BIO

Urodzony 29 sierpnia 1918 w Lublinie; syn Czesława Michniaka, nauczyciela, i Marii z Siła-Nowickich. Uczęszczał do Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. J. Śniadeckiego w Kielcach; w 1936 zdał maturę. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie oraz w 1939 ukończył Szkołę Nauk Politycznych. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Kielcach, należał do Narodowej Organizacji Wojskowej i pracował w dziale propagandy; współredagował i kolportował „Biuletyn Informacyjny” i „Walkę”. W 1941 ożenił się z Wandą Łuńską (rozwód 1946). W 1943 został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec; pracował nad Jeziorem Bodeńskim. Po zakończeniu wojny powrócił w 1945 do kraju i pracował w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie w Izbie Skarbowej w Kielcach. W 1946 zamieszkał w Warszawie i do 1947 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1946 uzyskał magisterium na UJ w Krakowie. W tymże roku ożenił się z Barbarą Krynicką (rozwód 1960). W 1948-52 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1949-52 pracował w dzienniku kieleckim „Słowo Ludu”. Debiutował w 1952 opowiadaniem pt. Marian pojechał na front węglowy, ogłoszonym na łamach czasopisma „Słowo Tygodnia” (nr 39, 42-43); za właściwy debiut uważał opowiadanie pt. Etiuda rewolucyjna, wydrukowane w 1953 w tygodniku „Nowa Kultura” (nr 9). W 1954 przeniósł się do Poznania, gdzie pracował w redakcjach „Głosu Wielkopolskiego” (1955-84) i „Tygodnika Zachodniego” (1956-60); drukował tu liczne artykuły, recenzje, wywiady oraz opowiadania. W 1958-61 pracował w Wydziale Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). W 1961-63 był stypendystą Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu, uczestniczył w pracach Zakładu i zbierał materiały do tomu opowiadań. Następnie od 1965 pracował w dziale kultury „Gazety Poznańskiej” (1975 nr 146 do 1981 nr 106 pt. „Gazeta Zachodnia”); artykuły, recenzje, prozę drukował tu do 1986. Współpracował również z rozgłośnią poznańską Polskiego Radia. W 1976 otrzymał stypendium literackie, ufundowane przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne i Urząd Wojewódzki w Lesznie. W 1969 ożenił się ze Zdzisławą Łużniak (rozwód 1976). W 1979-83 wchodził w skład zarządu Oddziału Poznańskiego ZLP (od 1980 jako sekretarz). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1971), Odznaką Honorową m. Poznania, odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1978). Zmarł 25 marca 2012 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Starym w Kielcach.

Twórczość

1. Drewniane skrzydła. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1956, 170 s.

Zawartość

Samoloty; Bolszewik; Etiuda rewolucyjna; Klotylda; Siwy koń; Nóż Korczagina; Buty; Bibliotekarka; Drewniane skrzydła; Kustosz; Nienawiść; Nowe mieszkanie; Ładowacz i milicjant; Szczotka; Dzieci; Zegar z kurantem; Ruda dziewczyna i Gramofon.

2. Opowiadania poznańskie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957, 143 s.

Zawartość

Krysia; Nasza święta. (Opowiadanie młodego burżuja); Fraülein; Dziwny człowiek; Order; Właściciele; Mróz; Róże; Kran; Cecylia; Skóra; Muzyka. (Opowiadanie niedokończone); Zebry; Myślenie nie jest złotem; Strach; Tego dnia; Konfrontacja; Kiedy człowiek staje się bliski.

3. Losy złote i srebrne. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 140 s.

Zawartość

Nadzieja; Tamta; Puste krzesło; Bohater; „Oł rajt”; Ucieczka; Odmowa; Edelman; Kamień; Kwiat; Henryk. – Spotkania i rozstania: 1. Mój przyjaciel; 2. Dynie; 3. Pięcioro z pierzyną; 4. Nowa, błyszcząca podłoga; 5. Bob wybiera wolność. – Losy złote i srebrne.

4. Śmierć prezesa. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 119 s.

Zawartość

Mały; Siekane kotlety; Lajkonik; Zosia i Gosia; Śmierć prezesa; Myśli jak chorągiewki; Duża, twarda czekolada; Mgła; Już ciemno.

5. Telefon od żony, dyrektorze. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 133 s. Przedruk zob. poz. .

6. Mgła. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 154 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z poz. : Dynie; Henryk; Mój przyjaciel; „Oł rajt”, – z poz. : Mały; Mgła; Siekane kotlety; Śmierć prezesa, – nadto: Trochę cyny; Ta kępka; Kopę lat; Na fotografii; Zła krew.

