BIO

Born on 26 December 1958 in Krakow; daughter of the philologist, linguist and translator Leon Zaręba and the actress Leokadia, née Michałowska. She attended Grammar School No. XVI in Krakow, where she completed her advanced secondary education in 1977. She then studied Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow, graduating with a master's degree in 1981. She made her debut in 1980 with poems published in the monthly "Powściągliwość i Praca". In 1982, she published a critical article titled W nieruchomych obrotach czasu. Szkic o cyklu Czesława Miłosza „Na trąbach i na cytrze” (In the immobile turns of time. An essay on Czesław Miłosz's "With Trumpets and Zithers") in the student Polish philology journal "Studenckie Zeszyty Polonistyczne. Sytuacyjna Grupa Naukowa. Warsztat Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Jagiellońskiego" (vol. 2; as Zofia Maria Zaręba). From 1982 to 1986, she was a doctoral researcher at the Institute of Polish Philology at UJ. She worked during the 1985/86 school year as a teacher of Polish language at Grammar School No. IX in Krakow. In 1987, she was awarded a doctoral degree from UJ for her dissertation Sacrum i sanctum, czyli o sposobach identyfikacji religijnego wymiaru tekstu poetyckiego (Sacrum and sanctum: On ways of identifying the religious dimensions of a poetic text), which was supervised by Prof. Wiesław Paweł Szymański. She was subsequently employed as a trainee assistant and then senior research assistant at the Department of the History of Contemporary Literature (which in 2004 became the Chair in 20th Century Polish Literature) at the Institute of Polish Philology at UJ. In her research, she focused on themes including twentieth-century lyric poetry (particularly the works of Czesław Miłosz, Anna Kamieńska, Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, and Karol Wojtyła) and methodological issues related to the sacred in literature. Between 1989 and 1994, she was a member of the editorial board of the Catholic monthly "List" (where her publications included a series of literary analyses,Modlić się wierszem (Praying in Verse) and a review section, Lektury (Reading Material), all published under the pseudonym Magdalena Michałowska. She was appointed lecturer at UJ in 1990. In 1990/91, she gave a lecture course titled Z pogranicza literatury i religii (At the Intersection of Literature and Religion) at the Institute of Religious Culture at the Faculty of Philosophy at the Society of Jesus in Krakow (now known as the Jesuit University Ignatianum). She published her first volume of poetry, Człowiek rośnie w ciszy (People grow in silence), in 1992. From 1992, she collaborated regularly with the cultural-religious monthly "Nasza Rodzina", which was published in Paris by the Édition du Dialogue publishing house, and with the Jesuit priests' quarterly "Życie Duchowe" (where between 2000 and 2002 she served on the editorial board). In 1994, she joined the Polish Writers' Association (SPP), joining the Board of the Krakow Branch in 1996, while from 2009 to 2014 she was chair of its Review Commission. In 1994/95, she spent a year at the Catholic University of Lublin (KUL) as a visiting researcher working on the papers of Anna Kamieńska, in particular her correspondence. She was awarded a habilitation degree from UJ in 1997 for her book Zakorzenienia Anny Kamieńskiej (Anna Kamieńska's Roots). During this period, she began collaborating with the biweekly "Topos", publishing poems, reviews and literary essays there (including the series of literary analyses Teologia poetów [Poets' Theology]), while from 1998 to 2002 she published reviews of religious books in the column Z lektur pobożnych (On Divine Readings) for the Krakow supplement of the daily "Gazeta Wyborcza". In 1999, she was head of the informal research team working on entries relating to religious literature to the Szkolna Encyklopedia Katolicka (Catholic School Encyclopaedia), a dictionary of religious literature, and entries to the Great Encyclopaedia of Religion (Wielka Encyklopedia Religii) published by the Polish Scientific Publishers (PWN), where she also served as a research consultant for entries from 2001. She joined the Polish Merton Association and the Polish PEN Club in 2001. In October 2002, she was made state appointed professor and then associate professor at UJ in February 2003. In 2004, she joined the Literary History Commission of the Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences. In 2006, she was head of the jury of the student poetry prize for religious poems. In 2008, she became a member of the jury of the prize for student studies inspired by the ideas of John Paul II that was organized as part of the Days of John Paul II. In 2006, she joined the International Polish Studies Association and, the following year, the Scientific Society of the Catholic University of Lublin, the Polish Ethics Society, the Centre for Culture and Dialogue at the Ignatianum College of Philosophy and Education Ignatianum (from 2011 the Jesuit University Ignatianum), and the scientific council of the publication series Myśli ocalone (Salvaged Ideas) at the Maximum Publishing Institute. In 2009, she became a member of the International Research Association Fides et Ratio, while in 2011 she joined the programme council of the periodical "Świat i Słowo", the editorial college of the journal "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne", and the scientific council of the publication series Colloquia Orientalia Bialostocensia. In 2010, she was appointed full professor at UJ. She received the UJ rector's prize on four occasions and the Silver Cross of Merit in 2007. She married the actor and director Stanisław Michnio in 2008. She lives in Krakow.

Twórczość

1. Człowiek rośnie w ciszy. [Wiersze]. Kraków: Zebra 1992, 62 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze przy-ziemne; Wiersze osobne; Wiersze pod-niebne.

2. Dwanaście Bożych słów. [Eseje]. [Współautorzy:] A. Borowski, J.L. Kontkowski. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy: Księża Jezuici 1992, 93 s.

3. Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolicki Uniwersytet Lubelski 1992, 208 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną, 18.

