BIO

Urodzona 26 grudnia 1923 w Częstochowie; córka Ludwika Mężnickiego, adwokata, i Marii z domu Bromma. W 1936 zaczęła uczęszczać do Państwowego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Częstochowie, które ukończyła w czasie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach (1942). Następnie studiowała na wydziale dyplomatyczno-konsularnym konspiracyjnej Akademii Nauk Politycznych w Częstochowie oraz w Warszawie. Równocześnie pracowała jako ekspedientka. Brała udział w działalności Armii Krajowej w Częstochowie. Po powstaniu warszawskim była sanitariuszką na dworcu w Częstochowie i w prowizorycznym szpitalu. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 wyszła za mąż za Janusza Marjańskiego, architekta, i zamieszkała w Warszawie. W 1947 przerwała studia i w 1948-50 pracowała w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego „Papexport” i „Paged”, jako korespondentka w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. W 1950 rozpoczęła twórczość literacką. Około 1952 publikowała utwory dla dzieci w pismach „Świerszczyk” i „Miś”; w 1953 ogłosiła w „Twórczości” (nr 8) wiersz pt. Ethel. Wiersze oraz przekłady poezji z języka angielskiego zamieszczała następnie m.in. na łamach „Nowej Kultury” (1955-63, z przerwami) oraz czasopism dla dzieci „Płomyczek” (1953-86) i „Świerszczyk” (1956-79, z przerwami). W 1956 rozpoczęła studia na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie od 1957 pracowała w dziale literackim Polskiego Radia jako redaktor audycji poetyckich. W 1959 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1960-61 przebywała na stypendium uniwersytetu stanu Washington w Seattle (USA). Po powrocie ukończyła studia i w 1961 uzyskała magisterium. W 1965-69 była kierownikiem redakcji satyry i poezji Programu III Polskiego Radia, a następnie do 1979 starszym redaktorem audycji poetyckich tegoż Programu. Publikowała utwory m.in. w tygodniku „Współczesność” (1960-69, z przerwami), miesięczniku „Literatura” (1974-79, z przerwami). W związku z pracą przekładową przebywała w USA w 1974, 1976, 1980, 1987. W 1972-78 była członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, a od 1979 przewodniczącą Komisji Socjalnej przy Zarządzie Głównym ZLP. W tymże roku przerwała pracę w radiu i przeszła na rentę inwalidzką. W 1981 za twórczość oraz działalność radiową i telewizyjną otrzymała nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. W 1990 weszła w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w 1993-96 była prezesem Stowarzyszenia. W 1997 otrzymała za całokształt twórczości poetyckiej Nagrodę Literacką im. W.S. Reymonta, ufundowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego. Wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1972), Odznaką Honorową Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982) oraz Medalem im. A. Kamieńskiej (1990). Zmarła 17 października 2005 w Warszawie.

Twórczość

1. Chmurne okna. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 67 s.

Zawartość

Cykle: Miasto młodości; Kamera; Powrót.

2. Gorąca gwiazda. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 73 s.

Zawartość

Cykle: W otwartej urodzie świata; Zaczynanie od nowa.

3. O kowbojach z Kolorado. [Dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1967, 22 s. Wyd. 2 tamże 1969.

4. Rzeki. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1969, 71 s.

Zawartość

Cykle: Kobiety i mężczyźni; Z podróży; Sporne gry wyobraźni.

5. Powrócić do miłości. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 240 s. Wyd. 2 tamże 1972.

Przekłady

czeski

Návrat k lásce. [Przeł.] V. Zapletalová. Praha 1975.

6. Druga podróż. Wiersze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 65 s.

Zawartość

Cykle: Mówią; Nieplewione.

7. W koronie drzewa. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1979, 98 s.

Zawartość

Też przekłady wierszy autorów: E. Barret-Browning, E. Dickinson, T. Gray, E.A. Robinson, Ch. Rosetti, P.B. Shelley, W. Whitman.

