BIO

Urodzony 14 grudnia 1914 w Oleksinie pod Równem na Wołyniu w rodzinie chłopskiej; syn Adama Milczarka i Stanisławy z domu Krzysztofiak. Uczęszczał do szkoły średniej w Równem; w 1934 zdał maturę. Jako uczeń współredagował szkolne pisma młodzieżowe; drukował na ich łamach również własne utwory. Za właściwy debiut uważał wydrukowany w 1934 tomik wierszy pt. Wieża Babel. W tymże roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim czasopisma „Strzelec” w Warszawie za wiersz pt. Szklane domy oraz nagrodę w konkursie Biura Podróży Orbis za opowiadanie. W 1934-35 współpracował z regionalnymi czasopismami na Wołyniu. W 1935-36 odbywał służbę wojskową w szkole podchorążych w Równem, był wówczas członkiem redakcji tygodnika „Podchorąży”, w którym drukował artykuły publicystyczne. Wiersze publikował w tym czasie także na łamach pisma „Na Szerokim Świecie”. W 1937-39 pracował w różnych zawodach i jednocześnie był działaczem Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Należał do Wołyńskiego Towarzystwa Nauk, był członkiem grup literackich Wołyńska Wieś (1934-36), a następnie Wołyń; współredagował też wołyńską mutację „Kuriera Łódzkiego” pt. „Echo Kresowe” oraz jego dział literacki (1939). Po wybuchu II wojny światowej brał udział jako oficer w kampanii wrześniowej 1939 najpierw w Korpusie Interwencyjnym, a potem w szeregach Armii Prusy, gdzie dowodził plutonem ciężkich karabinów maszynowych. Następnie przebywał w obozach jenieckich Oflag XI A Osterode (w górach Hartz) i Oflag II C Woldenberg (obecnie Dobiegniew); w tym ostatnim był członkiem grupy poetyckiej Zaułek i brał aktywny udział w obozowym życiu kulturalnym i literackim, m.in. publikował swoje utwory w lokalnych wydawnictwach i redagował konspiracyjny miesięcznik literacko-społeczny „Wołyń” (1943-44). Był również redaktorem i wydawcą opublikowanej w formie maszynopisu jednodniówki „Krzemieniec z okazji 140 rocznicy powstania Liceum Krzemienieckiego” (Oflag II C Woldenberg 1944). Podczas pobytu w obozie studiował ekonomię w zorganizowanej tam warszawskiej Szkole Nauk Społecznych. W tym czasie współpracował także z działającą konspiracyjnie grupą lewicową. Po zakończeniu wojny w 1945 powrócił do kraju i do 1946 kontynuował studia ekonomiczne w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. W 1945 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP); przez pewien czas wchodził w skład zarządu Oddziału Wiejskiego ZZLP; w 1949 wystąpił ze Związku. W 1945-50 prowadził dział rolniczy w dzienniku „Rzeczpospolita” (początkowo w Łodzi, a od lipca 1945 w Warszawie); w 1949 za cykl reportaży drukowanych na łamach tego czasopisma oraz „Żołnierza Polskiego” otrzymał I nagrodę w konkursie publicystycznym ogłoszonym przez Ministerstwo Leśnictwa i główny komitet Dnia Lasu. Zawarł związek małżeński z Marią Pankratówną. Od 1951 pracował w Polskim Radiu; do 1960 w redakcji audycji dla wsi, a następnie w Naczelnej Redakcji Programów Literackich w zespole powieści radiowej „W Jezioranach”. Od 1959 należał ponownie do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Był działaczem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) (członek prezydium zarządu ZBoWiD przy Polskim Radiu i Telewizji; przewodniczący Komisji Historycznej ZBoWiD i redaktor wydawanej w zeszytach dla członków Związku „Księgi wspomnień”). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Walecznych, Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1975), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976). Zmarł 18 września 1993 w Warszawie.

Twórczość

1. Wieża Babel. Poezje. Równe: „Bratnia Pomoc”. Samorząd Uczniów Szkoły Handlowej Polska Macierz Szkolna w Równem 1934, 33 s.

2. Liryzm Wołynia. [Wiersze]. [Przedmowa:] H. Stelmach. Równe: Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej, Koło w Zdołbunowie 1938, 26 s.

3. Wołyński las. Poezje. Przedmowa: S. Czernik. Równe: Związek Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej, Koło w Równem 1939.

Nakład zniszczony w czasie II wojny światowej (informacja autora).

4. Zakochani w Pomorzu. [Reportaże; współautorka:] Z. Dróżdż-Satanowska. [Kraków:] Czytelnik 1945, 37 s.

Zawartość

Pomorze; Wymowa liczb; Szlakiem północno-zachodnim; Koszalin; Zakochani pionierzy; Na straży; Maleńka Ustka; W krainie pięciu jezior; Na zachodzie straszy; „Papierek”, „Facet”, Kapitulacja nad Odrą; Pomorze przez małe p.