Zawartość

I. Wieczność zjednoczona miłością, czyli o poezji Anny Kamieńskiej: Przewodnik po labiryncie; Sacrum w służbie świeckości; Od sakralizacji sztuki do sakralnego wymiaru słowa; Jedność wszechrzeczy w jedności czasu; W ciemności pragnącej światła i przestrzeni; W przestrzennych blaskach ciszy. – II. Wieczność jako przestrzeń Nieskończonego, czyli o twórczości Zbigniewa Jankowskiego: Życie jako absolut; Dialektyka przeżywania Boga. Przestrzeń spotkania; Spotkanie – otwarcie – przezroczystość; Przestrzeń – jedność; Jedność – pełnia; Przestrzeń spotkania z sacrum. Modlitwa. Twarz Drugiego; Sacrum jako przestrzeń wymogu etycznego; Otwarcie – dom – jedność; Tajemnica – pragnienie – wiara; Cierpienie; Śmierć – pełnia; Światłość – ciemność – przestrzeń – miłość; Sakralność słowa poetyckiego. – III. Wieczność radosna, czyli o twórczości Jana Twardowskiego: Bóg odnajdywany w świecie; Bóg odkrywany na dnie zdziwienia; Dzieciństwo – świętość – wieczność; Kapłaństwo; Bóg odszukany w milczeniu, cierpieniu i ciemności; Przezroczystość – miłość – jedność.

4. Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej. Kraków: Wydawnictwo M 1993, 231 s.

Zawartość

Przedmowa. – Anny Kamieńskiej portret własny; Imiona wieczności; Od sakralizacji sztuki do sakralnego wymiaru słowa [poz. ]; Na granicy dzieciństwa i nieskończoności; Oswoić niebyt; Ocalanie wartości; Odnalezione korzenie; Mechanizmy kreacji sacrum; Zdaniem krytyków.

5. Wyrwane z przestrzeni. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1996, 55 s.

6. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1997, 176 s.

Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998.

Zawartość

Wstęp: Przestrzenie zakorzenienia. – I. Zakorzenienie w przestrzeni międzyludzkiej. Korespondencja do Anny Kamieńskiej. – II. Zakorzenienie w przestrzeni tradycji. Genologia literacka Anny Kamieńskiej. – III. Zakorzenienie w przestrzeni duchowej. Aspekty teologiczne dzieła Anny Kamieńskiej.

7. Niebo w czerni. [Wiersze]. Bydgoszcz: Homini 2000, 75 s.

Zawartość

Cykle: Anioły wojny; Tryptyk dialektyczny; Dialogi z nicością; Anioł śmierci; Kornik; Anioł macierzyństwa; Fragment; Anioł ojcostwa; Anioł ślubny; Tryptyk rekolekcyjny.

8. Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. Bydgoszcz: Homini 2001, 338 s.

Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002.

Zawartość

Cz. I. Tropem pytań o metodę: W meandrach metodologii; Mistyka czy erotyka – dylematy interpretatora. – Cz. II. Tropem motywów: Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy. Motyw anioła w poezji Czesława Miłosza [dot. wierszy „Miłość„ i „Dar”]; Motyw Chrystusa w liryce dwudziestolecia międzywojennego; Matka Boska Częstochowska we współczesnej poezji polskiej; Dziecko, dzieciństwo, dom w literackiej teologii Anny Kamieńskiej; Widzieć znaczy wiedzieć. Motyw katedry w twórczości Juliana Przybosia. – Cz. III. Tropem wartości: Karol Ludwik Koniński czytany współcześnie; Odpowiedzialność poety?; Pryncypia Pana Cogito albo: Dokąd po Herbercie?; Dwa w jednym. Refleksje o Thomasie Mertonie – pisarzu i mnichu; Sacrum na cenzurowanym. Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie. – Cz. IV. Tropem hermeneutyki: Objąć wszystko. Horyzont metafizyczny w międzywojennej poezji Juliana Przybosia; Czesława Miłosza szukanie ojczyzny; Pejzaże kresowe w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza; Krajobrazy pamięci. Wilno i ziemia wileńska w późnych wierszach Czesława Miłosza; Pan Cogito wobec Innego. Sfera transcendencji w twórczości Zbigniewa Herberta; Żeglarz Nieskończonego w macierzystym porcie. O poezji Zbigniewa Jankowskiego; Ścieżka medytacyjna w poezji Zbigniewa Jankowskiego; Zapisane w języku. Doświadczenie duchowe w nowych wierszach Joanny Pollakówny; Duchowe tropy poezji Thomasa Mertona; Człowiek, ziemia, Bóg. Przestrzeń wewnętrzna w poezji Janusza Stanisława Pasierba; Wokół „Mistyki dla początkujących” Adama Zagajewskiego. Próba lektury; Bóg, którego nie ma. O jednym wierszu Tadeusza Różewicza [dot. wiersza ”bez„].

9. Jerozolima została zburzona. [Wiersze]. Kraków: Homini 2004, 70 s.

10. O książkach, które pomagają być. Kraków: Homini 2004, 426 s.

Recenzje drukowane m.in. w pismach „List” (1989-94), dodatku do „Gazety Wyborczej”, „Kraków” (1998-2001), a także w „Dekadzie Literackiej”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Kwartalniku Artystycznym”.

Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005.

11. Czytanie sacrum. Kraków-Rzym: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich: Instytut Wydawniczy „Maximum 2008, 318 s. Myśli Ocalone, t. 5.

Nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009.

