Dziewięć].
Teorie i aporie. Twórcze kłopoty XX-wiecznych dyskursów. W: Dwudziestowieczność. Warszawa 2004 s. 97-112.
Blaski i cienie krytyki feministycznej w Polsce. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. T. 2. Feminizm. Warszawa 2005 s. 26-45.
Tożsamość przez płeć. W: Polonistyka w przebudowie. T. 1. Kraków 2005 s. 224-237.
Centralna płeć cywilna. W: Wojna, doświadczenie i zapis. Kraków 2006 s. 399-415.
Literatura jako wiedza o innych – rekonesans. W: Literatura i wiedza. Warszawa 2006 s. 346-359.
Przez ciało. Wstęp do lektury. W: Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba. Szczecin 2006 s. 89-97.
Teatr, dramat, gender – wyznaczniki przestrzeni komunikacyjnej. W: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego. Warszawa 2006 s. 13-22.
Inna uległość. Trudne początki szczecińskiej lokalności. W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Warszawa 2007 s. 346-356.
Krytyka feministyczna jako projekt przebudowy rzeczywistości. W: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Kraków 2007 s. 365-376.
Polityczne/prywatne. Zdestabilizowana opozycja. (Wojenna i polityczna proza kobiet). W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Warszawa 2007 s. 296-310.
Powieść w obiegach. Lata osiemdziesiąte i kontynuacje. W: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Szczecin 2008 s. 133-192.
Strategia krytyczna: poskramianie Szekspira. W: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Kraków 2008 s. 391-406.
Pisarstwo kobiet w perspektywie zmian pokoleniowych i cywilizacyjnych. W: Napisać kobietę... (Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji) = Da opišeš žena... (Blgaro-polski diskusii v godinite na prehoda). Red.: M. Karabelova, A. Našilovska. Sofiâ 2009 s. 39-54 [tekst w języku bułgarskim w przekł. M. Karabelovej].
Kooperatywy. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Szczecin 2010 s. 83-96.
Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków 2012 s. 209-224.
Autobiografia jako akt wyboru. W: Dzień jest za krótki. Kilka opowieści autobiograficznych. Wrocław 2013 s. 17-23 [tekst w języku polskim i angielskim].
Trzy gwinee. Księgowanie. W: Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze. Szczecin 2014 s. 9-17 [dot. V. Woolf].
Kobieta czytająca: wczoraj, dziś i jutro. W: Czytanie: kobieta, biblioteka, lektura. Szczecin 2015 s. 7-19.
Niosło ją to, że stała u boku. O genderowym modelowaniu biografii artystek. „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media2015 nr 2 s. 63-74.
Twórczość niepozorna na barykadzie codzienności. W: Twórczość niepozorna. Kraków 2015 s. 17-26.
Bezoary. O obiektach ze środka i narracjach pomiędzy. W: Kobieta, literatura, medycyna. Szczecin 2016 s. 313-325.
Seminarium. W: Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei. Szczecin 2016 s. 235-248.
Przesiedleni chłopi uruchamiają miasto. „Teksty Drugie2017 nr 6 s. 181-192 [dot. F. Gila], przedruk w: Chłopska (nie)pamięć. Kraków 2019 s. 289-298.
Zranienia, relacje, iluzje. W: Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945. Szczecin 2017 s. 265-278.
Eseizowanie. „Autobiografia2018 nr 1 s. 7-12.
Meat. W: Postcolonial perspectives on postcommunism in Central and Eastern Europe. Milton Park; New York 2018.
Psychoanalityczna interpretacja „małej trylogii” Henryka Sienkiewicza. [Współautor:] A. Krukowska; Na biało. Czytanie z Różewicza. W: Autorzy naszych lektur na nowo odczytani. Szczecin 2018 s. 67-82; 137-149.
Spotkanie polsko-ukraińskie. Lektura wznowiona „Oksany”. „Teksty Drugie2018 nr 5 s. 107-117.
Konkurs na kryteria (genderowe). W: Dyskursy, w dyskursach. Poznań 2019 s. 9-17.
Literatura a przewodniki. Trans – akcje. W: Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik. Szczecin 2019 s. 41-51.
Męskie projekty lekturowe. „Pamiętnik Literacki2019 z. 1 s. 233-238.
O problemie osobistego zaangażowania. Reakcje na #metoo. W: Utopie kobiet. Kraków 2019 s. 261-279.
I. Iwasiów, A. Kałuża, T. Majewski, Ł. Wróbel: Poetyki niezgody w tekście i pozatekście. Panel dyskusyjny. W: Poetyki protestu. T. I. Warszawa 2021 s. 424-482.
O narracji szczelinowo-błonowej. Lekcje pisania na podstawie Jolanty Brach-Czainy. „Czas Kultury2022 nr 1 s. 8-16.
Susan Sontag i dziecko antyinterpretacyjne. W: Susan Sontag. Warszawa 2022 s. 19-34.
Pölitzi/Police, historie styczne. „Teksty Drugie2023 nr 4 s. 102-117.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

niemiecki

Zugezogen: Flucht und Vertreibung. Erinnerungen der zweiten Generation. [Oprac.:] R. Schleb, R. Zens. Paderborn [2016].
Kommunismus autobiographisch. Berlin [2022].
(Um)Wege zum Wissen. Berlin 2022.

