BIO

Urodzony 29 sierpnia 1926 w Magnuszewie Małym pod Makowem Mazowieckim; syn Stanisława Łysakowskiego, technika rolnika, i Olgi z domu Szczerbo. W 1929 przeniósł się wraz z rodzicami do Makowa Mazowieckiego, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej, a następnie w 1936 do Pułtuska. W czasie okupacji niemieckiej pracował w 1941-42 jako robotnik w budowlanej firmie niemieckiej. Od 1942 ukrywał się na wsi, aby uniknąć wysłania na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, został skierowany do oficerskiej szkoły piechoty w Lublinie, a po jej rozwiązaniu uczył się dalej w pierwszej szkole oficerskiej Ludowego Wojska Polskiego w Krakowie i Wrocławiu. W 1947 jako podporucznik dostał przydział do pułku piechoty w Sanoku. W 1952 zawarł związek małżeński z Danutą Dąbrowską. W 1954 z powodu złego stanu zdrowia został (w stopniu kapitana) przeniesiony do rezerwy i do marca 1956 pracował jako cywilny wykładowca przedmiotów wojskowych w Studium Wojskowym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Debiutował w 1955 opowiadaniem pt. W pewnej kompanii, opublikowanym w dwutygodniku „Żołnierz Polski” (nr 8). W 1956 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku powrócił do Sanoka i pracował kolejno jako inspektor inwestycji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Młynów Gospodarczych (1956), kierownik kamieniołomu w Komańczy (do 1960), instruktor etatowy w Lidze Obrony Kraju (LOK; do 1961). Pracował także społecznie w Zarządzie Powiatowym Ligii Przyjaciół Żołnierza, w 1957-67 współpracował z jego pismem „Czata”, drukując liczne utwory publicystyczne. W 1961-62 pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku. Od lipca 1962 pracował w Tarnobrzegu, początkowo jako instruktor w Zarządzie Powiatowym LOK, a w 1963-78 jako ekonomista w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki im. M. Nowotki — Siarkopol. W tym czasie ukończył zaocznie Technikum Ekonomiczne i studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1967-74). Jednocześnie kontynuował twórczość literacką. Opowiadania i artykuły drukował m.in. w pismach „Widnokrąg” (1966-74), „Profile” (1969-87) i „Nowiny” (1979-83; tu w 1982 cykl felietonów pt. List do towarzysza). W 1967-68 był członkiem Klubu Literackiego w Rzeszowie, działającego pod patronatem Oddziału Krakowskiego Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1968 został członkiem ZLP; w 1979-81 był wiceprezesem, a od 1986 członkiem zarządu Oddziału Rzeszowskiego ZLP. W 1974 otrzymał nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. W 1974-76 redagował wydawaną przy Siarkopolu gazetę zakładową „Siarka”. Od 1979 pracował etatowo jako dziennikarz w rzeszowskim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Profile”. W 1981 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Rzeszowskiego Klubu Inteligencji Twórczej. W 1984 otrzymał nagrodę „Trybuny Ludu” za kształtowanie i upowszechnianie socjalistycznej kultury, a w 1986 nagrodę miasta Rzeszowa za całokształt twórczości. W 1988 przeszedł na emeryturę. Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), odznaką Zasłużony dla Bieszczadów (1984), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1987). Zmarł 12 listopada 2008.

Twórczość

1. Za górami, za lasami. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1963, 192 s.

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1962.

2. Dowódca kompanii. [Wspomnienia z lat 1947-1952]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, 257 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie „Żołnierza Wolności” w 1965.

3. Lewy brzeg. [Opowiadania]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1969, 175 s.

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1969.

Zawartość

Lewy brzeg; Dyżur; Strażnica w górach; Zdarzyło się to na wojnie; Druga kompania.

4. Synowie. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1970, 183 s.

5. Kowale. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 322 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda w konkursie Książki i Wiedzy i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w 1974; nagroda dla całego cyklu zob. poz. .

6. Partyzanci. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 310 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda dla całego cyklu zob. poz 5.

Przekłady

rosyjski

Partizany. [Przeł.] N. Kirillov-Maslov. Moskva 1979.

7. Żołnierze. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 269 s. Wyd. 2 tamże 1978.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia dla całego cyklu w 1975 zob. poz. , .