Zawartość

Wstęp. Co to znaczy „czytać sacrum?”. – Cz. I. Metodologicznie: Sacrum jako kategoria historycznoliteracka; O niektórych związkach między literaturą a religią; Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii; Literatura jako religia; Epifania negatywna w „Nieudanych rekolekcjach paryskich” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; Sakralizacja (u)śmiechu w poezji Jana Twardowskiego, – Cz. II. Hermeneutycznie: O potrzebie duchowości między prowincją a Europą; Ambiwalencja nadziei. Kultura współczesna wobec deficytu wartości; Nieszczęśliwość jako forma istnienia. Kilka refleksji wokół „Cudzoziemki”Marii Kuncewiczowej: Aspekty metafizyczne w emigracyjnej poezji pokolenia „Nowej Fali”. Stanisław Barańczak. Adam Zagajewski; Bóg konieczny i niemożliwy: Stanisław Barańczak – dwa wiersze; Rzeczywistość i duchowość w nowej poezji na przykładzie twórczości pokolenia „bruLionu”; Dekonstrukcja sacrum? Strategie wobec sacrum w twórczości poetyckiej po 1989 roku. Rekonesans; „Ja wobec … ja” oraz „ja” wobec świata. Zanegowane autokreacje w zanegowanym świecie w poezji Marcina Świetlickiego; „Miejsca święte” w wierszach Wojciecha Kudyby; Promieniowanie myśli. Promieniowanie ducha. Kilka wstępnych refleksji wokół twórczości literackiej Karola Wojtyły; Dojrzewanie do śmierci. Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły; Śmierć przekroczona – meditatio mortis Karola Wojtyły; Medytacja znaczeń. O specyfice dykcji poetyckiej Karola Wojtyły; W poszukiwaniu jedności. Między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza; Poeta – prorok w nieruchomych obrotach czasu. Uwagi o cyklu Czesława Miłosza „Na trąbach i na cytrze”; Miłość w horyzoncie domu. O dwu wierszach Czesława Miłosza [dot. wierszy: „Miłość” i „Dar”]; Obrazy przeszłości w międzywojennych wierszach Czesława Miłosza; „I rozłączone się złączy w jedno…”. Motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza; Herbert – Miłosz. Spór o wartości? Prolegomena metodologiczne; Zbigniew Herbert w poszukiwaniu substancji narodu; Kilka uwag o wierszu Zbigniewa Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”; Postacie duszy. Refleksje wokół kilku wierszy Zbigniewa Herberta; Metafizyczne racje pisania: Tadeusz Różewicz – „Dlaczego piszę?”; Czas przeszły – na chwilę nieutracony. O poezji Julii Hartwig; Kilka refleksji wokół wiersza Wisławy Szymborskiej „Niebo”; Moc lęków. Nad wierszami Joanny Pollakówny; Piękna przyjaźń. O listach Anny Kamieńskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego; Dar matki, dar śmierci, dar wieczności, – Cz. III. Komparatystycznie: „Mój Bóg jest ciemny”. Dynamika przedstawień Boga w twórczości Rainera Marii Rilkego; Dziecko w twórczości Rainera Marii Rilkego; Doświadczenie medytacyjne w wierszach Thomasa Mertona; Obraz Kościoła i kapłana w powieściach Georgesa Bernanosa z perspektywy odbioru czytelnika współczesnego; Relacja mistrz – uczeń w „Grze szklanych paciorków”Hermanna Hessego; Zranione ojcostwo. Okaleczone dzieciństwo. Wokół eseju „Wynaleźć samotność” Paula Austera; Pożegnanie miasta. Pożegnanie życia. „Dyptyk Petersburski”Josifa Brodskiego jako pieśń o końcu.

Przekłady

angielski

artykułu Dojrzewanie do śmierci. Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły: Maturing for world. Death and fatherhood in poetic Anthropology of Karol Wojtyła. [Przeł.] P. Mizia.W: The space of the world: the literary activity of Karol Wojtyła – John Paul II. Cracow 2011.

niemiecki

artykułu Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii. W: Glaubensfragen. Religion und Kirche in der polnischen Literatur. Wiesbaden 2011.

12. Wiersze: Pierwsze. Poznań.: Wydawnictwo Flos Carmeli 2008, 120 s. Dialogi Poetyckie..

Zawartość

Cykle: Z cyklu Ziemia; Z myśli zgrzebnych i modlitw grzesznych; Z cyklu Czas.

13. Tylko na chwilę. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Homini Krzysztof Bielawski 2012, 63 s. Wyd. łącznie z przekł. ukraińskim: Tylko na chwilę. Poezja = Liš na hvilinu. [Przeł.] N. Sidiačenko. L’viv: Kamenâr 2013, 120 s.

Przekłady

ukraiński

Liš na hvilinu. [Przeł.] N. Sidiačenko. L’viv 2013.

14. Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia. Kraków: Homini 2014, 507 s.

