BIO

Urodzony 1 stycznia 1925 w Drohobyczu w rodzinie inteligenckiej; syn Stanisława Lovella, inżyniera leśnika, i Stanisławy z Dolińskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Drohobyczu. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu ziem wschodnich przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, przedostał się w kwietniu 1940 wraz z siostrą na Węgry. Osadzony początkowo w więzieniu w miasteczku Volóc, przebywał następnie w obozie internowanych rodzin oficerskich w Pelsöc, w obozie w Kiskunlachóza i w obozie młodzieży polskiej w Balatonboglár, gdzie uczył się w Gimnazjum i Liceum Polskim. Podczas wakacji pracował jako pomocnik murarski. Debiutował w 1943 wierszem pt. Mazur, opublikowanym w wydawanym w Budapeszcie polskim miesięczniku szkolnym „Młodzież” (nr 4). W 1944 przebywał w Budapeszcie, gdzie pracował jako robotnik w browarze Polgári Sörgyár, następnie jako kuchcik w restauracji Baross. Po wojnie powrócił do Polski w sierpniu 1945 i zamieszkał w Krakowie. Początkowo był korektorem w dzienniku „Echo Krakowa”. Od września 1945 do końca 1946 należał do grupy literackiej Zespół Młodych Inaczej. Równocześnie rozpoczął twórczość literacką i publicystyczną, drukując wiersze, artykuły i reportaże w „Dzienniku Polskim” (1946-47), „Echu Krakowa” (1946-48; tu w 1948 nr 1-357 cykl satyrycznych utworów na tematy aktualne pt. Wysoki sądzie), „Odrze” (1946-48), „Odrodzeniu” (1946-47). Zawarł związek małżeński z Janiną Oborską, dziennikarką „Echa Krakowa”. Należał do Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; PZPR). W 1949 został członkiem Związku Literatów Polskich. W tymże roku ukończył Dziennikarską Szkołę Partyjną przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie. Następnie został skierowany do redakcji „Gazety Krakowskiej” (organu PZPR) jako kierownik działu partyjnego; w piśmie tym publikował (w 1948-65, z przerwami). W 1951 przeszedł do redakcji „Życia Literackiego”, gdzie objął funkcję sekretarza redakcji; w piśmie tym publikował liczne artykuły, reportaże, felietony, recenzje oraz opowiadania (podpisany m.in.: (j), jk, (j.l.), (j. lov.), (jl), Jotel, (k), (l), Redaktor, (t.k.), T.K., (tk), Tomasz Klon; tu m.in. w 1966 cykl Polska jakiej nie znamy, w 1979-83 cykl pt. Opowieści krakowskie, w 1981 Opowieści wakacyjne, w 1985-86 cykl pt. Kronika obyczajowa). Otrzymał dwukrotnie nagrodę „Życia Literackiego” (1958, 1970). W 1957 został mianowany zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Fakty i Myśli” (tu m.in. w 1970-71 cykl pt. Opowieści spod kija). W 1978 otrzymał nagrodę im. K. Pruszyńskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1963) i Krzyżem Oficerskim (1974) Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką miasta Krakowa (1965). Zmarł 4 grudnia 1991 w Krakowie.

Twórczość

1. Plony. Obrazek sceniczny w 1 akcie. Dla teatrów amatorskich. Świetlica Krakowska 1946 nr 19. Paryż: Związek Polskich Kół Muzyczno-Teatralnych 1947, [2], 2 s., powielone.

2. Miki jedzie na księżyc. [Komiks dla dzieci]. Cz. 1-2. Tekst J. Lovell. Rysunki: A. Bezeg. Kraków: Reklama 1948, 15 + 15 s.

3. Na Nowej Hucie. Opowiadania. [Autorzy:] J. Lovell, J. Bober, J. Korczak. Warszawa: Czytelnik 1952, 75 s.

Zawartość

Tu J. Lovell: Huta — słońce, s.7-16; Inżynier, s. 19-31.

4. Podróż do dnia jutrzejszego. Warszawa: Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego 1954, 36 s.

O osiągnięciach województwa krakowskiego w związku z wyborami do rad narodowych w 1954.

