BIO

Urodzony 1 czerwca 1899 w Poznaniu; syn Romana Marczyńskiego, początkowo właściciela zakładu produkcji krawatów, następnie fabryki wódek i likierów, i Heleny z Gustowskich. W 1917 ukończył zakład wychowawczy oo. jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 1924 uzyskał doktorat. W okresie studiów pracował do 1919 w majątku Bolin, następnie w Banku Związku Spółek Zarobkowych, a w 1922-26 w fabryce ojca. Ożenił się z Marią Łasińską. W 1924 odbył pierwszą podróż do Afryki. W 1926-28 pracował w Polskim Banku Rolnym, początkowo w Poznaniu, następnie w Warszawie. W tym okresie rozpoczął pracę literacką. Od 1926 publikował liczne powieści sensacyjne, ogłaszane odtąd zwykle najpierw w odcinkach w czasopismach i wielokrotnie przez nie przedrukowywane (także w prasie polonijnej i zagranicznej; również pod zmienianymi tytułami). Prozę, felietony i reportaże drukował m.in. w „Dzienniku Poznańskim” (1926-36), „Gazecie Gdańskiej” (1926-28), „Głosie Narodu” (1926-31), „Światowidzie” (1926-29), „Wieku Nowym” (1926, 1928), „ABC” (1927-28, 1935), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (głównie 1927-29), „Kurierze Literacko-Naukowym” (1927-39, z przerwami), „Polonii” (1927-28, 1931-32, 1935, 1938), „Polsce Zbrojnej” (1934-35), „Expressie Porannym” (1935-36), „Słowie” (1935), „Kurierze Porannym” (1937 reportaże z podróży do Ameryki Południowej). Od 1931 wydawał swoje powieści we własnym wydawnictwie. Wiele podróżował po Europie, Afryce i Ameryce. W 1938 wyjechał z żoną do Stanów Zjednoczonych, tu zastał go wybuch II wojny światowej. Zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie w styczniu 1940 założył polski miesięcznik satyryczno-humorystyczny „Osa”, który redagował i wydawał do maja 1945, ogłaszał tu wiersze, opowiadania, artykuły i felietony. Jednocześnie był okresowo redaktorem naczelnym tygodników: „Jedność-Polonia” (Baltimore), „Czas” (New York) i „Przewodnik Katolicki” (New Britain), tu także drukował liczne swoje teksty. Po zakończeniu wojny publikował, głównie pod pseudonimami (m.in. Anthony Kirkor), artykuły i felietony, a także opowiadania, powieści, reportaże i satyry w emigracyjnych gazetach polskich, m.in. w „Ameryce-Echo” (Toledo), „Dzienniku dla Wszystkich” (Buffalo), „Gwieździe Polarnej” (Stevens Point), „Kurierze Codziennym” (Boston), „Nowej Epoce” (Nowy Jork; podpisany Bronimir Kowalski), „Sokole Polskim” (Pittsburgh), „Kronice Tygodniowej” (Toronto). Poza tym, jako tzw. ghost-writer (wynajęty pisarz anonimowy), dostarczał fabuły do skeczów radiowych i telewizyjnych oraz pisał wiele przemówień, proklamacji i odezw politycznych. Podróżował po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Od 1956 odwiedzał Polskę, od tegoż roku jego reportaże i opowiadania ukazywały się także w prasie polskiej, m.in. w „Dookoła świata, Przekroju, Ekranie” i „Poznaj świat”. Zmarł 17 listopada 1968 w Nowym Jorku.

Twórczość

1. Czarna Pani. [Powieść]. Głos Narodowy 1926 nr 285-300, 1927 nr 1-94; toż „Dziennik Poznański” 1926 nr 299-365, 1927 nr 1-79. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1928, 258 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1929; Lille Saint-Maurice: Wiarus Polski Niezależnej 1958, 376 s.

2. Rok 1947. [Powieść]. Gazeta Gdańska 1926 nr 168-250. Wyd. osobne Bydgoszcz po 1928. [Informacja autora].

3. Siostra Carmen. [Powieść]. Światowid 1926 nr 22-52, 1927 nr 1-11. Wyd. osobne z podtytułem: Powieść osnuta na tle wojny w Marokko. Warszawa: Rój 1930, 220 s. Wyd. nast. tamże 1934 [antydatowane 1933].

Na okładce tytuł: Przygody pięknej Hiszpanki w niewoli „Sępów Rifu.