rosyjski

Kurortnye Romany. Sbornik. Moskva 2010.
...o lûbvi. 10 romantičeskih istorij. Pod red. A. Boleckoj. [Przekł.: Û. Čajnikov, D. Kogan]. Belgorod 2012.

szwedzki

Polen berättar. Navelsträngen i jordan. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarson. Stockholm 2005. Wyd. nast. tamże 2019.

Prace redakcyjne

1. V [Piąta] fala. Pamięci Feliksa Rajczaka. Oprac. red.: I. Iwasiów, J. Kazimierski, T. Zawadowski. Zduńska Wola: Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1992, 52 s.
Antologia poezji.
2. Rozgrywania światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1994, 300 s.
3. Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1996, 175 s. Rozprawy i Studia, t. 233.
4. Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Materiały z konferencji Pogranicza […] – konfrontacje, Szczecin 2-4 czerwca 1997 roku. Cz. 1. Miłość. Pod red. I. Iwasiów i P. Urbańskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1998, 217 s. Materiały Konferencyjne, nr 32. Por. poz. .
5. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Meandry wrażliwości XX wieku. Pod red. I. Iwasiów i P. Urbańskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999, 128 s. Rozprawy i Studia, t. 332.
Poszerzenie problematyki pokonferencyjnego zbioru, por. poz. .
6. Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999, 265 s. Rozbiory. Rozprawy i Studia, t. 323.
7. Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2002, 163 s. Rozbiory. Rozprawy i Studia, t. 422.
8. Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red.: I. Iwasiów, E. Kuźma. Szczecin: Kurier-Press 2003, 295 s.
Na karcie tytułowej błędnie nazwisko I. Iwasiów: Iwsiów.
9. Kanon i obrzeża. [Materiały konferencji, Szczecin Maj 2004]. Red.: I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, 372 s.
10. Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji. [Materiały konferencji]. Pod red. I. Iwasiów i A. Krukowskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, 187 s. Rozprawy i Studia, t. 556.
Materiały konferencyjne.
11. Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Pod red. I. Iwasiów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, 240 s. Rozprawy i Studia, t. 723.
12. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, 419 s. Rozprawy i Studia, t. 726.
13. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami. Red.: I. Iwasiów, A. Galant. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2011, 352 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Universitas 2013, plik w formacie PDF.
14. Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze. Pod red. I. Iwasiów i A. Zawiszewskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, 549 s. Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, 886.
15. Autobiografie (po)graniczne. Pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2016, 314 s. Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 6.
16. Nowa Kobieta – figury i figuracje. Pod red. I. Iwasiów, A. Krukowskiej i A. Zawiszewskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, 465 s. Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, 1006.
17. Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945. Pod red. A. Grzemskiej i I. Iwasiów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2017, 288 s. Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, 988.
18. Nie – pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcja: M. Duda, A. Galant, I. Iwasiów, P. Krupiński, M. Nakoniczewski, M. Strzeżek, P. Pawlaczyk, M. Zaborowska-Zagórska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2022, 232 s. Studia Pisarskie, 2.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2011, 2024.

