BIO

Urodzony 28 lipca 1910 w Piotrkowie Trybunalskim; syn Henryka Lewina, urzędnika, i Róży z Horowiczów. Po zdaniu w 1927 matury w gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a od 1928 kształcił się również w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Po ukończeniu w 1931 obydwu uczelni, aplikował w sądach warszawskich, grodzkich, w sądzie rekwizycyjnym i najdłużej w sądzie apelacyjnym, w którym zdał w 1936 egzamin sędziowski. Debiutował w 1929 wierszem pt. Wyrąb lasu, ogłoszonym w „Głosie Literackim” (nr 9). W tymże roku założył wraz ze Stefanem Głąbem grupę literacką Torpeda i publikował swoje utwory na kolumnie literackiej grupy w łódzkim piśmie „Republika”. Od 1931 był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). Wiersze i przekłady z literatury niemieckiej umieszczał też w „Kamenie” (1934-35, 1938), „Tygodniku Ilustrowanym” (1934-36), „Drodze” (1935-37), „Szpilkach” (1936-39, podpisany Poldino). Równocześnie do 1939 pracował jako dziennikarz w Warszawskiej Informacji Prasowej. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Lwowa i pozostał tu po zajęciu miasta przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Jesienią 1939 ogłosił dwa wiersze w „Czerwonym Sztandarze”. Aresztowany 24 stycznia 1940, więziony był kolejno na Zamarstynowie we Lwowie, w Kijowie, Kirowogradzie, Charkowie, a w końcu w obozie pod Archangielskiem z wyrokiem pięciu lat przymusowych robót. Po zwolnieniu we wrześniu 1941 na mocy amnestii, wstąpił do formującej się w Tatiszczewie 5. Dywizji Piechoty Armii Polskiej. Z powodu choroby (szkorbut) został wkrótce skierowany do Kazachstanu, gdzie w Dżambule pracował najpierw w polskim punkcie ewakuacyjnym, a potem jako sekretarz w Delegaturze Ambasady Polskiej. Po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich, został w czerwcu 1942 ponownie aresztowany przez władze radzieckie pod zarzutem zdrady stanu i skazany początkowo na karę śmierci, ale wkrótce ułaskawiony i w październiku 1943 zwolniony z więzienia. Od tegoż roku był członkiem Związku Patriotów Polskich. W 1944 zorganizował w Dżambule teatr polski, którego był także kierownikiem artystycznym. Ponadto kierował tamtejszą biblioteką polską. W listopadzie 1944 został zmobilizowany w Taszkencie i skierowany do jednostki Wojska Polskiego w Lublinie. Pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego. Od 1945 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Zawarł związek małżeński z Wacławą z Laszkiewiczów (primo voto Wróblewska; zmarła 1966). W 1945-47 był naczelnikiem wydziału wojskowego w Polskim Radiu. W tym samym czasie współpracował z „Głosem Ludu” (m.in. pod pseudonimami: Poldino, Jan Gniazdowski). Po zdemobilizowaniu redagował w 1947-48 dział literacki kolejno „Robotnika” i „Świata Młodych” oraz w 1948-50 miesięcznika oficerskiego „Nasza Myśl”. W 1948-50 był sekretarzem generalnym ZZLP (od 1949 Związku Literatów Polskich; ZLP) oraz członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego. Kontynuując twórczość poetycką, zajął się również przekładami z literatury rosyjskiej i radzieckiej. Wielokrotnie podróżował do ZSRR. Publikował wiersze oraz przekłady z języka rosyjskiego i niemieckiego w wielu czasopismach, m.in. w „Szpilkach” (od 1946), „Nowinach Literackich” (1947-48), „Dzienniku Literackim” (1948-50), „Przyjaźni” (1949-65), „Nowej Kulturze” (1950-63), „Twórczości” (1950-66), „Śląsku Literackim” (1952-55), „Życiu Literackim” (1956-58 i od 1963), „Kraju Rad” (1957-62), „Literaturze Radzieckiej” (1957-73; m.in. podpisany Jan Gniazdowski). W 1960-65 kierował Warszawskim Teatrem Objazdowym Przedsiębiorstwa Państwowego Imprez Estradowych. W 1963-65 był członkiem Zarządu Głównego ZLP i przewodniczącym Komisji Socjalnej i Komisji Zagranicznej. Jako przedstawiciel Związku wyjeżdżał często za granicę. W 1963-71 należał do kolegium redakcyjnego i był kierownikiem działu radzieckiego i literatur krajów socjalistycznych tygodnika „Kultura”, a następnie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika „Literatura na Świecie”, ogłaszając tu liczne przekłady również po przejściu w 1976 na emeryturę. Współpracował od 1966 jako tłumacz m.in. także z „Poezją” (do 1973) i „Współczesnością” (do 1970). W 1964 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1968 ożenił się z Anną Laner (rozwód 1974). Należał do Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), w 1982 został członkiem Rady Wykonawczej Międzynarodowego Kongresu SEC. Otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia (1967) za przekłady z poezji radzieckiej i twórczość poetycką poświęconą wojsku, radziecki Znak Poczota (1968) za przekłady z języka rosyjskiego, nagrodę miasta stołecznego Warszawy (1985). W 1990 zrezygnował z członkostwa w nowym ZLP, w 1991 wstąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1961) i Krzyżem Komandorskim (1971) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1982). Zmarł 7 grudnia 1995 w Warszawie.

