BIO

Urodzony 2 sierpnia 1954 w Krakowie; syn Pawła Lisowskiego, ekonomisty, i Janiny Barbary z domu Wojewoda Lisowska, urzędniczki. Uczęszczał do I Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Należał do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP). Po zdaniu matury w 1971, studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1971-74 był członkiem grupy studenckiej Babel, działającej przy Kole Młodych ZLP. Debiutował w 1972 wierszem pt. Bajka, opublikowanym w „Życiu Literackim” (nr 20; tu liczne wiersze do 1981). Ogłaszał też utwory poetyckie oraz recenzje na łamach „Literatury” (1973, 1979-80, 1984-85), „Magazynu Kulturalnego” (1973-78, 1980-83) oraz „Studenta” (1974-81). W 1973-81 był wielokrotnym laureatem konkursów poetyckich. W 1976 należał do współzałożycieli grupy My (istniała do 1977) oraz otrzymał nagrodę im. A. Bursy za całokształt twórczości. Po uzyskaniu magisterium w 1977, podjął pracę w Wydawnictwie Literackim w Krakowie na stanowisku starszego redaktora w Redakcji Polskiej Poezji Współczesnej i Literatury Dziecięcej. Zajmował się także twórczością krytycznoliteracką, pisząc m.in. recenzje do „Nowych Książek” (1977-78, 1986-88). W 1977 ożenił się z Anną Wojtas, ekonomistką. Od 1978 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1981 otrzymał nagrodę im. S. Piętaka. W 1987 przebywał w Kanadzie, jako stypendysta Fundacji im. A. Mickiewicza w Toronto. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), a w 1990 członkiem Polskiego PEN Clubu. Otrzymał nagrodę miasta Krakowa (1990). Współpracował z kwartalnikiem „Kresy” (od 1990) oraz jako krytyk literacki z miesięcznikiem „Nowe Książki” (1993-96). W 1990-92 pełnił funkcję sekretarza redakcji dwutygodnika „Dekada Literacka” (tu też do 1994 wiersze, felietony, artykuły i wywiady). W 1999-2000 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SPP. W 2000 przebywał na Gotlandii jako stypendysta rządu Szwecji. Prowadził wykłady na temat creative writing na Studium Literacko-Artystycznym UJ. W lipcu 1995 został zastępcą dyrektora do spraw programowych Wydawnictwa Literackiego. Nadal pracuje w Wydawnictwie Literackim, obecnie jako redaktor, oraz współpracuje jako krytyk literacki z miesięcznikiem „Nowe Książki”. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Próba obywatelstwa. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 67 s.

2. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 51 s.

3. Wypożyczalnia i inne wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 91 s.

4. Drzewko szczęścia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 70 s.

5. Pewne kręgi mistyków. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 67 s.

Zawartość

Cykle: Nowe czasy; Na moment zapomniałem.

6. Wiersze i epitafia. Wiersze z lat 1977-1980. Warszawa: Czytelnik 1984, 53 s.

7. Ciemna dolina. Wiersze. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1986, 82 s.

8. Wiersze Uli. [Dla dzieci]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, [32] s.

9. Wybór. [Wiersze]. Wybór: K. Lisowski. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 127 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , , — oraz: Dziedzictwo; Psalm; Powiększmy nasze dusze.

10. Ktosie i cosie. Wiersze dla dzieci młodszych, starszych i zaawansowanych. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 63 s.

11. Wspomnienie o nas. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 45 s.

12. Wieczorny spacer i inne wiersze. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1992, 69 s.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersz pt. Epitafium dla Józefa Węgrzyna, wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Poezji Lirycznej w Las Palmas.

13. Wiersze wybrane. 1972-1992. Kraków: Miniatura 1992, 112 s.

14. [Dziewięćdziesiąt dziewięć] 99 haiku. Inne wiersze. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 40 s.

15. Piętnaście tysięcy dni. Wiersze z lat 1975-1995. Wstęp: J. Drzewucki. Kraków: Oficyna Cracovia; Śródmiejski Ośrodek Kultury 1995 [właśc. 1996], 82 s.

16. Światło lasów. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów; Dom Kultury „Podgórze 1996, 64 s.

17. Przechodzenie przez rzekę. [Wiersze]. Warszawa: W.A.B. 1997, 67 s.

18. [Trzydzieści trzy] 33 zapewnienia o miłości do świata. [Wiersze]. Kraków: Baran i Suszczyński 1999, 43 s.