Przekłady

litewski

Sesuo Karmen: egzotiškas romanas. [Przeł.] V. Suchodzis. Kaunas 1934. Wyd. 2 tamże 1992.

4. W podziemiach Kartaginy. (Powieść egzotyczna). Wiek Nowy 1926 nr 7532-7630. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1928, 249 s. Wyd. 2 tamże 1930, tamże 2 nakład: 1932 i 1933.

Przekłady

czeski

[Przeł.] K. Doubrava. [B.m.w.] 1929.

litewski

Kaunas 1934.
Kartaginos podžemiuose. Kaunas 1991.

5. Książę Wa-Tunga. Dziennik Poznański 1927 nr 153-272. Wyd. osobne z podtytułem: Powieść o współczesnym korsarzu z Borneo. [Katowice] 1929. Wyd. nast. Warszawa: Rój 1929, 229 s., tamże 2 nakład w 1932.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

Przekłady

litewski

łącznie z cz. 2 poz. 15 pt. Valdoves Va-Tungas. Kaunas 1935.

6. Perła Szanghaju. Powieść egzotyczna. Ilustrowany Kurier Codzienny 1927 nr 186-302. Wyd. osobne Warszawa: Renaissance 1928, 215 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Zamość: Z. Pomarański i S-ka 1929; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942; Katowice: Akapit 1990; wyd. z posłowiem J. Piekarczyka Kraków: Galicja 1990.

Cz. 1; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Przekłady

czeski

[Przeł.:] Kvasnička, Hampl. Praha 1930.

niderlandzki

De parel van Shanghai. [Przeł.] S. van Praag. Amsterdam 1936.

niemiecki

[Przeł.:] L. Koszella, S. Dombrowski. [Informacja autora].

7. Świat w płomieniach. Powieść z niedalekiej przyszłości. ABC 1927 nr 273-360, 1928 nr 1-56; „Głos Narodowy” 1927 nr 279-354, 1928 nr 1-70. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1928, 308 s. Wyd. nast. (nakład 2) tamże 1932.

8. Wyspa nieznana. [Powieść]. Gazeta Gdańska 1927 nr 131-243, 278-298, 1928 nr 1-42; „Wiek Nowy” 1928 nr 8022-8257, 1929 nr 8258-8283. Wyd. osobne Poznań: Wielkopolska Księgarnia. Nakład K. Rzepeckiego: 1928-1929.

Cz. 1. Olbrzymy. 1928, 194 s.

Cz. 2. Mścicielka. 1928, 184 s.

Cz. 3. Królowa Othe. Powieść fantastyczna. 1929, 204 s.

Wyd. nast. łączne: wyd. 2 z podtytułem Powieść egzotyczna Zamość: Z. Pomarański i S-ka 1929; Kraków: Galicja 1992.

Przekłady

czeski

Bílé stíny tajemného ostrova. [Przeł.] F. Šádka. Praha 1934.

9. Aloha. Powieść egzotyczna. Światowid 1928 nr 12-52, 1929 nr 1-12. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1929, 326 s. Wyd. nast.: tamże (2 nakład) 1932, 1933; Warszawa: Alfa 1991.

Przekłady

czeski

[Przeł.] F. Šádka. Praha 1934.

francuski

[ Przeł.] J. Civel. Paris 1934.

litewski

Aloha. [Przeł.] J. Żéglys. Kaunas 1937.

10. Mississippi. Powieść współczesna. Dziennik Poznański 1928 nr 132-299, 1929 nr 1-33. Wyd. osobne z podtytułem: Powieść współczesna (na tle żywiołowego wylewu największej rzeki świata). Warszawa: Rój 1929, 242 s. Wyd. nast.: tamże 1933; Kraków: Oficyna Filmowa Galicja 1991.

Cz. 2; cz. 1, 3 zob. poz. , .

11. Niewolnice z Long Island. Powieść współczesna. Gazeta Gdańska 1928 nr 132-287. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1929 [antydatowane 1928], 248 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1930, wyd. 2 [!] [1932]; Warszawa: Promotor 1989.

Cz. 1; cz. 2, 3 zob. poz. , .
Według informacji autora z matryc wydano sześć nakładów oznaczonych jako kolejne wydania.

Przekłady

czeski

Otrydzyně z Long-Islandu. Wyd. łącznie z przekł. cz. 2, 3 pt. Otrydzyně z Long-Islandu; Prokleta lod'; Černá zemé. [Przeł.] F. Šádek. Praha 1930-32.

