BIO

Urodzony 2 lipca 1925 w Seceminie (województwo kieleckie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Jana Lohmanna i Marii z Szańkowskich. Uczęszczał kolejno do Gimnazjum Księży Marianów w Warszawie, Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem i do Gimnazjum Księży Salezjanów w Ostrzeszowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał najpierw w Seceminie, a po aresztowaniu ojca w Wierzbnie. Od 1942 brał udział w działalności konspiracyjnej jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej i następnie Armii Krajowej (AK). W 1943 walczył w partyzanckim odddziale Marcina (powiaty Włoszczowa i Piotrków Trybunalski), w 1944 w oddziale Grupa Skrzetuski (powiat Miechów), następnie w 1. Batalionie 74. Pułku Piechoty AK (powiaty Włoszczowa, Piotrków, Jędrzejów), gdzie ukończył podchorążówkę. Był dwukrotnie ranny. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wejściu wojsk radzieckich, w styczniu 1945 został aresztowany w związku z reformą rolną i przebywał sześć tygodni w więzieniu we Włoszczowie. Ponownie aresztowany 17 lipca, był więziony w Krakowie w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa przy placu Inwalidów, następnie w więzieniu św. Michała; zwolniony w 1946 na mocy amnestii dla więźniów politycznych (uchwała z 22 lipca 1945). Pracował w państwowych gospodarstwach rolnych, Centrali Nasiennej i innych instytucjach związanych z rolnictwem. W 1956 ożenił się z Aliną Szklarską, historykiem. Debiutował w 1959 wierszem Błąd w elementarzu, opublikowanym w „Kamenie” (nr 23/24), a jako prozaik w 1960 opowiadaniem Motor, zamieszczonym w „Odrze” (nr 34). W następnych latach publikował wiersze i prozę w „Dzienniku Polskim” (1960-92, z przerwami), „Życiu Literackim” (1961-82, z przerwami), „Wieściach” (1962-85, z przerwami), „Tygodniku Kulturalnym” (1964-86, z przerwami; tu m.in. cykl pt. Miłość surowo wzbroniona w 1979, 1983), „Tygodniku Powszechnym” (1967-85, z przerwami). W 1961-72 współpracował z Polskim Radiem. Od 1971 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Utwory prozą zamieszczał też w „Literaturze” (1977-92), a wiersze w miesięczniku „Jasna Góra” (1983-90). W 1981 został członkiem Solidarności. Po 1981 współpracował nadto z czasopismami wydawanymi poza cenzurą, publikując m.in. wiersze (też pod pseudonimami z AK: Felix, Feliks). Od marca 1989 był współorganizatorem pierwszego zarejestrowanego w Polsce Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK (OZŻAK) w Krakowie i m.in. współredaktorem „Biuletynu Informacyjnego” Związku. W 1990, po połączeniu OZŻAK ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK, został członkiem Komisji Statutowej i Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy AK. Od 1993 współredaguje wydawany w Krakowie „Informator Inspektoratu Maria AK”. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1981), Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (od 1988), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989) oraz Konfraterni Poetów (od 1990). Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Walecznych z Mieczami (1949). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Powrót. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 55 s.

2. Spotkania z miastem. Przewodnik poetycki [po Krakowie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 107 s. Wyd. 2 [poszerzone] Kraków: Myśl Wolna 1990, 211 s.

3. Chłopiec z lasu. Podzwonne. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1976, 62 s.

4. Czy widziałeś kwitnący len?... [Wiersz]. Ziemia Nadnotecka 1976 nr 4. Wyd. osobne Kielce 1976, [2] k., powielone.

Druk z okazji 150. rocznicy śmierci S. Staszica.

5. Nasz dom. [Wiersze]. Ilustracje: D. Mróz i J. Lohmann. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 245 s.

Zawartość

Cykle: Kalendarz domowy z radą na każdy życia miesiąc; Bezdomny; Nasz dom.

6. Piąte przykazanie. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 210 s. Wyd. 2 Kraków: Myśl Wolna 1989, 215 s.

Wydanie 2 uzupełnione o tekst zdjęty przez cenzurę w wydaniu 1.

7. Niezawisłość nad Wisłą. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 48 s.

8. Na lewo jest Wschód. [Powieść]. T. 1-2. Kraków: Pro Artibus 1995, 267 + 272 s.

9. Spotkania z Matką Boską. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1997, 47 s.

10. Niech żyje zając. Tekst i ilustracje: J. Lohmann. Kraków: Antykwa 1999, 189 s.

Zawiera wiersze, prozę, aforyzmy.

11. U początku. [Wiersze]. Kraków: Baran i Suszczyński 2002, 44 s.

12. Najpiękniejsze i nienajpiękniejsze na 10 bezsennych godzin. Tekst i rysunki: J. Lohmann. Kraków: Antykwa 2004, 388 s.

Zawiera wiersze, prozę, aforyzmy.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1995.

Autor o sobie

J. Lohmann: Uczuciowy stosunek do świata. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 43.

Wywiady

Czytelnika jak kobietę trzeba zdobyć. Rozm. J. Boniecka. Wieści 1992 nr 35.

Ogólne

Artykuły

I. Trybowski: Poetyckie wędrówki Lohmanna. Magazyn Kulturalny 1991 nr 3.
T. Nyczek: Kroniki krakowskie. 1995. Znak 1995 nr 9.
R. Stefanowski: Na lewo jest wschód. „Tydzień Polski”, Londyn 1996 nr 3.

Powrót

H. Kubicki: W stronę lasu. Agora 1968 nr 24.
M. Wyka: Wśród liryków. Życie Literackie 1968 nr 33 [dot. m.in.: Powrót].

Spotkania z miastem

O. Jędrzejczyk: Poezją życie przyozdobić. Gazeta Krakowska 1972 nr 97.
J. Kornhauser: Przewodnik krakowski. Literatura 1972 nr 29.
S. Popowski: Gesty poważnej większości. Nowe Książki 1972 nr 12.

Chłopiec z lasu

Z. Dolecki: Trzy poetyckie światy. Słowo Powszechne 1977 nr 112.

Nasz dom

O. Jędrzejczyk: W gąszczu wierszy i spraw. Gazeta Krakowska 1983 nr 12.
J. Kornhauser. Pismo 1983 nr 4.
M. Wyka: Galicyjski dom. Tygodnik Powszechny 1983 nr 30.

Piąte przykazanie

J. Kajtoch: Inna historia. Gazeta Krakowska 1987 nr 9.
E. Biela: Co ważniejsze? Miesięcznik Literacki 1988 nr 5.
S. Jurkowski: Metafora. Literatura 1988 nr 1.
W. Maciąg: Echo lat powojennych. Tygodnik Powszechny 1988 nr 7.

Na lewo jest Wschód

J. Baran: O roku ów... Gazeta Krakowska 1995 nr 26.