BIO

Born on 2 February 1955 in Bytom; son of the classical philologists Edward Engelking and Kazimiera Teresa, née Wilczyńska. His father was a librarian and bibliographer, while his mother was an English teacher. From 1970, he lived in Brwinów, near Warsaw, where he attended the local grammar school (which is now named after Jarosław Iwaszkiewicz). Around June 1972, he published the poem …W wiosce leży wykrzyknik… (...An exclamation mark lies in the village...) in the periodical "Mówi Pruszków". He completed his advanced secondary education in 1974 and began a degree in Japanese philology at the University of Warsaw (UW). After completing the first year, he transferred to Polish philology. He continued to develop his poetry, publishing the poem Piosenka zziębniętej dziewczyny (Song of the frozen girl) in the periodical "Stolica" in 1976 (no. 5). He also contributed the poem Król mówi (The king speaks) to the anthology Świt. Ponowa poetycka (Dawn. Poetic Footprints in the Snow; 1976). However, he considers the 1979 volume of poems Autobus do hotelu Cytera (Bus to Hotel Cytera) as his proper literary debut. He was awarded the Wacław Borowy Prize of the Secretary of the Polish Academy of Sciences (PAN) in 1978 for his academic achievements. The following year he was awarded a master's degree in Polish philology with a minor in film studies. He was a member of the youth section (Koło Młodych) of the Polish Writers' Union (ZLP), until the organization was dissolved in 1983. He published his first work of literary criticism in 1980, Maski Ezry Pounda (Ezra Pound's masks) in "Literatura na Świecie" (no. 4), with his first translations of US-American poetry (works by Ezra Pound and Amy Lowell) also appearing that year in the same monthly. He was a member of the periodical's editorial board in from 1984 to 1995. He continued to collaborate with it as a reviewer, signing his texts with the initial (E). He also contributed sporadically after 2000. His translations of English- and Russian-language literature (and later Czech and Slovak works), articles, reviews and poems also appeared in "Paideuma" (Orono, ME), a periodical dedicated to Ezra Pound, where he became a regular collaborator in 1982; in the quarterly "Akcent" (1985-96, intermittently); and in the weekly "Tak i Nie" (1986-87), where he also published the short story Rękopis znaleziony w pociągu (A Manuscript Found on a Train) in 1986 (no. 27). He was accepted to the Association of Polish Translators (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich) in 1986, was a founding member of the Association of Polish Writers (SPP) in 1989, joined the Polish Branch of the Société Européenne de Culture (SEC) in 1994, was on the international council of the "Poetis Rudųo" (Autumn of Poetry) Festival that took place in Lithuania in 1996, and became a member of the Scriptus literary society in 1997. He taught the history of Czech literature and Czech and Slovak film at the Faculty of Slavonic Studies at UW in 1997/98. At this time he was also a visiting lecturer at the Palacký University Olomouc where he taught the history of twentieth-century Polish literature. He collaborated with the Krakow-based publisher Miniatura between 1997 and 2000 as a translator and editor of the series Biblioteka Poezji Czeskiej on Czech poetry. In 1998 he moved to the University of Lodz (UŁ) where he was a doctoral student and taught courses on literary theory and comparative literature. He gave lectures in Ukraine (at the Ivan Franko University in Lviv in 1998), Slovakia (at the University of Presov in 1999), at the University of Szczecin in 1999 and in Germany (at Justus-Liebig-Universität in Giessen in 2010). Alongside the journals mentioned above, he also started publishing translations (now including texts from Spanish, Belarusian and Ukrainian) and his own works, reviews and articles in periodicals including "bruLion" (1990-91, 1998), the "Ex Libris" supplement of the newspaper "Życie Warszawy" (1990-96), "Tygodnik Literacki" (1990-91), "Kresy" (1994-96 and 2001-02), "Tygodnik Powszechny" (1994-2003) and its supplement "Książki w Tygodniku" (2003-06), "Gazeta Wyborcza" (1995-2003), "Przegląd Artystyczno-Literacki" (1995-2005; which from 1997 was titled "PAL Przegląd Artystyczno-Literacki", where he was also employed as a regular collaborator), "Podkowiański Magazyn Kulturalny" (1996 and intermittently between 2003 and 2008), "Pogranicza" (1996, 1999, and intermittently between 2002 and 2007), "Topos" (1996-97 and 2000-06), "Tygiel Kultury" (where he has been a regular correspondent since 1996), "Akant" (1998-2000) and "Nowe Książki" (since 1998). He has also published regularly in international periodicals, including "Scriptum" (Olomouc, intermittently between 1993 and 2000, where he was also a member of the editorial board), "Literárni Noviny" (Prague, intermittently between 1994 and 2003), "List Oceaniczny" (Toronto, 1996), "Literatura ir Menas" (Vilnius,1996-2007), "Listy" (Olomouc, since 2004), "Slavia" (Prague, since 2007, where he is a member of the international editorial board). In 2000, he was made a member of the Polish PEN Club. In 2002, he defended his doctoral thesis Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia „Grupy 42” w kontekście dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy (Everyday Life and Myth: The poetics, programme and history of "Grupa 42" in the context of the twentieth-century avant-garde and post-avant-garde) at UŁ, where he was supervised by Prof. Grzegorz Gazda. The following year, as a lecturer at the Chair of Literary Theory in the Institute of Literary Theory, Theatre and Audiovisual Arts at UŁ, he started lecturing in the history of world literature. He also taught on artistic translation during this period as part of the postgraduate programme in translation (Podyplomowe Studium Tłumaczenia) at the Jagiellonian University in Krakow (UJ; 2003 and 2005) and at the Institute of Iberian and Iberoamerican Studies at UW (2003 and 2004). He became a member of Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Lodz Scientific Society). He was awarded the Czech Writers' Association Premia Bohemica prize in 2003 for his work as a translator and for popularizing Czech literature abroad. In 2006 he received the UŁ Rector's Prizse for his achievements in teaching and research. He has collaborated with the Warsaw publishing house "Muza SA" since 2009 as an editor on the publication of Vladimir Nabokov's selected works. He has appeared on Polish Radio, primarily on Polish Radio 2, to discuss his own works, translations and literary criticism. He became a member of the Polish-Czech Scientific Society (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe) in 2008. He has participated in numerous academic conferences and literary festivals in Poland, Czechia, Russia, Romania, Serbia, Catalonia, the United Kingdom, Slovakia, Lithuania, Ukraine and Belarus. The Polish PEN Club gave him an award in 2010 for his outstanding work as a translator. He was awarded a habilitation degree in 2013 for his study Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości (A Metaphysical Move: Vladimir Nabokov's aesthetics as sanctioned by a higher reality) from the Institute of Contemporary Culture at UŁ (a unit that emerged from the former Institute of Literary Theory, Theatre and Audiovisual Arts). He received the Decoration of Honour Meritorious for Polish Culture in 2006.

He married the cultural activist, theatre instructor and literature teacher Maja Chadryś in 1994. His son Wojciech Piotr was born in 1992. Engelking lives in Brwinów.

Twórczość

1. Autobus do hotelu Cytera. [Wiersze]. Warszawa: Warszawski Klub Młodych Pisarzy 1979, 32 s. Biblioteka „Barw”..

2. Vladimir Nabokov. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1989, 146, [16] s. Klasycy Literatury XX Wieku.

Przekłady

czeski

Vladimir Nabokov. Podivuhodný podvodník. [Przeł.] I. Mikešová. Olomouc 1997 [tekst w wersji rozszerzonej].

3. Haiku własne i cudze. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1990, 28 s.

4. Mistrzyni kaligrafii i inne wiersze. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1994, 47 s.

5. Dom piąty. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1997, 38 s.

6. Od tego się nie umiera... = Vìd c’ogo ne vmirajut’... [Wiersze; wybór i przekł.:] V. Dmitruk. [Wstęp:] A. Otko. L’vïv: Kamenjar 1997, 93 s.

Tekst w językach polskim i ukraińskim.
Tu wiersze z poz. , , , oraz pierwodruki.