12. Pieczeń z antylopy. [Opowiadania]. Warszawa: Rój 1928, 203 s. Wyd. tamże (nowy nakład) 1932.

Zawartość

Pieczeń z antylopy; Wśród halfy stepów szumiących...; Dlaczego Mr J. Smith zabił człowieka?; Perły; Biały jacht; Kąt widzenia; Gentelmen; Kościane szachy; Siostrą ci będę.

13. Upiory Atlantyku. Powieść fantastyczna. Ilustrowany Kurier Codzienny 1928 nr 260-361, 1929 nr 2-215. Wyd. osobne Warszawa: Renaissance [1929], 243 s. Wyd. nast.: Kraków: Galicja 1990.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

Przekłady

niemiecki

[Przeł.] A. Bzowiecki. Berlin [informacja autora].

14. Dolores de Monasterio. (Dokończenie „Mississipi”). Powieść współczesna. Warszawa: Rój 1929, 253 s. Wyd. nast.: tamże (nakład 2) 1932; z podtytułem: Tragedia ekspresu meksykańskiego. Warszawa: Drukarnia Wierzbicki i S-ka 1933; Kraków: Galicja 1991.

Cz. 3; cz. 1, 2 zob. poz. , .

15. Ostatnia tragedia. (Dokończenie „Księcia Wa-Tungi”). Powieść o współczesnym korsarzu z Borneo. [Katowice] 1929. Wyd. nast.: Warszawa: Rój 1929, 225 s., tamże 1932.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz 5.

Przekłady

litewski

łącznie z Książę Wa-Tunga zob. poz. .

16. Przeklęty statek. (Dalsze losy „Niewolnic z Long Island”). Powieść współczesna. Warszawa: Rój 1929 [antydatowane 1928], 307 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1930, [1932]; Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego 1989.

Cz. 2; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Przekłady

czeski

Prokleta lod’. [Przeł.] F. Šádek. Wyd. łącznie z przekł. cz. 1, 3 zob. poz. .

17. Straszna noc. Powieść morska. Głos Narodowy 1929 nr 255-311. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1930, 183 s. Wyd. nast. Poznań: „Dziennik Poznański” 1932.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: A. Gnow. Ekranizacja 1931.

18. Biała trucizna. Powieść. Wiek Nowy 1930 nr 8627-8699. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1931 [antydatowane 1930], 174 s. Por. poz. .

Wyd. osobne fragmentów pt. Trujący czar. Łódź: Republika 1936, 24 + 24 s.

19. Czarny ląd. Powieść współczesna. Dokończenie „Przeklętego statku”. Warszawa: Rój 1930, 255 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1933; Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego. 1990; Kraków: Oficyna Filmowa Galicja 1990.

Cz. 3; cz. 1, 2 zob. poz. , .

Przekłady

czeski

Černá zemé [Przeł.] F. Šádek. Wyd. łącznie z przekł. cz. 1, 2 zob. poz. .

20. Gdy bestia budzi się. Powieść współczesna. Warszawa: Rój 1930, 340 s.

21. Lot nad oceanem. Powieść. Warszawa: Rój 1930, 347 s. Wyd. nast. Kraków: Galicja 1990, 319 s.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

22. Szlakiem hańby. (W szponach handlarzy kobiet). Powieść. Warszawa: Rój 1930 [antydatowane 1929], 181 s. Wyd. nast.: pt. Kobiety nad przepaścią (w szponach handlarzy kobiet). Toledo: Paryski Publishing Co. [1930], 197 s.; pt. Kobiety nad przepaścią (Szlakiem hańby). Warszawa: Gebethner i Wolff 1938.

Przekłady

angielski

The ravishers. [Przeł.] J. Dunajczan. New York 1955 [autor podpisany Anthony Kirkor].

czeski

Na horké půdě. [Przeł.] F. Bělsky. Praha 1936.

litewski

Vergiu pirkliai. [Przeł.] I. Rutkowski. Kaunas 1938. [Wyd. 2] Kaunas 1993.

Adaptacje

filmowe

Oprac.: A. Stern. Ekranizacja 1929.
pt. Kobiety nad przepaścią. Oprac.: A. Stern. Ekranizacja 1938.

