BIO

Urodzona 5 maja 1920 w Lublinie; córka Ziemowita Łochockiego, dyrektora gimnazjum, i Marii z Pleszczyńskich. Uczęszczała do liceum w Warszawie. Po zakończeniu wojny studiowała ekonomię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki; w 1950 uzyskała magisterium. W tymże roku debiutowała wierszami pt. Bieg, Pływanie, Siatkówka i Skok w dal, opublikowanymi na łamach tygodnika dla młodzieży „Płomyk” (nr 40). Wiersze i prozę dla dzieci publikowała m.in. w „Świerszczyku” (1950-57), „Świerszczyku-Iskierkach” (1951-55) i „Płomyczku” (1956/57). Pracowała kolejno jako nauczycielka, kierowniczka sekcji prasy, redaktorka pisma fachowego Centralnego Zarządu Przemysłu Spożywczego i sekretarz redakcji czasopisma „Gospodarka Planowa”. Publikowała w prasie fachowej artykuły o tematyce ekonomicznej. Studiowała zaocznie historię na Uniwersytecie Warszawskim; studiów nie ukończyła. W 1952-75 była redaktorem Działu Literatury Historycznej w Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza. Jednocześnie kontynuowała twórczość literacką. W 1974 została członkiem Związku Literatów Polskich. Wiersze, prozę, tłumaczenia drukowała w tym czasie m.in. nadal w „Płomyczku” (1980-86, z przerwami), „Świerszczyku” (1981-86; też pod kryptonimem H.Ł) oraz „Misiu” (1982-85; też pod kryptonimem H.Ł.). Od latach osiemdziesiątych drukowała utwory dla dzieci także w polonijnych pismach, m.in. „Jutrzence” (Czeski Cieszyn) „Ogniwie” (Czeski Cieszyn) „Gwieździe Polarnej” (Stevens Point), „Związkowcu” (Toronto) i w londyńskiej: „Dziatwie”, „Wisełce”, „Razem” i „Młodych przyjaciołach”. Oprócz utworów dla dzieci pisała teksty piosenek, audycje radiowe oraz scenariusze filmowe. W 1984 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. Wyróżniona m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1968), odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (1972). Zmarła 14 marca 1995 w Warszawie.

Twórczość

1. O wróbelku Elemelku. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 30 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1958, wyd. 3 1964, wyd. 4 1967, wyd. 7 1982, wyd. 11 1997, tamże: 1998, 2000, 2002, 2005. – wyd. łącznie z poz. pt. O wróbelku Elemelku; Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele: tamże 1971, wyd. 2 [!] 1976, wyd. 3 1989, wyd. 4 1992, wyd. 5 1993.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz 6, 9.

Przekłady

niemiecki

Spätzchen Schwatz. [Przeł.] H. Rymarowicz. Warszawa 1969.

Adaptacje

teatralne

pt. Elemelek. Adaptacja: J. Łagodziński. Wystawienie: Kraków, Teatr Miniatura 1987.

2. Gwiezdny bal. Warszawa: Ruch 1960, 15 s.

3. Krokodyle łzy. Wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 38 s.

4. Zgubione kropeczki. Warszawa: Ruch 1960, 18 s, [6] k.

5. Podróże pani wrony. Warszawa: Ruch 1961, 16 s. Wyd. 2 tamże 1966.

6. Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, [20] s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1967; Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983. – wyd. łącznie z O wróbelku Elemelku zob. poz. .

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz 1, 9.

Przekłady

niemiecki

Spätzchen Schwatz und seine Freunde. [Przeł.] H. Rymarowicz. Warszawa 1965, wyd. nast. tamże: 1965, 1969.

węgierski

Vereb viki es baratai. [Przeł.] E. Sebök. Budapest 1970.

7. Ciemno czy jasno? Warszawa: Ruch 1966, 21 s.

8. Uwaga... Nie gap się! [Warszawa:] Państwowe Zakłady Ubezpieczeń [1967], [10] k. Wyd. nast.: wyd. 2 [Warszawa:] Wydawnictwo Harcerskie [1968]; wyd. 3 Warszawa: Polski Związek Motorowy 1970.

9. Psoty i kłopoty wróbelka Elemelka. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 50 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1983; wyd. 4 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988; wyd. 4 dodruk tamże 1989; wyd. 4 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1990, wyd. 5 tamże 1994.

Cz. 3 cyklu; cz.1, 2 zob. poz. , .

Przekłady

niemiecki

Freud und Leid von Spätzchen Schwatz. [Przeł.] H. Rymarowicz. Warszawa 1975, wyd. 2 tamże 1976.

10. Tramtadrata. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Adaptacja: W. Przeczek. Prapremiera: Czeski Cieszyn, Zespół Kukiełkowy „Bajka”. 1974.

11. Malowana skrzynia. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, [18] k.

12. Księżyc nad Warszawą. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, [24] s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1984, wyd. 3 1987.

13. Piernikowy rycerz. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, [24] s.

14. O panu Baltazarze i zgubionej podkowie. [Wiersz]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, [40] s.

15. Legenda o tarczy i mieczu. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986, [24] s. Wyd. 2 tamże 1989.

16. Kolorowa bajka – niebajka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 22 s.

17. Chrząszcz w trzcinie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, 64 s. Wyd. 2 tamże 1989.

Wiersze przygotowane jako pomoc dydaktyczna do nauki poprawnej wymowy.

18. Ptasie mleko. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 52 s.

Nadto drobne utwory dla dzieci w 1958-1985, wydane głównie przez Naszą Księgarnię, Ruch, Krajową Agencję Wydawniczą, m.in. w serii „Poczytaj mi Mamo” i „Seria z Wiewiórką”.

Przekłady i adaptacje

1. E. Peroy, R. Roucet, A. Latreille: Historia Francji. T. 1. Warszawa: Książka i Wiedza 1969, 630 s.
2. G. Gilette Ziegler: Paryż i jego rewolucje. Warszawa: Książka i Wiedza 1972, 200 s.
3. M. Ayme: Bajki kota na płocie. Przeł. i przedmowa: H. Łochocka. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 158 s. Wyd. 2 tamże 1991.
4. O Czerwonym Kapturku. [Bajka]. Na podstawie tekstu Ch. Perraulta. Warszawa: Presspol; Łowicz: Donau Trading Co. 1985, [32] s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (E. Brzoza).

Ogólne

Artykuły

I. Bolek: Książeczki jednego wiersza „Nowe Książki 1985 nr 11 [m.in. rec.: My, górnicy].
A. Baluch: Dziecko i świat przedstawiony. Warszawa 1987, passim.
J. Świąder: Jubileusz i co dalej?Nowe Książki1987 nr 9.
M. Ziółkowska-Sobecka: Popularność niedoceniona. Hanna Łochocka. 1920-1995. „Wychowanie w Przedszkolu1996 nr 2.

Malowana skrzynia

L. Żuliński: Dlaczego ogórek nie śpiewa?Tygodnik Kulturalny1982 nr 12.
M. Sokołowska: Parę przęseł mostu. Nowe Książki 1983 nr 1.

Chrząszcz w trzcinie

G. Skotnicka: Magia rymu. Nowe Książki 1989 nr 5.