BIO

Born on 28 February 1958 in Lodz, where he spent his childhood. Between 1974 and 1979, he was a pupil at the State Grammar School for Fine Arts in Lodz. He was a professional photographer and painter. In 1990, he took up a post as an artist and graphic designer at the Polesie district branch of Lodz Municipal Public Library. He made his debut in 1992 with the volume of short stories Zagłada fasoli (Extermination of Beans). His poems and prose appeared in periodicals including "Twórczość" (intermittently from 1993), "Nowy Nurt" (1994–96), "Fraza" (including between 1996 and 2006 the regular columns Strumykowe gadanie [Stream of Talk] and from 2006 Łatanina [Patchwork]), "Tygiel Kultury" (from 1997), and "Elewator" (from 2013). He joined the Polish Writers' Union (ZLP) in 1995. He received a grant from the Ministry of Culture in 2001. He writes the blog DYŻURKA Grzegorza Strumyka (www.wforma.eu/dyzurka-grzegorza-strumyka.html – Grzegorz Strumyk's DUTYROOM), which appears on the website of the FORMA publishing house. He has a daughter, Lena Ruta, (b. 2005). He lives in Lodz.

Twórczość

1. Zagłada fasoli. [Opowiadania]. Oprac. graficzne: G. Strumyk. Łódź: Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego 1992, 46 s.

Zawartość

Obok; Szklane opowiadanie; Zaginiony but; Już; Wielkie białe litery; Zagłada fasoli; Planeta Ziemia-nka; Wyplatacze koszy.

2. Bezspojrzenie. [Wiersze]. Fotografie: G. Strumyk. Łódź: Varia 1994, 49 s.

3. Kino-lino. [Powieść]. Wstęp: L. Bugajski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 137 s. Nowa Proza Polska.

4. Podobrazie. [Powieść]. Posłowie: T. Komendant. Łódź: Autorska Agencji Promocji „Marrow 1997, 67 s.

5. Łzy. [Powieść]. Warszawa: W.A.B. 2000, 132 s. Archipelagi.

W 2000 wyróżnienie Fundacji Kultury w IX edycji konkursu „Promocja najnowszej literatury polskiej” oraz nominacja do Nagrody Paszport Polityki.

Adaptacje

telewizyjna: Adaptacja i reżyseria: F. Zylber. Telewizja Polska 2001.

6. Patrzeć i patrzeć. [Opowiadania]. Kraków: Zielona Sowa; Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 168 s. Biblioteka Pisma Literacko- Artystycznego „Studium, t. 50.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Paszport Polityki w 2003.

Zawartość

Poligon; Pół twarzy; Widok; Puste komnaty; Kurs do Brzezin; (z)Pragnienia; Perełka; Mapy; Pierwszy list; Krzyk krąży; Mały Proust; Jasne cienie; …Było najlepiej; Mieszkanie na rok; Silnie zielona trawa; Tancerze; Patrzeć i patrzeć; Powrót; Stopy; Skrzynka do pisania; Załoga; Góry Norwegii; Zielona herbata; Długa przestrzeń.

7. Pigment. [Powieść]. Wałbrzych: Ruta 2002, 113 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Paszport Polityki w 2002.

8. Nierozpoznani. [Powieść]. Szczecin: Wydawnictwo Forma. Stowarzyszenie Literackie Forma 2008, 90 s. Kwadrat.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczecin: Forma 2016, pliki w formacie EPUB, MOBI.

9. Le Rutki. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Kwadratura; Łódz. Dom Kultury 2009, 44 s. Seria Poetycka „Kwadratura. Wyd. 2 zmien. pt. Re _ Le Rutki. Szczecin: Wydawnictwo Forma; Stowarzyszenie Officyna 2010, 53 s. 15 Piętnastka.

10. Kra. [Opowiadania]. Szczecin: Wydawnictwo Forma; Fundacja Literatury im. H. Berezy 2016, 141 s. Kwadrat.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczecin, Bezrzecze: Wydawnictwo Forma 2017 , pliki w formacie EPUB, MOBI.

Zawartość

Płaskowyż; Zakurtynka; Kosmitka; Przedmioty; Kra; Na tym etapie; Godzina odjazdu; Nie ma; Kadry. Powieści; Gumowe zamki; Szczelinowe schody; Apel, raport, odjazd; Projekt; Mówię ci.

11. Wyjście. [Opowiadania]. Szczecin, Bezrzecze: Wydawnictwo Forma 2021, 153 s. Kwadrat.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczecin, Bezrzecze: Wydawnictwo Forma 2021, pliki w formacie EPUB, MOBI EBOOK.

