BIO

Urodzona 24 marca 1916 w Piotrogrodzie (obecnie Sankt Petersburg); córka Maurycego Zajdenmana, inżyniera i Ernestyny. W 1919 powróciła wraz z rodzicami do Warszawy. Uczyła się w żeńskim Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Po zdaniu matury w 1933, studiowała przez rok prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie podjęła studia w Szkole Malarstwa i Rysunku im. K. Krzyżanowskiego, które kontynuowała od 1935 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1939 wyszła za mąż za Bronisława Wojciecha Linke, malarza. Po wybuchu II wojny światowej, udała się wraz z mężem do Lwowa, skąd w lipcu 1940 została wywieziona w głąb ZSSR; przebywała początkowo w Czeboksanach nad Wołgą, a od 1942 w Orsku, gdzie jej mąż zajmował się grafiką użytkową dla celów propagandy i szkolenia oraz scenografią. W 1946 powróciła z mężem do kraju i zamieszkała w Warszawie. Debiutowała jako krytyk artystyczny w 1948, publikując recenzje z wystaw plastycznych w tygodniku „Odrodzenie”. Od 1949 publikowała przekłady z języka rosyjskiego i niemieckiego. Współpracowała jako recenzent wewnętrzny z Państwowym Instytutem Wydawniczym i ze Spółdzielnią Wydawniczą Czytelnik. W 1950 została członkiem Związku Literatów Polskich oraz Sekcji Tłumaczy Polskiego PEN Clubu; w 1964 została członkiem Polskiego PEN Clubu. Za przekłady z języka niemieckiego otrzymała w 1976 nagrodę Stowarzyszenia Autorów „Zaiks”. Zmarła 5 kwietnia 1989 w Warszawie.

Twórczość

Przekłady

1. L. Kassil: Czeremysz brat bohatera. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949, 83 s. Wyd. 2 tamże 1950.
2. J. Petersen: Nasza ulica. Kronika pisana w sercu faszystowskich Niemiec. 1933/34. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1949, 241 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1950, toż wyd. 3, wyd. 4 1951.
3. Trzy rozprawy o Makarence. [Autorzy:] W. Gmurman, W. Kołbanowski, A. Gelmont. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949, 53 s.
4. W. Bredel: Krewni i znajomi. [Cykl powieściowy]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950-1955.