8. Stopa trzeciej Gracji. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1980, 224 s.

9. Dmuchawiec. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 38 s. Wyd. 2 tamże 1987.

10. Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 308 s.

11. Blizna. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 95 s.

Zawartość

Cykle: Nasz los osobny; Podróż; W kotlinie pod wulkanem; Synogarlica.

12. Życie na własność. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, 220 s.

13. Dwa wiersze. Sandomierz: Oficyna Jędrzejowska 1989, [2] k.

Druk bibliofilski.

14. Zakochany zuch. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 93 s. Wyd. 2 tamże 1997.

15. Nie tylko o Sandomierzu. [Wiersze; autorki:] A. Kamieńska, L. Marjańska, A. Pogonowska. Sandomierz: Oficyna Jędrzejowska 1990, [12] s.

Druk bibliofilski.
Tu wiersz L. Marjańskiej pt. Koncert pierwszy: Clelia.

16. Wąwozy Canyons. [Wiersze]. Sandomierz: Oficyna Jędrzejowska 1990, [3] k.

Druk bibliofilski.

17. Zmrożone światło. [Wiersze]. Warszawa: Nakład autorki 1992, 56 s.

18. Pimpinella i Tatarzy. [Dla dzieci]. Warszawa: Fundacja Książka dla Dziecka 1994, 151 s.

19. Prześwit. [Wiersze]. Warszawa: Nakład autorki 1994, 49 s.

20. Stare lustro. [Wiersze]. Przemyśl: Gdzieindziej 1994, 19 s.

Druk bibliofilski.

21. To ja, Agata. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1997, 192 s.

22. Przez całe życie miłość. [Wiersze], Warszawa: „Twój Styl1998, 51 s.

23. Wybór wierszy. 1958-1997. Wyboru dokonał P. Matywiecki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998, 212 s.

24. Spotkanie z Weroniką. [Wiersze]. Posłowie: P. Matywiecki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1999, 109 s.

Nagrody

Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych w konkursie „Jesień '99” w 1999.

25. Żywica. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 2001, 71 s.

26. Córka bednarza. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 2002, 45 s.

27. A w sercu pełnia. Wybór wierszy. Wybór J. Krzemiński. Wstęp: M. Baranowska. Warszawa: Świat Książki 2003, 270 s.

28. Otwieram sen. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 2004, 69 s.

Nadto drobne książeczki dla dzieci wydawane przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Ruch w 1957-1967.

Słuchowiska radiowe, m.in.

* Audycje poetyckie:.

Pieśń nad pieśniami. Polskie Radio 1974.
Czarownica w Paryżu. [O M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej]. Polskie Radio 1975.
[J.W. Goethe]. Polskie Radio 1976.
B. Leśmian. Polskie Radio 1977.
Ojczyzna. [Słuchowisko z wierszy S. Piętaka]. Polskie Radio 1982.
Delfino, aniele mój. [O Z. Krasińskim]. Polskie Radio 1983.
Na dwunastej ulicy Zachodniej. Polskie Radio 1983.
Poeta miłości – Mihai Eminescu. Polskie Radio 1983.
Vincente Alexandre, poeta Hiszpanii. Polskie Radio 1983.
Żołnierz czy poeta. [O S. Borsukiewiczu]. Polskie Radio 1984.
Miłość jest ogniem. [O E. Barret i R. Browningu]. Polskie Radio 1986.
Dwaj Macieje. (O Bolesławie Leśmianie). Polskie Radio 1989.
Powrócić do miłości. Adaptacja: B. Prządka. [Cz. 1-3]. Polskie Radio 1989.