Zawartość

Bo Ziemia jest płaska; Puste piętro; Zniknięcie; Zawsze dom; Woda w kamieniu; Góralka jestem; Krzysio; Czas przejściowy; Czwarta rano historii; Chłód; On się przecież nie liczył; Pokusy drogi muchomorów; Drugi głos; Z monotonii; Spinka; Szary, Chodniczek i Piesek; Wyjście.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2016, 2024.

Wywiady

Jak najdłużej nie pisać. Rozm. M. Rabizo-Birek. Nowy Nurt 1995 nr 11.
Przebitki. Rozm. E.E. Nowakowska. Studium 2000 nr 4.
Współodczuwanie. Rozmowa z Grzegorzem Strumykiem. Rozm. H. Zaworska. W tejże: Dobrze, że żyłem. Rozmowy z pisarzami. Warszawa 2002.
Wyostrzyć wyobraźnię. Rozm. J. Podolska. Gazeta Wyborcza 2002 nr 155 dodatek „Łódź”.

Słowniki i bibliografie

Literatura Polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

T. KOMENDANT: Dopiski do Strumyka. Twórczość 1996 nr 7.
H. BEREZA: Obrazy. Twórczość 1997 nr 11, przedruk w tegoż: Epistoły. Szczecin 2000.
M. RABIZO-BIREK: Poematy cielesności. Proza Zyty Rudzkiej i Grzegorza Strumyka. W: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 24–26 października 2000 roku. Bydgoszcz 2001.
A. BRONIKOWSKA-BALEWSKA: Ojcowie dezerterzy. Polonistyka 2002 nr 3 [dot. też T. Siejaka, R. Sadaja].
M. JENTYS: Małe odyseje Grzegorza Strumyka. W tejże: Nić Ariadny. Toruń 2005.
M. RABIZO-BIREK: Strumykolandia. O prozie Grzegorza Strumyka. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Katowice 2016.

Zagłada fasoli

L. BUGAJSKI: Proza malarska?Twórczość1993 nr 3.
M. RABIZO-BIREK: Słowa, które rosły. Nowy Nurt 1995 nr 2.

Bezspojrzenie

A. BICHTA: Szycie kotletów w pięknej marynarce. Twórczość 1995 nr 6.
P.W. LORKOWSKI: Bez spojrzenia. Nowy Nurt 1995 nr 2.
J. NOWOSAD: Potrzeba tajemnicy. Opcje 1995 nr 4.
L. ŻULIŃSKI: Przeciętniactwo. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38.

Kino-lino

K. DUNIN: Biedne plemię menów. Życie Warszawy 1996 dodatekExlibrisnr 96.
I. IWASIÓW: Rozpisywanie bólu. Nowe Książki 1996 nr 4.
M. JENTYS: Powaga i odpowiedzialność. Sycyna 1996 nr 10.
A. KOCHAN: Realność jest podzielna. Dykcja 1996 nr 2.
T. KOMENDANT: Dopiski do Strumyka. Twórczość 1996 nr 7.
D. NOWACKI: Rara avis i cudzysłów. Twórczość 1996 nr 7.
E. NOWORZYN: Życie jest ciężkie. FA-art 1996 nr 3.
M. RABIZO-BIREK: Urodziłem się. Nowy Nurt 1996 nr 11.
K. SIENIAWSKI: Coś ładnego, coś innego. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11.
S. DŁUSKI: Miłość do obrazów. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4.
A. TRYKSZA: O przemianach tradycyjnej fabularności w prozie polskiej schyłku XX wieku. (Na przykładzie „Kino-lino” Grzegorza Strumyka). W: Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX-XXI wieku. Katowice 2017.

Podobrazie

J. NOWOSAD: Blejtram, faktura, grunt. Opcje 1997 nr 4.
M. RABIZO-BIREK: Skrywając słowa i chcąc je wypowiedzieć. FA-art 1997 nr 4.
A. ŻAK: Zanim pojawi się życie. Fraza 1999 nr 1.
M. RABIZO-BIREK: Sztuka czy życie? Dylematy „Podobrazia” i „Pigmentu” Grzegorza Strumyka oraz „Gry na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk. W: Literatura w kręgu wartości. Bydgoszcz 2003.