7. Romans na medal. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, 127 s. Wyd. 2 zmienione Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 151 s.

8. Zostań moją syrenką. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 126 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1980.

Zawartość

Pochód; Bekanntmachung; 24673; Bracia syjamscy; Już ciemno; Myśli jak chorągiewki [poz. ]; Duża, twarda czekolada [poz. ]; Konfrontacja; Niepokój; Idiotka; U rzeźnika; Zostań moją syrenką, – w wyd. 2 dodano: Może go jeszcze spotkam.

9. Kto znał tę dziewczynę. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 120 s.

10. Twarz. [Powieść]. Twórczość 1980 nr 7 s 20-72. Wyd. osobne Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 98 s.

11. Lanie wosku. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 116 s.

12. Podrygi albo Zamęt w głowie. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 184 s.

Zawartość

Delikatny zapach fiołków; Agonia; Swoboda; Cud; Moja podłoga; Pies wybiera wolność; Telefon od żony, dyrektorze [poz. ]; Zmora; Dzwon; Coś w głowie; Podrygi; Tragarz.

13. Piknik pod gilotyną. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 116 s.

14. Błagam towarzysza o litość. [Opowiadania]. [Poznań:] Kantor Wydawniczy SAWW [1989], 122 s.

Zawartość

Błagam towarzysza o litość; Flaga; Gołąb.

15. Hivek moja miłość. [Opowiadania]. Poznań: Rebis 1993, 187 s.

Zawartość

Hivek moja miłość; Donos; Było, nie minęło; Ministrant.

16. Czeska odyseja. [Powieść]. Poznań: W Drodze 1999, 101 s.

17. Recepta na przyjaźń. [Opowiadania]. Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 2004, 121 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1966, 1973, 1988, 1996, 2005.

Wywiady

Nie mam łagodnego usposobienia. Rozm. W. Jamroziak. Nurt 1989 nr 7.
Pisarze całą gębą. Rozm. W. Braniecki. Głos Wielkopolski 1998 nr 202.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Drewniane skrzydła

Z. Pędziński: Anegdoty i problemy. Nowa Kultura 1957 nr 42 [dot. też Opowiadania poznańskie].

Opowiadania poznańskie

Z. Pędziński: Anegdoty i problemy. Nowa Kultura 1957 nr 42 [dot. też Drewniane skrzydła].

Losy złote i srebrne

W. Cesarski: Realizm zubożony. Twórczość 1963 nr 4.
W. Maciąg: Powikłane sprawy codzienne. Życie Literackie 1963 nr 11.
A. Werner: Mieszczuch straszny i sympatyczny. Współczesność 1963 nr 5.

Śmierć prezesa

Z. Pędziński: Agonia schematów. Nurt 1966 nr 12.
F. Fornalczyk: Myśli jak chorągiewki. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 4.
J. Wegner: W odczuciu niewiary. Kultura 1967 nr 9.

Telefon od żony, dyrektorze

F. Fornalczyk: Sentymentalne kłopoty człowieka na stanowisku. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 8.
W. Maciąg: Najważniejsze to spokój w domu. Twórczość 1968 nr 1.
K. Nowicki: Na różny sposób: Portret kabotyna. Życie Literackie 1968 nr 13.
S. Barańczak: Bunt wykluczony albo Powieść „neoprodukcyjna. W tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973 [m.in. recenzja: Telefon od żony, dyrektorze].

Mgła

F. Fornalczyk: Interwencje w obyczaje. Współczesność 1971 nr 24.
J. Kurowicki: Jedna z wielu o życiu. Nurt 1971 nr 5.
M. Szybist: Meteorologia społeczna. Twórczość 1971 nr 11.
J. Biernacki: Ludzie za mgłą. Nowe Książki 1972 nr 1.

Romans na medal

L. Bugajski: Romans „małego człowieka. Twórczość 1973 nr 10.
B. Rogatko: Powieść szuka bohatera. Życie Literackie 1973 nr 45.
M. Woroniecki: Ach, jak wesoło!Nowe Książki1973 nr 23.

Kto znał tę dziewczynę

T. Błażejewski. „Życie Literackie1978 nr 27.
W. Borodzik: Nadwrażliwość na podniety zmysłowe. Literatura 1978 nr 28.

Twarz

J.R. Krzyżanowski: Pamiątka ze... „Skóry”. Wiadomości”, Londyn 1981 nr 1.
K. Mętrak. „Kultura1981 nr 12.
T.J. Żółciński: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Nurt 1981 nr 3.