BIO

Urodzony 2 stycznia 1909 w Starych Brodach na Wołyniu; syn Wojciecha Miazgowskiego, robotnika, i Marii z domu Łozowy. Od 1915 uczęszczał do szkoły powszechnej w Starych Brodach, a od 1920 do Państwowego Gimnazjum Humanistycznego im. J. Korzeniowskiego w Brodach. Od 1921 należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) i w starszych klasach prowadził drużynę harcerską. Debiutował w 1927 artykułami w wychodzącym w Warszawie tygodniku „Harcerz”. W 1928-29 wydawał i redagował miesięcznik młodzieży szkolnej „Znicz”, w którym też ogłosił pierwsze wiersze Nieznany czuwa i Czy słyszysz... (1928 nr 1). Po zdaniu matury w 1930, zbudował wraz z kolegami łódź żaglowo-wiosłową (nazwaną To lubię) i przepłynął od źródeł Styru do ujścia Wisły. W tymże roku podjął studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim (UW), początkowo na Wydziale Prawa (1930-32), a następnie na Wydziale Humanistycznym; w 1936 uzyskał magisterium z filologii słowiańskiej. Był członkiem i prezesem Koła Literackiego Studentów UW i redaktorem miesięcznika „Rytmy” (1934). Zarabiał na życie, pracując jako akwizytor książek, statysta w Teatrze Letnim, a od 1933 jako pomocnik kancelaryjny w Sądzie Grodzkim. Równocześnie kontynuował działalność w ZHP, uzyskał stopień harcmistrza; pracował społecznie w Głównej Kwaterze, w redakcji miesięcznika „Harcerz” (tu też artykuły podpisane Wędrowny Żuraw) oraz w kierownictwie Harcerskich Drużyn Żeglarskich. W 1935-37 redagował miesięczny dodatek pisma „Na tropiept.Żeglarz” (od 1936 usamodzielniony). Jako instruktor żeglarstwa pływał od 1934 na statku szkolnym ZHPZawisza Czarny”, pod komendą generała Mariusza Zaruskiego. Od 1937 pracował jako instruktor żeglarstwa i wychowania morskiego w Zarządzie Głównym Ligi Morskiej i Kolonialnej w Warszawie, a w 1938 objął stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Polska na Morzu” (wydanie A dla dorosłych i wydanie B dla młodzieży). Należał też do Związku Wszechsłowiańskiego i Towarzystwa Młodych Słowian. Był współzałożycielem grupy słowianofilskiej, która w 1934 wydała pismo „Demiurg” (nr 1-2). W styczniu 1939 odbył podróż statkiem towarowym do Antwerpii, skąd udał się do Francji i Maroka. Powrócił do Polski po wybuchu II wojny światowej; nie został zmobilizowany, bezskutecznie starał się dołączyć do Legionu Czeskiego. Pod koniec listopada przedostał się przez Węgry, Jugosławię i Włochy do Francji. Jako żołnierz 202. Modlińskiego Pułku Artylerii Ciężkiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych (DSP) Armii Polskiej we Francji brał udział w walkach na froncie. Po kapitulacji Francji był internowany w Szwajcarii. Od jesieni 1940 do jesieni 1941 był nauczycielem i komendantem grupy harcerzy w Obozie Gimnazjalnym Żołnierzy 2. DSP w Wetzikon. Następnie przeniósł się do Obozu Uniwersyteckiego we Fryburgu, gdzie na tamtejszym uniwersytecie odbył studia slawistyczne i uzyskał doktorat na podstawie pracy Les éléments créateurs de la culture slave d'après les cours d'Adam Mickiewicz au Collège de France et à la lumière des vues contemporaines sur la culture en général (dyplom doktorski nostryfikował w 1950 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Rozwijał też twórczość literacką, publikując artykuły i prozę w pismach „Goniec Obozowy” i „Pamiętnik Literacki” (tu też pod pseudonimem Bezmir). Po zakończeniu wojny przebywał nadal we Fryburgu, gdzie na przełomie 1945/46 założył wraz z Eugeniuszem Lukasem miesięcznik poświęcony sprawom kultury „Horyzonty” i był współredaktorem dwu pierwszych numerów. W lutym 1946 powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie do 1948 pracował w Ministerstwie Żeglugi jako naczelnik Wydziału Nauk i Szkolnictwa Morskiego. W 1946-47 był redaktorem naczelnym czasopisma „Morze”, miesięcznika Ligi Morskiej. Od 1947 należał do Polskiej Partii Robotniczej (później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1948 ożenił się z Claire Marnier, obywatelką szwajcarską. W tymże roku został zwolniony (na własną prośbę) z pracy w Ministerstwie Żeglugi, ale do połowy 1949 pełnił jeszcze funkcję doradcy ministra w sprawach szkolnictwa morskiego. W 1949-50 kierował Wydziałem Wydawniczym Zarządu Głównego Ligi Morskiej w Warszawie, a od lata 1950 Biblioteką Centralną Polskiego Radia. We wrześniu 1952 został aresztowany pod zarzutem utworzenia nielegalnej organizacji słowianofilskiej i skazany na osiem lat więzienia. Zwolniony w 1955 na roczny urlop zdrowotny, ze względu na postępującą utratę słuchu, w październiku 1956 został amnestionowany, a w 1958 zrehabilitowany. Podjął pracę społeczną w Głównej Radzie Morskiej Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza. W obrębie tej organizacji założył w 1957 Klub Marynistów. W 1960 za twórczość literacką otrzymał nagrodę marynistyczną im. M. Zaruskiego. W tymże roku przeniósł się na stałe do Fryburga w Szwajcarii, gdzie od 1951 mieszkała jego żona. Utrzymywał jednak żywy kontakt z krajem. Był honorowym prezesem Klubu Marynistów (od 1960), członkiem Związku Literatów Polskich (od 1961), członkiem Starszoharcerskiego Kręgu Morskiego ZHP w Gdyni. W 1966-70 współpracował z londyńskim tygodnikiem „Kronika” (tu liczne wiersze i proza, m.in. w 1969-70 W kraju Helwetów). W 1968 podjął starania o utworzenie Międzynarodowego Instytutu Kultury Morskiej (Institut International de Culture Maritime), pozyskując dla tej idei 124 członków założycieli z 37 morskich krajów świata (zebranie inauguracyjne w 1973 w Bordeaux). Od 1969 był członkiem Académie des Poètes de la Mer (Francja, Rouen) i od 1972 członkiem stowarzyszenia The Whaling and Marine Manuscript Archives (Nantucket, Massachusetts USA). Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1938), Harcerską Odznaką „Za Zasługę” (Złoty Krzyż 1946), Odznaczeniem Honorowym „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (1956), Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1960), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969). Zmarł 20 czerwca 1981 we Fryburgu (Szwajcaria).