7. I inne wiersze. (Utwory wybrane i nowe). Kraków: Miniatura 2000, 126 s.

Tu wiersze z poz. , , , oraz pierwodruki.

8. Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001, 160 s.

Zawartość

Surrealizm w liczbie mnogiej; Pechowiec, czyli poeta przeklęty [posłowie do: O. Wenzl: Słyszę kroki ementalera]; Przerwy w życiorysie [dot. literatury czeskiej w l. 50. i 70. XX w.]; „Papież” undergroundu [posłowie do: E. Bondy: Dzisiaj wypiłem dużo piw]; Nadrealny realizm [dot. twórczości B. Hrabala i J. Kolářa]; Ściągnięty naskórek materii [dot. V. Boudníka i jego obecności w twórczości B. Hrabala]; Rękopisy z imionami demonów [dot. czeskich pisarzy, których utwory zaczęto publikować dopiero po zniesieniu cenzury w 1989]; Magiczna Praga Michala Ajvaza.

9. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. [Monografia]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005, 447 s.

Rozprawa doktorska.

10. Szczęście i inne prozy. [Opowiadania]. Posłowie: J. Gondowicz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2007, 179 s.

Zawartość

Szczęście. (Wariacje na temat z Nabokova); Pisarz postanawia napisać opowiadanie; Rękopis znaleziony w pociągu; Pociąg znaleziony w rękopisie; Rękopis wyłowiony z morza; Pociąg z miasta A. i pociąg z miasta B.; Okręty; Doliczone minuty; Tatuaż; Dialogus vel tractatus; Drzewko; Paragraf 4444; Wyznania Fanny Monte, przodownicy pracy socjalistycznej; Smok, dziewica, jednorożec; Trzy życzenia. Bajka; Ósme niebo; Trzy misie. Bajka; Jehohannan; Ogień; Concerto grosso; Trzeba się mieć na baczności; Na małą skalę; Kompilacja; Mgr inż. Piąstka; Pomyłka; Przed dworcem kolejowym; Trzy przesłuchania; Sezony przeminęły. (Sezony przeminęły. Martwy Dworzec Północny. O świcie); Rekwizytornia nocy; Zapiski myśliwego.

11. Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011 [właśc. 2012], 474 s.

Rozprawa habilitacyjna.

12. Muzeum dzieciństwa. [Wiersze]. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2011, 85 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 37.

Nagrody

Nominacja w 2012 do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego – Orfeusz.

Przekłady

hiszpański

Museo de la infancia. [Przeł.:] G. Beltrán, X. Farré, A. Murcia. Saragossa 2010 [tu fragmenty 8 wierszy w językach polskim i hiszpańskim]. .

13. Komu kibicują umarli? [Wiersze]. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2013, 59 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 68.

14. Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola. [Monografia]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, 226 s. Literaturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki. Sylwetki..

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, pliki w formacie EPUB, MOBI, pdf.

15. Suplement. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury. Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016, 58, [6] s.

16. Bytom w literaturze. Dzieła, miejsce, zakorzenienie, tożsamość, mit. [Monografia]. Bytom: Muzeum Górnośląskie; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; MyBytomianie 2018, 206 s.

17. Melancholijny czarodziej. Jarosław Seifert: życie, twórczość, recepcja. [Monografia]. W: J. Seifert: Księga pocałunków. Łódź 2019 s. [205] – [305]. Zob. Przekłady poz. .

18. Szwejkowie i Don Kichoci. [O literaturze czeskiej]. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2019, 301 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Wydawnictwo Officyna 2020, pliki w formacie EPUB, MOBI, IBUK .
Teksty publikowane w latach 1992-2017 (głównie na łamach „Nowych Książek”); w części przeredagowane, uzupełnione i uaktualnione przez autora .

Zawartość

Wstęp. – Alchemia Pragi [dot.: A.M. Ripellino: Praga magiczna]; Literackie krajobrazy duchowej ojczyzny [dot.: A. Kaczorowski: Praski elementarz]; Pożytki z antologii [ dot.: Hrabal, Kundera, Havel... Antologia czeskiego eseju]; (Nie)wesołe spojrzenie na niewesoły czas [wizja epoki "normalizacji" w literaturze czeskiej po przemianach ustrojowych]; Wieża stromej pieśni [dot.: A. Babuchowski: Na ostrzu płomienia. Czeska poezja metafizyczna XX wieku]; Bardzo mocne światło [dot. J. Deml: Zapomniane światło]; Sen o ponurej rzeczywistości [dot.: J. Deml: Podzimni sen]; Zawodowiec [dot.: J. Hašek: O Podhalu, Galicji i... Piłsudskim. Szkice nieznane]; Tytan z ulicy Groha w Brnie [o konferencji naukowej "Spotkanie między drzwiami kulis i śmierci", Brno 16-17 marca 2007]; Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie [dot.: E. Hostovský: Zaginiony]; Wadzenie się z Bogiem [dot. A. Dagan (V.Fischl): Opowieści jerozolimskie]; Kogut płoszy śmierć [dot. V. Fischl: Pieśń koguta]; Mury (o poezji Vladimíra Holana); Cierń, który kłuje i jątrzy [V. Závada: Nocne czuwanie]; Poetycki egzystencjalista "sans le vouloir" [dot.: O. Mikulášek: Coś jest w powietrzu]; Opowiadania wyjęte z szuflady [dot.: K. Legátová: Żelary]; Talent do szczęścia [dot.: K. Legátová: Hanulka Jozy]; Ivan Blatný: śmierć i zmartwychwstanie [dot.: I. Blatný: Tento večer]; Blatný anglosaski [dot.: I. Blatný: The Drug of Art: Selected Poems]; Małe, spokojne „nie” [dot. twórczości M. Holuba]; Czechy i Morawy z Hrabalem [dot.: T. Mazal: Praga z Hrabalem oraz podróż śladami pisarza po Czechach i Morawach]; Hrabal na ekranie [dot.: M. Robert: Perełki i skowronki. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala]; Mistrz dryblingu [dot.: Drybling Hidegkutiego czyli rozmowy z Hrabalem. Rozmawia L. Szigeti]; Dwie strony muru [dot.: B. Hrabal: Rozpieprzony bęben. Opowieści wybrane; M. Zgustová: Bohumil Hrabal]; Autobiografia Eliški Hrabalovej [dot.: B. Hrabal: Wesela w domu (Wesela w domu. Czytadełko dla dziewcząt; Vita nuova. Obrazki; Przerwy)]; Proces Bohumila Hrabala [dot. B. Hrabal: Auteczko]; Późny Hrabal [dot.: B. Hrabal: Listy do Kwiecieńki]; Wielka samotność [dot.: V.A. Polák: Bilá pani z ghetta]; Dichtung und wahrheit [dot.: J. Škvorecký: Fajny sezon]; Danny i inni [dot.: J. Škvorecký: Historia kukułki i inne opowiadania]; Środkowoeuropejski smutek porucznika Borówki [dot.: J. Škvorecký: Powrót porucznika Borówki]; Mistrzowska solówka Danny’ego [dot.: J. Škvorecký: Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Entertainment ze starymi tematami życia, kobiet, losu, marzeń, klasy robotniczej, tajniaków, miłości i śmierci]; Perła nocy [dot.: A. Lustig: Niekochana. (Z dziennika siedemnastoletniej Pwrły Sch.)]; Obrachunki [dot.: L. Vaculik: Siekiera]; Esprit [dot. M. Kundera: Spotkanie]; Krucjata [dot. E. Bondy: Noga św. Patryka]; Szaman i urząd bezpieczeństwa [dot. E. Bondy: Szaman]; Teksty ważne i nieważne [dot.: O. Pavel: Jak tata przemierzał Afrykę]; Dwa szaleństwa [dot.: A. Kaczorowski: Ota Pavel]; Złote rzemiosło [dot.: I. Klíma: Ani święci, ani anioły]; Pytanie o rządy aniołów [dot.: I. Klíma: Premier i anioł]; Śmierć i miłość – obydwie zarówno [dot.: V. Fischerová: Babia godzina]; Rajski ogród imaginacji [dot.: J. Gruša: Kwestionariusz czyli modlitwa za pewne miasto i przyjaciela]; Opowieść prawdziwa – jak wszystkie [dot.: J. Kratochvil: Nesmrtelný příbĕh]; Krucjata dziecięca [dot.: J. Kratochvil: Leż, bestio!]; Metafizyka i ziemski konkret [dot.: J. Červenka: Teoria przekładu]; Homo multarum literarum [V. Macura – wspomnienie]; Szczurki przędą mowę [dot.: M. Topinka: Szczurowisko]; Polska książka o prozie Danieli Hodrovej [dot.: A. Car: O prozie Danieli Hodorovej]; Poezja spirytualna [posłowie do: P. Mikeš: Dom jest tam. (Wiersze wybrane)]; Dejvickie opowieści [dot.: P. Šabach: Dowód osobisty]; Bajkowo-kabaretowy przewodnik po Pradze [dot.: P. Rut: Lunatyczny przewodnik po Pradze]; Fotografie chwil, fotografie myśli, fotografie uczuć [posłowie do: V. Burian: Czas szuflad. Wiersze wybrane]; Seks w wielkim mieście [dot.: M. Viewegh: Powieść dla kobiet]; Dziecko, poeta i edytor [dot.: M. Reiner: Macoszka i ja]; To se nevrátí i chwała Bogu [dot.: I. Dousková: Dumny Bądżeś]; Berlin magiczny [dot.: J. Rudiš: Niebo pod Berlinem]; Kobiety z bacgańskiego somonu [dot.: P. Hűlová: Czas czerwonych gór]; Stacja Syberia [dot.: P. Hűlová: Stacja tajga]. – Nota bibliograficzna.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