5. Pożegnanie sadu. [Wiersze]. Warszawa: Biblioteka Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich 1948, 64 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Aleja słoneczników; Strofy głodnych, – oraz poemat Syn cieśli.

6. Spotkania. [Reportaże; autorzy:] R. Juryś, W. Mielczarek Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 67 s.

Tu W. Milczarek: Stara Agnieszka i traktorzystka Janka; Profesor Maria; Bogaty plon doświadczeń; Agronom Aleksy Biełołusow; Rady starego agronoma.

7. Opowiadania o niebie i ziemi. [Współautor:] M. Bielicki. Warszawa: Wiedza Powszechna 1954, 122 s.

Zbeletryzowane pogadanki popularnonaukowe z dziedziny geofizyki i astronomii.

8. Kukurydza w każdym gospodarstwie. [Współautor:] E. Rykowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1956, 70 s.

Popularny zarys monograficzny o kukurydzy wraz ze wskazówkami dotyczącymi uprawy.

9. Z kraju czarnego chleba. Opowieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, 234 s.

10. Boje Franka Kuriaty. Opowieść z września 1939 r. Warszawa: Książka i Wiedza 1958, 214 s. Wyd. 2 tamże 1960.

11. W Jezioranach. [Powieść radiowa; współautorzy:] w 1960-1976: Z. Posmysz, A. Mularczyk; w 1977-1981: T. Lubkiewicz-Urbanowicz, A. Mularczyk. Polskie Radio 1960-1981.

Emisja raz w tygodniu.
Od 1983 autorzy: M. Bartosz, T. Lubkiewicz-Urbanowicz, A. Mularczyk.

Nagrody

Nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1964, nagroda zespołowa Złoty Mikrofon, przyznana przez tygodnik „Radio i Telewizja” w 1969.

Wersja beletrystyczna druk „Dziennik Ludowy”: Adaptacja: Z. Dróżdż-Satanowska 1961-1965; [Z. Posmysz, A. Mularczyk] Zespół Autorów Radiowych 1966-1970; B. Orłowska, W. Milczarek. 1970 (od nr 63)-1981.

Druk w każdym numerze.

12. Królowa Matka. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 244 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej z okazji 30-lecia działalności oraz nagroda Związku Literatów Polskich w 1977.

13. Krasnegóry. [Opowiadania]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1980, 136 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Pax w 1979.

Zawartość

Nihil et omnia; Liberum conspiro; W imia Oćca, Syna...; Widziane przez stróża; Piatyhorec; Matka Piatyhorca; Tatar; Droga do nikąd; Prawosławny krzyżyk; Rozkosz być Żydem; Czarne świece; Koniec pieśni; Przed zachodem słońca [proza poetycka].

Słuchowiska radiowe, m.in.

Strachy babci Bidoniowej. Polskie Radio 1974.
Diabelskie jabłka. Polskie Radio 1976.
Kaśka zza Buga. Polskie Radio 1976.
Pamiętnik wnuczki. Polskie Radio 1977.
Pąki białych róż. Polskie Radio 1977.

Prace redakcyjne

1. Krzemieniec. Monografia Liceum w Krzemieńcu. Opracowana w Oflagu II C – Woldenberg przez Miłośników Ziemi Wołyńskiej w roku 1944. Pod red. W. Milczarka. Dobiegniew; Warszawa: Krajowa Komisja Woldenberczyków w Dobiegniewie 1995, [112] s., maszynopis.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

M. Brandys: Wyprawa do oflagu. Warszawa 1955 [m.in. dot. pobytu W. Milczarka w Woldenbergu].
A. Wątorski: Świat wołyński w twórczości Władysława Milczarka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 7, przedruk w: Kresy w literaturze. Szczecin 1996.

Zakochani w Pomorzu

J. Sieradzki. „Odrodzenie1945 nr 43.

Pożegnanie sadu

L. Elektorowicz: Poezja wsi. Dziennik Literacki 1949 nr 48.
C. Janczarski: Poezja wschodów i zachodów słońca. Rzeczpospolita 1949 nr 77.

Z kraju czarnego chleba

Z. Pędziński: Autentyzm wzruszenia. Orka 1958 nr 15.

Boje Franka Kuriaty

S. Piętak: Sukces. Orka 1960 nr 39.

W Jezioranach [Powieść radiowa]

S. Siekierski: Jeziorany?Tygodnik Kulturalny1962 nr 26.
W. Billip: Na jubileusz Jezioran. Radio i Telewizja 1970 nr 21.

Królowa Matka

M. Ławrynowicz: Wrastanie. Literatura 1978 nr 38.
S. Zieliński: Sąsiad z Armii „Prusy. Nowe Książki 1978 nr 16.

Krasnegóry

E. Biela: Krwawe pejzaże. Słowo Powszechne 1981 nr 128.
Z. Irzyk: Korzenie. Kultura 1981 nr 21.
W. Witter. „Tygodnik Kulturalny1981 nr 10.