5. Ślady na stromej drodze. Opowieści reportażowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 207 s.

O życiu i pracy w zakładach przemysłowych i spółdzielniach produkcyjnych województwa krakowskiego i rzeszowskiego.

Nagrody

Reportaż „Rodowód naszych dni” wyróżniony III nagrodą w konkursie Ministra Kultury i Sztuki, Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1952.

Zawartość

I. Rodowód naszych dni; Gdzie diabeł strzela na dobranoc; Rodowód; Stroma droga; Oczyma Kucypera; Główny tor; Wykresy idą w górę; Epoki; Ślepi. — II. Na widnokręgu „Nowa Huta”; Zwykłe dzieje; Inżynier [poz. ]; Opowieść o dniach trudnych; Reportaż o stali i łzach; Klucze brygadzisty Mostyla; Miasteczko niespokojne; Reportaż o przebudzonej królewnie.

6. Złoty potok. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1954, 132 s.

Zawartość

Pierwszy dzień; Portret; Wysoki lot; Spór o garnek; Anonim; Złoty potok.

7. Są takie dzielnice. Reportaże. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1956, 246 s.

O wypaczeniach w życiu społecznym i rodzinnym po II wojnie światowej.

8. Raport w sprawie aniołów. [Reportaże]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1958, 201 s.

9. Cud się zdarzył. Reportaże i groteski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1959, 137 s.

Zawartość

Dobry świat zakochanych (Mojej żonie); Śmierć wam się kłania (Dr Jerzemu Huczek-Głębockiemu); Zabójstwo miłości; Sprawa kobieca; Progi dojrzewania; Co śni się współczesnemu; Kłopot metafizyczny; Wojna starych ludzi; Pociągi jeżdżą pijane; Cud się zdarzył; Reportaż o trąbie i systemie; Sonata złodziejska; Uwaga-poptocy; Narodowa szopka obyczajowa.

10. Dziewczęta płaczą nadaremnie. [Wybór reportaży z lat 1959-1961]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 273 s.

11. Start do ziemi ludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 233 s.

Wybór reportaży o tematyce społeczne z poz. , , , , , .

12. Twarz ziemi. Zbiór reportaży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1964, 231 s.

Tu m.in. o życiu kulturalnym Bułgarii, Ukrainy i Węgier.

13. Bunt brzydulek. Reportaże. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1965, 194 s.

Dotyczy zagadnień społecznych i życia kobiet w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

14. Nieproszony przyjdzie jutro. Warszawa: Czytelnik 1966. 125 s.

Reportaże na tematy społeczne.

15. Koncert na elektrony. Warszawa: Czytelnik 1968, 166 s.

Reportaże na tematy społeczne i moralno-obyczajowe.

Adaptacje

teatralne

reportażu Koncert na viola d’amore: Adaptacja: O. Sochacki. Wystawienie: Racibórz, Teatr Małych Form 1970.

16. Koniec chorału. [Reportaże]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 170 s.

Dotyczy II wojny światowej i pierwszych lat po wojnie.

17. Losy nie darowane. Reportaże. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1969, 342 s.

Dotyczy zagadnień społecznych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Adaptacje

teatralne

reportażu Koncert na trzcinę i wiatr: Adaptacja: O. Sochacki. Wystawienie: Kraków, Teatr Faktu 1970.

18. Podróże Polaków. Impresje reportażowe. Warszawa: Czytelnik 1969, 198 s.

Zawartość

Podróż na Wschód; Podróż po Jugosławii; Zmartwychwstanie osiołka; Dzielnica niespokojnych sumień; Podróż do Warny; Podróż na Węgry; Na tropach Egona Erwina Kischa.

19. Dziewczyny i sex. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1970, 473 s.

Dotyczy zagadnień społecznych i moralnych.

20. Polska jakiej nie znamy. Zbiór reportaży o mniejszościach narodowych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 173 s.