Wywiady

Oko w oko z feministką. Rozm. J. Ławrynowicz. „Kurier Szczeciński1995 nr 43.
Rozkosze literatury. Rozm. J. Giza-Stępień. „Kurier Szczeciński1999 nr 22.
W sprawie kobiet – bez zmian? Rozm. D. Nowacki. „Opcje2002 nr 6.
Babskie czytanie. Rozm. K. Wolnik. „Dziennik Zachodni2006 nr 279.
Burzenie mitów. Rozm. A. Sasinowski. „Kurier Szczeciński2008 nr 189.
Nostalgia za barem Bambino. Rozm. T.Z. Zapert. „Rzeczpospolita2008 nr 233.
Bambino”, Szczecin i my. Rozm.: W. Jachim, E. Podgajna. „Gazeta Wyborcza2009 nr 19 dod. „Szczecin”.
Bar Bambino i smutek PRL-u. Rozm. P. Smoleński. „Gazeta Wyborcza2009 nr 224.
Upominam się o wykorzenionych. Rozm. M. Wapińska. „Dziennik2009 nr 223 dod. „Kultura” [dot.: Bambino].
Upierać się przy swoim. Rozm. P. Pustkowiak. „Dziennik2010 nr 79 dod. „Kultura” [dot. zwłaszcza „Ku słońcu”].
Nie płaczę nad brakiem korzeni. Rozm. K. Uczkiewicz. „Pamięć i Przyszłość2011 nr 2, przedr. w: K. Uczkiewicz, Ł. Medeksza: Ziemie Zachodnie. Zrób to sam. Wywiady opublikowane w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” w latach 2008-2013. Wr. [2015] [dot. m.in. Bambino].
Odpowiedzieć Panu Cogito. Rozm. J. Kowalska. „Teatr2011 nr 7/8 [dot. twórczości teatralnej i literackiej kobiet].
Szare komórki nie odrastają. Czy artysta musi się zabić. Rozm. O. Byrska. „Tygodnik Powszechny2011 nr 36.
Ojciec by mnie pochwalił. Rozm. M. Tutak-Goll. „Gazeta Wyborcza2013 nr 285 dod. „Wysokie Obcasy” nr 49 [dot. gł.: Umarł mi].
Sukienka dla feministki. Rozm. D. Wodecka. „Gazeta Wyborcza2013 nr 256.
Między miesiącami. Rozm. J. Czechowicz. W tegoż: Rok w rozmowie. Pozn. 2014.
Seksualność bywa milutka. „Dziennik Gazeta Prawna2014 nr 197 dod. „Kultura i Program TV” [dot. gł.: W powietrzu].
Sypialnia pełna widzów. Rozm. P. Pustkowiak. „Newsweek Polska2014 nr 46 [dot. gł.: W powietrzu].
Bycie wstrzemięźliwą jest czymś dziwnym. Rozm. K. Paradowska. Powst. 2015 [on-line]. Dostępny w Internecie: Link wygasł [dostęp 23 września 2016] [dot. wystawienia: Smaki i dotyki].
Pokój z prozą. Rozm. K. Nadana. „Nowe Książki2015 nr 11.
Jak się ludzie kochają, to i dzieci mają. Rozm. K. Paradowska. „Dialog2016 nr 5 [dot. gł.: Dziecko].
Nasze białe, ich czerwone – zawsze niosą wieści. Rozm. D. Wodecka. „Gazeta Wyborcza2018 nr z 5 V dod. „Wysokie Obcasy” nr 17.
Pisanie?. Na początek warto napić się wody. Rozm. P. Skalnicka-Kirpsza. „Gazeta Wyborcza2018 nr 137 dod. „Magazyn Szczecin”.
Polityka wyciągnęła nas z domów i zmusiła do pójścia „na barykady. Rozm. M. Klimczak. „Głos Szczeciński2019 nr 208 dod. „Głos Szczecina”.
Resztki. Rozm. V. Szostak. „Wysokie Obcasy Extra2019 nr 8 [o kryzysie wieku średniego w kontekście własnej twórczości].
Czerwone szpilki nie znikną. Rozm. V. Szostak. „Gazeta Wyborcza2020 nr 185 dod. „Wysokie Obcasy” nr 32 [dot. m.in. Kroniki oporu i miłości].
Dlaczego „Religia”?. Rozm. ks. A. Draguła. „Więź2020 nr 2.
Nic nie idzie na marne. Rozm. J. Sobolewska. „Polityka2020 nr 52.
Pisarz ma obowiązki. Rozm. N. Szostak. „Gazeta Wyborcza2020 nr 192.
To my ich wychowaliśmy. Dziś w centrum zainteresowania młodych lewicowców nie jest człowiek porzucony przez system, ale oni sami. Rozm. E. Kaleta. „Gazeta Wyborcza2021 nr 117 dod. „Wolna Sobota”.
Inga Iwasiów. Czytanie człowieka. Rozm. J. Koźbiel. W: Słowo i płeć. Rozmowy J. Koźbiel. Pruszków 2022.
Żadnych złych emocji. Rozm. P. Szewczyk. „Gazeta Wyborcza2023 nr z 27-28.05 dod. „Wysokie Obcasy” nr 21 [dot. głównie: Późne życie].
Ta książka to mikroscena mojego życia. Rozm. A. Gieczys. „Gazeta Wyborcza2024 nr 108 dod. „Tygodnik Szczecin” [dot.: Widok z okna w podróży służbowej].

Ogólne

Książki

Inga Iwasiów dla średnio zaawansowanych. Studia, eseje, relacje. [Redakcja:] M. Duda, A. Krukowska, P. Krupiński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Poznań: Stowarzyszenie „Czasu Kultury2023, 566 s. Biblioteka „Czasu Kultury, 50.

