BIO

Urodzony 17 sierpnia 1946 w Białej Podlaskiej; syn Feliksa Makarskiego, stolarza, i Magdaleny z domu Gzara. Uczęszczał do Liceum im. J.I. Kraszewskiego; w 1964 zdał maturę. W tymże roku został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1965 wierszem wzrok to twój byt... (incipit), ogłoszonym na łamach dodatku „Kuriera Lubelskiegopt.Kontrapunkty” (nr 2). Wiersze i artykuły drukował m.in. w „Kamenie” (1965-86; 1971-73 współredaktor kolumny literackiej Zapole), „Kulturze i Życiu” (1967-72) i „Sztandarze Ludu” (1972-84). W 1965-66 był członkiem Studenckiego Klubu Literackiego „Kontrapunkty”, a w 1965-81 Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1969 uzyskał magisterium i rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie. W 1970-80 był członkiem Koła Młodych Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1971 zawarł związek małżeński z Marią Anną Koziołkiewicz, polonistką. W 1980-81 uczęszczał na Studium Podyplomowe Nadzoru Pedagogicznego w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych Politechniki Warszawskiej. W 1982-87 pełnił funkcję rzecznika prasowego szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie. W 1984 został członkiem nowego ZLP; 1985-89 był sekretarzem Zarządu Oddziału Lubelskiego. W 1985-90 odbył podróże literackie na Litwę, Ukrainę i do Armenii. W 1988 otrzymał Wojewódzką Nagrodę Kulturalną. Od tegoż roku pracował w lubelskim oddziale tygodnika „W służbie narodu” i „Gazety Policyjnej” oraz w lubelskich redakcjach „Tygodnika Domowego” i „Relacji” (tu m.in. w 1989 cykle reportaży pt. Gorące Wilno i Na Litwie nie ma Polaków ?). W 1995-2001 drukował reportaże z zakresu dziennikarstwa śledczego na łamach czasopisma „Kobra”, „Detektyw” i „Nowy Detektyw”. W 1998-2001 ponownie pełnił funkcję sekretarza Lubelskiego Oddziału ZLP. Był laureatem konkursów literackich. Wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką im. Janka Krasickiego (1980), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1982), odznaką „Zasłużony dla miasta Lublina” (1983), Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki (1987), odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1988). Zmarł 10 maja 2001 w Lublinie.

Twórczość

1. W ziemi stwardniałej tonąc. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 57 s.

2. Operacyjny stół. [Wiersze]. Warszawa: Zarząd Warszawski Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 1978, 21 s.

3. Pragnienie. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1978, 99 s.

4. Schody bez końca. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1980, 97 s.

5. Na tropie prapradziadka Waleriana, czyli Każdy znajdzie swój dom. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1983, 231 s. Wyd. 2 tamże 1987.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa w 1984.

6. Najłatwiej, najtrudniej. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1984, 159 s.

Nagrody

III nagroda za cykl „Czarnoleski syndrom” w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim ogłoszonym przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Katowicach w 1982, Nagroda im. J. Czechowicza w 1985.

Zawartość

Cykle: Czarnoleski syndrom; Druga twarz Herosa; Ucieranie maku; Poeta w domu.

7. W pogoni za purpurowym ptakiem. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 253 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

8. Złote serce cesarza. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 269 s.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

9. Za siódmą skórą. (Wiersze 1965-1995). Kielce: STON-2. 1996, 120 s.

Prace redakcyjne

1. K. Agams: Od Annasza do Kajfasza. [Wiersze]. Red. literacka H. Makarski. Lublin: Nakład autora 1990, 59 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 1996.

Informacje żony 2005.

Wywiady

Poezja wiary w człowieka. Rozm. J. Kirzyński. Rzeczywistość 1985 nr 40.

Ogólne

Artykuły

A. Koziołkiewicz: W ziemi strwardniałej tonąc... Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4.
L.J. Okoń: Henryk Makarski (1946-2001). Wspomnienie. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta w Lublinie 2001 nr 114.

W ziemi stwardniałej tonąc

[M. Podgórski]. Pociej: Henio, Henryk i świat. Kamena 1973 nr 7.
M. Woroniecki: Różne Ikarów loty. Nowe Książki 1973 nr 8.

Operacyjny stół

W. Michalski: Operacyjny stół poety. Kamena 1978 nr 12.

Schody bez końca

M.T. Barański: Za drzwiami prawd codziennych. Kamena 1981 nr 19.
L. Isakiewicz. „Akcent1982 nr 1.

Na tropie prapradziadka Waleriana, czyli Każdy znajdzie swój dom

G. Leszczyński: Mundur bez harcerza. Nowe Książki 1984 nr 6.

Najłatwiej, najtrudniej

Z. Mikulski: Upór bycia sobą. Kamena 1984 nr 20.

W pogoni za purpurowym ptakiem

G. Leszczyński: I jeszcze Henryka Makarskiego harcerska powieść przygód. Nowe Książki 1986 nr 6.