19. Rzeczy widzialne i niewidzialne. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2001, 40 s.

20. Stróża. Wiersze ze światła. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 98 s.

21. Feng shui dla bezdomnych. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 46 s.

22. Poszukiwacze światła; Seekers of light. [Wiersze]. Przeł. E. Hryniewicz-Yarbrough. Katowice: Gnomę; Toronto: Polski Instytut Wydawniczy 2004, 88 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

23. Ula w wierszach schowana. [Wiersze dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, 46 s.

24. Niewiedza. [Wiersze]. Kraków: Tlön & Uqbar 2007, 78 s.

Prace redakcyjne

1. J. Harasymowicz: Wiersze sarmackie. Wybór: K. Lisowski. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 248 s.
2. J. Harasymowicz: Wybór wierszy. Wyboru dokonał K. Lisowski. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 314 + 373 s.
3. R. Drahan: Godziny i lata czuwania. (Wiersze wybrane). Wyboru dokonał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 114 s.
4. J. Pilař: Piękny zawrót głowy. [Wiersze]. Wybór: K. Lisowski. Przeł. i posłowie: A. Czcibor-Piotrowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 134 s.
5. A. Ziemianin: Dwoje na balkonie. [Wiersze]. Wybór i wstęp: K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 125 s.
6. W. Iwaniuk: Zanim znikniemy w opactwie kolorów. (Wybór wierszy). Wyboru dokonał K. Lisowski. Wstęp: J. Kryszak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991, 169 s.
7. J. Cieszyńska: Przez ciebie jestem. Wybór i słowo wstępne: K. Lisowski. Kraków: Ośrodek Kultury Huty im. Sendzimira: Grupa Literacka „Sylaba” RSTK [Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury] 1993, 54 s.
8. Londyn — Toronto — Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi. Oprac. i wstęp: A. Niewiadomski. [Udział w red. K. Lisowski] Lublin: Stowarzyszenie Literackie „Kresy 1993, 158 s.
Tu rozmowy K. Lisowskiego z pisarzami: W. Iwaniukiem, J. Jurkszus-Tomaszewską i A. Tomaszewskim; S. Kossowską, F. Śmieją, B. Taborskim.
9. A. Pochylczuk: O jeden grzech za mało. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: K. Lisowski. Kraków: Ośrodek Kultury Huty im. Sendzimira: Grupa Literacka „Sylaba” RSTK [Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury] 1993, 46 s.
10. A. Świrszczyńska: Radość i cierpienie. Utwory wybrane. Wyboru dokonał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1993, 198 s.
11. A. Wojnarska: Pocałunek. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: K. Lisowski. Kraków: Ośrodek Kultury Huty im. Sendzimira: Grupa Literacka „Sylaba” RSTK [Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury] 1993, 41 s.
12. S. Czycz: Ajol i Laor. [Dramat i opowiadania]. Wybór K. Lisowski. Wyd. 1 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 265 s.
13. M. Lenartowicz: Gotycki sen. [Wiersze]. Wybór i przedmowa K. Lisowski. Warszawa: Stowarzyszenie Deszcz Wrogich Automatów 1996, 49 s.
14. E. Lipska: Wspólnicy zielonego wiatraczka. Lekcja literatury z K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 124 s.
Wybór wierszy E. Lipskiej poprzedzony szkicem K. Lisowskiego: Historie osobiste (o liryce Ewy Lipińskiej), s. 5-19.
15. Stanisław Czycz Mistrz Cierpienia. Zebrał i oprac. K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 320 s.
16. H. Wietrzny: Łąka przebiśniegów. (Wiersze dawne i nowe). Wyboru dokonał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów 1997, 92 s.
17. A. Brudek: Praźródło. Poezje. Oprac. red. i posłowie: K. Lisowski. Rzeszów: A. Brudek 1998, 50 s.
18. J. Gdowski: Poeta na dole. Wybór wierszy K. Lisowski. Tarnów: MBP [Miejska Biblioteka Publiczna] 1999, 72 s.
19. K. Wojtyła: Miłość mi wszystko wyjaśniła. [Wiersze i fragmenty poematów]. Wybrał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 52 s. Wyd. nast. tamże: pt. Spotkanie z poezją Karola Wojtyły. Miłość mi wszystko wyjaśniła 2002; pt. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wiersze i poematy 2003.
20. S. Czycz: Proza; Wiersze. Wybrał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 208 + 57 s.
21. J. Harasymowicz: Późne lato. Wybrał K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 82 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1995, 2004.

Wywiady

Złączyć symbol i konkret. Rozm. B. Riss. Radar 1986 nr 44.
Wino za poezję. Rozm. P. Szewc. Glob 1995 nr 91.
Odsłanianie intymności. Rozm. W. Knap. Dziennik Polski 1996 nr 49.
Pogoda zewnętrzna. „Dziennik Polski”, Kraków 2004 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (P. Szewc).

