BIO

Urodzona 3 października 1903 w Gidlach pod Radomskiem; córka Jana Michalskiego, nauczyciela, i Eleonory z Sikorskich. W 1921 ukończyła Gimnazjum Żeńskie w Piotrkowie Trybunalskim, a w następnym roku rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskawszy dyplom nauczyciela, pracowała w 1926-31 w szkołach średnich w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim. W 1927 wyszła za mąż za Henryka Łęczyckiego. Od 1932 mieszkała w Trembowli pod Tarnopolem. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu ziem wschodnich przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, została w 1940 razem z trojgiem dzieci wywieziona do Kazachstanu. Pracowała jako robotnica w kołchozie i sowchozie w rejonie kokpektyńskim, a od 1944 w Semipałatyńsku, gdzie przez dwa kolejne lata pracowała jako nauczycielka historii w polskiej szkole. Współpracowała ze Związkiem Patriotów Polskich; pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Miejskiego Związku. Była też pełnomocnikiem Poselstwa Polskiego w Komisji do Spraw Repatriacji. Do kraju powróciła w 1946 i zamieszkała we Wrocławiu, gdzie podjęła pracę w spółdzielczości (w dziale szkolenia). Współpracowała z Polskim Radiem jako autorka słuchowisk; debiutowała w 1948 słuchowiskiem dla dzieci pt. Ogniwa, zrealizowanym przez rozgłośnię wrocławską. Od 1947 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej (w 1948-57 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1948-50 pełniła funkcję sekretarza Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Bułgarskiej. W 1951 pracowała jako wicedyrektor Szkoły Pielęgniarskiej. W następnych latach zajmowała się wyłącznie pracą literacką. Kontynuowała współpracę z Polskim Radiem (rozgłośnią wrocławską i zielonogórską) jako autorka opowiadań, reportaży, wywiadów, humoresek i słuchowisk. Debiutowała jako powieściopisarka w 1954 książką Porządek świata. W 1957 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Brała udział w kilku konkursach literackich, uzyskując nagrody i wyróżnienia, m.in. w 1965 I nagrodę w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, Lubuskiego Towarzystwa Kulturalnego i Oddziału Zielonogórskiego ZLP na prozę na temat 30-lecia na ziemiach nadodrzańskich za opowiadanie Przysięga Ludwiki („Nadodrzenr 7). Otrzymała Odznakę Budowniczego Wrocławia, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1946) i Medalem 40-lecia Kultury Dolnego Śląska. Zmarła 5 grudnia 1993 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Porządek świata. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 157 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

2. Bełczykowscy ludzie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 226 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

3. Locia i Sylwester. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 206 s.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

4. Dramat Joli. Sztuka w 4 aktach. Uwagi inscenizacyjne: K. Wydrzyńska. Projekty dekoracji i kostiumów: A. Chorzemski. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskich Ruchów Artystycznych 1961, 64 s., powielone.

Nagrody

Nagroda w konkursie Tysiąclecia zorganizowanym przez Centralną Poradnię Amatorskich Ruchów Artystycznych w 1959.

5. Jaś i Małgosia. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Poznań, Teatr Lalki i Aktora „Marcinek 1968.

Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki i Teatru Lalki i Aktora „Marcinek” w 1968.

6. Musi rodzić. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 195 s.

7. Listy Bożeny. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 237 s.

8. Zsyłka. Lata 1940-1946 w Kazachstanie. [Wspomnienia]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1989, 307 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1988.

Autor o sobie

M. Łęczycka: Moja legitymacja związkowa. Kultura Dolnośląska 1981 nr 1 [wypowiedź na temat własnej twórczości i przynależności do ZLP].

Wywiady

Co to znaczy pisarz pożyteczny. Rozm. H. Murza-Stankiewicz. Wiadomości”, Wrocław 1973 nr 50.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Porządek świata

Z. Kubikowski: Opowieść o najprostszych sprawach. Sprawy i Ludzie 1956 nr 13 [dot. też: Bełczykowscy ludzie].

Bełczykowscy ludzie

Z. Kubikowski: Opowieść o najprostszych sprawach. Sprawy i Ludzie 1956 nr 13 [dot. też: Porządek świata].

Dramat Joli

J. Sułkowski. „Tygodnik Powszechny1970 nr 34.

Musi rodzić

E. Biela: Spowiedź Skowronkowej. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 6.
B. Jankowska: Modele do składania. Nowe Książki 1979 nr 16.

Zsyłka

L. Żuliński: Na nieludzkiej ziemi. Literatura 1990 nr 4.