BIO

Urodzona 7 lipca 1906 w Pruchnej; córka Józefa Kajzera, kolejarza, i Anny Wardas, położnej. Uczyła się w szkole powszechnej w Pruchnej, w szkole prywatnej ss. Notre Dame w Boguminie oraz w jednorocznej szkole gospodarstwa domowego ss. Notre Dame w Bielsku. W tym czasie zaczęła pisać krótkie wierszowane utwory okolicznościowe. W 1923 wyszła za mąż za Józefa Michalskiego, pracownika miejscowej stacji kolejowej. Na zakupionej działce wybudowali dom i założyli gospodarstwo rolne, które prowadziła. Wspólnie z mężem pracowała w przedwojennych organizacjach społecznych, takich jak Komitet Szkolny, Macierz Szkolna i Stowarzyszenie Młodzieży Szkolnej. Należała też do Koła Gospodyń Wiejskich. Debiutowała w 1929 opowiadaniem pt. Za grzechy ojców, opublikowanym w piśmie „Rola” (nr 9, podpisane pseudonimem Kalja). W czasie okupacji niemieckiej i po II wojnie światowej przebywała nadal w Pruchnej, prowadząc dom i gospodarstwo. W 1950-70 współpracowała z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W 1957-76 prowadziła kiosk Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Pruchnej. Wiersze oraz opowiadania zamieszczała zwłaszcza w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” (1964-86, z przerwami) i „Chłopskiej Drodze” (1969-86, z przerwami). Od 1970 należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1972 otrzymała nagrodę literacką im. J. Pocka. Była laureatką wielu konkursów na poezję i prozę ludową. W 1976 otrzymała nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Oprócz twórczości literackiej zajmowała się także malowaniem na szkle, koronkarstwem, wycinanką beskidzką oraz rzeźbieniem w glinie. W 1977 została członkiem honorowym Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Należała do Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bielsku-Białej, Grupy Literackiej Gronie w Żywcu, Grupy Literackiej Nadolzie w Cieszynie, Grupy Twórczej Strumień w Strumieniu. Była członkiem zarządu Towarzystwa im. Z. Kossak, członkiem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W 1984 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1995 otrzymała nagrodę literacką im. O. Kolberga. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Orderem Serca Matkom Wsi (1982) oraz Krzyżem Kawalerskim Oderu Odrodzenia Polski (1988). Zmarła 24 października 1997 w Cieszynie; pochowana w Pruchnej.

Twórczość

1. Zapach ziemi. Poezje. Red.: B. Poloczkowa. Wisła: Komitet Organizacyjny X Tygodnia Kultury Beskidzkiej 1973, 184 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Dawny tryb życia w rodzinnej wsi; Dawne obyczaje i wierzenia; Bajki ludowe; Opowieści o zdarzeniach lokalnych. (Humor ludowy); Region; Z dziejów ziemi i ludzi; Przemiany na wsi po II wojnie światowej; Wątki osobiste, autobiografia; Filozofia życiowa, – Przykłady prozy [opowiadania:] Staro Rozala. (Jak to na dziedzinie bywowało); Jak to Ondraszek biydne młoduchy wianował; Jak to se Pyrtkula z Cebulinom porządzały, – nadto bibliografia E. Michalskiej.

2. Chłopskie słowo. [Wiersze]. Wybór, oprac., posłowie: J. Krop. Malarstwo: E. Michalska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 103 s.

Zawartość

Cykle: Chyli się wierzba; Ozwały się gronie echem!; Znikomość.

3. Chylą się moje dni. [Wiersze]. Wybór, oprac., posłowie: R. Sulima. Wycinanki E. Michalska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 117 s.

Zawartość

Cykle: Matka; Syn; Chylą się moje dni; Baba samojedna.

4. Jesienne liście. [Wiersze]. Wybór i wstęp: E. Rosner. Bielsko-Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1981, 31 s.

5. Cieszyńskie kwiaty. [Wiersze]. Wybór i wstęp: L. Miękina. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwo Miłośników Regionu 1989, 31 s.

6. Zmagania z czasem. [Wiersze]. Posłowie: J. Krop. Gliwice: Nakład autora 1994, [44] s.

Zawartość

Cykle: Rodowód; Z biegiem lat; Błądzę w obłokach.

7. Chcę żyć, a nie być. Strumień: Miejski Gminny Ośrodek Kultury 1998, 40 s.

8. Śpiewki znad Olzy i Wisły. [Muzyka:] K. Chmel. Słowa: W. Młynek, E. Michalska. Bielsko-Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1999, 84 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1988, 1997.

Informacja córki I. Szuścik 2004.

Wywiady

Gdzie ziemia pachnie człowiekowi. Słowo Powszechne 1979 nr 245.

Ogólne

Artykuły

J. Matiakowska: Poetka swojej ziemi. Trybuna Robotnicza 1975 nr 265.
J. Baran: W inny świat. Wieści 1978 nr 8.
K. Raszka: Poetka swojej ziemi. „Chłopska Droga1980 nr 92.
T. Semik: Moja pisanina. Dziennik Zachodni 1985 nr 13.
R. Sulima: Myślenie jako źródło udręki. W tegoż: Folklor i literatura. Warszawa 1985.

Zapach ziemi

E. Rosner: Wizerunek życia wsi. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 42.
A. Widera. „Poglądy1973 nr 19.

Chłopskie słowo

M. Rozowski: Drugi tomik wierszy Michalskiej. „Poglądy 1978 nr 3.
A. Staniszewski: Odwieczny rytm. Nowe Książki 1978 nr 16.

Jesienne liście

K. Raszka: Lecą jesienne liście. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 38.