Zawartość

M. DUDA, A. KRUKOWSKA, P. KRUPIŃSKI: Odpowiednie dać Indze słowo. Od redakcji; B. CHOŁUJ: Gra o więcej Ingi Iwasiów; M. DUDA: Zgęstka afektów. Pragnienia i lęki bohaterek Ingi Iwasiów; B. KARWOWSKA: Niewielki szkic o malutkiej książeczce; U. PHILLIPS (tłum. Monika Świerkosz): Pokolenia, transformacja i miejsca w powieściach Ingi Iwasiów „Bambino” i „Ku słońcu”; K. SAŁDECKA: Oporna i niepoprawna? Refleksje wokół „Pięćdziesiątki” Ingi Iwasiów; M. ŁADOŃ: Od brudu do przyjemności. Alkoholiczki w prozie Ingi Iwasiów; J. MADEJSKI: Jak w (szwajcarskim) zegarku; M. ŚWIERKOSZ: Ciało ojca; D. KOZICKA: Wyzwania prozy Ingi Iwasiów; T. MIZERKIEWICZ: Bursztynowa Inga. Słowo o Nagrodzie Literackiej „Jantar”; B. HELBIG: Inga; P. MICHAŁOWSKI: Indze; A. KŁOS: Dostałaś doładowanie / Inga Iwasiów mieszka w klasztorze buddyjskim / Inga Iwasiów mówi na zebraniu; S. CHUTNIK: Laurka z wierszem dla drogiej Ingi; M. „PACYFKA” TICHY: Krótka ballada o końcu dziadocenu; B. WARKOCKI: Słowo na L. O wczesnych nieheteronormatywnych praktykach krytycznoliterackich w polu polonistycznym; A. GALANT: Parafrazy Ingi Iwasiów; A. PEKANIEC: Inga Iwasiów jako autobiografka; A. GRZEMSKA: Miasto, las, widok z okna. Autoetnograficzne trajektorie Ingi Iwasiów; A.E. BANOT: Feministyczna krytyka literacka według Ingi Iwasiów; B. DARSKA: Lektura zaangażowana, czyli czytanie i pisanie jako reagowanie. Kilka refleksji na marginesie twórczości eseistycznej Ingi Iwasiów; P. KRUPIŃSKI: Pieśni pól i lasów. Dla Ingi; M. PIEKARA: Czytanie (z) Ingą Iwasiów. Z „Kobietami Nowej Huty” Katarzyny Kobylarczyk w tle; L. MARZEC: Tajemnice i obietnice. „Narzeczona Schulza” Agaty Tuszyńskiej; E. KRASKOWSKA: Pięćdziesiątka; E. GRACZYK: „Drżenie mojego ramienia przejęło jej ramię”. O „Wyspie” Róży Ostrowskiej; W. ŚMIEJA: Okno; J. CYBRUCH: W drodze na poddasze; J. POŚPIECH: Odprasowany; M. STRZEŻEK: Ulica jedyna; I. MORSKA: Metafora przemocy; E. MAJEWSKA: Intelektualistka publiczna wobec patriarchalnego neoliberalizmu. Esej dla Ingi Iwasiów; A. GAJEWSKA: Ognisty feminizm. Opór, protest i bunt w prozie Ingi Iwasiów; J. PŁUCIENNIK: Estetyka, bohaterki i polityka. Esej o przekleństwach w życiu publicznym w Polsce; M. SUGIERA: Polityki oddechu; A. MARCHEWKA: Kryzys jako szansa; Przed zwierciadłem Ingi Iwasiów. Pogadywanie nieheteronormatywnych ciotek rewolucji. Rozmawiają pięćdziesięciolatki Maja Korzeniewska, Agnieszka Małgowska i Monika Rak.
P. WOJCIECHOWSKI: Familiäre vorgeschichten Die Prosa von Inga Iwasiów und Joanna Bator vor dem Hintergrund erinnerungskultureller Entwicklungen in Polen nach 1989. Dresden: Thelem 2023, 691 s. Mundus Polonicus, 4.