Zawartość

Cz. I. Studia o problemach: A. W przestrzeni pamięci: „Idące Wilno” w defiladzie programowej; Miłosz – Herbert: spór o wartości? Prolegomena metodologiczne [poz. ]; „Poeta pamięta” – zagadnienie krzywdy i przebaczenia w wymiarze historycznym; Szukanie ojczyzny – w poszukiwaniu tożsamości [poz. ]; Metafizyczne znaczenia pejzaży kresowych w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza [poz. ]; Krajobrazy pamięci. Wilno i ziemia wileńska w późnych wierszach Czesława Miłosza [poz. ]; Obrazy przeszłości jako projekt eschatologiczny [poz. ]; Od negacji do akceptacji. Motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza [poz. ]; Postaci kapłanów w poezji Czesława Miłosza, – B. W przestrzeni pytań ostatecznych: Religijne aspekty poezji Czesława Miłosza; W krainie sprzeczności pogodzonych. O ambiwalencjach w konstrukcji bohatera lirycznego międzywojennych poezji Czesława Miłosza; Między wiarą a zwątpieniem. Bohater późnych wierszy Czesława Miłosza wobec dylematów wiary [poz. ]; Dialog Wschodu z Zachodem. W poszukiwaniu nowej formuły duchowości; Iluminacje Czesława Miłosza zapisane w jego wierszach; Dialogi podwójne. Rozmowa Miłosz – Merton w świetle korespondencji oraz dialog Miłosz – Miłosz w kontekście „Pieska przydrożnego” czytanego w perspektywie listów Miłosz – Merton; Gra światła z ciemnością. Obrazowanie duchowych intuicji; Religijna sankcja misji poety; Emblematy nieskończoności w poezji Czesława Miłosza. Rekonesans; Struktura wyobraźni religijnej w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. Cz. II. Szkice o wierszach: O czym mówią „Obłoki” Czesława Miłosza – znaczenie i konteksty wiersza. Próba lektury; Poeta-prorok w nieruchomych obrotach czasu. Uwagi o cyklu „Na trąbach i na cytrze” [poz. ]; Pytania o kulturę w świetle wierszy „O książce” oraz „Œkonomia divina”; „Piosenka o porcelanie”, czyli o kulturze jako pamięci wpisanej w rzeczy; Duchowe perspektywy daru. Kilka refleksji wokół wiersza „Dar” [poz. ]; Duchowa droga w „Świecie. Poemach naiwnych”; Poetycka definicja miłości. Krótkie rozważanie o wierszu „Miłość” [poz. ]; Po prostu anielskie. Anioły z wierszy Czesława Miłosza [poz. ]; „Veni Creator” i „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II” – nieoczekiwane spotkanie tekstów…; „Jasności promieniste” nie tylko w aspekcie konwencji romantycznych; Na łące – jasności promieniste jako szczyt duchowej drogi zapisanej w wierszach ostatnich.

15. Wiersze dośmiertne. Posłowie: W. Ligęza. Kraków: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział 2017, 70 s. Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich*.

16. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych. Kraków; Nowy Sącz: Wydawnictwo Pasaże 2018, 252 s.

Zawartość

Krzysztof Kuczkowski, Obrazy. Wyobrażenia. Zmagania, – Metafizyczny wymiar sztuki. Artysta i jego dzieło wobec Absolutu: Między liryką miłosną a psalmicznym lamentem: William Shakespeare, „Sonet 29”; Duchowe znaczenie estetycznych dylematów, czyli ukryte sensy deklaracji poetyckich: Johann Wolfgang Goethe, „Natura z sztuką zdają się zwaśnione”, – Obrazy Boga – obrazy człowieka: Bóg – alchemik? Nad wierszem George’a Herberta „Eliksir”; Gerard Manley Hopkins. Świat w blasku Boga, Bóg jako blask [dot. wiersza „Blask Boga”]; Bóg to jest nic. Muriel Rukeyser, „Kamyk pośrodku drogi”; Bóg spotkany w czasie żadnym: E. E.Cummings, „Żaden czas temu”; Miejsce święte: Bóg, który jest ciemny. Dynamika przedstawień Boga w twórczości Rainera Marii Rilkego; Człowiek jako sens Boga: Rainer Maria Rilke, „Co zrobisz, gdy ja umrę, Panie?”; Dziecko w twórczości Rainera Marii Rilkego; Niedojrzałość aż po samą wieczność i z powrotem: Rainer Maria Rilke, „Jesteśmy tylko listkiem (Modlitewnik I-III)”, – Wyobrażenia wieczności: William Blake. Wieczność jako urzeczywistnione dobro [dot. wierszy: „Wieczność”, „O cudzym smutku”]; Dom pełen ciszy. Świat jako księga. Wallace Stevens [dot. wierszy: „Dom pełen ciszy”, „Świat pełen spokoju”]; „Miasto marzeń” – niebieskie Jeruzalem? [dot. P. Levine: „miasto marzeń”]; Marianne Moore, „O Wierszu, który ciemność uwydatnia” [dot. wiersza „Na zlecenie aniołów”]; Pożegnanie miasta. Pożegnanie życia. „Dyptyk petersburski” Josifa Brodskiego jako pieśń o końcu; Czas między ciszą a dźwiękiem. O dwu wierszach Tomasa Tranströmera [dot. wierszy „Cisza”, „Dźwięk”]; Zamieszkać w pokoju Boga żywego : D. H. Lawrence [dot. wiersza „PAX”], – Duchowe zmagania: Wokół dwu wierszy Denise Levertov z górą w tle [dot. wierszy „Jawny sekret”, „Świadectwo”]; Dialog z umarłymi – dialog z sobą... umarłym? Tomas Tranströmer, „Głęboko w Europie”; Nelly Sachs. Cierpieć w czasie zabitym przez wieczność [dot. wierszy: „Kto woła?”, „Kreta linia cierpienia”, „Ten łańcuch zagadek”]; Dynamika cierpienia według Emily Dickinson; Nagość jako sytuacja duchowa: Paul Celan, „Wieczór słów”; Aby go nie roztrwonić... Konstandinos Kawafis, „Jak możesz”; Samotność na pustkowiach: Robert Frost, „Nie całkiem obecny”; Samotność jako wewnętrzny mistrz: Thomas Merton, „Pieśń”: Jeżeli szukasz; Duchowe tropy poezji Thomasa Mertona; Trzy wiersze Williama Cowpera i zawarte w nich doświadczenie duchowe [dot wierszy „Skruszone serce”, „Iść przy boku Boga”, „Światłość w ciemnościach świecąca”]; Mistyczna logika paradoksu. Krocząc w ciemnościach przy boku Boga. William Cowper [dot. wiersza „skruszone serce”]; Niepodzielna uwaga ślepej miłości. O jednym wierszu Jane Hirshfield [dot. wiersza „Deszcz w maju„]; Dotrzeć do jądra rzeczy jako istota mądrości. Walt Whitman, „Pieśń ze szlaku”.

17. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich. Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2018, 251 s. Przemiany Sacrum.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Wydawnictwo Pasaże 2019 , plik w formacie PDF.