Twórczość

1. Wyprawa kolonialna. Obrazek sceniczny dla młodzieży w 1 akcie. Warszawa: Liga Morska i Kolonialna 1939, 32 s.

2. Kultura i życie kulturalne. Matzingen: Ośrodek Szkolenia Zawodowego 1944, 19 s., powielone.

3. Na dnie kopalni. Sztuka sceniczna. Powst. przed 1944. Druk fragmentów: Śmierć Karlika. „Pamiętnik Literacki”, Fryburg 1946 nr 7 s. 90-94.

Nagrody

I nagroda w konkursie Young Men's Christian Association w Genewie w 1944.

4. Les éléments créateurs de la culture slave d'après les cours d'Adam Mickiewicz au Collège de France et à la lumière des vues contemporaines sur la culture en général. Fribourg 1945, 75 s. Université de Fribourg. Faculté de Lettres.

Rozprawa doktorska.

5. Zagłada Atlantydy. Sztuka w 7 odsłonach z prologiem. Powst. 1951. [Inf. autora]. Druk fragmentów „Kronika”, Londyn 1966 nr 15/16,17.

6. Dni Morza” i dziesięć wieków naszej historii. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza 1957, 16 s.

7. Maroko – ziemia czerwona. Warszawa: Wiedza Powszechna 1958, 224 s.

Przekłady

rosyjski

Marokko – krasnaja zemlja. [Przeł.] M.A. Bruchnov. Moskva 1963.