Łzy

W. BOJDA: Sens życia według Grzegorza Strumyka. FA-art 2000 nr 1.
P. BRATKOWSKI: Mieć, czyli być. Gazeta Wyborcza 2000 nr 50 dodatekKsiążki”.
L. BUGAJSKI: Przez łzy do…Twórczość2000 nr 6.
M. CYRANOWICZ: Przez łzy. Nowe Książki 2000 nr 4.
J. DRZEWUCKI: Godność bezdomnych. Rzeczpospolita 2000 nr 60.
M. JENTYS: Bezdomni bezimienni. Śląsk 2000 nr 8.
Ł. KASPER: Siła milczenia. Pogranicza 2000 nr 4.
J. ŁUKASIEWICZ: Czytając o tym, czego nie zobaczę…Arkusz2000 nr 7.
K. MALISZEWSKI: Wszystko spowite zimnem. Gazeta Wyborcza 2000 nr 87 dodatekKultura”.
A. NASIŁOWSKA: Przez łzy. Polityka 2000 nr 9.
J. ORSKA: Łzawa sprawa. Arkusz 2000 nr 12.
M. ORSKI: Psi los. Przegląd Powszechny 2000 nr 4.
M. RABIZO-BIREK: Łzy życia, łzy śmierci. Fraza 2000 nr 1/2.
L. SZARUGA: Świat przez łzy. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 3.
M. WITKOWSKI: Negatyw. Odra 2000 nr 6.
E. ZAMORSKA-PRZYŁUSKA: Wspólne przechodzenie czasu. Studium 2000 nr 4.
H. ZAWORSKA: Wolność przez łzy. Wprost 2000 nr 11.
P. ŁYŻBICKA: Po drugiej stronie. Polonistyka 2003 nr 5.
Ż. NALEWAJK: Podmiot we łzach. LiteRacje 2003 nr 2.
B. ŁAZARZ: […] nawet zabić się nie mogę, bo chcę widzieć. O spojrzeniu przez „Łzy”. Teksty Drugie 2017 nr 5.
K. MARZEC-GACKA: Łzy. „Twórczość2017 nr 6.

Patrzeć i patrzeć

M. OLSZEWSKI: Jak z chorych snów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300.
T. CZERSKA: Za mało będzie patrzenia. Pogranicza 2003 nr 5.
J. GIZELLA: Patrzeć, zapamiętać, zapisać. W tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.
M. JENTYS: Czytać i czytać. Twórczość 2003 nr 9.
A. KAŁUŻA: Tożsamość jak wina. Twórczość 2003 nr 9.
G. SZYMCZYK: Tęsknota do opowieści. Fraza 2003 nr 1/2.
J. KLIMKIEWICZ: Bezpatrzenie. Tekstualia 2006 nr 1.

Pigment

J. DRZEWUCKI: W sztuce ocalenie. Rzeczpospolita 2002 nr 209.
M. JENTYS: Odyseja plamki. Twórczość 2002 nr 11/12.
M. MICHALSKA: Zbawienie w kolorach. „Gazeta Wyborcza2002 nr 196.
J. MUELLER: Tak przez ból zobaczyłem…Studium2002 nr 3/4.
E.E. NOWAKOWSKA: Najpierw oddech. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12.
U. ŚMIETANA: Żywa farba. Opcje 2002 nr 6.
M. WITKOWSKI: Spryskani farbami jak kobieta. Dekada Literacka 2002 nr 7/8.
M. BOURKANE: Pochwała życia i koloru. Akant 2003 nr 4.
D. NOWACKI: Zerwanie kontraktu. „FA-art2003 nr 1/2.
M. RABIZO-BIREK: Sztuka czy życie? Dylematy „Podobrazia” i „Pigmentu” Grzegorza Strumyka oraz „Gry na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk. W: Literatura w kręgu wartości. Bydgoszcz 2003.
H. ZAWORSKA: Zagęszczenie. Nowe Książki 2003 nr 2.

Nierozpoznani

A. MARCHEWKA: Niedopasowani. Lampa 2008 nr 11.
Z. BUGAJSKI: Bez porozumienia. Twórczość 2009 nr 4.
M. CUBER: Rozpoznany. Nowe Książki 2009 nr 1.
I. KOSMALA: W potrzasku. Latarnia Morska 2009 nr 1–2.
M. RABIZO-BIREK: Jak zatańczyć młodość?Pogranicza2009 nr 1.
G. SZYMCZYK: Grzegorza Strumyka powieść o artyście. Tygiel Kultury 2010 nr 2–3.

Le Rutki

A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Przez chwilę w twoich oczach widzę siebie. Fraza 2010 nr 2.
K. LISOWSKI: Strumyk z córką. Nowe Książki 2010 nr 12.
W. SKALSKA. „Latarnia Morska2010 [on-line] nr z IX. Dostępna w Internecie: Zob. link [dostęp 12 stycznia 2024].

Kra

I. KOSMALA: Demony Strumyka. „Latarnia Morska” [on-line] 2016nr z XI . Dostępna w Internecie: Zob. link [dostęp 12 stycznia 2024].
M. BOCZKOWSKA: Pomiędzy fabułami decydujące zmagania. Twórczość 2017 nr 7/8.
M. ZELWAN: Na tym etapie. Elewator 2017 nr 3.

Wyjście

J. HOLDEN: „Czy słowa zostały zużyte?”. Powst. 2022 [on-line] Dostępne w Internecie: Zob. link [dostęp 12 stycznia 2024].
K. ZYCH: Księga wyjścia (z siebie). „Nowe Książki2022 nr 6.