Artykuły

A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, Iwasiów. „FA-art2004 nr 1.
J. GIZA-STĘPIEŃ: Pracuję na trzech etatach i mam życiorys w głowie…. W gąszczu tekstualnych dyskursów Ingi Iwasiów. „Studium2005 nr 6/2006 nr 1.
J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Kontra Ingi Iwasiów. „Fraza2007 nr 3.
D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce. (2001-2010). Katowice 2011, passim.
H. SAMSON: Kto się boi Ingi Iwasiów?. „Gazeta Wyborcza2013 nr 267 dod. „Wysokie Obcasy” nr 46 [dot. m.in. odwołania I. Iwasiów z jury Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”].
J. FRANCZAK: Pokazywanie języka. Większość rewolucji w świecie literatury odbywa się w imię powrotu do rzeczywistości. „Tygodnik Powszechny2014 nr 42 dod. „Festiwal Conrada” [dot. też utworów Z. Kruszyńskiego i J. Sosnowskiego].
A. IZDEBSKA: Opowieści o „miastach odzyskanych. Proza Stefana Chwina, Pawła Huellego, Joanny Bator i Ingi Iwasiów. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2014 t. 5.
M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Projekty totalne” – o przedstawieniach historii XX wieku w najnowszej prozie polskiej i niemieckiej. W: Opcja niemiecka. Kraków 2014 [dot. m.in. I. Iwasiów].
K. TRZECIAK: Ślady kampusu albo akademicy są zmęczeni. „Nowa Dekada Krakowska2015 nr 1/2 [dot. też E. Balcerzana].
B. HELBIG: Kobieta i psychiatria. Na podstawie biografii i twórczości Marii Komornickiej z rzutem oka na prozę Ingi Iwasiów. W: Kobiety, literatura, medycyna. Szczecin 2016.
E. TIERLING-ŚLEDŹ: Mężczyźni i męskość w powieściach Ingi Iwasiów. („Bambino”, „Ku słońcu”, „Na krótko”). W: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze. Szczecin 2016.
B. CHOŁUJ: Literatura w dyskusji z naukową jednoznacznością, czyli genderowanie w tekstach literackich Ingi Iwasiów. W: Literaturoznawca literatem czyli Rzecz o akademii i kreatywnym pisaniu. Gdańsk 2018.
B.DARSKA: Miasto, pamięć i kobiety. O prozie Ingi Iwasiów. W: Skład osobowy. Cz. 3. Katowice 2019.
K. LISOWSKA: Kobiece doświadczenie na granicy. Wzorce tożsamości kobiet w powieściach Ewy Schilling i Ingi Iwasiów. W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 5. Granice stare i nowe. Warszawa 2019.
B. CHOŁUJ: Die Suche nach gemeinsamer Sinnlichkeit unter Frauen in Texten von Verena Stefan un Inga Iwasiów. W: Schreiben über Frauenbeziehungen. Wiesbaden 2022.
P. SZEDLER: Inga Iwasiów's prose and the patriarchal literary tradition. W: New surfaces, new depths. Poznań 2022.

Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego

P. MICHAŁOWSKI: W bezkresie Kresów. „Nowe Książki1995 nr 5.
K. PSTRONG: Próba niezupełnie feministyczna; A. ŁEBKOWSKA: Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta…”. „Teksty Drugie1995 nr 3/4.
M. RABIZO-BIREK: Odojewski czytany przez kobietę. „Fraza1995 nr 9.
A. SKRENDO: Wokół feminizmu; L. SZARUGA: Rozbiórka feministyczna. „Pogranicza1995 nr 2/3 [dwugłos o książce I. Iwasiów].

Miasto-Ja-Miasto

[M. LALAK] M. SKWIERCZYK: JA” Iwasiów. „Pogranicza1998 nr 3, przedr. w M. Lalak: Niepokojąca reszta. Szczecin 2004.
J. MADEJSKI: O pocieszeniu, jakie daje… pisanie. „Pogranicza1998 nr 1, przedruk w tegoż: Zamieszanie. Kraków 2003, przedruk w wersji ang. pt. On the pleasure that writing can give. A few words on the prose of Inga Iwasiów. [Przeł.] B. Keane. „Pogranicza” 2001 nr 6.
G. BORKOWSKA: Ręka pianisty. „Gazeta Wyborcza1999 nr 101.
I. MISIAK-BRODA. „Studium1999 nr 3/4.
A. NASIŁOWSKA: Kobieta w przestrzeni. „Nowe Książki1999 nr 1.
D. NOWACKI: Projekt urbanistyczny. „Res Publica Nowa1999 nr 4.
I. PROMNY: Feministka rodzi tekst. „Śląsk1999 nr 9.
K. SZCZUKA: Miasto rzeczy ostatnich. Szczecin magiczny. „Gazeta Wyborcza1999 nr 146.
P. URBAŃSKI: Szczecin feministyczny i inteligencki. „Akcent1999 nr 1 [dot. też: A.D. Liskowacki: Cukiernica pani Kirsch].
A. WĘGRZYNIAKOWA: Miej ciało i patrzaj w ciało. „FA-art1999 nr 1.

Opowieść i milczenie

J. PASTERSKA: Zemsta Bogny, czyli Tyrmand w rękach feministki. „Fraza2001 nr 1/2.
T.M. GŁOGOWSKI: Tyrmand feministyczny. „Śląsk2002 nr 2.
T.M. GŁOGOWSKI. „Pamiętnik Literacki2004 z. 1 [dot. też: J. Pasterska: Świat według Tyrmanda].

Rewindykacje

A.D. LISKOWACKI: Kobieta czytająca. „Kurier Szczeciński2002 nr 190.
J. MADEJSKI: Nienasycenie. „Pogranicza2002 nr 6, przedruk w tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
A. MORAWIEC: Feministyczna pedagogia. „Nowe Książki2002 nr 12.
D. NOWACKI: Siostra czytająca dzisiaj. „Res Publica Nowa2002 nr 11.
U. ŚMIETANA: Rewizje, remamenty. „Zadra2002 nr 3.
A. GALANT: A to rewindykacja właśnie!Arkusz2003 nr 1, polemika D. NOWACKI: Teren obsikany. „FA-art” 2003 nr 1/2.
Z. KOPEĆ: Niedosyt vs apetyt. „Polonistyka2003 nr 10.
E. KRASKOWSKA: W sprawie kobiet – bez zmian. O pisarstwie Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie2003 nr 2/3.
K. KWIECIEŃ: Dylematy rewindykacji, czyli kobieta czytająca dzisiaj. „Dekada Literacka2003 nr 3/4.
M. WITKOWSKI: Ja jako feministka…. „Kresy2003 nr 1.