Zawartość

Cz. I. Otwarcie: Napisać wiersz ciszą. O nowym tomie Zbigniewa Jankowskiego; Ubywanie „z siebie”. „Różaniec z cieniem Ananiasza” Zbigniewa Jankowskiego. – Cz. II. Chronologicznie. Od Nowej Fali do...: „Widokówka z tego świata”. O jednym wierszu Stanisława Barańczaka; Bóg konieczny i niemożliwy. Stanisław Barańczak – dwa wiersze...; Zwykła walizka nadziei... O wierszu Adama Zagajewskiego „Walizka”; Wokół „Mistyki dla początkujących” Adama Zagajewskiego. Próba lektury [poz. ]; Biały obłok. O jednym wierszu Ryszarda Krynickiego; Jaka metafizyka? Od poetyki protestu do poetyki bezradności. Kilka refleksji o ewolucji postawy twórczej w wierszach Juliana Kornhausera; Rana poezji. Rana historii. O twórczości Stanisława Stabry; Daremność, gorycz i śmierć. Metafizyczne próby w wierszach Stanisława Stabry; Sztuka prostoty jako ewangeliczne lekarstwo na rozpacz. Uwagi o nowych wierszach Aleksandra Moczulskiego na podstawie utworu „Witając o ciemnym poranku”; Naiwność niewinna i święta. O poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego, glosy na pożegnanie; „A w ciszy wyrzeczenia wszystko przyjdzie samo”. Beata Szymańska – poetka duchowej mądrości; Przedmiot jako detonator przeszłości. Rola konkretu w twórczości Janusza Szubera na przykładzie wiersza „O chłopcu mieszającym powidła”; Przestrzeń pamięci w twórczości poetyckiej Janusza Szubera; Człowiek i kosmos. Refleksje wokół twórczości Józefa Barana; Cienie rozpisane na wiersze. Życie osnute cieniem. O nowych wierszach Brahy Rosenfeld; Przebudzenie jak odkrycie pulsu wewnętrznej ciemności. Jan Polkowski „Rzeka”; Ciężar i dar. Wymiary i funkcje pamięci w twórczości Jana Polkowskiego. Glosy do wierszy; Być jak dziecko na progu otwartej tajemnicy. Niezgrabne glosy do poezji Bronisława Maja; Metafizyczne konstelacje: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba. Kładka do środka. Kładka do miejsca świętego. Glosy niezobowiązujące; Glosy do wierszy Krzysztofa Kuczkowskiego z tomu „Kładka”; Ambiwalencja piękna i wybrania. Notatki z wierszy Sławomira Kuczkowskiego; Na granicy wypowiadalnego. Jarosław Mikołajewski „Modlitwa wieczorna”. Glosy do wiersza; Miedzy sacrum a polityką. „Kolęda dla tęczowego Boga” Jarosława Mikołajewskiego. Warianty odczytań; O Bogu – tylko szeptem. Ukryta metafizyka twórczości Katarzyny Turaj-Kamińskiej; Wymiar sacrum w poezji najnowszej (na wybranych przykładach); „Świat oddycha oddechem moim”. Artur Szlosarek „Medytacja”; Eschatologiczne ostatki. Glosy do nowych wierszy Leszka Elektorowicza; Senilne wiersze Leszka Elektorowicza w perspektywie drogi do Królestwa (niebieskiego) .

Przekłady

niemiecki

artykułu Przestrzeń pamięci w twórczości poetyckiej Janusza Szubera; Zum Gedächtnisraum in der Dichtkunst von Janusz Szuber. W: Räume, Zeiten und Transferprozesse in der polnischen und anderen ostmitteleuropäischen Literaturen. Wiesbaden 2017 s. 201-210.

18. Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły. Kraków; Nowy Sącz: Wydawnictwo Pasaże 2018, 181 s. Przemiany Sacrum.

Zawartość

Kilka słów na początek lektury. – Sztuka nadziei. Nadzieja w sztuce. Powołanie artysty i misja sztuki w refleksji Karola Wojtyły/Jana Pawła II; Medytacja znaczeń – o specyfice dykcji poetyckiej Karola Wojtyły na tle tendencji w poezji polskiej XX wieku [poz. ]; Karol Wojtyła – Emil Zegadłowicz; Wymiary przestrzeni w dziele poetyckim Karola Wojtyły; Przekaz doświadczenia mistycznego w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły w perspektywie dialogu; Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans; Modele człowieczeństwa w utworach literackich Karola Wojtyły; Karol Wojtyła jako nauczyciel życia wewnętrznego; Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły [poz. ]; Śmierć jako spełnienie (w) miłości. Dialektyka śmierci i miłości w „Rozważaniu o śmierci” Karola Wojtyły; Koncepcja miłosierdzia zawarta w dramacie „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły w świetle encykliki „Dives im misericordia” Jana Pawła II; Sztuka jako obrona człowieka. Refleksje na marginesach myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce i artyście.

19. Wiersze (trochę) przebrane. Słowo wstępne: M. Karwala. [Wybór wierszy: M. Karwala i Z. Zarębianka]. Kraków: Biblioteka Kraków 2019, 118 s. Poeci Krakowa.

20. Majaki. [Wiersze]. Fotografie: Z. Zarębianka. Warszawa: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Warszawa, 2021, 84 s. Kolekcja Literacka. Seria 2, t. 14.

21. Gdzie jesteś, źródło? Zagadnienia tradycji w twórczości literackiej Karola Wojtyły. Kraków: Wydawnictwo Unumi 2022, 169 s. Przemiany Sacrum.