23. Cztery „R. [Powieść]. Polonia 1931 nr 2389-2532.

24. Gaz 303. Powieść sensacyjno-humorystyczna. Głos Narodowy 1931 nr 197-287. Wyd. osobne Poznań: Nakład autora 1932, 454 s. Wyd. nast.: Poznań: Druk „Dziennik Poznański” 1933; wyd. 3 Kraków: Gebethner i Wolff 1934; Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.

25. Nowa Atlantyda. Powieść dla młodzieży. Polonia 1931 nr 2533-2596; 1932 nr 2597-2639. Wyd. osobne Kraków: S.A. Krzyżanowski 1932, 311 s.

26. Biała trucizna. Scenariusz filmowy. [Współautor:] H. Zieliński. Ekranizacja 1932. Por. poz. .

27. Czarci Jar. Powieść. Kraków: Drukarnia Narodowa 1932, 378 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 [1933], wyd. 3 1935; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1943; wyd. ze wstępem L. Mazana Kraków: Galicja 1990.

28. Kariera gwiazdy filmowej. Krotochwila w 3 aktach. Wystawienie: Poznań, Teatr Nowy 1932.

29. Miłość szejka. Powieść sensacyjna. Bydgoszcz: Drukarnia Bydgoska 1932, 239 s. Wyd nast. z podtytułem: (Powieść egzotyczno-humorystyczna): Warszawa: Gebethner i Wolff 1933; Poznań: Z. Gustowski, M. Wojciechowski 1939; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1943.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

30. Byczy sen. [Humoreski]. Kraków: Gebethner i Wolff 1933, 292 s.

Zawartość

Och te listy!; Pieśń zemsty; Perpetuum mobile; Za kulisami filmu; Odgadywacz płci; Wierna; Trzecia próba; Ogłaszam konkurs; Genialny wynalazek; Pojedyńczy Pan na niekrępującym balkonie; Samobójca; Mizerię czeka sensacja; Porcja astrologii; Maszyna piekielna; Krajowy gulasz filmowy; Omyłki zecerskie; Byczy sen.

31. Szpieg w masce. Scenariusz filmowy. [Współautor:] M. Krwawicz. Ekranizacja 1933. Por. poz. .

32. Władczyni podziemi. Powieść felietonowa. Warszawa: Gebethner i Wolff 1933 [antydatowane 1932], 415 s.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

Przekłady

francuski

La taverne des voluptés. [Przeł.] J. Civel. Paris 1934.

33. Jutro. [Powieść]. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1934, 373 s.

Przekłady

czeski

Zitra. [Przeł.] V. Keppert. Praha 1935.

34. Kaprys gwiazdy filmowej. Powieść. Polska Zbrojna 1934 nr 317-359, 1935 nr 2-29. Wyd. osobne Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1935, 282 s.

Przedruk pt. Artystka i gajowy. „Express Zagłębiowski1937 nr 71-157.

35. Przygoda w Biarritz. [Powieść]. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1934 [antydatowane 1933], 227 s. Wyd. nast.: Poznań: Druk „Dziennik Poznański” 1934; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942.

Cz. 1; cz. 2, 3 zob. poz. , .

36. Sir Bazyli Zacharow. (Król armat). Reportaż. [Utwór dramatyczny]. Kraków: Nakład autora 1934, 223 s.

37. Strzał o świcie. Powieść. Tempo Dnia 1934 nr 125-178. Wyd. osobne Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1934, 226 s. Wyd. nast. łącznie z Przecudna podróż poz. . T. 1-3. Poznań: Druk „Dziennik Poznański” 1936.

Wyd. osobne fragmentów pt. Milionowy spadek. Cz. 1-2. Łódź: Republika [1936], 32 + 32 s.

Adaptacje

telewizyjne

J. Sztwiertnia. Telewizja Polska 1976.

38. Szpieg w masce. Powieść filmowa. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1934, 279 s. Por. poz. .

Przedruk też pt. Tajemnicza maska. „Express Zagłębiowski1937 nr 13-70.

39. Ulubieniec seniorit. Powieść. Kraków: Gebethner i Wolff 1934, 250 s. Wyd. nast.: Poznań: Druk „Dziennik Poznański” 1934; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942.

Cz. 2; cz. 1, 3 zob. poz. , .

40. Zegar śmierci. Powieść. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1934, 243 s. Wyd. nast.: Poznań: Druk „Dziennik Poznański” 1934; Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942; Warszawa: Omega 1990.

Cz. 3; cz. 1, 2 zob. poz. , .