Gender dla średniozaawansowanych

B. MAJ: Ostrożnie z tą krytyką. „Forum Akademickie2004 nr 6.
A. NASIŁOWSKA: Feministyczny entuzjazm. „Nowe Książki2004 nr 8.
H. SERKOWSKA: Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie2004 nr 6 [dot. też: Parafrazy i reinterpretacje].
M. SIEDLACZEK: Jak ugryźć gender?Opcje2004 nr 1/2.
J. BECZEK: Feminizm jest humanizmem. „Trybuna2005 nr 2.
J. ORSKA: Czytając literaturę. „Odra2005 nr 2 [dot. też: K. Dunin: Czytając Polskę].

Parafrazy i reinterpretacje

H. SERKOWSKA: Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie2004 nr 6 [dot. też: Gender dla średniozaawansowanych].

[Trzydzieści dziewięć] 39/41

[A.D. LISKOWACKI] ADL: Do siebie. „Kurier Szczeciński2004 nr 227.
B. KANIEWSKA: Spotkanie w przestrzeniach bez granic. „Pogranicza2005 nr 2.
K. LISOWSKI: Kobieta niepodległa. „Nowe Książki2005 nr 4.

Smaki i dotyki [Opowiadania]

J. BECZEK: Zapiski z piekła kobiet. „Studium2006/2007 nr 6/1.
M. CUBER: Taniec z Konopnicką. „FA-art2006 nr 3.
B. DARSKA: Ja-jedyna i ja-każda. „Nowe Książki2006 nr 12.
H. JAXA-ROŻEN: Smaki i dotyki” – zaproszenie do świata kobiet. „Pogranicza2006 nr 5.
[A.D. LISKOWACKI] ADL: Czułe rany. „Kurier Szczeciński2006 nr 227.
A. NĘCKA: Z intymnością jej do twarzy. „Opcje2006 nr 3.
D. NOWACKI: Kobiecość jako źródło cierpień. „Gazeta Wyborcza2006 nr 207.
M. RYCHTER: Kobieca erotyka bez pruderii i wstydu. „Dziennik2006 nr 132 dod. „Kultura” .
E. ANTONIAK: Lektura na brzegu łóżka. „Twórczość2007 nr 2.
K. NADANA: Tekst, który dotyka. „Res Publica Nowa2007 nr 1.
W. RUSINEK: Zepsuty smak, zły dotyk. „Dekada Literacka2007 nr 1.
A. ALOCHNO-JANIAK: Niewinność pierwszych grzechów. Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej [on-line] Toruń 2015 . Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 17 czerwca 2024].

Bambino

K. CIEŚLIK: Wydziedziczeni. „Twórczość2008 nr 12.
B. DARSKA: Urok mlecznego baru. „Dziennik2008 nr 190 dod. „Kultura”.
A. MADALIŃSKI: Przekleństwo pamięci. „Tygodnik Powszechny2008 nr 49 dod. „Książki w Tygodniku”.
T. MIZERKIEWICZ: Postfeministyczna proza więzi rodzinnych. „Nowe Książki2008 nr 11, przedruk w tegoż: Literatura obecna. Kraków 2013.
D. NOWACKI: Dlaczego PRL mógł się kiedyś podobać. „Gazeta Wyborcza2008 nr 235.
S. BURYŁA: Słodko-gorzki smak PRL. „Pogranicza2009 nr 1.
B. HELBIG-MISCHEWSKI: Szlak prowadzący do nas. „Kresy2009 nr 77/78.
M. KOĆMIEL: Szczecin nasze dziecko – Bambino?Gazeta Wyborcza2009 nr 41 dod. „Szczecin”.
J. CHŁOSTA-ZIELONKA: O trudzie zapominania. „Fraza2010 nr 1.
A. GAJEWSKA: O pierwszym rozdziale „Bambino” Ingi Iwasiów. Wykład poznański. „Litteraria Copernica2010 nr 1.
A. GALANT: Estetyka, aksjologia, autobiografia. O „Bambinie” Ingi Iwasiów i „Piaskowej Górze” Joanny Bator. W: Nowe dwudziestolecie. Poznań 2011.
A. SZLACHTA: Językowa kreacja miasta w „Bambino” Ingi Iwasiów. „Studia Językoznawcze2013 t. 12.
A. SADECKA: This place is now your home. A comparative view on partition migrants in a new city. Kamila Shamsie’s „Kartography” and Inga Iwasiów’s „Bambino”. „Wielogłos2014 nr 4.
A. SZLACHTA: Funkcje barw w powieści „Bambino” Ingi Iwasiów. „Studia Językoznawcze2014 t. 13.
W. RUSINEK: Polska Rzeczpospolita Codzienna. „FA-art2015 nr 1/2 [dot. też: E. Rylski: Obok Julii; J. Sosnowski: Spotkamy się w Honolulu].
E. SZYMIK: Kształtowanie się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich. „Edukacja Międzynarodowa2016 nr 5 [dot. też: A. Rottenberg: Proszę bardzo; M. Szejnert: Czarny ogród].
M.C. GRONENTHAL: Nostalgie und sozializmus. Bielefeld 2018 [dot. m.in. I. Iwasiów].