W poszukiwaniu kryterium poetyckości filmu. Poezja 1980 nr 10 s. 15-25.
Yeatsa sztuka dla tancerzy. Literatura na Świecie 1981 nr 8 s. 208-219 [dot.: Przy źródle jastrzębia].
Ezra Pound in Poland. Paideuma”, Orono, ME 1982 vol. 11 nr 1 s. 106-131.
Bachtinowska koncepcja rozróżniania poezji i prozy. Literatura na Świecie 1983 nr 1 s. 308-329.
Some remarks on the devil in Nabokov’s „The Visit to the Museum. Canadian/American Slavic Studies”, Vancouver 1985 nr 3 s. 351-356, wersja zmieniona i rozszerzona w języku polskim: Czarcia sztuczka. Diabeł w opowiadaniu Vladimira Nabokova „Zwiedzanie muzeum”. W: Gotycyzm i groza w kulturze. Łódź 2003 s. 45-57.
Twórczość Ezry Pounda w Polsce; Ezra Pound. Literatura na Świecie 1985 nr 1 s. 227-264; 298-323.
Gra na serio (Garść luźnych uwag na marginesie polskiego wyboru poezji Richarda Weinera). Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 607-616.
U stolarza Zimmera. (O poezji Ivana Blatnego). Brulion 1990 nr 13 s. 46-51.
Imagizm. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 190-209.
Uwertura poematu. (Aluzje literackie, mitologiczne i historyczne w trzech pierwszych „Pieśniach” Ezry Pounda). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 60-93.
Słowo i milczenie Jiříego Kolářa. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 213-227.
Dvěma slovy zachytit nezachytitelnost. [Posłowie do:] B. Leśmian: Druhá smrt. Olomouc 1995 s. 31-81.
A Penelopą jego był Flaubert... („Hugh Selwyn Mauberley” Ezry Pounda). Tytuł 1997 nr 2 s. 81-93.
Duża literatura małego narodu. „Tygiel Kultury1998 nr 6/8 s. 20-34 [o najnowszej literaturze czeskiej].
Nie wysłany list miłosny. Lit. na Świecie 1999 nr 5/6 s. 293-306 [dot. twórczości J. Hanča].
Pretaviť lýry na meče. Alúzie na „Dziady” Adama Mickiewicza vo „Wyzwolení” (Oslobodení) Stanisława Wyspiańského a literárne diskusie obdobia na sklonku poľskej moderny „Młodej Polski”. W: Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku II. Prešov 1999, Studia Aesthetica III, druk w języku polskim: Aluzje do „Dziadów” Adama Mickiewicza w „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego. „Zagadnienia Rodzajów Literackich2004 t. 47 z. 1/2 s. 153-174.
Podivný zpěv v černém hradu duše. [Posłowie do:] T. Miciński: Nedokonaný. Básně v próze. Olomouc 2000 s.102-123.
Rilke i Czechy. Topos 2000 nr 1 s. 27-41.
Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. Kilka uwag o haiku w literaturze czeskiej, słowackiej i polskiej. W: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Słupsk 2000 s. 109-132.
Nadzieja w zimowym pejzażu serca. O poezji Jana Skácela. Topos 2001 nr 2/3 s. 99-105.
Text jiného a text vlastní. (Texty v díle Jiřího Koláře). W: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové bohemistyki. T. 2. Praha 2001 s. 635-644.
Wtedy rozproszone jest w Teraz... Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s.61-81 [o B. Buntingu].
Miejsca, które opuściliśmy, żyją dalej. Nostalgiczne przywoływanie przeszłości w emigracyjnej poezji Jana Lechonia i Ivana Blatnego. W: Česká a polská emigrační literatura = Emigracyjna literatura czeska i polska. Opava 2002 s. 122-134.
Muzyka czy sens? O tłumaczeniu poezji Basila Buntinga (zwłaszcza „Briggflats”). Przekładaniec 2004/2005 nr 13/14.
Poezja Petra Mikeša w ołomunieckim samizdacie. W: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Opava 2004 s. 230-240.
Stolarz z Kladna. Droga życiowa i twórcza Jiříego Kolářa. W: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Między sztuką a biografią. Słupsk 2004 s. 241-259.
Duchovní poezie Petra Mikeše v olomouckém samizdatu. W: Víra a výraz. Brno 2005.
Kafka a Nabokov. W: Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka. Słupsk 2005 s. 133-152.
Nowe mity Jáchyma Topola. Dialog 2005 nr 11 s. [134]-147.
Nowy mit, stary rytuał. O wierszu Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka.(Strzyżono na glacę małego chłopczyka). Pierwodruk w przekł. czeskim: Nový mýtus, staré rituály. O básni Josefa Kainara „Střihali dohola malého chlapečka”. [Przeł.] J. Linka. „Česká literatura2005 nr 3 s. 361-371, druk w języku polskim w: Obraz minulosti v současné české a polské literatuře = Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Opava; Katowice 2006 s. 295-305.
Groźny trefniś. Postać Polki w powieści Jáchyma Topola „Nocna praca” jako element gry z czytelnikiem. W: Homo ludens v literatuře. Opava 2006 s. 282-308.
Niemożliwa rozmowa. O poezji Jerzego Jarniewicza. Twórczość 2006 nr 4 s. 59-73, wersja zmienione i rozszerzona pt.: Możliwa niemożliwa rozmowa. O poezji Jerzego Jarniewicza. W: Ślady i więzy. Krytyczna topografia Jarniewicza. Łódź 2008 s. 142-170 Biblioteka „Tygla Kultury, 43.
V mládí jsem občas chtěl být Polák...” Polsko, polština a Poláci v románu „Sestra” Jáchyma Topola. W: Otázky českého kánonu. Praha 2006 s. 562-574, przedruk w: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha 2013 s. 77-88.
Bliższe brzegi rzeki. O tłumaczeniu poezji polskiej na języki słowiańskie. Tygiel Kultury 2007 nr 4/6 s. 160-170.
Czy Jáchym Topol jest realistą magicznym? Wieloznaczność, mity oraz postać trickstera w powieści „Nocna praca”. W: Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Łódź 2007 s. 217-247.
Laleczki na sprzedaż. Zabawa w Holocaust i handel Holocaustem. W: Holokaust – Šoa – zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Praha 2007 s. 79-94.
Muszę robić złe rzeczy, bo da się je robić...” Dobro i zło w twórczości Jáchyma Topola. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. [T.] 7. Cz. 2. Wrocław 2007 s. 233-240 Acta Universitatis Wratislaviensis, 2970. Slavica Wratislaviensia, 143.
Spojrzenie z drugiej strony. W: Przekładając nieprzekładalne. [T.] 3. O wierności. Gdańsk 2007 s. 83-94 [o przekładach własnych wierszy dokonanych przez innych tłumaczy].
Z dziejów ołomunieckiego samizdatu: pismo „Ječmínek. W: Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956-2006. Poznań 2007 s. 173-182, przekł. czeski: Z historie olomouckého samizdatu, časopis Ječmínek. [Przeł.] B. Gregorová. „Plav – měsíčník pro světovou literaturu”, Praga 2007 vol. III, nr 2 s. 41-46.
Pikarejski kojot Ilja. Model pikara i model trickstera w powieści Jáchyma Topola „Kloktat dehet” („Dziegieć w gardle”). W: Awangardowa encyklopedia, czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Łódź 2008 s. 309-320, przekł. czeski: Pikareskní kojot Ilja. Model Pícara a model trickstera v románu Jáchyma Topola Kloktat dehetm. W: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha 2013 s. 227-242.
Zplozenci zlýho ducha. (Násilí a agrese v tvorbě Jáchyma Topola). [Przeł.] V. Burian. W: Agresivita a násilí vjazyce, literatuře, médiích aspolečnosti. Praha 2008 s. 35-42, przedruk w: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha 2013 s. 296-308.
Cichy przybój mowy. (Morze we wczesnej twórczości Michala Ajvaza). W: Moře v české a polské literatuře = Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Opava 2009 [właśc. 2010] s. 51-59.
Dom i bezdomność w powieści Jáchyma Topola „Kloktat dehet“ („Dziegieć w gardle”). W: Dům v české a polské literatuře = Dom w literaturze czeskiej i polskiej. Opava 2009 [właśc. 2010] s. 104-113.
Polska literatura w czeskim samizdacie i czeska w polskim drugim obiegu. W: Česko-polská literatura v samizdatu a v druhém oběhu. Studie a rozhovory s překaldateli. Praha 2010.
• [Posłowie do:] J. Kolář: Sposób użycia i inne wiersze. Wrocław 2010 s. 267-288.
Miłość erotyczna w kilku rosyjskojęzycznych utworach Vladimira Nabokova. Nabokov i Władimir Sołowjow. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9. Ciało. Wrocław 2011 s. 369-379. „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 3277 Slavica Wratislaviensia, 153,.
Paszporty wierszy. O przekładach gier językowych w poezji. W: Evropská dimenze české a polské literatury = Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Opava 2011 s. 234-258.
Gra warta świeczki. Tłumaczenie gier słów w utworach literackich. Tygiel Kultury 2012 nr 7/9 (199/201) s. 37-47.
Genialny samouk Jiří Kolář. W: Jiři Kolář i Béatrice Bizot. Korespondaż. Wrocław 2013 s. 113-120 [artykuł w katalogu wystawy Muzeum Architektury we Wrocławiu].
Polska w Supermarkecie bohaterów radzieckich Jáchyma Topola. W: Mosty i zasieki. Spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku. Bielsko-Biała 2013 s. 107-117.
Wnuk ekspresjonistów i postmodernista mimo woli. Elementy ekspresjonistyczne w twórczości Jáchyma Topola. W: Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Kraków 2014 s. 283-300.
Menzel i inni. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala. Konteksty Kultury 2015 [nr] 12 z. 1/2 s. 105-124.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

