BIO

Urodzony 2 maja 1932 w Nowosielicy pod Stanisławowem; syn Józefa Loebla, leśniczego, i Heleny z Korżyńskich, nauczycielki. Pod koniec okupacji niemieckiej przeniósł się w 1944 wraz z rodzicami najpierw do Kałusza, a następnie do Bażanówki pod Sanokiem. Po wojnie, w związku z pracą ojca jako leśniczego, mieszkał kolejno w Dylągowej, potem w Dynowie (Rzeszowskie), gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum ogólnokształcącym, od 1946 w Żywcu, a od 1949 w Niepołomicach pod Krakowem. W tamtejszym liceum otrzymał w 1952 świadectwo dojrzałości, po czym rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Krakowie. W tym czasie zaczął pisać wiersze, w 1952 został członkiem Koła Młodych Oddziału Krakowskiego Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1953 przeniósł się na filologię polską, początkowo w WSP, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po pięciu semestrach przerwał studia z powodu choroby. W następnych latach pracował jako robotnik sezonowy, marynarz na holowniku, instruktor Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Debiutował w 1955 wierszem pt. Kosiarze, ogłoszonym w dodatku „Dziennika Polskiegopt.Od A do Z” (nr 27); w czasopiśmie tym publikował swoje utwory z przerwami do 1961. Wiersze i opowiadania drukował także m.in. w czasopismach „Życie Literackie” (1956-67, z przerwami), „Nowa Wieś” (głównie w 1957-61), „Współczesność” (1958-61), „Wieści” (1959-59), „Odra” (1960-62).W 1959 przeniósł się do Opola. Był współzałożycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (KKMP), członkiem Rady Krajowej KKMP oraz przewodniczącym koła KKMP w Opolu. W 1958-62 należał do Grupy Literackiej Formaty, działającej przy KKMP w Opolu, a w 1960-61 do Grupy Literackiej Wielopole powstałej w Krakowie. W 1961 zamieszkał we Wrocławiu, a w 1962 w Zielonej Górze. W tymże roku został członkiem ZLP. W 1963 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w Zakładach Polska Wełna w Zielonej Górze. W 1964 na krótko powrócił do Niepołomic, następnie przeniósł się do Rzeszowa. W tymże roku został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Uczestniczył w życiu kulturalnym i literackim miasta, m.in. jako przedstawiciel Oddziału Krakowskiego ZLP organizował powstanie Oddziału Rzeszowskiego ZLP, był prezesem powstałego tam Klubu Literackiego, członkiem redakcji „Kwartalnika Rzeszowskiego”. W 1966 ożenił się z Anną Marek, plastyczką. W 1967 przeniósł się do Warszawy, następnie w 1968 do Płocka. Tu opiekował się Klubem Literackim i do 1970 był członkiem redakcji miesięcznika „Barwy”. W 1970 powrócił do Krakowa, a w 1973 zamieszkał w Józefowie pod Warszawą. Kontynuował twórczość literacką. Był także autorem licznych tekstów piosenek (m.in. dla zespołu rockowego Blackout i Breakout) oraz słuchowisk radiowych. Wiersze, prozę i artykuły ogłaszał w tym czasie m.in. w czasopismach „Poezja” (1973-89), „Życie Literackie” (1977-83, 1986-89) „Tygodnik Kulturalny” (1981-85). W 1978-83 należał do Oddziału Rzeszowskiego ZLP; od 1981 był jego prezesem. W 1982 wystąpił z PZPR. W 1983 został członkiem Oddziału Warszawskiego nowego ZLP. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). Mieszka w Józefowie pod Warszawą.

Twórczość

1. Wiersze. Opole: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej 1960, 24 s.

2. Pozapromienne. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 53 s.

Nagrody

Nagroda Peleryny, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” za najlepszy debiut poetycki lat 1961-1963.

3. Upał. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1965, 141 s.

Zawartość

Upał; Kamienie; Idiotka; Dziewczyna z dzikiej plaży; Dialog z karabinem; Zielona dziewczyna.

4. Katarakta. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1966, 131 s. Wyd. nast. Wyd. z esejem P. Kuncewicza. Toruń: Comer 1992.

Wyd. łącznie z cz. 2 pt. Osnowa; zob poz. 7.

5. Uspokojenie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1968, 58 s.

6. Zielona dziewczyna. (Nowela filmowa). Dialog 1969 nr 12 s. 40-64.

7. Alibi. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1976, 335 s.

Zawartość

[Cz. 1.] Katarakta [poz. ]. [Cz.2.] Osnowa.

8. Kwiat odwrócony. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 89 s.

Zawartość

Cykle: Szkice do pejzażu (I-X); Równanie; Repetycje odwrócone, — oraz utwory prozą: Powrót; Godzina dnia.

9. Zabij ją i wyjedź z tego miasta. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 129 s. Wyd. nast. z cz. 2 Nie zabijaj zob. poz. .

10. Kwiaty rzeźne. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 72 s.

11. Nie zabijaj. [Powieści]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 239 s.

Zawartość

I. Zabij ją i wyjedź z tego miasta [poz. ]; II. Nie zabijaj.

12. Pijany kogut. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1985, 143 s.

Zawartość

Światło; Pijany kogut.

13. Letni dom wampirów. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 132 s. Wyd. 2 Warszawa: Alfa 1990.

14. Zaciśnięta pięść róży. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 63 s. Wyd. 2 łącznie z przekł. niemieckim: Die geballte Faust der Rose. [Przeł.] J. Kawecki. Warszawa: Nowy Świat 2003, 95 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

Przekłady

niemiecki

Die geballte Faust der Rose. [Przeł.] J. Kawecki. Halle 1992.