T. 1. Ojcowie. 1950, 447 s. Wyd. nast. tamże wyd. 2 1951, wyd. 3. 1951.

T. 2. Synowie. 1951, 437 s. Wyd. 2 tamże 1952.

T. 3. Wnuki. 1955, 526 s.

5. M. Chardžijew, W. Trenin: Ognista maszyna. Opowieść o Iwanie Połzunowie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 149 s.
6. S. Hermlin: Czas wspólnoty. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 119 s.
7. A. Korowin: Salwa nad Newą. Powieść. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 359 s.
8. J. Łaptiew: Zorza. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 260 s.
9. W. Bredel: Egzamin. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 327 s.
10. A. Scharrer: Ludzie bez ojczyzny. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 227 s.
11. E.E. Kisch: Zapisz to Kisch! [Dziennik z lat 1914-1915]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 315 s.
12. U. Becher: Kobieta i śmierć. [Opowieści.] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 331 s.
13. H.J.Ch. Grimmelshausen: Przygody Simplicissimusa. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 656 s.
14. H. Ibsen: John Gabriel Borkman. Dramat w czterech aktach. Przeł. z niemieckiego A. Linke. W: H.Ibsen: Dramaty. Warszawa 1958 s. 415-549. Prapremiera: Zielona Góra, Teatr im. L. Kruczkowskiego 1959.
15. J. Wassermann: Sprawa Mauriziusa. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 512 s. Wyd. 2 tamże 1978.
16. K. Bjarnhof: Gasnące oczy. [Powieść]. Przeł. z niemieckiego A. Linke. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 335 s.
17. T. Mann: Wybraniec. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1960, 356 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1974, [wyd. 4] 1988, [wyd. 5] Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: D. Michałowska. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1976.
18. H. Hartung: W czepku urodzeni. Mimo wszystko pogodna opowieść o naszym życiu. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1961, 235 s.
19. K. Bjarnhof: Łaskawe światło. [Powieść]. Przeł. z niemieckiego A. Linke. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 299 s.
20. H.M. Denneborg: Janek i tarpan. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 121 s. Wyd. 2 tamże 1975.
21. H.M. Denneborg: Tarpan Baltazar. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 114 s. Wyd. 2 tamże 1975.
22. A. Döblin: Hamlet, czyli Kres długiej nocy. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 534 s.
23. M. Waltari: Krwawy ślad. [Powieść]. Echo Krakowa 1967 nr 264-305, 1968 nr 1-3. Wyd. osobne łącznie z powieścią Niebezpieczna gra. Przeł. M. Olszańska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1968, 278 s.
24. A. Kubin: Po tamtej stronie. [Powieść]; Demony i nocne zjawy. Autobiografia. Wstęp: S. Lichański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 265 s. Wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1980.
25. J. Bobrowski: Litewskie klawikordy. [Powieść]. Przeł. z niemieckiego A. Linke. Warszawa: Czytelnik 1969, 153 s.
26. F. Fühmann: Król Edyp. [Opowiadanie]. Warszawa: Czytelnik 1969, 93 s. Wyd. nast. w F. Fühmann: Król Edyp i inne opowiadania. Tamże 1979.
27. G.W. Menzel: Piotr Bruegel Starszy. [Album]. Tekst tłumaczyła A. Linke. Lipsk: E.A. Seemann; Warszawa: Arkady 1969, 86 s., ilustrowany.
28. D. Eckardt: Antoine Watteau. [Album]. Tekst tłumaczyła A. Linke. Berlin: Henschelverlag; Warszawa: Arkady [1970], 46 s.
29. O. Lagercrantz: Od piekieł do raju. Dante i „Boska Komedia”. [Praca historycznoliteracka]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 212 s.
30. K. Mittelstädt: Jan Vermeer van Delft. [Album]. Tekst tłumaczyła A. Linke. Berlin: Henschelverlag; Warszawa: Arkady 1970, 46 s.
31. H. Ibsen: Cienie. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1971.
32. L. Perutz: Rajtar szwedzkiego króla. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 188 s.
33. J. Lie: Otchłań. [Powieść]. Przeł. z norweskiego A. Linke. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 136 s.
34. I. Michiels: Księga Alfa. Orchis militaris. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 146 s.
35. F. Fühmann: Żongler w kinie, czyli Wyspa Marzeń. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1974, 101 s.
36. A. Andersch: Córka. [Opowiadanie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 50 s.
37. I. Bachmann: Symultanka. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 427 s. Wyd. 2 tamże 1979.
38. K. Lorenz: I tak człowiek trafił na psa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 152 s. Wyd. 2 tamże 1996.
39. H. Stahl: Drzwi z wiatru. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 253 s.
40. F. Löffler: Zwinger drezdeński. [Album]. Tekst przeł. A. Linke. Fotografie: W. Pritsche. Leipzig: VEB E.A. Seemannverlag; Warszawa: Arkady 1977, 183 s.
41. H. Mode: Stwory mityczne i demony. Fantastyczny świat istot mieszanych. [Album]. Tekst przeł. A. Linke. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1977, 266 s.
42. E. Meylan: Fasady trwają. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1979, 213 s.
43. H. Broch. Powrót Wergilego. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1981, 226 s.
44. D. Schubert: Żelazna róża. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 77 s.
45. J. Roth: Nosiwoda Mendel. [Opowiadania]. Przeł.: A. Linke, M. Gero-Rożniewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 201 s.
Tu w tłumaczeniu A.M. Linke: Perlefter; Nosiwoda Mendel.
46. E. von Keyserling: Dumala. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 166 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Pzełożyć = spolszczyć. (Z doświadczeń tłumacza). Nowa Kultura 1962 nr 34.

Ogólne

Artykuły

M. Dąbrowska: Dzienniki. T. 1-5. Wybór, wstęp i przypisy: T. Drewnowski. Warszawa 1988 [w t. 2-5 m.in. o A.M. Linke], passim.

H.J.Ch. Grimmelshausen: Przygody Simplicissimusa

P. Święcicki: Grimmelshausen źle tłumaczony. Współczesność 1958 nr 21/11 [dot. przekł.: H.J.Ch. Grimmelshausen: Przygody Simplicissimusa].