41. Iperyt zwycięzca. (Abisyńska Mata Hari). Powieść. Pierwodruk pt. Abisyńska Mata-Hari. Powieść na tle aktualnych wydarzeń. Expres Poranny 1935 nr 180-205, 1936 nr 1-35. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1936, 382 s.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

42. Radża Bahadur Pagan. Powieść egzotyczna. Druk: pt. Zemsta Hindusa. Powieść egzotyczna. ABC 1935 nr 76-246; pt. Uczeń Gandhiego. „Słowo” 1935 nr 165-286; pt. Niewolnica maharadży. „Gazeta Kielecka” 1935 nr 227-357. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1937 [antydatowane 1936], 284 s.

Cz. 1; cz. 2, 3 zob. poz. , .

43. Tajemnice władców Abisynii. Powieść. Expres Poranny 1935 nr 142-205, 1936 nr 1-35; „Dziennik Poznański” 1935 nr 230-365, 1936 nr 1-31. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1936, 448 s.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

Przekłady

litewski

Etiopijos valdovu paslaptys. Kaunas 1994.

44. W dżunglach Birmy. Powieść. Piast 1935 nr 42-51. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1936 [antydatowane 1934], 287 s. Wyd. nast. Warszawa: Drukarnia Narodowa 1937 [antydatowane 1936].

Cz. 2; cz. 1, 3 zob. poz. , .

45. Pieniądze zdobyć łatwo, ale... Powieść. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1936, 271 s.

46. Przecudna podróż. [Opowiadanie]. Wyd. 1936 łącznie z Strzał o świcie zob. poz. t. 3 s. 7-101.

47. Taniec hiszpański. [Opowiadanie]. Kurier Literacko-Naukowy 1936 nr 38. Wyd. osobne Łódź: Republika 1937, 20 s. Przedruk pt. Danza espanola zob. poz. .

48. Bezgłośny piorun. Powieść. Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1937, 334 s.

49. Cenna biała krew. Powieść egzotyczna. Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1937, 286 s.

Cz. 3; cz. 1, 2 zob. poz. , .

50. Dorożkarz nr 13. Scenariusz filmowy. [Współautor:] N. Sądek, A. Czauski. Dialogi: S. Wiech-Wiechecki. Ekranizacja 1937.

51. Krwawy taniec hiszpański. [Opowiadania]. Warszawa: Skład główny Gebethner i Wolff 1937 [antydatowane 1936], 243 s.

Zawartość

Danza espanola [poz. ]; Niespodzianka w Granadzie; Tuż obok siebie; Corrida; Dwa miliardy peset w złocie.

Przekłady

litewski

Kruvinas ispanu šokis. [Przeł.] J. Žiglys. Kaunas 1937. Wyd. 2 tamże 1994.

52. Jedna szalona noc. [Opowiadania]. Poznań: Z. Gustowski i M. Wojciechowski 1938, 216 s. Wyd. 2 Poznań: Z. Gustowski 1948.

Zawartość

Jedna szalona noc; Czarodziejska pieśń; Rewolucja tropikalna; Dama z Europy i Koboklo; Piranie lubią zapach krwi; Zyskał czy stracił; Nad Amazonką; Jego trzynasta ofiara.

53. Pokolenie Kaina. Powieść. Powst. przed 1938. Wyd. łącznie ze Skarb Garimpeira zob. poz. s. 111-220.

Wyd. skrócone pt. Zemsta Angeliny. Łódź: Republika 1938, 19 s.

54. Serce matki. Powieść. Powst. przed 1938.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: L. Trystan. Dialogi: E. Schlechter, T. Wittlin, L. Trystan. Ekranizacja 1938.

55. Skarb Garimpeira. Powieść. Wyd. łącznie z poz. pt. Skarb Garimpeira. Poznań: Z. Gustowski i M. Wojciechowski 1938, 224 s.

Wyd. skrócone pt. Zaginione miasto. Łódź: Republika 1938, 19 s.

56. Życie na wulkanie. Powieść. [B.m.w.] 1938, 283 s.

57. Syjon podminowany. Powieść. Poznań: Z. Gustowski i M. Wojciechowski 1939, 305 s.

Druk w czasopismach też pt. Pojedynek szpiegów.

Wyd. osobne fragmentów pt. W szpiegowskiej sieci. Łódź: Republika 1939, 32 s.

58. Zemsta Hiszpana. [Opowiadanie]. Pierwodruk pt. Jej ulubione tango. Kurier Literacko-Naukowy 1939 nr 32-34. Wyd. osobne Łódź: Republika 1939, 19 s.

