BIO

Urodzony 28 sierpnia 1941 w Siedlcach; syn Stanisława Łuki i Anastazji z Pacheckich, rolników. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Po zdaniu matury w 1959, studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim; w 1964 uzyskał magisterium. W 1964-70 redagował filmy oświatowe w Wytwórni Filmowej „Czołówka”. W 1970 ożenił się z Jadwigą Kosińską, polonistką. W 1970-73 kierował działem kulturalnym tygodnika „Walka Młodych”, na którego łamach debiutował w 1970 reportażem Powołanie jak zawód (nr 23). W 1974-90 pracował jako reporter oraz komentator w „Prawie i Życiu”; tu publikował liczne reportaże (społeczno-obyczajowe, sądowe, kryminalne) oraz artykuły (podpisane m.in. Wiktor Pruszyn). W 1966 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w 1987 członkiem nowego Związku Literatów Polskich. W 1991 był kierownikiem działu reportażu tygodnika „Wokanda”, w 1992-94 kierował działem reportażu w „Sztandarze Młodych”. Od 1995 kierował działem reportażu w „Prawie i Życiu”. Wielokrotnie nagradzany w konkursach na reportaże. Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1979) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Pukanie do drzwi. [Reportaże obyczajowe]. Warszawa: Iskry 1977, 348 s.

2. Teraz tak mało miłości. [Reportaże obyczajowe]. Warszawa: Iskry 1978, 283 s.

3. Biniu nie wzywa pomocy. [Reportaż społeczny]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 67 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej na reportaż dla młodzieży w 1978.

4. Krew po matce. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1980, 249 s.

Dot. tematyki wiejskiej.

5. Świadkowie. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Słupsk, Teatr Dramatyczny 1980. Por. poz. .

6. Nie oświadczam się. [Reportaż obyczajowo-sądowy]. Warszawa: Iskry 1981, 183 s.

Na podstawie poz. 5. Dot. morderstwa w Połańcu w 1976.

7. Dusze w gipsie. [Reportaże kryminalne]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 190 s.

8. Szukanie własnego cienia. [Reportaż]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 85 s.

Dot. kapitana żeglugi Wiktora Gorządka, organizatora dalekomorskiej floty rybackiej.

9. Każdy przebiega dystans. [Reportaże społeczne]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 182 s.

10. Ślizgiem. [Reportaż społeczny]. Warszawa: Iskry 1986, 140 s.

11. Zmowa. Scenariusz filmowy. Dialog 1987 nr 2 s. 27-61. Telewizja Polska 1987.

Nagrody

I nagroda w konkursie na scenariusz filmu fabularnego organizowanym przez Telewizję Polską w 1986.

12. Śmierć przychodzi każdego dnia. [Reportaże kryminalne]. Warszawa; Kościan: Story, współpraca Reporter 1990, 256 s.

13. Oblicze zbrodni. Najbrutalniejszy mord czterdziestolecia. [Reportaż]. Białystok: Spółdzielnia Pracy „Kurier Podlaski1991, 190 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 1995.

Ogólne

Artykuły

W.P. Kwiatek: W mowie zależnej. (Portrety). Nowy Wyraz 1979 nr 6.

Pukanie do drzwi

S. Dziechciaruk: Lekcja reportażu. Kontrasty 1978 nr 10.
A. Reutt: Krok po kroku. Prawo i Życie 1978 nr 19.

Teraz tak mało miłości

M. Pisarek: Samo życie. Prawo i Życie 1978 nr 49.
A. Staniszewski: Jak najbliżej życia. Nowe Książki 1979 nr 12.

Biniu nie wzywa pomocy

J. Maruszewski: Adres Polska. Nowe Książki 1980 nr 2.

Krew po matce

S. Grabowski: Cytaty z rzeczywistości. Nowe Książki 1980 nr 19.
W. Marsylski: Krew na wsi gorętsza. Prawo i Życie 1980 nr 34.
A. Staniszewski: W środku wsi. Fakty 1981 nr 6.

Nie oświadczam się

P. Ambroziewicz: Chwycił i nie puścił. Prawo i Życie 1982 nr 14.
S.M. Jankowski: Chodzić śladami śmierci. (Podróż do sumień). Pejzaż Polski 1982 nr 12.

Każdy przebiega dystans

K. Goldbergowa: Wiesław Łuka wygrywa dystans. Prawo i Życie 1987 nr 35 [dot. też: Ślizgiem].
E. Żurek: Koncerty Wiesława Łuki. Kultura 1987 nr 52.

Ślizgiem

W.M. Galiński: Oleś i inni. Kultura 1986 nr 29.
K. Goldbergowa: Wiesław Łuka wygrywa dystans. Prawo i Życie 1987 nr 35 [dot. też: Każdy przebiega dystans].