Your train the local. [Arkusz poetycki]. [Przeł.] C. Czury. Reading, PA 2001.
Paulina’s House. [Arkusz poetycki]. [Przeł.] C. Czury. Reading, PA 2002.

czeski

A jiné básně a jiné básně. [Wiersze]. [Wybór:] L. Engelking i V. Burian. [Przeł.:] I. Mikešová, V. Burian, I. Wenisch, P. Mikeš. [Posłowie:] V. Burian. Olomouc 1998.
Muzeum dětství a jiné básně. [Wiersze]. [Wybrał i przeł.:] V. Burian. Ostrava 2016 [wiersze z poz. , , oraz teksty wcześniej niepublikowane].

słowacki

Zanechala si otlačky prstov na mojej koži. [Wiersze]. [Wybór i przekł.:] K. Chmel. Bratislava 2005.

ukraiński

Od tego się nie umiera... = Vìd c’ogo ne vmirajut’... [Wiersze; wybór i przekł.:] V. Dmitruk. [Wstęp:] A. Otko. L’vïv 1997.

Wybory tekstów w przekładach

czeski

Komu múza přeje. Od Máchy k Topolovi. Výbor ze studií. Red. R. Kopáč. [Przeł. z języka polskiego:] M. Alexa, V. Burian, B. Kolouchová Gregorová, J. Jeništa, J. Linka, I. Mikešová. Praha: Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum 2020, 395 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Praha 2020, plik w formacie PDF .

Zawartość

Víc než dost (předmluva). – I. Romantik erotikou posedlý. [Przeł.] J. Jeništa; Rilke a Čechy. [Przeł.] J. Jeništa; Zápas o lasku. [Przeł.] J. Jeništa; Radost z cestování se spisovatelem. [Przeł.] J. Jeništa; Weinerova hra doopravdy. [Przeł.] J. Jeništa; Saturnin Zdeňka Jirotky. [Przeł.] J. Jeništa. – II. Tvorba básníků Skupiny 42 a literatura anglického jazyka. [Przeł.] J. Jeništa; Lidská existence: filozofický základ programu a tvůrčí praxe Skupiny 42. [Przeł.] J. Jeništa; Jiřina Hauková: ženský hlas. [Przeł.] J. Jeništa; Neodeslaný milostný dopis Jana Hanče. [Przeł.] J. Jeništa; Nový mýtus, staré rituály. [Przeł.] J. Linka; Text jiného a text vlastní. Przeł.] V. Burian; „Místa, která jsme opustili, žijí dál”. [Przeł.] I. Mikešová. – III. Smolař čili Prokletý básník. [Przeł.] J. Jeništa; „Psaní je prostě můj způsob myšlení”. [Przeł.] V. Burian; Divadýlko Ivana Wernische. [Przeł.] J. Jeništa; „Dva jsou břehy”. [Przeł.] J. Jeništa; Polsko v poezii Václava Buriana. [Przeł.] I. Mikešová; Z historie olomouckého samizdatu: časopis Ječmínek. [Przeł.] B. Kolouchová Gregorová; Duchovní poezie Petra Mikeše v olomouckém samizdatu. [Przeł.] I. Mikešová; Tiché vlnobití řeči: Moře v rané tvorbě Michala Ajvaze. [Przeł.] M. Alexa; Ajvazova „Letní noc” aneb Praha jako katalyzátor. [Przeł.] M. Alexa. – IV. Zplozenci zlýho ducha. [Przeł.] V. Burian; „V mládí jsem občas chtěl být Polák...” [Przeł.] I. Mikešová; Je Jáchym Topol magickým realistou? [Przeł.] M. Alexa; Polsko v Supermarketu sovětských hrdinů Jáchyma Topaia. [Przeł.] M. Alexa; Intertextualita ve hře Cesta do Bugulmy. [Przeł.] M. Alexa; Pikareskní kojot Ilja. [Przeł.] V. Burian; Naivní vypravěč v próze Jáchyma Topola Chladnou zemí. [Przeł.] M. Alexa. – Bibliografie Leszka Engelkinga. – Ediční poznámka. – Jmenný rejstřík .

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

białoruski

Verš na svabodu. [Red.] V. Aksak. Vašyngtòn 2002.

litewski

Poetinis Druskininkų ruduo, 2000. Vilnius 2000.
Poetinis Druskininkų ruduo, 2001. Vilnius [2001].
Poezijos pavasaris. [Red.] D. Gintalas. Vilnius 2003.

rosyjski

Pol'skie poèty XX veka. Antologija = Poeci polscy XX wieku. Antologia. [Przeł.:] N. Astaf'eva, V. Britanišskij. T. 2. Sankt-Peterburg 2000.
Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

serbski

Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2012.