21. Jak żyć? Zbiór reportaży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1972, 269 s.

Dotyczy zagadnień społecznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

22. Opowieści spod kija. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 205 s.

Zawartość

Czyjaś biała obecność; Koncert nad srebrną wodą; Wątpliwości w sprawie zabójstwa; Klęska; Ostatni akt; Piękna żona z geesu; Głupi mus; Kac w samo południe; Parasol; Hanysi; Jak pleban z diabłem ryby łowił; Ciężkie czasy idą; Narybek; Kij ma dwa końce; Tematy banalne; Odtrącony; Dzwony; Ryba po polsku; Colas Breugnon powiatu sądeckiego.

23. Demony nasze powszednie. Reportaże. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1973, 295 s.

Dotyczy głównie zagadnień społecznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

24. Na dobre i na złe. Rodzina po polsku. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1975, 243 s.

25. Księga ludzi, ptaków i ryb. [Reportaż]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1976, 171 s.

Zawartość

Wiara, nadzieja, miłość; Intruz; Kari; Symfonia zapachowa; Płaksy; Ten cholerny prześmiewca; Ostatni rycerze naszych wód; Kobiety nad wodą; Ciężar i mrok; Jacy jurni chłopcy; Trochę umrzeć; W sprawie optymistów; Żywioły; Czysta nieprzyzwoitość; Wolny i szczęśliwy; Przeciw kalendarzom; Bagry, czyli o kompromitacji; Śmiesznie, chociaż nie do śmiechu; Ojciec pstrągów; Męski strip-tease, czyli koniec sezonu; Krótki opis mojego opętania.

26. Piekło mężczyzn. [Szkice publicystyczne]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1977, 220 s.

Dotyczy tematyki społecznej.

27. Bal się nie udał, czyli Rétif Krakowski. [Reportaże społeczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 158 s.

28. Bliskie spotkania różnego rodzaju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1982, 204 s.

Reportaże obyczajowe pisane w 1975-1980.

29. Sezon w czyśćcu. Collage reportażowy. Warszawa: Książka i Wiedza 1982, 186 s.

30. Jak ukradłem duszę. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1985, 169 s.

Wspomnienia z lat 1944-1981.

31. Opowieści wakacyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1989, 275 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Wiara, nadzieja, miłość; Intruz; Kari; Płaksy; Ten cholerny prześmiewca; Ostatni rycerze naszych wód; Kobiety nad rzeką [wcześniej pt. Kobiety nad wodą]; Ciężar i mrok; Trochę umrzeć; Żywioły; Czysta nieprzyzwoitość; Wolny i szczęśliwy; Przeciw kalendarzom; Męski strip-tease, czyli koniec sezonu, — z poz. : Czyjaś biała obecność; Parasol; Colas Breugnon ziemi sądeckiej [w poz. pt. Colas Breugnon powiatu sądeckiego]; Piękna żona z geesu; Jak pleban z diabłem ryby łowił; Kac w samo południe; Kij ma dwa końce; Koncert nad srebrną wodą; Wątpliwości w sprawie zabójstwa; Ostatni akt; Głupi mus, — nadto: Dobry człowiek; Jak powstają legendy; Idzie Tatuś; Kolorowy smutek; O sztuce rezygnacji.

Prace redakcyjne

1. Wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi. Zbiór reportaży. Red. i słowo wstępne J. Lovell. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 367 s.
Dotyczy życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1958.

Autor o sobie

J. Lovell: Jak być reporterem. Kontrasty 1976 nr 10.

Wywiady

Rozmowa z Jerzym Lovellem. Rozm. W. Kawiński. Profile 1972 nr 5.
W środku duszy. Notatki z rozmowy z Jerzym Lovellem. Rozm. J. Snopkiewicz. Radar 1979 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (redakcja).