Zawartość

Gdy koniec spotyka się z początkiem; Miejsce twórczości Karola Wojtyły na mapie literatury polskiej; Aspekty tradycji w myśli i dziele literackim Karola Wojtyły. Rozpoznania wstępne; Tradycje literackie i kulturowe nawiązania w utworach poetyckich i dramatach Karola Wojtyły; Tradycje mistyczne w twórczości literackiej Karola Wojtyły; Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte; Karol Wojtyła – Emil Zegadłowicz. Związki (nie)istniejące?; „Ciągle jestem na tym samym brzegu” Karola Wojtyły. Konteksty literackie, filozoficzne i duchowe; Semantyka ciszy w „Pieśni o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły. Rekonesans; Niepodległość ducha jako warunek wolności w refleksji antropologicznej oraz rozważaniach Karola Wojtyły o sztuce i artyście; Sztuka nadziei. Nadzieja w sztuce. Powołanie artysty i misja sztuki w refleksji Karola Wojtyły-Jana Pawła II; Rozważania o tradycji uniwersytetu w ujęciu Jana Pawła II oraz Karla Jaspersa.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O poezji religijnej i sposobach jej badania. „Roczniki Humanistyczne1990 z. 1 s. 25-56.
Co to jest poezja religijna?Horyzonty Wiary1991 nr 8 s. 71-82.
Wątek ignacjański i biblijny w twórczości Anny Kamieńskiej. „Horyzonty Wiary1992 nr 12 s. 55-68.
Bóg skamandrytów. W: Stulecie skamandrytów. Kraków 1996 s. 41-56, przedruk ze zmianami w: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Lublin 1997 s. 65-81.
Mężczyzna jak(o) dziecko. Oblicza niedojrzałości. Piotruś Pan i Mały Książę. W: Duchowość mężczyzny. Kraków 2008 s. 252-263.
Arten und Funktionen biblischer Stilisierungen in der Dichtung des 20. Jahrhunderts an ausgewählten polnischen Beispielen. W: Der heiligen Schrift auf der Spur. Dresden-Wrocław 2009 s. 88-100.
Stylizacja biblijna w poezji XX wieku. Między słowem własnym a słowem obcym. „Studia Bobolanum2009 nr 2 s. 129-139.
Horyzont metafizyczny w późnej twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza. W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. T. 2. Rzeszów 2010 s. 9-20.
Metafizyczność jako możliwość niepewna i nieoczywista. „Przegląd Powszechny2010 nr 1 s. 124-134, przedruk w: Dwie dekady (nowej?) literatury 1989-2009. Kraków 2011 s. 153-163.
Miejsce badań nad sacrum w literaturze w refleksji literaturoznawczej. Rozpoznania i postulaty. W: Polonistyka bez granic. T. 1. Kraków 2010 s. 455-464.
Rodzaje medytacyjności w polskiej poezji współczesnej. Rekonesans. W: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, a gatunek dyskursu. Warszawa 2010 s. 221-233.
Die Religion im Raum der Literatur. Die Literatur im Raum der Religion. Eine Erkundun. W: Glaubensfragen Religion und Kirche in der polnischen Literatur. „Opera Slavica, Wiesbaden 2011 s. 15-25.
Pan Cogito a kościół. Refleksje eklezjologiczne Zbigniewa Herberta w świetle wierszy „Homilia” oraz „Tomasz”. „Przegląd Powszechny2011 nr 9 s. 132-142.
Sposoby artykułowania sacrum w poezji polskiej po 1956 roku. Rekonesans. W: Potrzeba sacrum. Literatura okresu PRL-u. Lublin 2012 s. 153-166.
Anna Kamieńska i Julia Hartwig w wierszach o starości. „Studia Bobolanum2014 [t.] 1 s. 117-127.
Ślady biblijne w poezji Marcina Świetlickiego. „Topos2014 nr 1/2 s. 65-73.
Biblijne ślady w wierszach Czesława Miłosza. Rekonesans. „Konteksty Kultury2015 z. 1/2 s. 33-46, przedruk: „Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka2016 s. 229-241; w: Religijność Czesława Miłosza. Gdańsk 2020 s. 312-323.
Dyskurs(y) religijne Czesława Miłosza. „Filo-Sofija2015 nr 4 [cz.] 1 s. 119-127.
Kim jest ojciec? Sakralny wymiar relacji w nowych wierszach Wojciecha Kudyby. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Lublin 2015 s. 111-122.
Filozofia wobec literatury: literatura wobec filozofii. Warianty wzajemnych odniesień. Rekonesans. „Filo-Sofija2016 nr 3 [cz. 1] s. 141-152.
Teologia poetów. „Niewidoma dziewczynka” Jana Twardowskiego jako duchowy program. W: Pisał na tak. Warszawa 2016 s. 123-130.
Przyroda, człowiek, śmierć, Bóg w twórczości poetyckiej Józefa Barana. Niezobowiązujące glosy krytyczne na siedemdziesięciolecie autora. „Topos2017 nr 6 s. 47-55.
Ksiądz Mieczysław Maliński oraz inni księża-pisarze związani z Rabką. W: Rabka w literaturze, literaci w Rabce. Rabka-Zdrój 2018 s. 155-164.
Rodzaje i funkcje biblijnych śladów w poezji Marcina Świetlickiego w kontekście światoodczucia lirycznego „ja W: Szkoda, że Cię tu nie ma. Kraków 2018 s. 149-160.
Wyrok bezpowrotnego spełnienia. Nad wierszem Jana Polkowskiego „Sąd nad światłem” w kontekście jego tomu „Pochód duchów”. „Topos2018 nr 4 s. 58-66.
Nieoczywiste. Przedstawienia Boga w wierszach Marcina Świetlickiego; W stronę metafizyki. Ewolucje poezji pokolenia Nowej Fali (Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Stanisław Stabro, Leszek Aleksander Moczulski, Julian Kornhauser). W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku. Bielsko-Biała 2019 s. 99-120; 399-448.
Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. W: Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania. Bielsko-Biała 2020 s. 41-52.
Kolęda” Jarosława Mikołajewskiego – tekst religijny czy polityczny? Dwie wersje lektury. W: Discours religieux : langages, textes, traductions. Kraków 2020 s. 342-352.
Dialektyka śmierci, samotności i cierpienia w wierszach Anny Kamieńskiej w kontekście ewolucji formy jej poezji. W: Odcisk palca – rozległy labirynt”. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia. Kraków 2021 s. 197-206.
Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza w perspektywie powieści „Pierwszy człowiek” Alberta Camusa. Zagadnienia genologiczne i intertekstualne. W: Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza. T. 1. Kraków 2021 s. 107-117.
Dialektyka ojcostwa w perspektywie pojednania. W: Na drogach pojednania. Kraków 2022 s. 89-97.
Samotność po Bogu. Metafizyka w późnych wierszach Tadeusza Różewicza. Perspektywa interpretacyjna. „Ethos2022 nr 3 s. 195-207.
Poezja wzywa do wolności. Filozofia życia i filozofia twórczości w późnych wierszach Adama Zagajewskiego. (Na wybranych przykładach). Ethos 2023 nr 1 s. 219-231.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