Przekłady

1. W.B. Yeats: Przy źródle jastrzębia. [Utwór dramatyczny]. Literatura na Świecie 1981 nr 8 s. 194-207. Przedruk w: W.B. Yeats: Dramaty. Izabelin: Świat Literacki 1994 s. 97-112. Wystawienie jako cz. I spektaklu pt. Upadek Cuchlaina. Reżyseria: P. Wodziński. Warszawa, Teatr Kameralny 1995.
2. Wyspy na jeziorze. [Antologia wierszy]. Przekł. [z angielskiego:] K. Boczkowski, L. Engelking, A. Szuba. [Oprac.:] L. Engelking. Kraków: Miniatura 1988, 63 s.
Inf. o oprac. wg Ankiety dla IBL PAN 2010.
Tu utwory W.B. Yeatsa, E. Pounda, T. S. Eliota oraz imagistów.
3. E. Pound: Poezje wybrane. Wyboru dokonał, przeł. i oprac.: L. Engelking. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1989], 200 s. Biblioteka Poetów..

Nagrody

Nagroda translatorska miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii książkowego debiutu translatorskiego w 1989.
4. N. Gumilow: Tramwaj zbłąkany i inne wiersze. Wybór i przekł.: L. Engelking. Kraków: Miniatura 1990, 32 s. Poeci.
Książka wydrukowana na płótnie.
5. V. Nabokov: Zaproszenie na egzekucję. [Powieść]. Przeł. z rosyjskiego i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Czytelnik 1990, 206 s. Wyd. nast. Warszawa: Muza 2003, wyd. 2 [!] tamże 2014; wyd. 5 [!] Warszawa: Wydawnictwo WAB 2022.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Kiss. Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix 2007-2012, 1 płyta CD w formacie CZYTAK .
Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wydawnictwo WAB 2022, pliki w formacie EPUB, MOBI .
6. P. Mikeš: Dom jest tam. Wiersze wybrane. Wybrał i przeł. L. Engelking. Kraków: Miniatura 1991, 47 s.
7. I. Wernisch: Cmentarz objazdowy. [Wiersze]. Przekł. [oraz wybór i posłowie:] L. Engelking. Kraków: Miniatura [1991], 107 s.
Inf. o autorstwie wyboru wg Ankiety dla IBL PAN 2010.
8. I. Blatný: Szkoła specjalna. Wiersze wybrane. Wyboru dokonał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Kraków: Fundacja „bruLionu 1993, 111 s. Biblioteka L.[eszka] E.[ngelkinga], 1.
9. V. Nabokov: Rozpacz. [Powieść]. Przeł. [z angielskiego] L. Engelking. Gdańsk: Atext 1993, 182 s. Wyd. nast.: Warszawa: Muza 2003, tamże [z posłowiem L. Engelkinga] 2014.
10. V. Nabokov: Król, dama, walet. [Powieść]. Przeł. [z angielskiego] L. Engelking. Gdańsk: Marabut 1994, 243 s. Wyd. nast.: Warszawa: Muza 2004, tamże 2013.
11. V. Nabokov: Feralna trzynastka. [Opowiadania]. Przeł.: [z angielskiego] L. Engelking, [z rosyjskiego] E. Siemaszkiewicz. Gdańsk: Atext 1995,194 s. Seria z Okiem.
12. A. Pleijel: Anioły ze snu. [Wiersze]. Wybrał i przeł. L. Engelking. Kraków: Miniatura 1995, 47 s. Poezja Współczesna.
13. R. Caddel: Mały atlas klimatyczny duszy. Wiersze wybrane = A short climate-atlas of the soul. Selected poems. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Kraków: Miniatura 1996, 111 s.
Teksty w językach polskim i angielskim.
14. D.A. Carrión: Kłopoty urodzonego we wrześniu; Los problemas de nacer en septiembre. [Wiersze]. [Przeł.:] L. Engelking, D. Pudłówna, K. Rodowska. Posłowie: J. Gondowicz. Warszawa: Wydawnictwo Małe 1996, 56 s.
Teksty w językach polskim i hiszpańskim.
15. M. Holub: Wiersze. Wybór i posłowie: L. Engelking. Przeł.: L. Engelking, M. Grześczak. Izabelin: Świat Literacki 1996, 112 s.
Teksty w językach polskim i czeskim.
16. O. Wenzl: Słyszę kroki ementalera. Wybór wierszy. Wybrał, przeł. i oprac. L. Engelking. Bydgoszcz: Świadectwo 1996, 110 s.
Tu także posłowie L. Engelkinga; przedruk pt. Pechowiec, czyli poeta przeklęty zob. Twórczość poz. .
17. M. Agiejew: Romans z kokainą. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Czytelnik 1997, 142 s. Wyd. nast.: Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy 2011. Współczesna Literatura Rosyjska,14; Kraków: Wydawnictwo „44.pl 2013, 263 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo „44.pl” 2014, pliki w formacie EPUB, MOBI. „Czytamy po Rosyjsku” .
W wyd. z 2013 tekst w języku polskim i rosyjskim.
18. E. Bondy: Dzisiaj wypiłem dużo piw. Wiersze wybrane. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Kraków: Miniatura 1997, 211 s. Biblioteka Poezji Czeskiej, 2.
Przedruk posłowia pt. Papież undergroundu zob. Twórczość poz. .
19. V. Burian: Czas szuflad. Wiersze wybrane. Wybrał, przeł. i oprac. L. Engelking. Kraków: Miniatura 1997, 61 s. Biblioteka Poezji Czeskiej, 1.
20. N. Roberts: Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim. [Monografia historyczna]. Przeł. L. Engelking. Warszawa: Volumen, Alfa-Wero 1997, 552 s.
21. M. Holub: Kłopoty na statku kosmicznym. Eseje. Przeł.: H. Pustuła, L. Engelking. Izabelin: Świat Literacki 1998, 142 s.
22. E. Pound: Duch romański. [Szkice literackie]. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Czytelnik 1999, 264 s. Pejzaże Kultury.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład w dziedzinie eseistyki w roku 1999.
23. E. Pound: Liryki najpiękniejsze. Red.: J. Kapica. [Przeł.: L. Engelking, J. Niemojewski]. Toruń: Algo 2000, 46 s. Kolekcja Liryki Światowej.
Inf. o autorach przekładu wg Ankiety dla IBL PAN 2010.
24. D. Hodrová: Pod dwiema postaciami. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kultury 2001, 126 s. Biblioteka „Tygla Kultury, 10.
25. Ch. Reid: Katerina Brac. [Wiersze]. Przeł.: L. Engelking, J. Jarniewicz. Posłowiem opatrzył J. Jarniewicz. Kraków: Miniatura 2001, 63 s.
26. J. Topol: Siostra. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Warszawa: W.A.B. 2002, 608 s. Don Kichot i Sancho Pansa.

Nagrody

Nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii przekładu prozy w 2003.
27. I. Wernisch: Pchli teatrzyk. [Wiersze]. Wybrał i przeł. L. Engelking. T. 1-2. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kultury 2002-2003 Biblioteka „Tygla Kultury, 22, 38.