Przekłady

1. R. Burns: Z wierszy szkockich. Tłum: Z. Kierszys, S. Kryński, L. Marjańska. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył S. Kryński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 226 s.
2. J. Ford: Szkoda, że jest nierządnicą. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1963. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Polski 1974.
Maszynopis przekładu w Agencji Autorskiej.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1969.
3. T. Roethke: Dalekie pole. Wiersze. Wybrała i przeł. L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 47 s.
4. M. Forster: Zacisze pana Bone. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 264 s.
5. E. Barret-Browning: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i słowo wstępne L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 146 s. Wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1987].
6. E. Barret-Browning, R. Browning: Moja gwiazda. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: L. Marjańska, J. Żuławski. Telewizja Polska 1978.
7. M. Moore: Wiersze wybrane. Wybór i wstęp L. Marjańska. Przeł.: J. Hartwig i L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 130 s.
8. R. Wilbur: Jasnowidz i inne wiersze. Wybrała, tłum. i wstępem opatrzyła L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 72 s.
9. W. Luce: Piękność z Amherst. (Monodram oparty na listach i wierszach E. Dickinson). Dialog 1981 nr 11 s. 49-79. Polskie Radio 1981. Telewizja Polska 1985.
10. Czerwony łabędź. Mity i opowiadania Indian amerykańskich. Oprac.: J. Bierhorst. Tłum. z języka angielskiego L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 406 s.
11. E.A. Robinson: Wiersze wybrane. Wybór, tłum. i wstęp L. Marjańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 134 s.
12. W.B. Yeats: Poezje wybrane. Wybór, słowo wstępne i przekł. L. Marjańska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 164 s.
13. V. Miklóš: Wstaje rankiem skoro świt. [Wiersze dla dzieci]. Przeł. [z języka słowackiego] L. Marjańska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, [12] s.
14. J. Marston: Malkontent. [Utwór dramatyczny]. W: Dramat elżbietański. T. 1. Warszawa 1989 s. 771-868.
15. A. Sewell: Czarny Diament. [Powieść]. Warszawa: Tenten 1991, 151 s.
16. R.L. Stevenson: Czarodziejski ogród wierszy. [Dla dzieci]. Wybór i przekł. L. Marjańska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1992, [64] s.
17. N. Burke: Images while drowning; Obrazy w oczach tonącego. [Przeł.] L. Marjańska, A. Sosnowski, E. Pachnik. Wyd. 2 [właśc. 1] Łódź: SLKKB [Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego] 1997, 77 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
18. A. Tyler: Święty być może. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 1997, 382 s.
19. E. Dickinson: I jestem różą. Wybór wierszy. Warszawa: Twój Styl 1998, 110 s.
20. C. Shields: Zagadka wiecznego pióra. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 1998, 317 s.
21. P. Lively: Fala upału. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 2000, 190 s.
22. R. Fisher: Ameryka A.D. Ziemia, ludzie, legendy. [Album]. Przeł. L. Marjańska. Warszawa: G+J RBA 2001, 199 s.
23. E. Dickinson: Przeczucie. [Wiersze]. [B.m.:] Biblioteka Telge 2005, 111 s.

Inne adaptacje

Adaptacje radiowe, m.in.