Amber Aglow. An anthology of Contemporary Polish women’s poetry. (1981-1995). [Wybór, przekł. i wstęp:] R. Grol. Austin 1996.

Prace redakcyjne

1. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, J. Machniak. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2006, 475 s.

Przekłady

angielski

The space of the world: the literary activity of Karol Wojtyła – John Paul II. [Przeł.] P. Mizia. Cracow 2011.
2. A. Koteja: Tworki pisze się z małej litery. Red., wybór wierszy: Z. Zarębianka, Ł. Mańczyk. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury 2007, 110 s. Debiuty Lamelli..
3. Antologia mistyki polskiej. [Red.: Z. Zarębianka]. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008, 312 s. + 400 s.
4. Dziedzictwo świętości Jana Pawła II w relacjach świadków. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Red.: K. Wilczek. Kraków: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 2011, 77 s.
5. Idea dialogu w myśli Jana Pawła II. VII Dni Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, 254 s.
6. Oblicza mądrości. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, 185 s.
Materiały z VIII Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kraków.
7. Drogi nadziei. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2015, 196 s.
Materiały z IX Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kraków.
8. Nadzieja. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. IX Dni Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2015, 60 s.
9. Świętość. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. Red. naukowa: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016, 76 s.
Materiały z X Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kraków.
10. Twarze świętości. Red. naukowa: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016, 152 s.
Materiały z X Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kraków.
11. Miłosierdzie. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. XI Dni Jana Pawła II. Red. naukowa: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, 52 s.
12. Odsłony miłosierdzia. Red. naukowa: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, 220 s.
Materiały z XI Dni Jana Pawła II.
13. Prawa człowieka, prawa narodów. Red.: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, 185 s.
Materiały z XI Dni Jana Pawła II.
14. Horyzonty wolności. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2019, 224 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Wydawnictwo Naukowe 2019 , plik w formacie PDF.
15. K. Wojtyła Jan Paweł II: Dzieła literackie i teatralne. T. 1-3. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2019-2022.

T. 1. Juwenilia. (1938-1946). 2019, 545 s. Pod red. J. Popiela. Zespół redakcyjny: K. Dybciak, S. Dziedzic, A. Karoń-Ostrowska, P. Ptasznik, Z. Zarębianka, 2019, 540 s.

T. 2. Utwory poetyckie (1946-2003). Pod red. Z. Zarębianki. Zespół redakcyjny: M. Burghardt, K. Dybciak, S. Dziedzic, A. Karoń-Ostrowska, J. Popiel, P. Ptasznik, 2020, 332 s.

T. 3. Dramaty, szkice. Pod redakcją J. Popiela. Zespół redakcyjny: M. Burghardt, S. Dziedzic, A. Karoń-Ostrowska, J. Machniak, Z. Zarębianka, 2020, 611 s.

16. Uniwersytet wobec uniwersum. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2020, 236 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2020 , plik w formacie PDF.
17. Z Janem Pawłem II od przeszłości ku przyszłości. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2021, 246 s.
18. Na drogach pojednania. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2022, 189 s.
19. W poszukiwaniu źródeł. Jan Paweł II o Ukrainie w Europie i inne studia. Red. naukowa: Z. Zarębianka. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2023, 331 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2011 , 2024.

Wywiady

Polski Parnas. Rozm. M. Wittebrot. „Recogito2000 nr 3.
Światoodczucie. Rozm. E. Wojnarowska. „Kraków” lipiec-sierpień 2020. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 18 stycznia 2024].
Teksty Karola Wojtyły, po raz pierwszy w formie pierwotnej, nieskażonej poprawkami. Powst. marzec 2020. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 18 stycznia 2024].