T. 1. 2003, 161, [7] s.

T. 2. 2007, 212 s. Wyd. 2 tamże 2008.

Nagrody

Inf. o wyd. 1 tomu drugiego według Ankiety dla IBL PAN 2010.
Nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii przekładu poezji w 2009 (łącznie z przekł. poz. ).
28. Ch. Bukowski: Miłość to piekielny pies. Wiersze z lat 1974-1977. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Noir sur Blanc 2003, 319 s. Wyd. 2 tamże 2017.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: [B.m.] Oficyna Literacka Noir sur Blanc [b.r.], pliki w formacie EPUB, MOBI .
Wybrane wiersze z tego tomu przedrukowano w: Ch. Bukowski: Noce waniliowych myszy. Wybór, oprac. i przedmowa: T. Nyczek. Warszawa: Noir sur Blanc 2017. Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2018, pliki w formacie EPUB, MOBI.
29. M. Jesenská: Ponad nasze siły. Czesi, Żydzi i Niemcy. Wybór publicystyki z lat 1937-1939. Wyboru dokonali: V. Burian i L. Engelking. Przeł. i przedmową opatrzył L. Engelking. Wołowiec: Czarne 2003, 208 s. Wyd. 2 tamże 2009.
30. L. Klíma: Jak będzie po śmierci i inne opowiadania. Wybrał, przeł. i oprac. L. Engelking. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 133 s. Małe Pasaże, 2.
31. J. Topol: Nocna praca. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Warszawa: W.A.B. 2004, 300 s. Don Kichot i Sancho Pansa.
32. M. Ajvaz: Morderstwo w hotelu Intercontinental. [Wiersze]; Powrót starego warana. [Opowiadania]; Inne miasto. [Powieść]. Przekł. i posłowie: L. Engelking. Sejny: Fundacja „Pogranicze 2005, 359 s. Meridian.
33. J. Topol: Droga do Bugulmy. [Utwór dramatyczny]. Przeł. L. Engelking. Dialog 2005 nr 11 s. [148]-172. Wyd. osobne Wołowiec: Czarne 2006, 84 s. Mała Seria.

Adaptacje

radiowa

Adaptacja: M. Mokrzycka-Pokora. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 2006.
34. J. Topol: Supermarket bohaterów radzieckich. [Proza]. Przeł. L. Engelking. Wołowiec: Czarne 2005, 76 s. Mała Seria.
Pierwodruk oryginalnej wersji tekstu ukazał się jako wstęp do czeskiego przekładu książki A. Stasiuka pt. Jak zostałem pisarzem. Praha 2004.
35. O. Pastier, K.Chmel, I.Kolenič: Oko za ząb. Trzej współcześni poeci słowaccy. [Wiersze]. Wybrał, oprac. i przeł. L. Engelking. Sejny: Fundacja „Pogranicze 2006, 252 s. Seria Meridian.
36. V. Nabokov: List, który nigdy nie dotarł do Rosji i inne opowiadania. T. 1. Przeł.: M. Kłobukowski, L. Engelking. Warszawa: Muza 2007, 454 s. Wyd. nast. tamże 2010.
T. 2 zob. poz. .
Tu w przekł. L. Engelkinga opowiadania: Bajka, Powrót Czorba.
37. J. Stanĕk: Malé modlitby. (Jiřímu Ortenovi) = Małe modlitwy. (Za Jiříego Ortena). Przeł. L. Engelking. Posłowie: M. Skýpala. Łódź: Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego 2007, 31s. Seria Poetycka, 77.
Teksty w języku polskim i czeskim.
38. Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej. Wybór, przekł., oprac. krytyczne, wstęp i posłowie: L. Engelking. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 558 s. Antologie Poetyckie, 5.

Nagrody

Nagroda „Pióro Fredry” w 2008 (przyznana wydawcy w konkursie towarzyszącym Wrocławskim Promocjom Dobrych Książek), nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii przekładu poezji w 2009 (łącznie z przekł. poz. ).
39. J. Topol: Strefa cyrkowa. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Warszawa: W.A.B. 2008, 336 s. Don Kichot i Sancho Pansa.
40. V. Nabokov: Ada albo Żar. Kronika rodzinna. [Powieść]. Przeł., komentarzem i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Muza 2009, 841 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wydawnictwo WAB 2023.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Kiss. Warszawa: Larix 2010, plik w formacie CZYTAK. Wyd. nast.: Czyta J. Kiss. Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca [2012], 1 płyta CD.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Wydawnictwo WAB 2023, pliki w formacie EPUB, MOBI .
41. V. Nabokov: Kęs życia i inne opowiadania. T. 2. Przeł.: L. Engelking, M. Kłobukowski. Posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Muza 2009, 716 s. Wyd. nast. tamże 2011.

T. 1 zob. poz. .

42. J. Kolář: Sposób użycia i inne wiersze. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Wrocław: Atut 2010, 292 s. Literatura Czeska.
43. V. Nabokov: Oryginał Laury. (Umieranie to świetna zabawa). [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Muza 2010, XIX, 285 s.
44. H. Hajdarević: Selma. [Wiersze]. Wybór i posłowiem: D. Cirlić-Straszyńska. Przeł.: D. Cirlić-Straszyńska i L. Engelking. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Agawa 2012, 201. Biblioteka Poetycka..
45. V. Nabokov: Nikołaj Gogol. [Biografia]. Przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2012, 189, [3] s.
46. E. Pound: Wiersze, poematy i Pieśni. Wybrał, przeł. i oprac. L. Engelking. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 231 s. Poezje, 67.
47. G. Beltrán: A la velocidad de la luz = Z prędkością światła. [Wiersze]. Przeł.: L. Engelking i A. Kuzborska. Warszawa: Czuły Barbarzyńca 2013, 105 s.
Teksty w językach hiszpańskim i polskim.
48. J. Topol: Warsztat Diabła. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Warszawa: W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2013, 189 s.
49. K. Čapek: Rozmowy z Tomášem Garriguem Masarykiem. Przeł.: A. Czcibor-Piotrowski, L. Engelking. Ze wstępem A. Kaczorowskiego i P. Janyški. Wrocław: Książkowe Klimaty 2015, 587, [5] s. Czeskie Klimaty.
50. M. Ajvaz: Podróż na południe. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Wrocław: Książkowe Klimaty 2016, 527 s. Czeskie Klimaty.
51. Obraz i wir. Antologia anglo-amerykańskiego imagizmu. [Oprac. i przeł.:] L. Engelking, A. Szuba. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN; Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych 2016, 523, [17] s.
52. F. García Lorca: Gips i jaśmin. Poezje wybrane. Wybór i przekł.: L. Engelking. Łódź: Officyna 2017, 143 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Officyna 2018, pliki w formacie EPUB, MOBI .
53. W.B. Yeats: Eseje. Wybrał i przeł. L. Engelking. Łódź: Officyna 2017, 215 s.
54. Z. Jirotka: Saturnin. [Powieść]. Przeł. L. Engelking. Wrocław: Afera, Karolinum Press 2018, 240 s.
55. Z. Jirotka: Saturnin. [Powieść]. Przeł. z języka czeskiego L. Engelking. Wrocław: Afera; Praga: Karolinum [2018], 233. [7] s.
56. J. Seifert: Księga pocałunków. Wiersze wybrane. Wybrał i przeł. L. Engelking. Łódź: Officyna 2019, 313.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Officyna 2019, pliki w formacie EPUB, MOBI, IBUK.
Na s. [205] – [305] monografia autorstwa L. Engelkinga: Melancholijny czarodziej. Jarosław Seifert: życie, twórczość, recepcja.

Nagrody

Nominacja (w kategorii przekład) do Nagrody Literackiej Gdynia w 2020 .
57. I. Wernisch: Pernambuco. [Wiersze]. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Stronie Śląskie; Kołobrzeg: Biuro Literackie 2020,181, [6] s. Klasycy Europejskiej Poezji; Poezje (Biuro Literackie); 220.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Biuro Literackie 2022, pliki w formacie EPUB, MOBI .
58. Moje maski, moje twarze. Wybrane przekłady poetyckie. Łódź: Officyna 2021, 227 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Officyna 2021, pliki w formacie EPUB, MOBI .
Przekłady wierszy, anonimowych i autorów wielu narodowości (amerykańskiej, angielskiej, czeskiej, hiszpańskiej, irlandzkiej, japońskiej, litewskiej, meksykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, włoskiej), tworzących w okresie od od średniowiecza do XX wieku. Wśród utworów tłumaczonych m.in. dzieła autorów: Dante Alighierii, Bashö (Matsuo Manefusa), Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana (Juana Inés de la Cruz), Aleksander Puszkin, Pavol Országh (Hviezdoslav), Jaroslav Vrchlický, William Butler Yeats, José Juan Tablada, Amy Lowell, Nikołaj Roerich, Maksimilian Wołoszyn, Thomas Ernest Humle, Nikołaj Gumilow, Osip Mandelsztam, Marina Cwietajewa, Federico García Lorca, František Halas .

