BIO

Urodzony 22 października 1927 w Dębicy; syn Antoniego Mikołajka, funkcjonariusza Policji Państwowej oraz wojskowego, i Bronisławy z domu Osak. Dzieciństwo spędził w Tarnowie i Tuchowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał we wsi Bobrowa pod Dębicą. Pracował na roli, następnie jako robotnik melioracyjny i drogowy. Brał udział w działalności konspiracyjnej; należał do Armii Krajowej. Po wojnie, w 1945 zamieszkał we Wrocławiu. Pracował w różnych zawodach, m.in. jako robotnik, i jednocześnie uczył się w szkole średniej dla dorosłych. Twórczość literacką rozpoczął około 1950; w 1952 za opowiadanie Chrzest otrzymał wyróżnienie w Konkursie Literackim Młodych im. T. Borowskiego, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1953 ożenił się z Gabrielą Idzikowską, reżyserką w teatrach niezawodowych. Debiutował w 1954 opowiadaniem Strzelec Józef Bylina, opublikowanym w dodatku wrocławskiej „Gazety Robotniczej” pt. „Sprawy i Ludzie” (nr 25). W 1955 rozpoczął pracę jako dziennikarz w redakcji „Gazety Robotniczej”. Opowiadania, fragmenty powieści publikował następnie m.in. w „Odrze” (1959-79, z przerwami), „Współczesności” (1960-63, 1968-69), wrocławskich „Wiadomościach” (1969-74, 1978). W 1961 został członkiem ZLP. Za całokształt twórczości otrzymał w 1968 nagrodę literacką miesięcznika „Odra”, a w 1971 nagrodę Rady Narodowej miasta Wrocławia w dziedzinie literatury. Usunięty w grudniu 1981 z redakcji „Gazety Robotniczej” za przynależność do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, od 1982 pracował w Ośrodku Dokumentacji Prasowej we Wrocławiu; w 1988 przeszedł na emeryturę. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977). Zmarł 15 marca 2016 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Gwardziści. Powieść. Powst. 1952-1955. [Informacja autora]. Druk fragmentów: „Sprawy i Ludzie” 1954 nr 48; w: W odzyskanym domu. Wrocław 1956. Por. poz. .

2. Po deszczu. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 137 s.

Nagrody

Nagroda Artystyczna Wrocławskiej Prasy za 1961 r.

Zawartość

Po deszczu; Zatrzymani; Dziewczyna z warkoczami; Nieślubny; Dwudziesty dziewiąty; Garbaty generał; Powrót; Pod sosną; Odpoczynek; Nad Wisłoką.

3. Żarówka. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 175 s. Wyd. 2 tamże 1973.

Nagrody

Nagroda w konkursie na utwór o Ziemiach Zachodnich, zorganizowanym przez Ossolineum i Oddział Wrocławski Związku Literatów Polskich w 1961.

Adaptacje

filmowe

pt. Amnestia. Scenariusz: S. Jędryka i T. Mikołajek. Ekranizacja 1981.

4. Tryptyk na śniegu. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 167 s. Wyd. 2 tamże 1965. Przedruk zob. poz. .

Jedna z trzech nagród w konkursie Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej na utwór o Wojsku Polskim.
Zawiera przeredagowane, nie publikowane wcześniej fragmenty nie wydanej powieści „Gwardziści” [poz. ].

5. Trójkąt błędów. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 149 s. Przedruk zob. poz. .

6. Spotkanie z nocą. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 173 s.

Zawartość

Sielanka; Zabawa i spacer; Jutro się wyprowadzimy; Dom; Czarny; Świeże powietrze; Koło klasztoru; Bilet; Drwal; Spotkanie z nocą.

7. Żegnajcie chłopcy. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 133 s. Przedruk zob. poz. .

8. Zamykanie koła. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 135 s.

9. Ślepe gwiazdy. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 766 s.

Zawartość

opowiadania z poz. [oprócz „Powrót”], poz. [oprócz „Koło klasztoru”], powieści poz. , , oraz opowiadanie „Ślepe gwiazdy”.

10. Amba. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 139 s.

11. Mrok. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 120 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1973, 1979, 1988, 1996.

Wywiady

Myślę o zmienności życia. Rozm. S. Srokowski. Wiadomości 1971 nr 19.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

B. Biernacka: Ryzyko szczerości. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 28.
W. Nawrocki: Wyjście z kręgu mitów pokoleniowych. Odra 1968 nr 12, przedruk w tegoż: Trwanie i powrót. Poznań 1969.
J. Łukasiewicz: Powściągliwość. Odra 1978 nr 11.
M. Orski: Chłopcy wojny. Opole 1981 nr 10, przedruk w tegoż: Kontestator wśród narodowych znaków. Wrocław 1989.

Po deszczu

J. Łukasiewicz: Debiut Mikołajka. „Więź1961 nr 5.
W. Maciąg: Recenzja z dwoma błędami. Życie Literackie 1961 nr 4, przedruk w tegoż: Opinie i wróżby. Kraków 1963.
J. Preger: W poszukiwaniu wartości. Nowa Kultura 1961 nr 2.
S. Zieliński: Chłop z dużymi możliwościami. Nowe Książki 1961 nr 5, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1962.
J. Łukasiewicz: Gest romantyczny. Odra 1963 nr 7/8.

Żarówka

H. Bereza: Powieść wrocławska. Przegląd Kulturalny 1962 nr 15.
J. Kelera: Druga książka. Odra 1962 nr 3.
J. Szczypka: Kolumb wrocławski. Kierunki 1962 nr 10.
Z. Żabicki: Między powieścią polityczną i wagonową. Twórczość 1962 nr 5.
J. Marx: Miłość i tylko miłość. Literatura 1973 nr 27.

Tryptyk na śniegu

A. Bukowska: Partyzancki tryptyk. Współczesność 1964 nr 12, przedruk w: Proza. Poezja. 1964. Warszawa 1965, w tejże: Przemiany czasu. Kraków 1967.
Z. Florczak: Tryptyk partyzancki. Nowe Książki 1964 nr 17.
Z. Kubikowski: Punkt dojścia i punkt wyjścia. Odra 1964 nr 10.

Trójkąt błędów

A. Cieński: Co to znaczy „zmieszczanieć. Odra 1968 nr 2.
A. Goreń: Nieprzerwany ciąg. Miesięcznik Literacki 1968 nr 5.

Spotkanie z nocą

A. Cieński: Wieś – miasto. Odra 1969 nr 6.
W. Maciąg: Smutni, nieheroiczni. Nowe Książki 1969 nr 11.

Żegnajcie chłopcy

A. Borycki: Trudne pożegnania. Pomorze 1970 nr 17.
Z. Żabicki: Blaski i cienie kronikarstwa. Odra 1970 nr 5.

Zamykanie koła

L. Herbst: Motyw ze współczesności. Nadodrze 1971 nr 22.
J. Łukasiewicz: „Cóż to, kmiotku, chcesz nosić gwiazdy?” „Poezja1971 nr 10.

Amba

B. Bąk: Bohaterów dzień powszedni. Odra 1978 nr 9.
T. Błażejewski: Filozofowie życia codziennego. „Literatura1978 nr 34.
Z. Macużanka: Mit solidarności prawdziwej. „Nowe Książki1978 nr 15.

Mrok

W. Jurasz: Zamykanie koła. Miesięcznik Literacki 1983 nr 8.
J. Łukasiewicz: Ostatni segment?Odra1983 nr 11.