BIO

Urodzona 14 stycznia 1947 we wsi Węgliska (Rzeszowskie) w rodzinie inteligenckiej; córka Stanisława Marciniaka; pracownika umysłowego, i Marii z Całków. Uczęszczała do Liceum im. A. Mickiewicza w Żołyni. Po zdaniu matury, w 1964 rozpoczęła studia polonistyczne początkowo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1965 wyszła za mąż za Stanisława Nyczaja, poetę (rozwód 1978) i zamieszkała w Opolu, gdzie kontynuowała studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP). Debiutowała w 1965 wierszami ogłoszonymi w Polskim Radiu, a w 1966 utworem pt. Wietnamska dziewczyna, opublikowanym w „Trybunie Opolskiej” (nr 89); drukowała tu też w latach następnych. W tym czasie współredagowała studencki miesięcznik „Nasze Sprawy” oraz współpracowała z miesięcznikiem „Fama”. Już w czasie studiów podjęła pracę w Bibliotece Głównej WSP, gdzie pracowała nadal po uzyskaniu w 1968 magisterium. Brała aktywny udział w życiu literackim i kulturalnym Opola; była członkiem Koła Młodych przy Oddziale Opolskim Związku Literatów Polskich (ZLP) i Nauczycielskiego Klubu Literackiego oraz Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (KKMP) (za działalność w Radzie Krajowej KKMP otrzymała w 1970 Złoty Medal Związku Młodzieży Wiejskiej). W 1970 zrezygnowała z pracy w bibliotece i podjęła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Równocześnie w 1971-73 pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Wiersze, artykuły, recenzje i szkice drukowała w tym czasie m.in. w pismach „Opole” (1970-73), „Tygodnik Kulturalny” (1971-78, z przerwami) i „Życie Literackie” (1971-87, z przerwami). Współredagowała „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”. Była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1973 zamieszkała w Kielcach i podjęła pracę w miesięczniku „Przemiany”; prowadziła tu do 1977 dział literacki oraz drukowała swoje recenzje, wiersze, felietony i szkice literackie. Równocześnie jako starszy asystent prowadziła zajęcia z poetyki i literatury współczesnej na Wydziale Filologii Polskiej tamtejszej WSP. Od 1975 pracowała w redakcji literackiej rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach, dla której pisała też słuchowiska i felietony oraz przygotowywała audycje poetyckie. Wielokrotnie otrzymywała nagrody w konkursach i turniejach literackich. Była członkiem Ośrodka Kieleckiego KKMP. W 1977 przeniosła się do Warszawy. Pracowała początkowo w Staromiejskim Domu Kultury, jako konsultant literacki i redaktor miesięcznika „Okolice”, którego była współzałożycielem przy Radzie Krajowej KKMP, od 1979 wchodziła w skład kolegium redakcyjnego miesięcznika „Nowy Wyraz” (do rozwiązania pisma w 1981; drukowała tu od 1977). W 1981 wyszła za mąż za Andrzeja Kosmowskiego, tłumacza, handlowca. Wiersze i recenzje publikowała także m.in. w tygodniku „Radar” (1982-83; m.in. podpisane Rena), w którego redakcji była zatrudniona. W 1984 została członkiem ZLP. W 1986 podjęła pracę jako redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, gdzie pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego (do rozwiązania wydawnictwa w 1990). W 1990 weszła w skład kolegium redakcyjnego czasopisma „Integracje” oraz została społecznym wiceprezesem Fundacji Sztuki na rzecz „Integracji”. Podjęła współpracę z Polskim Radiem, jako autorka adaptacji literackich i słuchowisk poetyckich. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu parapsychologii; współpracuje z miesięcznikami „Czwarty Wymiar” (od 1999 wydawca i redaktor) oraz „Wróżka”. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Węzły. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 32 s. Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej.

2. Informator biobibliograficzny KKMP 1959-1974. [Współautor:] W. Wągiel. Warszawa: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej 1974, 167 s.

3. Krwiobieg. Wiersze nagrodzone w konkursie literackim „Ziemia Stefana Żeromskiego”. Kielce: Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego; Kielecki Klub Literacki 1976, 46 s.

Nagrody

Nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim „Ziemia Stefana Żeromskiego”, przyznana przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, „Przemiany” (Kielce), „Słowo Ludu”, Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych i Wydawnictwo Łódzkie w 1975.

4. Źródła i blizny. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 79 s.

5. Kobieta modli się do swego mężczyzny. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 111 s.

6. Galatea. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 64 s.

7. Kamizelka ratunkowa. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 59 s.

Zawartość

Cykle: Rozmowy z ojcem; W krainie burych szlafroków; Lekcja przystosowania.

8. Ślub na ruinach Warszawy. [Nowela]. Powst przed 1990.

Przekłady

japoński

[Japan]: The Japan Peace Museum 1990, 28 s. [Wyd. z ilustracjami F. Maśluszczaka].

Prace redakcyjne

1. O. Czekina-Jóźwik: Zadzwoń telefonie. [Wiersze]. Wybrał i tłum. J. Leonard. Red. R. Marciniak. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 22 s.
2. Ballada o przyjaźni. Antologia poezji i prozy. Wybór i oprac.: R. Marciniak, M. Stępkowska-Frączak. Słowo wstępne: J. Ozga-Michalski. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 215 s.
3. Rysopis. Antologia poezji. Wybór; [wstęp] i oprac.: R. Marciniak. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987, 472 s.
4. S. Grochowiak: Taka mi teraz jesteś. [Wiersze]. Wybór i wstęp R. Marciniak. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 197 s.
5. A. Krzemiński: Wojna perska. [Wiersze]. Wybór R. Marciniak. Radom: Towarzystwo Inicjatyw Wydawniczych; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego [1990], 53 s.
6. H. Poświatowska: Rozcinam pomarańczę bólu. [Wiersze]. Wybrała i wstępem opatrzyła R. Marciniak. Warszawa: Anagram 1991, 172 s.
7. K.I. Gałczyński: Do zakochanych. [Wiersze]. Wybrała i wstępem opatrzyła R. Marciniak. Toruń: Brzesko 1993, 190 s.
8. K.I. Gałczyński: Modlitwa ślepego lunatyka. [Wiersze]. Wybór i wstęp R. Marciniak. Warszawa: Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego; Anagram 1993, 206 s.
Autorka opracowania podpisana: Anna Głogowska.
9. M. Cwietajewa: Jak się panu żyje z inną. [Wiersze]. Wybrała i wstępem opatrzyła R. Marciniak. Warszawa: Anagram 1994, 174 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1997.

Ogólne

Artykuły

K. Grela: Podaję ci pięciolistną koniczynę.... „Życie Literackie1983 nr 48.

Węzły

E. Zyman: Zabiłam wtedy jagnię mojej nieufności.... „Opole1973 nr 5.

Krwiobieg

L. Kumański. „Przemiany”, Kielce 1976 nr 12.
M. Łyp: Zagubienie. „Profile1977.

Źródła i blizny

J. Feusette: Poezja i żużel. „Opole1981 nr 3.
J. Wieliński. „Razem1981 nr 40.
M. Zieliński: W poszukiwaniu własnej twarzy. „Nowe Książki1981 nr 21.

Galatea

M. Krassowski: Kobietą być!Tu i Teraz1982 nr 5.
J. Borzęcki: Rozbieranie Galatei. „Tygodnik Kulturalny1983 nr 2.
P. Smogorzewski. „Kierunki1985 nr 32.

Kamizelka ratunkowa

K. Kuczkowski: Świat burych szlafroków. „Nowe Książki1990 nr 10.