BIO

Urodzony 21 marca 1929 w Suchedniowie; syn Józefa Miernika, robotnika, i Konstantyny z domu Pałgan. Od 1935 uczęszczał do szkoły powszechnej w Ostojowie, którą ukończył w czasie okupacji niemieckiej (1943). Po wojnie uczył się (do 1949) w Technikum Mechanicznym w Skarżysku-Kamiennej. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (do 1948), a następnie do Związku Młodzieży Polskiej. W 1950-54 studiował polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1954 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1954-59 pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym Wychowawczyń Przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzyskim. Debiutował w 1956 wierszem pt. Wspomnienia, opublikowanym w „Nowej Wsi” (nr 27). W 1958-60 kontynuował studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Skierowany przez partię z Ostrowca do Kielc, w 1959-61 pracował na stanowisku instruktora w Komitecie Wojewódzkim PZPR. W 1960 ożenił się z Teresą Borkowicz, nauczycielką. Od tegoż roku był jednym z organizatorów oraz członkiem regionalnej grupy poetyckiej Ponidzie w Rożnicy pod Kielcami (istniała do 1968). W 1961-82 kierował Wydziałem Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Kielcach. Wiersze oraz prozę publikował w „Kamenie” (1961-63), dzienniku „Słowo Ludu” (od 1964, z przerwami; tu w 1984-85 cykl poetycki Notatki znad morza) i w miesięczniku „Przemiany” (od 1970). Za działalność kulturalną otrzymał nagrodę MRN w Kielcach (1966). W 1970 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); był wieloletnim prezesem Oddziału Kieleckiego ZLP. Redagował almanach „Zeszyty Kieleckie” (tu też w 1971, 1973 zamieszczał wiersze). W 1975 za całokształt twórczości literackiej otrzymał nagrodę Funduszu Nauki i Kultury im. S. Staszica. W 1981 był organizatorem Ośrodka Kultury Literackiej w Kielcach, w którym pracował do 1987. Był redaktorem almanachu literackiego „Słowo” (1986), kieleckiego informatora kulturalnego „Plotkarka”, kwartalnika społeczno-kulturalnego „Kielce” oraz „Raptularza Kieleckiego”. W 1988 podjął pracę redaktora wydawnictw Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Zajmuje się także rzeźbieniem w drewnie; w 1989 utworzył własną galerię Podwórko w Suchedniowie. Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1964), odznaką Zasłużony dla Kielecczyzny (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984). Zmarł 13 marca 2013 w Kielcach; pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Twórczość

1. Matoł. [Powieść]. Twórczość 1963 nr 2 s. 9-47. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1964, 114 s.

Przekłady

ukraiński

Dyvak. [Przeł.] J. Popsujenko. Kyiï 1966.

2. Ciosanie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1965, 134 s.

3. Strugam. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1965, 16 s.

4. Przebiśniegi. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 212 s.

5. Pieśń o Michniowie. [Poemat]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 38 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 zmienione 1983.

Nagrody

Nagroda „Przemian” w 1972.

6. Civitas Kielcensis. Program poetycki. [Wiersze]. Kielce: Wojewódzki Dom Kultury 1971, 18 s.

7. Dożynki w mieście. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 195 s.

Nagrody

Nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim „Ziemia Stefana Żeromskiego” w 1973.

8. Bursztyn. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 214 s.

9. Trzy końce. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 194 s.

Nagrody

II nagroda w kieleckim konkursie literackim „Robotnicy” w 1981.

10. Kawaler do wzięcia. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 216 s.

11. Blaszany orzełek. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 169 s.

Wyróżnienie w konkursie na utwór literacki o regionie świętokrzyskim w 1984.

12. Wykus. [Wiersze]. Kielce: Dom Środowisk Twórczych 1986, 16 s.

13. Królewianka. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 135 s.

14. Powrót „Ponurego. [Album]. Tekst: R. Miernik. Zdjęcia: A. Pęczalski, J. Piątek. Kielce: Kieleckie Wydawnictwo Prasowe 1989, 95 s.

Dotyczy Jana Piwnika-„Ponurego”, dowódcy zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej w rejonie Gór Świętokrzyskich.

15. Znaki pamięci. [Wiersze]. Jędrzejów: Exbud 1989, 28 s.

16. Suchedniów. [Powieść]. Kielce: Wydawnictwo 24 godziny 1992, s.

Dotyczy historii miasta Suchedniów.

17. Kolumna Bociana. [Powieść]. Kielce: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie 1993, 286 s.

Dotyczy twórczości artysty rzeźbiarza Gustawa Hadyny, Ćmielowa i okolic.

18. Kraina Świętego Jelenia. [Powieść]. Kielce: Oficyna Wydawnicza Domu Środowisk Twórczych 1994, 87 s.

19. Pieśń o „Nurcie. Kielce: Oficyna Wydawnicza Domu Środowisk Twórczych 1994, 14 s.

Dotyczy Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego-„Nurta”, z grupy „Ponurego” w zgrupowaniu partyzanckim Armii Krajowej w rejonie Gór Świętokrzyskich.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1988, 1996.

Ogólne

Artykuły

A. Lenartowski: Proza Ryszarda Miernika. Przemiany 1977 nr 12.
J. Termer: O prozie Ryszarda Miernika? W: Słowo. II Almanach Literacki 1987.

Matoł

J.Z. Brudnicki: Straszni mieszczanie współcześni. Twórczość 1964 nr 10, przedruk w tegoż: Wiek prozy. Warszawa 1979.
S. Melkowski: Mądry naiwny. Kultura 1964 nr 27.
M. Sprusiński: Młody gniewny na prowincji. Życie Literackie 1964 nr 51.
W. Szwedowicz: Judym w Polsce powiatowej. Nowe Książki 1964 nr 15.
J. Rutkowski: O dwóch wersjach „Matoła” Ryszarda Miernika. W: I Dekada Literatury Kieleckiej. Kielce 1976.

Ciosanie

J. Preger: Proza nietypowa. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 7.
J. Rohoziński: Literatura i rzeczywistość. Kultura 1966 nr 23.
W. Szwedowicz: Epopeja w mikropowieść zamieniona. Nowe Książki 1966 nr 5.

Pieśń o Michniowie

M. Kuźniak. „Odgłosy1971 nr 41.
J. Pacławski. „Studia Kieleckie1975 nr 2.
D. Krawczyk: Historia, pamięć, poezja. „Słowo1984.

Dożynki w mieście

Z. Śliwka. „Studia Kieleckie1977 nr 3.
L. Kamiński: Wieś w mieście. Miesięcznik Literacki 1978 nr 4.

Bursztyn

M. Różycki: Wspomnienia czerwonego krawata. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 42.
A. Urbański: Pokolenie i historia. Nowe Książki 1979 nr 23.

Trzy końce

S. Nyczaj: Konflikt pokoleń. Przemiany 1981 nr 10.

Kawaler do wzięcia

H. Danilczyk: Spuścizna?Tygodnik Kulturalny1984 nr 28.
J. Koprowski: Nowa powieść Miernika. „Nowe Książki1984 nr 6.

Blaszany orzełek

J. Rutkowski. „Przemiany1986 nr 4.

Wykus

A. Lenartowski. „Przemiany1986 nr 9.

Kolumna Bociana

M. Kornacki: Pisanie samo dla siebie. Gazeta Kielecka 1994 nr 3518.

Kraina Świętego Jelenia

J. Daniel: Klątwa historii. Słowo Ludu 1994 nr 1818.