A. MacLeish: Ta muzyka znad wód spłynęła. Tłum. L. Marjańska. Polskie Radio 1957.
I. Krasicki: Monachomachia, czyli wojna mnichów. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1958.
H. Zeiger: Pięć dni. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1958.
E. MacColl: Ballada o Jahnie Axon. Tłum. L. Marjańska. Biuletyn Radiowy 1959 nr IV.
P. Eluard: Noc, którą człowiek rozświetla. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1962.
Z. Ginczanka: Śpiewam rodzinny Eden. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1962.
E. Zegadłowicz: Ballada o królu cygańskim. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1962.
S. Kryska: Podmiejskie krajobrazy. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1963.
S. Quasimodo: Otwieranie snów. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1963.
W. Whitman: Manhattan otoczony wodami. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1965.
A. Achmatowa, A. Błok: Pociemniałe lustra. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1966.
L. Aszkenazy: Kochankowie ze skrzyni. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1967.
R. Rolland: Wujaszek Godfryd. Polskie Radio 1967.
K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1969.
A. Knyten: Rafael. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1969.
M. Fratti: Ofiara. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1970.
E.L. Masters: Wszyscy śpią na tym wzgórzu. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1970.
E.L. Masters: Siedziałem pod moim cedrem. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1971.
A. Twardowski: Ballada o cytrynowym Jimie i zagubionej kopalni. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1971.
R. Masson: Nieznany żołnierz. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1972.
Marność nad marnościami. Słuchowisko według poematów biblijnych. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1973.
H. Böll: Doktor Murke zbiera milczenie. Adaptacja pt.Hobby doktora Murkego” L. Marjańska. Polskie Radio 1974.
Dzieli ich jeziora woda. Słuchowisko poetyckie według ludowej poezji gruzińskiej. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1974.
O łąkach, czeremchach, szewcach i szczęściu. Słuchowisko poetyckie według B. Ostrowskiej i L. Staffa. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1974.
Sz. Zimorowic: Zaloty na pokuciu. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1974.
T.S. Eliot: Ziemia jałowa. Oprac.: L. Marjańska. Polskie Radio 1975.
B. Fac: Damroka – księżniczka kaszubska. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1975.
B. Fac: Zakonnica dla księcia. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1975.
H. de Balzac: Fizjologia małżeństwa. Adaptacja pt.Cóż za cudowna noc” L. Marjańska. Polskie Radio 1976.
R. Merle: Zwierzę obdarzone rozumem. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1976.
M. Montaigne: Próby. Cz. 1-14. Adaptacja pt.Wieczory z Montaignem” L. Marjańska. Polskie Radio 1976.
J. Cheever: Mieszkają tu naprawdę mili ludzie. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1977.
A. de Musset: Wachlarz markizy Pompadour. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1977.
E. Barret-Browning, R. Browning: Moja gwiazda. Tłum. L. Marjańska. Polskie Radio 1978.
I. Compton-Burnett: Teraźniejszość i przeszłość. Adaptacja pt.Dwie żony mojego pana” L. Marjańska. Polskie Radio 1978.
R. Close: Nienawiść. Tłum. L. Marjańska. Polskie Radio 1981.
I. Smith: Śmierć wombata. Tłum. L. Marjańska. Polskie Radio 1982.
M. Eminescu: Gwiazda nieśmiertelna. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1983.
J. Conrad: Diana z Bremy. Cz. 1-2. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1984.
A. Carpentier: Święty żeglarz. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
J. Conrad: Amy Foster. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
J. Conrad: Jutro. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
N. Kedar: Piekło zazdrości. Tłum. L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
Odwieczny taniec. Według wierszy W.B. Yeatsa. Tłum. i adaptacja L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
Odys XX wieku. Według wierszy J. Salamon. Oprac.: L. Marjańska. Polskie Radio 1985.
W.S. Maugham: Impuls twórczy. Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1986.
Złote świerszcze i pszczoły. (O sztuce dawnej Grecji). Adaptacja: L. Marjańska. Polskie Radio 1986.

Prace redakcyjne

1. Kwiaty ojczystej ziemi. [Wiersze]. Fotogramy: E. Hartwig. Wybór wierszy L. Marjańska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 311 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1973, 1978, 1989, 1996, 2005.

Wywiady

Poezja – pasja życia. Rozm. [Z. Wasilewski] Zb. Was.Radio i Telewizja1973 nr 21.
Bez ludzi nie istniejemy. Rozm. S. Stanik. Myśl Polska 1993 nr 22.
L. Żuliński: Kto ma podać rękę? Rozmowa z Ludmiłą Marjańską. W: L. Żuliński: Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze. Kielce 1997.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Książki

Urszula Kozioł, Ludmiła Marjańska, Wisława Szymborska. Red. E. Piliszek, A. Sutowicz. Leipzig: Polnisches Institut 1996, 23 s. [zawiera też wiersze L. Marjańskiej].