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Pięć współczesnych poetek hiszpańskich = Cinco poetisas espanolas contemporáneas. Przeł.: J. Bartoszewska, M. Filipowicz-Rudek, K. Rodowska. Red. L. Engelking. Warszawa: Wydawnictwo Małe; Instytut Cervantesa 1998, 141 s. Kolekcja Instytutu Cervantesa.
Tekst w języku polskim i hiszpańskim.
2. Między Niebem a Wąglanami. Pokłosie XVIII Międzynarodowego Konkursu Poezji „Szukamy talentów z prowincji”. [Wiersze; wybór tekstów:] L. Engelking, W. Jóźwik. Wąglany; Radom: Migg [1999], 168 s. Promocyjna Seria Wydawnictwa „Migg, 28.
3. Warszawskie skrzyżowanie. Teksty pisarzy gości festiwalu w 2006 roku. [Wstęp i oprac.:] L. Engelking. Warszawa: Centrum Łowicka 2007, 96 s.
Tu także przekłady L. Engelkinga (z języków: czeskiego, białoruskiego i rosyjskiego).
Związane z Warszawą utwory literackie pisarzy z różnych krajów, zaprezentowane w 2006 na Festiwalu Warszawskie Skrzyżowanie Kultur.

Zob. też Przekłady poz.: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , .

Inne prace redakcyjne

Wybory wierszy autorów czeskich do cyklu kalendarzy opatrzonych wspólnym podtytułem Praha 2003

• Wybory wierszy autorów czeskich do cyklu kalendarzy opatrzonych wspólnym podtytułem Praha 2003. Oprac. graficzne: L. Majewski. Fot.: M. Patyczek. [Warszawa 2002]: J&S Group): I. Blatný: A cyrk odjeżdżał już; F. Halas: Wiersze; V. Holan: Nie ma; J. Vrchlický: Śpiąca Praga; I. Wernisch: Wiersze.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2010, 2013.

Autor o sobie

Sam wiersz. Topos 2000 nr 5/6 [nadtytuł: Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza].
Konkretne decyzje tłumacza. Literatura na Świecie 2006 nr 11/12.
Mé bytomské básně. Listy”, Ołomuniec 2009 nr 1.

Wywiady

Tři otázky pro Leszka Engelkinga. Rozm.: [A. Bezděk] A.B., [V. Burian] V.B. „Arch A5”, Ołomuniec 1989 nr 1.
Novodobá česká kultura je kulturou plebejskou, polská šlechtickou. [Rozm.:] J. Trávníček, M. Balaštík. Host”, Brno 2000 nr 3.
Z obcego na nasze. Rozm. B. Gruszka-Zych. Gość Niedzielny 2000 nr 39.
Lepší stereotypy než lhostejnost. Rozhovor s polským překladatelem a básníkem Leszkem Engelkingem. [Rozm.:] V. Burian, L. Bělunková. Literární noviny”, Praga 2001 nr 29.
O sztuce przekładu. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2005 nr 3.
Rozhovory s učastníky bohemistického semináře. Leszek Engelking. [Rozm.] P. Odehnal. Zvuk Zlínského kraje”, Zlín 2005 zima.
Perwersja nikogo już nie szokuje. Rozm. M. Robert. Życie Warszawy 2009 nr 62 [dot. przekł. powieści V. Nabokova: Ada albo Żar].
Pound und Zeit. Rozm.: P. Owczarek, K. Bartczak. Arterie (Łódź) 2012 nr 3 [o nowych przekładach poezji E. Pounda].

Słowniki i bibliografie

Bibliografia prac Leszka Engelkinga. W: L. Engelking: Komu múza přeje. Od Máchy k Topolovi. Praha 2020 .

Ogólne

Artykuły

L. SPYRKA: Tłumaczyć przemilczane. O polskim przekładzie słowackiego erotyku. W: Topika erotyczna w przekładzie. Katowice 1994 [o pracy translatorskiej L. Engelkinga na przykładzie tłumaczenia wiersza T. Lehenovej: Nocny koszmarek].
O. IRVANEĆ: Poetyčna tvorčist’ – eliksir bezsmert’â. Vsesvìt”, Kijów 1998 nr 5/6.
A. OTKO: Wyzwalanie wyobraźni. Gazeta Lwowska”, Lwów 1998 nr 7 [o twórczości poetyckiej].
M. KILIAN: Sylwetka intelektualisty. Akant 1999 nr 8 [o spotkaniu autorskim w Bydgoszczy 15 VI 1999].
L. MARTINEK: Úvahy o české literatuře. W: Sborník prací Filozoficko-přírodovĕdné fakulty Slezské univerzity v Opavé. Řada literárněvědná. Opava 2002.
V. BURIAN: Laudatio pro Leszek Engelking. Dokořán”, Praga 2003 nr 26 [laudacja podczas wręczenia nagrody Premia Bohemica], przekł. polski: Laudacja dla Leszka Engelkinga. Przeł. J. Pacześniak. „Literatura na Świecie2003 nr 7/8.
V. BURIAN: Úkaz jmenem Engelking. Literární noviny”, Praga 2003 nr 22.
W. LIGĘZA: Aktor konwencji. Tygiel Kultury 2011 nr 7/9 [dot. prozy L. Engelkinga].
B. MUSAJEW: Paradoks wieczności i przemijania. Doświadczenie czasu w „That in Aleppo once...“ Vladimira Nabokova oraz w jego polskich przekładach. „Przekładaniec 2016 nr 32.
A. FIRLEJ: Tłumacz, nie tylko przekładowca. Wspomnienie o Leszku Engelkingu (1955–2022). „Poznańskie Studia Slawistyczne2023 nr 24 .
A. PAJĄK: Nekrolog. Obituary. „Slavia – časopis pro slovanskou filologii2023 [nr] 4 .
K. RODOWSKA: Nawet śmierć Cię nie znajdzie. „Kwartalnik Artystyczny2023 [nr] 3.

Autobus do hotelu Cytera

A. TRZASKA: Notatnik z miejskiej podróży. Tygiel Kultury 2011 nr 7/9 [o haiku L. Engelkinga; dot. także: Haiku własne i cudze].

Vladimir Nabokov

B. SOWIŃSKA. „Życie Warszawy1989 nr 237.
Z. BIEŃKOWSKI: Korzenie. Nowe Książki 1990 nr 5.

Haiku własne i cudze

A. TRZASKA: Notatnik z miejskiej podróży. Tygiel Kultury 2011 nr 7/9. [dot. także: Autobus do hotelu Cytera].

Mistrzyni kaligrafii i inne wiersze

M.H. STAŚKIEWICZ: Sen się z jawą pomieszał. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3.

Dom piąty

J. DRZEWUCKI: Zapiski z podróży. Rzeczpospolita 1997 nr 191.

I inne wiersze

E. BORKOWSKA: Brama do piątego domu. Akant 2000 nr 13.
A. SZYMAŃSKA: Wędrowna dusza poety. Nowe Książki 2000 nr 8.
D. WOŁODŹKO: Jak pachnie światło. Topos 2000 nr 5/6.
P. MICHAŁOWSKI: Suita na echa, lustra i głos. Arkusz 2001 nr 11.

Surrealizm, underground, postmodernizm

J. CZAPLIŃSKA: Rozbudzanie apetytu. Pogranicza 2002 nr 2.
J. GONDOWICZ: Święte ognie. Nowe Książki 2002 nr 2.
L. MARTINEK: Surrealizm, underground, postmodernizm. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9.
A. GAWARECKA. „Slavia Occidentalis2003 t. 60.

Codzienność i mit

M. ČERVENKA: Skupina 42 v tvořivém souhrnu. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická sttudia. Word & Sense. A Journal of Intedisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies”, Praga 2005 vol. 2 nr 4.
I. KĘDZIERSKI. „Pamiętnik Słowiański2006 t. 56 z. 1.
M. LEMAŃCZYK. „Slavia Occidentalis2007 t. 64.
S. FEDROVÁ: 2 x o Skupině 42. Česká literatura”, Praga 2008 nr 1.