Ogólne

Artykuły

K. Koźniewski: Antyreportaż Jerzego Lovella. Życie Literackie 1964 nr 29.
K. Meloch: Polska z reportaży Jerzego Lovella. Razem 1964 nr 10.
K. Goldbergowa: Jerzy Lovell. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 24.
K. Meloch: Lovell mniej znany. Wiatraki 1967 nr 1 [o twórczości J. Lovella w 1955-1956].
M. Marcjan: Koncepcja reportażu w twórczości Jerzego Lovella. Acta Universitatis Lodziensis (Filologia Polska) 1975 nr 2.
S.J. Królik: Złe uważane za dobre. Więź 1976 nr 10 [dot. twórczości J. Lovella].
J. Kurowicki: Jak być Lovell. Kontrasty 1976 nr 10.
S. Stanuch: Kustosz dzielnic wstydliwych. Trybuna 1999 nr 158.

Ślady na stromej drodze

J. Skórnicki: Wyłącznie o ludziach. Życie Literackie 1954 nr 20 [dot. też: Złoty potok].

Złoty potok

J. Skórnicki: Wyłącznie o ludziach. Życie Literackie 1954 nr 20 [dot. też: Ślady na stromej drodze].

Są takie dzielnice

B. Drozdowski: Reporter — moralizator. Życie Literackie 1956 nr 35.

Raport w sprawie aniołów

J.P. Gawlik: Raporty anielskie. Życie Literackie 1958 nr 50.
T. Jankowski. Tygodnik Powszechny 1958 nr 50.
Z. Kubikowski. Odra 1958 nr 46.

Cud się zdarzył

J.P. Gawlik: Obrona reportażu. Życie Literackie 1959 nr 49.

Dziewczęta płaczą nadaremnie

M. Wańkowicz. Życie Literackie 1962 nr 45.
T.J. Żółciński: Prolegomena do współczesności. Twórczość 1962 nr 12.

Start do ziemi ludzkiej

K. Goldbergowa: W sferze ludzkiej intymności. Fakty i Myśli 1965 nr 9.

Bunt brzydulek

W. Szewczyk: Światy osobne. Życie Literackie 1966 nr 27 [dot. też: Nieproszony przyjdzie jutro].

Nieproszony przyjdzie jutro

W. Szewczyk: Światy osobne. Życie Literackie 1966 nr 27 [dot. też: Bunt brzydulek].

Koncert na elektrony

A. Chruszczyński: Symfonia koncertująca. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 18.
A. Wilkoń: Koncert na wiele głosów. Życie Literackie 1968 nr 21.

Koniec chorału

K. Dziewanowski: Chorał na głosy nieludzkie. Nowe Książki 1969 nr 5.
A. Wilkoń: Ukryte dramaty społeczne. Życie Literackie 1969 nr 18.

Losy nie darowane

J. Cieszkowski: Pejzaż niesentymentalny. Za i Przeciw 1969 nr 48.
S. Zieliński: Patrząc na Polskę. Nowe Książki 1970 nr 3.

Dziewczyny i sex

Z. Ziątek: Reportaże z życia i z wyobraźni. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 4.

Polska jakiej nie znamy

J. Rolicki: Dwie łyżki leguminy. Nowe Książki 1970 nr 22.

Jak żyć?

A. Strońska: Tak, to jest pytanie. Zycie Literackie 1973 nr 11.

Opowieści spod kija

A. Wilkoń: Proza nasycona liryzmem. Życie Literackie 1973 nr 2.

Piekło mężczyzn

A. Wieluński: Komedia męska. Nowe Książki 1977 nr 19.
M. Zieliński: Orfeusz w piekle. Kontrasty 1977 nr 8.
B. Rogatko: Smutni pięćdziesięciolatkowie. Życie Literackie 1978 nr 1.

Bliskie spotkania różnego rodzaju

M.A. Kowalski: Kreowanie rzeczywistości. Nowe Książki 1982 nr 4.
J. Rosłan: Zdrada reportera. Fakty 1982 nr 26.

Sezon w czyśćcu

S. Stanuch: Sezon młodych poetów. Dziennik Polski 1982 nr 206.
J. Rosłan: Świat zastępczy. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 39.

Jak ukradłem duszę

W. Pykosz: Lovella wspomnień czar. Życie Literackie 1985 nr 46.
J. Wiśniewska: Słodki wspomnień czar. Nowe Książki 1986 nr 5.