BIO

Urodzona 25 września 1908 w Krakowie; córka Jana Marcina Leszczyńskiego, rolnika, i Jadwigi z Muszyńskich. Uczęszczała do Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Po zdaniu matury w 1927, studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW); w 1931 uzyskała tytuł magistra inżyniera. W 1932 wyszła za mąż za Romana Walewskiego (rozwiedzeni). W 1938 rozpoczęła pracę w doświadczalnictwie rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), początkowo jako asystent, a potem kierownik doświadczalnych kółek rolniczych w powiecie sieradzkim i wieluńskim. Następnie przez pewien czas pracowała jako asystent na wydziale hydrologii UJ. Okres okupacji niemieckiej spędziła pod Grójcem, gdzie pracowała w gospodarstwie rolnym odziedziczonym po śmierci ojca. W 1944 musiała je opuścić i ukrywała się u znajomych. Po zakończeniu wojny zamieszkała w Warszawie i w 1945 podjęła pracę jako inspektor doświadczalnictwa roślinnego w Ministerstwie Rolnictwa. W 1946 została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Od stycznia do czerwca 1947 pracowała na stanowisku kierownika pracy społeczno-kolektywnej w Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej Społem. Następnie była dziennikarzem w redakcji czasopisma „Chłopska Droga”; prowadziła tu dział Ognisko domowe i dodatki „Kłosy” i „Promyk”. W tymże roku debiutowała wierszem pt. Bohaterstwo na łamach dodatku „Promyk” (nr 8); drukowała tu także w roku następnym. W 1947 wyszła za mąż za Janusza Michalskiego. Ukończyła kurs dziennikarski. W 1950 przez krótki okres pracowała początkowo na stanowisku samodzielnego pracownika naukowego w Instytucie Ekonomiki Rolnej, a następnie jako starszy asystent katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Socjalistycznych SGGW. W listopadzie 1950 zrezygnowała z pracy i poświęciła się twórczości literackiej. Artykuły, wiersze i prozę drukowała m.in. w czasopiśmie „Chłopska Droga” (1947-48, 1955), „Płomyk” (1949-53), „Świat Młodych” (1950-53), „Przyjaciółka” (1954-56) i „Przyjaźń” (1955-57). Była członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy Polskich. W 1953 została członkiem Związku Literatów Polskich
. W 1955-56 pracowała w redakcji „Gospodyni Wiejskiej”, a następnie do 1962 w czasopiśmie „Plon”. Zmarła 9 sierpnia 1980 w Warszawie.

Twórczość

1. Technika pracy umysłowej prelegentki i technika przemawiania. Stenogram. Warszawa: Zarząd Główny Ligi Kobiet [1947], 15 s.

Druk na prawach rękopisu.

2. Stary. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Książka 1948, 185 s.

3. Hela będzie traktorzystką. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 124 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1951; wyd. 3 Warszawa: Nasza Księgarnia 1953.

Przekłady

bułgarski

Chelja ste stane traktoristka. [Przeł.] S. Janeva. Sofija 1953.

czeski

Helca bude traktoristkou. [Przeł.]. Z. Glasova-Brdlikova. Praha 1953.

4. Lato w Olszance. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 206 s. Wyd. 2 Warszawa: Nasza Księgarnia 1953.

5. Historia Psiej Górki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, 279 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1954.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

6. Ludzie z Zielonej Górki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, 318 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

7. Na zielonych groblach. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 270 s.

8. Tajemnice górskiej groty. [Powieść popularnonaukowa dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 202 s.

9. Już wiosna. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 418 s.

10. W nocy i mgle. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 253 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Zawartość

Noc i mgła; Starszy brat; Piekło; Dobry los; Siano; Kiedy przyjdzie czas; Nauka wymaga doświadczenia; Powroty. – Posłowie.

Przekłady

ukraiński

Sered noci j imly. [Przeł.] J. Brojak. Kiiv 1974.

Praca redakcyjna

S. Sobczyk: Trzeba rządzić robotą. [Wspomnienie]. Oprac. literackie [i wstęp] M. Michalska. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 34 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1973.

Wywiady

...rozmowy z pisarzami. Marta Michalska. Rozm. K. Nepomucka. „Chłopska Droga1970 nr 101.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna 1984 (E. Prządka).
A. Niewiadomski: Słownik polskich autorów fantastyki. M. Michalska „Fantastyka 1987 nr 3.

Historia Psiej Górki

Z.W.: Nowa powieść dla młodzieży. Nowa Kultura 1953 nr 12.

Już wiosna

[I. Jacyna] (AP). Chłopska Droga 1970 nr 34.

W nocy i mgle

(J.) „Chłopska Droga 1970 nr 88.