59. Żywe torpedy w Polsce. Słuchowisko radiowe w 3 aktach. Powst. 1939. [Informacja autora].

Wygłoszone przez radio w Chicago w rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 IX 1939.

60. Piękne szaleństwo. Scenariusz filmowy o bohaterstwie Polski. Powst. 1941. [Informacja autora].

Nagrody

II nagroda w konkursie scenariuszy filmowych, zorganizowanym w Hollywood przez reżysera Ryszarda Ordyńskiego w 1941-1942.

61. Największa sensacja w dziejach Sleepyville. Powieść humorystyczna. Wieczór”, Warszawa 1947 nr 202-262.

62. Burza nad Nowym Jorkiem. Powieść. Wieczór Wybrzeża 1957 nr 134-237. Wyd. osobne Warszawa: Alfa 1991, 383 s.

63. Kłopoty ze spadkiem. Powieść. Kurier Lubelski 1957 nr 247-263; 1958 nr 1-55. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1958, 261 s. Wyd. 2 Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, Galicja 1990.

Nowa wersja powieści „Strzał o świcie” [poz. ].

64. Dwunasty telewizor. Opowieść sensacyjna. Kurier Polski 1958 nr 278/279-318. Wyd. osobne Katowice: Śląsk 1959, 105 s.

65. Autem na Florydę. Reportaż podróżniczy. Odra 1959 nr 29-38.

Pierwotny tytuł: Wycieczka autem na Florydę.

66. Tam, gdzie szalał KKK [Ku-Klux-Klan]. [Powieść]. Głos Wielkopolski 1959 nr 21-24, 26-191; „Gazeta Robotnicza” 1959 nr 62-146.

Druk w czasopismach też pt.: Porwanie; Porwanie w Wirginii.

67. Pokusy. [Powieść]. Express Poranny 1960 nr 78-115.

Utwory niepublikowane

Według informacji autora:.

Bardzo kosztowna maszyna piekielna. Krotochwila. Powst. ok. 1957. Rękopis.
Inny, lepszy świat. Komedia sportowa w 5 obrazach. Powst. ok. 1957. Rękopis.
Krętą drogą do Holywood. Powieść. Powst. ok. 1957. Rękopis.
Haszysz i benzyna. Melodramat egzotyczny w 3 aktach. Powst. ok. 1960. Maszynopis, 188 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1957, 1964, 1967.

Autor o sobie

Jak lekkomyślnie wdepnąłem w zawód pisarza. (Nieco satyryczny szkic autobiograficzny). Przegląd Kulturalny 1956 nr 33.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1968” (J. Chudek).
Polski Słownik Biograficzny. T. 19. Cz. 4. Wrocław 1974 (K. Ptak).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (H. Kirchner).

Ogólne

Artykuły

Z. Knorowski: Marczyńsciana. Dzieje gromadzenia zbioru. Listy Bibliofilskie 1983 [nr 3].
M. Bujnicka: Egzotyka ad usum populi, czyli deskrypcja przestrzeni w powieściach Antoniego Marczyńskiego. W: Egzotyzm w literaturze. Szczecin 1990.
L. Mazan: O pisarzu, który nazywał się Antoni Marczyński. W: Antoni Marczyński: Czarci Jar. Kraków 1990.
M.A. Kowalski: Sztuka zaostrza obyczaje. W: Antoni Marczyński: Missisipi. Kraków 1991.
L. Borski: Popularny Marczyński. Nowe Książki 1992 nr 7.
J. Rurawski: Odgrzewamy Marczyński. Nowe Książki 1992 nr 7.
Z. Knorowski: Epistolariusz Antoniego Marczyńskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6.

„Gaz 303”

K. Czachowski. „Nowa Książka1935 z. 1.

Jutro

K. Czachowski. „Nowa Książka1934 z. 8.

Kaprys gwiazdy filmowej

H. Galle. „Nowa Książka1935 z. 6.

Sir Bazyli Zacharow

A. Drogoszewski. „Nowa Książka1935 z. 7.

Iperyt zwycięzca

J. Birkenmajer. „Nowa Książka1938 z. 10.

Tajemnice władców Abisynii

J. Birkenmajer. „Nowa Książka1936 z. 5.

Pieniądze zdobyć łatwo, ale...

H. Galle. „Nowa Książka1936 z. 6.

Tam, gdzie szalał KKK

[Z. Kubikowski] zk. Odra 1959 nr 28.