Szczęście i inne prozy

A. DOROBEK. „Gościniec Sztuki2008 nr 1/12.
Z. KRZYWICKA: Podszewka. Wyspa 2008 nr 1.
P. MICHAŁOWSKI: Kaligrafia na labiryncie z papieru. Pogranicza 2008 nr 1.
D. NOWACKI: Ładne i martwe. Nowe Książki 2008 nr 2.
B. SOKOŁOWSKA: Pociągi pod specjalnym nadzorem. Topos 2008 nr 6.

Chwyt metafizyczny

M. PARYŻ: Planeta Nabokov. Nowe Książki 2012 nr 8.
M. ŚWIERKOCKI: Metafizyczność chwytu. Literatura na Świecie 2012 nr 11/12.
I. KSIĘŻOPOLSKA: Motyl nad szachownicą. Metafizyka a styl w rozprawie Leszka Engelkinga o Nabokovie. Kronos 2013 nr 3.

Muzeum dzieciństwa

A. JABŁOŃSKI: Podróż sentymentalna. Nowe Książki 2012 nr 3.
P.W. LORKOWSKI:Poszukiwacz czasotrwałych treści.Topos 2012 nr 4 (125).
M. PIECZARA: Amarcord. „artPapier2012 nr 7 [on-line] Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 2 marca 2018].
K. RODOWSKA: Miasto zwielokrotnione. Twórczość 2012 nr 12.
L. SZARUGA: Świat poetycki (LIV). Zeszyty Literackie 2012 nr 3.

Szwejkowie i Don Kichoci

L. SZARUGA: Pro / za i przeciw. 23. „Elewator2019 nr 4 [dot. także: Z. Berta: Chłopcy z placu Moskwy; A. Sołżenicyn: Pruskie noce] .

A jiné básně a jiné básně

L. MARTINEK: A jiné básně a jiné básně Leszka Engelkinga. („I inne wiersze” Leszka Engelkinga w języku czeskim). Literární noviny”, Praga 2000 nr 19.

E. Pound: Poezje wybrane

J. JARNIEWICZ: Instant” Pound. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9.

V. Nabokov: Zaproszenie na egzekucję

M. PLUTA: Szafot. Wprost 1990 nr 28.
W. RADUCHA: Zaproszenie na Nabokova. Po prostu 1990 nr 40.
H. ZAWORSKA: Kupcie arcydzieło. Gazeta Wyborcza 1990 nr 183.
J.WĘGIEŁEK: Śmierć Cyncynata C. „Nowe Książki 1991 nr 1.
M. OBARSKI: Zbrodnia indywidualizmu. Europa”, Poznań 1992 nr 1.

I. Blatný: Szkoła specjalna

Z. MACHEJ: Blatný według Engelkinga. Literatura na Świecie 1994 nr 9, polemika: L. ENGELKING: Blatný według Macheja; Z. MACHEJ: Engelking według Engelkinga. Literatura na Świecie 1994 nr 11.
K. MALISZEWSKI: Urodzajna gleba niejasnej świadomości. Nowy Nurt 1994 nr 11.
J. WITAN: Delikatny szczep. „Sztandar surrealizmu w górze”. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 2.

M. Holub: Wiersze

J. DRZEWUCKI: Intelektualna przygoda. Rzeczpospolita 1996 nr 220 dod.
K. LISOWSKI: Mistrz puenty. Nowe Książki 1996 nr 7.
Z. MACHEJ: Holub nie potwierdzony. Literatura na Świecie 1997 nr 7.

O. Wenzl: Słyszę kroki ementalera

J. DRZEWUCKI: Żart nadrealistyczny. (Poezja Oldrzicha Wenzla w Czeskim Centrum). Rzeczpospolita 1996 nr 81.
Z. MACHEJ: Nie słyszę kroków ementalera. Literatura na Świecie 1997 nr 6.

M. Agiejew: Romans z kokainą

ŁT: Cierpienia młodego biesa. Znak 1997 nr 8.
K. MASŁOŃ: Tropy Nabokova, znaki Dostojewskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 71.
M. PIASECKI: Romans z proszkiem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 65.
J. WOJCIECHOWSKI: Rękopis znaleziony w kieszeni. Nowe Książki 1997 nr 6.

V. Burian: Czas szuflad

J. DRZEWUCKI: Pierwszy Burian. Rzeczpospolita 1997 nr 296.
J. BALUCH: Czas Vaclava Buriana. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9.
K. LISOWSKI: Fotografie chwil. Życie 1998 nr 92.

M. Holub: Kłopoty na statku kosmicznym

M. KLECEL: Statek Ziemia. Rzeczpospospolita 1998 dod.Rzeczpospolita i Książkinr 42.

E. Pound: Duch romański

W. KALISZEWSKI. „Więź2000 nr 3 [dot. także: D. Hodrová: Pod dwiema postaciami].
P. ZACHAREWICZ: Złote runo poezji. Forum Akademickie 2000 nr 5.

D. Hodrová: Pod dwiema postaciami

T. BRZOSTOWSKA: Miedzy muszlą a światem. Nowe Książki 2002 nr 3.
A. GALANT: Pomiędzy dwiema postaciami. Arkusz 2002 nr 7.
J. GONDOWICZ: Zatrute wino. Przekrój 2002 nr 2.
W. KALISZEWSKI. „Więź2002 nr 3 [dot. także: E. Pound: Duch romański].
W. SETLAK: Formy i wizje Hodrovej. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 12/13.

Ch. Reid: Katerina Brac

J. GUTOROW: Wiersze bez dowodu tożsamości. Literatura na Świecie 2001 nr 7.

J. Topol: Siostra

J. DRZEWUCKI: Sen o rzeczywistości. Rzeczpospolita 2002 dod.Rzecz o Książkachnr 13.
M. MIZURO: Wiosna ludziów. FA-art 2002 nr 4.
J. SOBOLEWSKA: Podziemia Europy. Przekrój 2002 nr 48.
K. KOFTA: Obserwator i uczestnik. Nowe Książki 2003 nr 4.
P. MICHAŁOWSKI: Klondike po czeskim wybuchu czasu. Pogranicza 2003 nr 1.
U. ŚMIETANA: Czytać z nożem w ręku. Czas Kultury 2003 nr 2/3.
K. UCZKIEWICZ: Koniec świata już był. Odra 2003 nr 3.

I. Wernisch: Pchli teatrzyk

J. GONDOWICZ: Cyrk pcheł i inne atrakcje. Nowe Książki 2004 nr 7.

Maść przeciw poezji

P. PIETRZAK: Z ziemi czeskiej do polskiej. Nowe Książki 2009 nr 3.
K. SIWCZYK: Czesi u bram. W tegoż: Ulotne obiekty ataku. Mikołów 2010.
K. KRASUSKI: Leszek Engelking bohemista. Tygiel Kultury 2011 nr 7/9.

V. Nabokov: Ada albo Żar

J. KURKIEWICZ: Nabokov, karmelki i science fiction. Gazeta Wyborcza 2009 nr 93.
M. ROBERT: Wyprawa w głąb powieści. Życie Warszawy 2009 nr 62.
J. WAKAR: Duch opowieści. Dziennik Polska – Europa – Świat 2009 nr z 6 III dod.Kultura”.

Zob. też Wywiady.

E. Pound: Wiersze, poematy i Pieśni

J. BUDZIK: Wyśpiewane do końca... „Pieśni” Ezry Pounda w przekładzie Leszka Engelkinga. Tygiel Kultury 2011 nr 7/9.
W. PIETRZAK: Ezra Pound i poezja nowego obiektywizmu. Nowa Dekada Krakowska 2013 nr 4/5.
W. PIETRZAK: Porządek Pounda. Literatura na Świecie 2013 nr 1/2.

Zob. też Wywiady.

F. García Lorca: Gips i jaśmin

R. WAWRZYŃCZYK: Korona ze rdzy. „Mały Format” [online] 2018 nr 1 Dostępny w InternecieZob. link [dostęp 22 stycznia 2018].

W.B. Yeats: Eseje

W. PIETRZAK: Wizja poezji, wizja społeczeństwa. Nowe Książki 2018 nr 3.