Zob. też Wywiady.

Ku słońcu

U. GLENSK: Własny pokój” w Szczecinie. „Odra2010 nr 10.
I. GODLEWSKA: W poszukiwaniu słońca. „Twórczość2010 nr 12.
M. KLIMOWICZ: Cmentarz przy ulicy Ku słońcu. „Akcent2010 nr 4.
A. MADALIŃSKI: Życiorysy równoległe. „Tygodnik Powszechny2010 nr 26 dod. „Książki w Tygodniku”.
M. MATLAK: Ku słońcu”, czyli Iwasiów sen o Szczecinie. „Gazeta Wyborcza2010 nr 95.
T. MIZERKIEWICZ: Krytyka żywotów równoległych. „Nowe Książki2010 nr 6, przedruk w tegoż: Literatura obecna. Kraków 2013.
D. NOWACKI: Szczecin, Kanada, nowe życie. „Gazeta Wyborcza2010 nr 80.
P. PUSTKOWIAK: Idziemy, spoglądając wstecz. „Dziennik2010 nr 79 dod. „Kultura”.
R. SENDYKA: Miasto i ja, i miasto. O „Ku słońcu” Ingi Iwasiów. „Pogranicza2010 nr 2.
I. SŁOMAK: Porwanie. „FA-art2010 nr 1/2.
K. WIATKOWSKA: Nawyk pamiętania. „Strony2010 nr 5.
G. WYSOCKI: Wczoraj i dziś. „Lampa2010 nr 4.
K. SIDOWSKA: Polska powieść uniwersytecka. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2015 nr 4.

Zob. też Wywiady.

Na krótko

A. NĘCKA: W kryzysie. „Nowe Książki2012 nr 8.
D. NOWACKI: Muzeum i tożsamość. Antyutopia Ingi Iwasiów. „Tygodnik Powszechny2012 nr 27.
P. NOWAKOWSKI: W tle. „Elewator2012 nr 1.
R. OSTASZEWSKI: Pozory mylą. „Polityka2012 nr 28.
E. SZYBOWICZ: Delegacja do przyszłości. „Gazeta Wyborcza2012 nr 159.
A. RUTKA: Portret kobiety z kryzysem kultury w tle. Marlene Streeruwitz „Entfernung” (2006) i Inga Iwasiów „Na krótko” (2012). „Roczniki Humanistyczne2013 z. 5.
J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów [„Na krótko”], Włodzimierza Kowalewskiego [„Bóg zapłacz”] i Mariusza Sieniewicza [„Rebelia”]. W: O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej. Toruń 2014.

Blogotony

P. MAŁOCHLEB: Zawodowa pisarka, zawodowa czytelniczka. „Nowe Książki2014 nr 1.

Granice

A. PEKANIEC: Lekturowe przechadzki, teoretyczne spacery, krytyczne bezdroża. „Wielogłos2014 nr 3.

Umarł mi

T. FIAŁKOWSKI: Tato, ojciec zegarmistrz odchodzi. „Gazeta Wyborcza2013 nr 281.
M. WOJTAŚ: Pozwól sobie na żałobę. „W Drodze2013 nr 11.
A. ŻELAZIŃSKA: Oswajanie utraty. „Polityka2013 nr 47.
A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Napisała nam. „Nowa Dekada Krakowska2014 nr 1/2.
A. MADALIŃSKI: Forma żałoby. „Twórczość2014 nr 4.
D. NOWACKI: Umarł jej. O „Notatniku żałoby” Ingi Iwasiów. W: Zamieranie fikcji. Katowice 2014.
M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Umarł Jej. „Nowe Książki2014 nr 3.
I. IWASIÓW, A. DRAGUŁA, J. MADEJSKI: Potrzebujemy dudnienia w trumnę. „Więź2015 nr 1 [dyskusja na marginesie książki].
H. SERKOWSKA: Ojciec odchodzi. „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media2015 nr 1.
A. CZYŻAK: Role dla opłakujących stratę. „Dzień przed końcem świata” Aleksandra Jurewicza i „Umarł mi” Ingi Iwasiów. „Poznańskie Studia Slawistyczne2016 nr 11.
M. OKUPNIK: Celownik nieszczęścia. Reprezentacja doświadczenia utraty w kulturze współczesnej. „Irydion2017 t. 3 nr 1 [dot. też filmu w reż. M. Szumowskiej „33 sceny z życia”].
M. PAPROTNY: Ból i tabletka – tekst i intencja autorska = The pain and the pill – text and intention of the author. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego2017 t. 26.
I. BRAĆ: Wobec śmierci i umierania. „Ćwiczenia z utraty” Agaty Tuszyńskiej i „Umarł mi. Notatnik żałoby” Ingi Iwasiów. W: Internet a język, literatura i kultura współczesna. Rzeszów 2021.
M.OKUPNIK: Mój ból jest lepszy niż twój. O żałobie osób znanych. W: Kultury wpływów. Poznań 2021 [dot. też: M. Bieńczyk: Kontener; M. Marcinów: Bezmatek].

