BIO

Urodzony 9 marca 1945 w Warszawie w rodzinie robotniczej; syn Romana Zawadzkiego (zmarł przed narodzeniem syna) i Janiny z Gelecińskich. W 1959 ukończył szkołę podstawową. Był w tym okresie członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Ze względu na chorobę (nowotwór oka), nie kontynuował nauki. Popadł w kolizję z prawem i po odbyciu kary opuścił w 1963 więzienie. Zachęcony przez opiekuna społecznego zaczął pracować w placówkach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży. Był zatrudniony w Ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie jako instruktor oraz jako wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Helenowie. Około 1964 ożenił się z Barbarą Domańską (rozwód ok. 1965). Debiutował w 1964 artykułem wspomnieniowym pt. Mój powrót, ogłoszonym w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 46). W 1968 opublikował pierwsze wiersze pt. Alarm na wszystkich odcinkach, Dziwny świat..., Miałem w swojej kolekcji, w tygodniku „Życie Literackie” (nr 6). Poszczególne wiersze i opowiadania drukował m.in. w „Kulturze” (1968, 1976), „Tygodniku Kulturalnym” (1968), „Kamenie” (1971, 1972), „Współczesności” (1971), „Literaturze” (1972) i „Miesięczniku Literackim” (1974, 1976). Był laureatem wielu konkursów literackich. W 1975 zawarł związek małżeński z Ireną Glińską. Zmarł 5 listopada 1979 w Konstancinie-Jeziornie. W 1980 został pośmiertnie przyjęty do Związku Literatów Polskich.

Twórczość

1. Dlaczego tak, dlaczego nie. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1974, 225 s. Wyd. 2 tamże 1978.

Nagrody

II nagroda w konkursie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza” z okazji 30-lecia Polski Ludowej w 1975.

2. Do zobaczenia mamo. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977, 111 s. Wyd. 2 tamże 1980. Por. poz. .

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka przyznana przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego oraz wyróżnienie Premio Europeo w 1978.

Przekłady

francuski

À bientôt maman! [Przeł.] C. Potocka. [Paris] 1989.

3. Król z Babskich Łąk. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1977, 199 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1981, wyd. 3 1987.

4. Chciałbym się zgubić. [Scenariusz filmowy; współautorzy:] J. Kędzierzawska, J. Łukaszewicz. Ekranizacja 1979.

Adaptacje

filmowe

powieści „Do zobaczenia mamo” [poz. ].

5. Wilk. [Powieść dla młodzieży]. Świat Młodych 1979 nr 46-73. Wyd. osobne Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 128 s.

6. Wszystko powiem Lilce! [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 135 s. Wyd. 2 tamże 1985. Por. poz. .

Książka wydana ze znakiem International Year of Child.

Przekłady

francuski

Je dirai tout ä Lilka. [Przeł.] Z. Bobowicz. [Paris] 1982.

niemiecki

Wenn das Lilka wüsste. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1990.

7. Balwierz w spódnicy. [Opowieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 61 s.

8. Wszystko powiem Lilce. [Scenariusz filmu telewizyjnego; współautor:] W. Skrzynecki. Telewizja Polska 1984. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda jury młodzieżowego na XII Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Gijon w 1984.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Poruszyć serca ludzi. Rozm. H. Mierzejewska. Świat Młodych 1979 nr 46.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1979 (A. Biernacki).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984. (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Artykuły

D. Świerczyńska-Jelonek: Rozmowa z czytelnikiem o sprawach najważniejszych. Nowe Książki 1985 nr 3.

Dlaczego tak, dlaczego nie

A. Baranowska: Zawód: poeta. Kultura 1975 nr 26.
E. Biedka: Co wolno napisać tylko raz. Miesięcznik Literacki 1975 nr 6.
B. Kunda: Ostrość widzenia. Życie Literackie 1975 nr 15, przedruk w tegoż: Dwa pejzaże świata. Wrocław 1982.
J. Niemczyk. „Nowy Wyraz1975 nr 9.
J. Pieszczachowicz: Tak i nie. Nowe Książki 1975 nr 9.
J. Termer: Współczesna proza polska. Polonistyka 1975 nr 5.
B. Zadura: Tak i nie. Twórczość 1975 nr 8, przedruk w tegoż: Radość czytania. Lublin 1980.
A. Zagajewski: Pozytywny outsider. Student 1975 nr 13.
W.K. Janota: W poszukiwaniu dzieła współczesnego. Poglądy 1976 nr 3.

Do zobaczenia mamo

J. Papuzińska: Bez rodziny. Nowe Książki 1977 nr 20.

Król z Babskich Łąk

J. Papuzińska: W kręgu powieści młodzieżowej. Życie Szkoły 1978 nr 7/8.

Wszystko powiem Lilce! [Powieść dla młodzieży]

J. Maruszewski: Dzieciństwo w gruzach. Nowe Książki 1979 nr 13.
W. Pawłowski: Pamiętnik z okresu tymczasowości. Literatura 1980 nr 22.