15. Meta nasza pijana. [Powieść]. Rzeszów: Presstrust 1990, 117 s.

16. Frankenstein nasz współczesny. [Wiersze]. Rys.: F. Maśluszczak. Warszawa: Jota 1991, 46 s. Wyd. 2 Warszawa: Nowy Świat 2002.

Wyd. bibliofilskie.

17. Wiersze o miłości. Wybór. Rzeszów: RAF 1993, 90 s.

18. Polak nieprawdziwy; A non genuine Pole. [Wiersze]. [Przeł.] R. Loebl. Rzeszów: Yes 2001, 57 s. Wyd. 2 Warszawa: Nowy Świat 2002.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

19. Blues. [Teksty piosenki]. Warszawa: Nowy Świat 2003, 87 s.

20. Złota trąbka. [Powieść]. Wałbrzych: Ruta 2003, 210 s.

21. Prawo Drakona. [Powieść]. Warszawa: Nowy Świat 2005, 135 s.

22. Dom moich rodziców. [Opowiadanie]. Warszawa: Nowy Świat 2006, 101 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Nadto wg inf. autora.

Dwa serca. Polskie Radio 1988.
Blizna. Polskie Radio 1989.
Nie zamykaj okna. Polskie Radio 1989.
Wesołych świąt. Polskie Radio 1989.
Idiotka. Polskie Radio 1990.
Renta. Polskie Radio 1990.
Nauka chodzenia. Polskie Radio 1991.
Żart. Polskie Radio 1992.
On nie oddycha. Polskie Radio 1993.
Wspólnicy. Polskie Radio 1993.
Atrakcyjna nieznajoma. Polskie Radio 1994.
Ryzyko istnieje zawsze. Polskie Radio 1995.
Widły. Polskie Radio 1995.
Frankenstein 95. Polskie Radio 1996.
Osiemnasty Skrzetuski. Polskie Radio 1996.
Wróciłem. Polskie Radio 1996.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1973, 1988.

Wywiady

Znad rzeki dzieciństwa. Rozm. Z. Kresowaty. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 2000 nr 9.
Często żałuję że stąd wyjechałem... Rozm. M. Rabizo-Birek. Fraza 2001 nr 1/2.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

Z. Brzuchowska: O poezji Bogdana Loebla. W: Pejzaże poetyckie. Szkice o poetach rzeszowskiego środowiska literackiego. Rzeszów 1988.
J. Koryl: Wczepiony kurczowo we włosy świata. (O poezji Bogdana Loebla). Okolice 1988 nr 4.
S. Frycie: Katarakta” Bogdana Loebla. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Pozapromienne

A. Wilkoń: Wiersze Bogdana Loebla. Twórczość 1965 nr 7.

Upał

S. Zieliński: Ambicje człowieka samotnego. W: Proza, poezja 1965. Warszawa 1966.

Katarakta

S. Frycie: Mikropowieść o „alibi” dla ocalenia mitu o talencie. Kwartalnik Rzeszowski 1966 nr 3.
J. Głowacki: Requiem dla grafomanów. Kultura 1966 nr 46.
W. Maciąg: w kręgu moderny. Życie Literackie 1966 nr 48.
J. Wieczerska: Hej, pisałbym ja, pisał.... Odra 1967 nr 1.
H. Zaworska: Pisarze i urojenia. Twórczość 1967 nr 7.

Uspokojenie

M. Orski. Poezja 1968 nr 12.
I. Smolka: Od „Pozapromiennego” do „Uspokojenia. Twórczość 1968 nr 9.
W.P. Szymański: Białe kolibry gorączki. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Alibi

L. Bugajski: Dokończenie „Katarakty. Twórczość 1977 nr 6.
Z. Mentzel: Nie ma alibi. Polityka 1977 nr 3.
M. Wesołowski: Piaski jałowe. Życie Literackie 1977 nr 1.
T. Kapłon: Mit o talencie. Odra 1978 nr 5.

Kwiat odwrócony

A. Szymańska: Autoinspiracja. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 12.
Z. Zygma: Kruchy pejzaż. Życie Literackie 1980 nr 8.

Zabij ją i wyjedź z tego miasta

H. Czubała: Opowieść o zdradzie. Życie Literackie 1979 nr 33.

Kwiaty rzeźne

J. Kajtoch: Wiersze dla dorosłych. W tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1984.
T. Olszewski: Wiek męski. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 50.
J. Grygier: Kwiaty rzucone na rzeź. Literatura 1985 nr 6.

Pijany kogut

M Sołtysik: Wybrakowane życie. Życie Literackie 1986 nr 4.

Letni dom wampirów

O. Jędrzejczyk: Wśród wampirów. Życie Literackie 1987 nr 23.

Zaciśnięta pięść róży

J.A. Borzęcki: Na łasce dowcipnego Boga. Poezja 1988 nr 11.
S. Fryc: W nurcie życia. Życie Literackie 1988 nr 10.
S. Stanik: Nic do końca nie umiera. Poezja 1988 nr 11.

Wiersze o miłości

A. Gnarowski: Magnetyczna siła. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 17.

Polak nieprawdziwy; A non genuine Pole

M. Nalepa: Poezja „przeznaczona dla ognia. Fraza 2001 nr 1/2.
J. Nowakowski: Lekcja ciemności z pochodniami. Nowa Orientacja Poetycka 2001 nr 2.

Złota trąbka

M. Rabizo-Birek: Powrót nad rzekę dzieciństwa. Fraza 2003 nr 3.
K. Maliszewski: A Józio to ja sam... Topos 2004 nr 1/2.
L. Żuliński: Romanca na trąbkę. Twórczość 2004 nr 1.