8. Korowód cieni. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 321 s. Wyd. 2 tamże 1986.

9. I wszystko w tym jednym życiu. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1981, 264 s.

Wyróżnienie w konkursie „Polsko-radzieckie braterstwo pracy”, ogłoszonym przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Zarząd Główny Związku Literatów Polskich, Książkę i Wiedzę, Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1978.

10. Strzały w lesie. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 190 s.

11. Łańcuch. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1982, 254 s.

Wyróżnienie w konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w 1982.

12. Ostatnia czujka. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1982, 268 s.

13. Portret ojca. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 323 s.

14. Spotkanie w Bieszczadach. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 195 s.

15. Echo. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 249 s.

16. Gorące wzgórze. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 232 s.

17. Bieszczady. [Album]. [Fotografie] T. Budziński; tekst J. Łysakowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1985, [240] s.

18. Dalekie drogi. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 339 s.

19. Kropla po kropli. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 318 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i „Zielonego Sztandaru” „Chłopi — ruch ludowy — Polska Ludowa” w 1985 oraz nagroda im. L. Waryńskiego w 1988, przyznawana za wybitne dzieła literackie, naukowe i publicystyczne, wnoszące nowe wartości humanizmu socjalistycznego do dorobku kulturalnego.

20. Spadkobierca. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 289 s.

21. Zadanie na jedną noc. [Powieść]. Łódź, Kielce: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 335 s.

Nagrody

Nagroda Ośrodka Kultury Literackiej, Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Wydawnictwa Łódzkiego w konkursie literackim o regionie świętokrzyskim w 1984.

22. Julia umierała samotnie. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 161 s.

23. Klasa. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 232 s.

Nagrody

Nagroda w otwartym konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej na powieść z dziejów polskiej lewicy w 1984.

24. Operacja Złote Runo. [Powieść]. Warszawa: Orbita 1993, 265 s.

Autor podpisany: Michael Guy.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Wywiady

Nie czekając na sprawiedliwość historii. Rozm. R. Dzieszyński. Widnokrąg 1987 nr 2.

Ogólne

Artykuły

S. Siekierski: Saga rodu komunistów. Nowe Książki 1975 nr 22 [dot. cyklu Żołnierze; Partyzanci; Kowale].
A. Bukowska: Współczesna powieść społeczna. Kultura 1976 nr 7 [dot. cyklu Żołnierze; Partyzanci; Kowale].
K. Koźniewski: Partyjna saga braci Kowalów. Polityka 1976 nr 18 [dot. cyklu Żołnierze; Partyzanci; Kowale].
J. Kajtoch: Dobry rok Jana Łysakowskiego. Nowe Książki 1988 nr 6.

Synowie

S. Frycie: Żołnierska opowieść Jana Łysakowskiego. Profile 1971 nr 3.
S. Frycie: Synowie” Jana Łysakowskiego. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Korowód cieni

Z. Krempf: Spóźniony rachunek sumienia. Nowiny 1980 nr 101.
J. Wilczak: Korowód wątpliwości. Profile 1980 nr 5.

I wszystko w tym jednym życiu

A. Niewolak-Krzywda: Fabuła czy publicystyka?Profile1982 nr 3.

Ostatnia czujka

A. Niewolak-Krzywda: W sprawie porządku rzeczy. Profile 1983 nr 5.

Portret ojca

Z. Warski: Ekshumowanie „Żbika. „Rzeczywistość1984 nr 8.

Echo

A. Niewolak-Krzywda: Echa przeszłości. Profile 1985 nr 7 [dot. także: Gorące wzgórze].

Gorące wzgórze

A. Niewolak-Krzywda: Echa przeszłości. Profile 1985 nr 7 [dot. także: Echo].

Dalekie drogi

B. Klukowski: Dalekie polskie drogi. Profile 1988 nr 1.

Kropla po kropli

S. Tomala: Konfrontacje, czyli fenomen Rzepów. Miesięcznik Literacki 1989 nr 2/3 [dot. też: Zadanie na jedną noc].

Spadkobierca

I.E. Bućko: Wszyscy jesteśmy czytelnikami. Rzeczywistość 1988 nr 17.

Zadanie na jedną noc

S. Tomala: Konfrontacje, czyli fenomen Rzepów. Miesięcznik Literacki 1989 nr 2/3 [dot. też: Kropla po kropli].

Klasa

Z. Krempf: Przeciwko stereotypom. Nowiny 1988 nr 213.
A. Niewolak-Krzywda: Studium portretu. Profile 1988 nr 12.