Ogólne

Artykuły

Z. Śmigielski: Postrzeganie synestezyjne albo o względności wyborów ostatecznych; J. Gizella: Krzysztofa Lisowskiego ucieczka z raju oczywistości. Nowy Wyraz 1980 nr 3.
W. Jurasz: To było piękne i po naszej śmierci. Magazyn Kulturalny 1983 nr 1/2.
K. Grela: Parafraza z klasyki. W tegoż: Kształt słowa. Warszawa 1986.
A. Kaliszewski: Iść dalej pośród rzeczy prostych. Pismo Literacko-Artystyczne 1987 nr 5.
B. Kowszewicz: W „krainie intelektu. Poezja 1987 nr 8.
J. Wolski: Poszukiwacz najpotrzebniejszych słów. Kresy 1994 nr 19.
H. Zaworska: Łącząc wyrazy przerażenia. Literatura 1996 nr 7/8.
J. Kornhauser: Wieczorny spacer, podziw i wiara. W tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003.
A. Dziadek: Krzysztof Lisowski — Lorenzo (ekfraza). W tegoż: Obrazy i wiersze. Katowice 2004.

Próba obywatelstwa

T. Komendant: Między młodością a lustrem. Poezja 1977 nr 9.
S. Stabro: W szkole klasyków. Magazyn Kulturalny 1977 nr 2.
M. Wyka: Próba sensu. Twórczość 1977 nr 6.

Wiersze

M. Ławrynowicz: Kupujcie ziemskie ogrody. Literatura 1978 nr 21.
B. Riss: Poza sielanką. Nowy Wyraz 1978 nr 6.
W. Zawistowski: Poezja czasu każdego. Fakty 1978 nr 16.

Wypożyczalnia i inne wiersze

W. Jurasz: Wypożyczeni z czasu i przyrody. Nowy Wyraz 1979 nr 12.
A.K. Borowa: Homo politicus czy człowiek w kulturowej rupieciarni? Nowe Książki 1980 nr 3.
A. Ogrodowczyk: W rekwizytorni. Poezja 1980 nr 7.
A.K. Waśkiewicz: Kto jest klasykiem. Życie Literackie 1980 nr 26.

Drzewko szczęścia

J. Gizella: Drzewko szczęścia — krzak gorejący. Literatura 1981 nr 2.
A.K. Waśkiewicz: Po owej katastrofie w kopalni metafor. Życie Literackie 1981 nr 10.
W. Zawistowski: Między szeptem a krzykiem. Fakty 1981 nr 18.
Z. Masternak: Szczęśliwe drzewko poezji. Akcent 2002 nr 3.

Pewne kręgi mistyków

M. Malessa: Filozoficzna przypowiastka zamiast wiersza. Nowe Książki 1983 nr 2.

Wiersze i epitafia

J. Ryszkowski: Epitafia i piękny azyl. Życie Literackie 1984 nr 43.

Ciemna dolina

J. Drzewucki: Droga przez ciemną dolinę. Poezja 1988 nr 9.

Wybór

M. Kisiel: O tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem... Pismo Literacko-Artystyczne 1987 nr 7/9.

Wspomnienie o nas

J. Drzewucki: Podróż i powrót. Twórczość 1991 nr 7.
A. Poprawa: Rezygnacje i afirmacje. Kresy 1991 nr 7.

Wieczorny spacer i inne wiersze

J. Drzewucki: Pomiędzy nami świat. Twórczość 1993 nr 7.
J. Kornhauser. Dekada Literacka 1993 nr 7.
M. Stala: Powrót. Tygodnik Powszechny 1993 nr 18.
A. Szymańska: W oku pamięci. Przegląd Powszechny 1993 nr 6 [dot. też: Wiersze wybrane].

[Dziewięćdziesiąt dziewięć] 99 haiku

J. Drzewucki: Haiku, cień doskonałości. Twórczość 1994 nr 8.

Światło lasów

A. Niewiadomski: Lektura istnienia. Nowe Książki 1997 nr 3.
J. Drzewucki: Dajmy na to, Lisowski. Twórczość 2004 nr 2/3.

Przechodzenie przez rzekę

J. Dąbała: Dojrzałość uchwycona w pół kroku. Twórczość 1998 nr 3.
J. Klejnocki: Przez rzekę, w cień drzew. (Shizofreniczna podróż krytyka). Kresy 1998 nr 1.
W. Ligęza: Święte mgnienie. Nowe Książki 1998 nr 6.

[Trzydzieści trzy] 33 zapewnienia o miłości do świata

Z. Chojnowski: Trud kochania świata. Nowe Książki 1999 nr 7.
J. Kornhauser: Podziw i wiara. Tygodnik Powszechny 1999 nr 21.
J. Wolski: Miłość świata i życia. Twórczość 2000 nr 5.

Rzeczy widzialne i niewidzialne

A. Zawada: Nieustanna uwaga. Nowe Książki 2001 nr 9.
J. Gizella: Słowa dorzeczne. W tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.

Stróża

J. Tomkowski: Światło i czas. Nowe Książki 2002 nr 9.
J. Gizella: Stolica światła. W tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.
P. Michałowski: W porządku światła. Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1.

Feng shui dla bezdomnych

P. Majerski: Porządkowanie słów. Nowe Książki 2003 nr 7/8.

Poszukiwacze światła; Seekers of Light

J. Szuber: Jesteś. Nowe Książki 2005 nr 3.