8. Dar Pomorza. Warszawa: Sport i Turystyka 1959, 110 s.

9. O wielkość Polski na morzu. [Warszawa:] Ogólnopolski Komitet Obchodu „Dni Morza” [1959], 24 s.

10. Ze wspomnień żeglarza. Warszawa: Wiedza Powszechna 1959, 213 s.

Nagrody

Nagroda Ogólnopolskiego Komitetu „Dni Morza” w 1959.

11. Morze w literaturze polskiej. Przedsłowie: R. Pollak. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1963, 285 s.

12. Węzeł przyjaźni. Opowieści autentyczne. [Przedmowa:] S.M. Saliński. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 235 s.

Zawartość

S.M. Saliński: Do młodych czytelników. – Filimon i Anton – rybacy; Z arbuzami przez Bosfor; Węzeł przyjaźni; Ewunia; Herbaciarze z Placu Dżemaa el F'na; Czary w Niederösch; Hirt; Alianci; Rozgwiazda Morza Norweskiego.

13. Królewskie oczy. Sztuka o Bolesławie Krzywoustym. Powst. 1965. [Inf. autora].

Utwór napisany dla polonijnych teatrów w Belgii z okazji Tysiąclecia Polski.

14. Dom pod Zodiakiem. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 66 s.

15. Kismet. Opowieści z Maghrebu i Sahary. Warszawa: Czytelnik 1967, 272 s.

Zawartość

Od autora; Pierścień; Kumbia; Tirira; Rbeb; Bettina, czyli Pierścień po raz drugi; Szkatułka; Takuba.

16. Po latach burzy. [Opowiadania]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 152 s.

Zawartość

Rybaczka; I makiem czerwonym rozkwitnął; Poszukiwacz skarbów; Żelazny krzyż; „Zbaraż”; Człowiek za burtą.

17. Rapsod hetmański. [Wiersz ku czci S. Żółkiewskiego]. „Kronika”, Londyn 1970 nr 37 s. 4-5. Wyd. osobne Londyn 1970, 14 s.

18. Gemmy greckie. [Wiersze]. Słowo wstępne: S. Flukowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1974, 64 s.

Zawartość

Cykle: Gemmy greckie; Żegluga wśród gwiazd.

19. Gorzkie morze. The bitter sea. Selected poems. Poezje wybrane. [Tłum. na język angielski:] J. Crompton, K. Sierz. Milano: Mursia International 1977, 83 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Czeczena. Wydanie specjalne na „Dni Morza”. [Jednodniówka]. Warszawa: Ogólnopolski Komitet „Dni Morza 1958, 26 s.
Autorstwo opracowania według informacji B. Miazgowskiego; na wydawnictwie: Redakcja Klub Marynistów Ligi Przyjaciół Żołnierza.
2. M. Zaruski: Wśród wichrów i fal. Wstęp i przypisy B. Miazgowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1958, 108 s.
3. M. Zaruski: Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym. Wstęp i przypisy B. Miazgowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1958, 132 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1970.
4. Rozewie. Publikacja literacko-artystyczna o morzu. Red. B. Miazgowski. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 163 s.
5. Reymont we Francji. – [W.S. Reymont:] Listy do tłumacza „Chłopów” F.L. Schoella. Oprac. [teksty francuskie, tłum. i przypisy:] B. Miazgowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 143 s.

Zawartość

B.M.: Autor „Chłopów” i jego tłumacz. – Listy W.S. Reymonta do F.L. Schoella (1919-1925). – Reymont we Francji: F.L. Schoell: Osobliwe dzieje przekładu; F.L. Schoell: Kontakty francuskie W.S. Reymonta; F.L. Schoell: Jak nabiera się upodobania do kultury obcej. – B. Miazgowski: Franck-Louis Schoell. – Aneks.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1973.