Zob. też Wywiady.

W powietrzu

M. BEYLIN: Ciało erotyczne, ciało społeczne. „Dialog2014 nr 12.
D. NOWACKI: Tamagotchi przejęło władzę. „Gazeta Wyborcza2014 nr 256.
K. ZYCH: Edukacja niesentymentalna. „Nowe Książki2015 nr 1.

Zob. też Wywiady.

Pięćdziesiątka

W. RUSINEK: Zwyczajności odzyskane. „FA-art2015 nr 4.
M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Pić a żyć. „Nowe Książki2015 nr 11.
B. DARSKA: Zwyczajność. „Twórczość2016 nr 1.
A. GRZEMSKA: Żerowanie na resztkach. „Nowa Dekada Krakowska2016 nr 1/2.
K. NADANA-SOKOŁOWSKA: Czarownice, pijaczki, dziwaczki i wojowniczki. Obrazy starzejących się kobiet w wybranych powieściach polskich pisarek współczesnych. W: Oblicza kobiecej starości. Kraków 2016 [dot. też: J. Bator: Ciemno, prawie noc; O. Tokarczuk: Prowadź swój pług przez kości umarłych].
B. TWARDOCHLEB: Jedyne życie, jakie się ma. „Kurier Szczeciński2016 nr 8.
A. NĘCKA: Życie to nie są jakieś tam frywolitki. O „Jolancie” Sylwii Chutnik i „Pięćdziesiątce” Ingi Iwasiów. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Katowice 2017.

Smaki i dotyki [Utwór dramatyczny]

M. KLIMCZAK: Jak smakuje nowe życie bez alkoholu. „Głos Szczeciński2015 nr 121.
D. KLUSEK: Spowiedź na trzeźwo. „Głos Pomorza2015 nr 109.
[A.D. LISKOWACKI] ADL: Ohydna historia. „Kurier Szczeciński2015 nr 111.

Zob. też Wywiady.

Dziecko

P. DOBROWOLSKI: Adaptacja adopcyjna. Powst. 2017 [on-line]. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 3 lutego 2017].

Zob. też Wywiady.

Kroniki oporu i miłości

• Zob. Wywiady.
J. BIELAWA: Kroniki przeczekiwania i samotności. „Nowe Książki2020 nr 3.
B. DARSKA: Nauczyć się siebie od nowa. „Twórczość2020 nr 1.
A. GAJEWSKA: Pisanie jako działanie. Kroniki Margaret Atwood, Ursuli Le Guin, Ingi Iwasiów. „Autobiografia2023 nr 2.
A. NĘCKA-CZAPSKA: Stawianie oporu. Na marginesie „Kroniki oporu i miłości” Ingi Iwasiów oraz „Wilczej rzeki” Wioletty Grzegorzewskiej. „Tekstualia2023 nr 4.

Późne życie

• Zob. Wywiady.
D. NOWACKI: Wiedz, że coś się dzieje. „Książki. Magazyn do Czytania2023 nr 2.
K. SZOPA: Apokalipsa bez apokalipsy w „Późnym życiu” Ingi Iwasiów. „Autobiografia2023 nr 2.

Widok z okna w podróży służbowej

• Zob. Wywiady.

Miłość

J. GRĄDZIEL-WÓJCIK: Miłości podsłuchane. „Arkusz2001 nr 12.
B. KIERC: Ciało widzenia. „Nowe Książki2001 nr 5.
A. LEGEŻYŃSKA: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. „Polonistyka2001 nr 7.
J. MADEJSKI: Poetka nieliryczna. „Pogranicza2001 nr 1.
R. OSTASZEWSKI: Język ci wszystko wypaczy. „Opcje2001 nr 3/4.
L. SZARUGA: Świat poetycki. (XIII). „Zeszyty Literackie2001 nr 75.
A. ŚWIEŚCIAK: Po stronie łagodności. „FA-art2001 nr 2.
A. GALANT: Ryzyko miłości. „Studium2002 nr 1.

Prywatne/publiczne

S. BURYŁA: W swoim imieniu. „FA-art2009 nr 1/2.