Ogólne

Artykuły

R. SULIKOWSKI: Religijne horyzonty współczesnej poezji religijnej: Zarębianka – Wencel – Pasierb. „Dekada Literacka2002 nr 3-4.
D.P. KLIMCZAK: Światłość ciemności, czyli Nicość w poezji Zofii Zarębianki. „Topos2007 nr 5.
E. OSTROWSKI: Rana skryta w Chrystusa. Zofii Zarębianki komunia poezji. „Nowa Okolica Poetów2007 nr 2.
A. JUREK: Strategie przywoływania sacrum w eseistyce i poezji Zofii Zarębianki. „Fraza2009 nr 1/2.
T. BĘTKOWSKA: Dwa wcielenia. „Alma Mater2015 nr 175/176.
K. PETRYSZAK: Esencja wiary bohaterki w wybranych wierszach Zofii Zarębianki. W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 1. Kraków 2017.
K. PETRYSZAK: Rozpięcie między ontologią a metafizyką, czyli fenomenologiczne odczytanie wybranych wierszy Zofii Zarębianki. W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 2. Kraków 2017.
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Przestrzeń doczesności – przestrzeń wieczności, czyli wiersze dośmiertne Zoff Zarębianki. W: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu. Rzeszów 2019.
P. KONIUSZY: Immanentyzacja a nieustające poszukiwanie Absolutu. Ewolucja idiomu i wyobraźni poetyckiej Zofii Zarębianki. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XXi XXI wieku. Bielsko-Biała 2019.
T. PYZIK: Przeciwko nicości. O twórczości poetyckiej Zofii Zarębianki. „Topos2020 nr 3.
T. PYZIK: Sztuka czytania „wewnętrznego słowa. O szkicach krytycznych Zofii Zarębianki. „Topos2020 nr 4.
D. KULESZA: Zofii Zarębianki wtajemniczenie w sacrum. „Bibliotekarz Podlaski2021 nr 1.

Człowiek rośnie w ciszy

J. SOCHOŃ: Pisać, milczeć…Arka1993 nr 43.
D. SAS: Poza oficyną. „Odra1994 nr 4.

Poezja wymiaru sanctum

A. WRÓBEL-CZABANOWSKA. „Ruch Literacki1993 z. 4.
J. SERAFIN. „Homo Dei1994 nr 3.

Świadectwo słowa

Z. CHOJNOWSKI: Źródła słowa. „Przegląd Powszechny1995 nr 11.

Wyrwane z przestrzeni

T. TOMSIA: Przez chwilę na zawsze. „W Drodze1998 nr 1.

Zakorzenienia Anny Kamieńskiej

E. NAWÓJ: Kamieńska po raz drugi. „Nowe Książki1997 nr 8.
T. TOMSIA: Prorokini Anna. „Topos1998 nr 4.

Niebo w czerni

T. BILCZEWSKI. „Topos2001 nr 1.
A. SZYMAŃSKA. Śmiertelna nieśmiertelność trwania. „Przegląd Powszechny2001 nr 4 [dot. także: E. Ostrowska: Światłem być, M. Wieczorek: Powrót do miasta].
W. TRZECIAKOWSKI. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki2001 nr 1/2.

Tropy sacrum w literaturze XX wieku

R. SULIKOWSKI. „Ruch Literacki2003 z. 6.
K. WOLSZA. „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2002 nr 1.
T. BILCZEWSKI. „Topos2002 nr 3.
P. PIETRZAK: W poszukiwaniu zagubionego. „Nowe Książki2002 nr 5.

Jerozolima została zburzona

W. KUDYBA: Stracony raj. „Topos2005 nr 1/2.
Z. OŻÓG: Pod okiem opatrzności. „Fraza2005 nr 1/2.

O książkach, które pomagają być

J. KOŁODZIEJSKA: Lektury ludzi myślących. „Nowe Książki2006 nr 1.

Czytanie sacrum

W. LIGĘZA: Locus theologicus. „Tygiel Kultury2008 nr 10/12.
A. ŻYWIOŁEK. „Ruch Literacki2008 z. 6.
T. JĘDRZEJEWSKI: Sacrum a literatura. „Przegląd Powszechny2009 nr 5.
W. KUDYBA: Literatura i duchowość. „Topos2009 nr 3.
A. RESZCZYK: Spotkanie z sacrum. „Akcent2010 nr 1.
J. ŚLÓSARSKA. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2010.
M.M. TYTKO. „Religious and Sacred Poetry”. Kraków 2013 vol. 1.

Tylko na chwilę

W. KUDYBA: Mejl do Zofii Zarębianki. (O wiecznych wakacjach). „Topos2013 nr 1/2.
B. SZYMAŃSKA: Kruche piękno ziemi. „Nowa Dekada Krakowska2013 nr 1/2.

Wtajemniczenia (w) Miłosza

M. BERNACKI. „Słowo i Świat2013 nr 2.
M. PEROŃ: Odkrywanie (nie)wysłowionego. „Ethos2014 nr 3.
B. SZYMAŃSKA: Zofii Zarębianki czytanie Miłosza. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne2014.
M. ANTONIUK: Książka o inicjacjach, książka inicjacyjna. „Ruch Literacki2015 z. 1.
S. DŁUSKI: Dom eschatologiczny Miłosza. „Fraza2015 nr 1/2.
A. RESZCZYK: Metafizyczny świat Miłosza. „Akcent2015 nr 2.
A. ŻYWIOŁEK: Miłosz „na nowo odczytany. „Topos2015 nr 3.

Wiersze dośmiertne

M. BERNACKI: Śmierć i miłość w poezji Zofii Zarębianki. „Konteksty Kultury2017 [nr] 14 z. 2.
T. PYZIK: Ars bene moriendi. „Topos2017 nr 5.
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Strasznie żywa jest ta śmierć” – o „Wierszach dośmiertnych” Zofii Zarębianki. „Tematy i Konteksty2018 nr 8. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 13 stycznia 2024].

Bóg wpisany w wiersze

P.M.Ethos2019 nr 2.
T. PYZIK: Filologia fundamentalna. „Topos2019 nr 4.
M.Ch. „Ethos2020 nr 1.

Spotkanie w Słowie

P. PANAS: O twórczości literackiej Karola Wojtyły. „Akcent2018 nr 3.
T. PYZIK: Literackie „loci theologicis. „Topos2018 nr 6.
A.M. WIERZBICKI: Wojtyła w poszukiwaniu formy pojemnej. „Ethos2018 nr 3.
P. WOJCIECHOWSKI: Eseje ukrywające wieczność. „Nowe Książki2018 nr 9.

Majaki

P.W. LORKOWSKI: Po prostu trwać. „Topos2022 nr 2.