Artykuły

G. Pietruszewska-Kobiela: Opisanie rzeki. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1996 z. 6.
I. Smolka: Światło nad wodami. W tejże: Dziewięć światów. Warszawa 1997.
M. Jentys: Ludmiła Marjańska. Życie zawsze było ważniejsze. W tejże: Pomnożyć serca dostatek. Warszawa 2004.
L. Szaruga: Światłoczułość. (O poezji Ludmiły Marjańskiej). W tegoż: Wyzwanie. (O poezji z przypisami i bez). Toruń 2004.
A. Frania: Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czamiawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia. Częstochowa: e media 2007, 87 s. [zawiera m.in. szkic „Motyle Ludmiły Marjańskiej”].

Chmurne okna

B. Ostromęcki. „Nowe Książki1958 nr 10.

Gorąca gwiazda

K. Mętrak: Liryka podróży. Twórczość 1966 nr 4.

Rzeki

S. Cieślak: Wędrówki i refleksje. Twórczość 1969 nr 12.
M. Wyka: Retoryka odnowiona. Próby wyobraźni. Życie Literackie 1969 nr 38.
J. Zacharska: Powtarzanie mitu. Poezja 1969 nr 8.

Powrócić do miłości [Powieść]

J. Ratajczak: Podróż sentymentalna. Miesięcznik Literacki 1972 nr 2.

Druga podróż

A. Woźniak: Pozwól mi być swoim śmieciarzem. Nowe Książki 1978 nr 19.
B. Żurakowski: Podróż pod prąd czasu. Twórczość 1979 nr 4.

W koronie drzewa

M. Wyka: Nowy tomik Ludmiły Marjańskiej. Nowe Książki 1979 nr 17.

Stopa trzeciej Gracji

J. Koprowski: Druga powieść Marjańskiej. Nowe Książki 1981 nr 2.

Dmuchawiec

E. Odachowska-Zielińska: Czekając na... Brzechwę. Nowe Książki 1984 nr 10.

Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny

H. Lebecka: Zatrzymane w kadrze. Nowe Książki 1986 nr 12.

Blizna

S. Stanik: Dialektyka równowagi. Kierunki 1987 nr 27.
S. Jurkowski: Blizny. Życie Literackie 1988 nr 10.

Życie na własność

H. Lebecka: Uśmiechnięte dziewczyny i wojna. Nowe Książki 1989 nr 11.

Pimpinella i Tatarzy

J. Tessarowicz: Pochwała zabawy. Nowe Książki 1994 nr 8.

Prześwit

B. Koc: Nieprzepłacony dar życia. Odra 1995 nr 9.
J. Zdun: Pomiędzy. Literatura 1996 nr 5.

To ja, Agata

B. Tylicka: Dar przyjaźni i nadziei. Nowe Książki 1998 nr 3.

Wybór wierszy. 1958-1997

A. Nasiłowska: Linie sprzeczności. Nowe Książki 1998 nr 10.

Spotkanie z Weroniką

P. Śliwiński: Powściągliwa szczerość. Nowe Książki 2000 nr 2.

Żywica

I. Smolka: Blask z rany. Nowe Książki 2001 nr 9.
A. Szymańska. „Przegląd Powszechny2001 nr 7/8.

Córka bednarza

I. Iwasiów: Przyszłość nazywana przeszłością. Nowe Książki 2002 nr 10.

A w sercu pełnia

A. Nasiłowska. „Kwartalnik Artystyczny2003 nr 4.

Otwieram sen

A. Zawada: W bramie snu. Nowe Książki 2004 nr 7.

E. Dickinson: Przeczucie

A. Piwkowska: Pustelnica z Amherst. Nowe Książki 2006 nr 6.