Autor o sobie

B. Miazgowski: Wywiad z sobą samym. „Tygodnik Morski1963 nr 10.

Wywiady

Na Dni Morza o człowieku morza. [Rozm.] K. Kolińska. „Głos Pracy1959 nr 153.
Żeglarz na wielbłądzie. [Rozm.] A. Przypkowski. „Tygodnik Morski1967 nr 44.
Polski entuzjasta morza ze szwajcarskiego Fryburga. [Rozm.] S.K. „Tygodnik Polski”, Paryż 1976 nr 29.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (J. Czachowska).
Rocznik Literacki 1981 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

S.M. Saliński; S. Flukowski: Żeglarz – podróżnik – poeta. „Morze1967 nr 12.
K. Cedro: O Bronisławie Miazgowskim na wyrywki. „Kronika”, Londyn 1969 nr 39.
• [E. Szczesiak] S.: Zagorzały marynista. „Tygodnik Morski1974 nr 47.
W. Bublewski: Bronisław Miazgowski. (Epizody z życia i działalności). „Nautologia1981 nr 3.
L. Prorok: Z rodu Zaruskich. „Polityka1981 nr 42.
J. Turczyński: Bronisław Miazgowski – człowiek i dzieło. „Ziemia i Morze1982 nr 4.
K. Kubik: Bronisław Miazgowski. „Nautologia1983 nr 2.
S. Ludwig: Bronisław Miazgowski. „The Conrad News”, Gdańsk 1983 nr [6].
S. Telega: Między romantycznym snem a fanatyzmem morskim. „Między Innymi1984 nr 1/2.

Maroko – ziemia czerwona

J. Stępowski: W świecie arabskich przemian. „Nowe Książki1958 nr 22.
J. Makarczyk: Grzędziński, Miazgowski i inni. „Życie Literackie1959 nr 47.
M. Krynicka: Gdzie niebo nie zna chmur. „Kierunki1960 nr 7.

Dar Pomorza

S. Dauksza: Uskrzydlone marzenie. „Tygodnik Morski1959 nr 31.
J. Siewierski: Najpiękniejsza fregata. „Nowe Książki1959 nr 14.

Ze wspomnień żeglarza

S.W. Berezowski: Żeglarska dola harcerza. „Poznaj Świat1959 nr 9.
F. Fornalczyk: Gawęda – gatunek nie uprawiany. „Tygodnik Morski1959 nr 34.
J. Ryga: Pod żaglami młodości. „Elpeżetowiec1959 nr 26.
S.M. Saliński: Z żeglarskim sercem. „Nowe Książki1959 nr 13.

Morze w literaturze polskiej

[L. Bądkowski] J. Koźlikowski: Okrutne morze. „Litery1964 nr 4, polemika: J. Kotlica, B. Miazgowski, B.W. Święcicki, tamże nr 10.
E. Berkowska-Szymiłowa. „Przegląd Zachodni".1964 nr 4.
M. Czerner. „Zapiski Koszalińskie1964 nr 3.
W.A. Drapella. „Tygodnik Morski1964 nr 44, polemika B. Miazgowski, tamże nr 49.
J. Makowski: O morzu w literaturze polskiej. „Pomorze1964 nr 15.
J. Tuczyński. „Kronika”, Londyn 1967 nr 18.

Węzeł przyjaźni

J. Płoska: Polski Kim. „Tydzień Polski”, Londyn 1967 nr 28.

Dom pod Zodiakiem

J. Mazurczyk: Obsesja morska. „7-my Głos Tygodnia1967 nr 29.

Kismet

K. Dziewanowski: Dwa łyki egzotyki. „Nowe Książki1967 nr 22.
T.J. Żółciński: Opowieści saharyjskie. „Tygodnik Morski1967 nr 49.

Po latach burzy

J. Biernacki: Żegluga przybrzeżna. „Nowe Książki1969 nr 5.

Gorzkie morze

J. Koprowski: Koniec wieńczy dzieło. „Literatura1977 nr 30, przedruk w tegoż: Jak nas widzą, jak nas piszą. Łódź 1979.
L. Kotarska. „Nautologia1977 nr 4.
S. Pinsker. „Conradiana”, Lubbock, Teksas 1979 nr 1.