Twórczość

1. Wyrąb lasu. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1931, 41 s.

2. Kora pisana. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1933 [antydatowane 1932], 41 s.

3. Sen zimowy. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1934, 23 s.

4. Gdańsk wolny! [B.m.:] Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego [1945].

Ulotka; wiersz drukowany anonimowo.

5. Na Zachód! [B.m.:] Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego [1945].

Ulotka; wiersz drukowany anonimowo.

6. Sny o powrocie. [Wiersze]. Warszawa: E. Kuthan 1948, 45 s.

7. Słowo o Karolu Świerczewskim. W: Poematy o generale Świerczewskim. [Autorzy:] W. Broniewski, L. Lewin, R. Stiller, W. Woroszylski. Warszawa: Prasa Wojskowa 1949 s. 17-26. Przedruk zob. poz. , oraz Prace redakcyjne poz. 1.

Zawartość

II nagroda w konkursie Domu Wojska Polskiego i Związku Literatów Polskich na poemat o generale K. Świerczewskim w 1949. Tom zawiera utwory nagrodzone w tym konkursie.

8. [Wiersze]. Warszawa: Związek Literatów Polskich 1950, 15 s.

9. Odpowiedź poety. [Wiersze]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 63 s.

Tu m.in.: Poemat o Stalinie; Słowo o Karolu Świerczewskim [poz. ].

10. Poemat o Dzierżyńskim. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 34 s. Przedruk zob. poz. .

11. Żołnierska droga. Poemat. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 37 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Ministerstwa Obrony Narodowej i Związku Literatów Polskich w konkursie na poemat o Wojsku Polskim w 10. rocznicę Ludowego Wojska Polskiego w 1953.

12. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik 1956, 268 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , — nadto cykle: Wspomnienia; Nowe wiersze, — poematy: Słowo o Karolu Świerczewskim [poz. ]; Poemat o Dzierżyńskim [poz. ]; Żołnierska droga [poz. ]. — Przekłady [z poezji rosyjskiej i niemieckiej].

13. Nowe wiersze. Warszawa: Czytelnik 1961, 96 s.

14. Słowa dla ludzi. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1964 [właśc. 1963], 95 s.

15. Na mojej ziemi. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 95 s.

Zawartość

Cykle: U siebie; Nad Dnieprem; Z podróży na Kubę; Paryskie wspomnienia.

16. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 222 s.

17. Wyznania. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1969 [właśc. 1968], 74 s.

Zawartość

Cykle: Wyznania; Wietnamskie spotkania; Requiem.

18. Trzy głosy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1976, 148 s.

Zawartość

Cykle: Między kolumnami; Podróże z Anną; Przemyślenia.

19. Strofy o Warszawie. [Wiersze]. [Wstęp:] W. Natanson. Warszawa: PP Pracownie Sztuk Plastycznych 1979, 24 s.

20. Wiersze z półwiecza. Warszawa: Czytelnik 1981, 314 s.

21. Powracające wzruszenia. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1984, 90 s.

22. Kongres w Sienie. [Poemat]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 32 s.

Utwór związany z pobytem L. Lewina na kongresie Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) w Sienie.

23. Posłanie do wnuka. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 134 s.

Zawartość

Zawiera wiersz Posłanie do wnuka, — oraz cykle: Skąd biorę słowa; Rozważania; Strzępy życiorysu.

24. Obiecana i święta. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 93 s.

25. Skrzydła wiatraków. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 78 s.

Zawartość

Zawiera wiersz Myśli o ojczyźnie, — oraz cykle: Pochwała Tatr; Z podróży do Grecji; Skrzydła wiatraków; Dwa okna.

26. Wiersze o gułagu, miłości i śmierci. Red.: A.K. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram 1995, 92 s.

Wydania osobne tekstów pieśni z nutami, m.in.

Pieśń Zjednoczonych Partii. Muzyka: A. Panufnik. Wyd. łącznie z: S. Wygodzki: Pieśń Jedności. Muzyka: A. Gradstein. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1948], 8 s. Wyd. nast. tamże 1949.
Wyszłabym ja. Muzyka: W. Lutosławski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1950, [2] k. Wyd. nast. tamże 1951 [nagroda w konkursie radiowym Festiwalu Muzyki Polskiej i Polskiego Radia na tekst pieśni masowej w 1950].
Dzień krwi i chwały. Muzyka: A. Lewandowski. Warszawa: Czytelnik 1951, 4 s.
Pieśń przodowników pracy. Muzyka: A. Gradstein. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1951, [2] k.
Już się złocą liście. Muzyka: W. Szpilman. [Warszawa:] Czytelnik 1952, 3 s.
Gdy ciebie widzę. Tango. Muzyka: S. Gajdeczka. Wyd. łącznie z: J. Gałkowski: Dziewczęta z Fabloku. (Lokomotywa). Walc. Muzyka: M. Sart. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, 48 k. luźnych w obwolucie.
Chodź z nami w góry. Muzyka: W. Żuławski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, [2] k.

Wybory utworów literackich w przekładach

gruziński

Banahlebis simghera. [Przeł.] G. Džuluhidze. Tbilisi 1974.

Przekłady

1. Z poezji niemieckiej. Przekłady. Warszawa: F. Hoesick 1936 [antydatowane 1935], 74 s.
Przekłady utworów: S. George'a, H. von Hofmannsthala, R.M. Rilkego.
2. R.M. Rilke: Poezje. Warszawa: F. Hoesick 1939, 81 s.
3. R. Werszyhora: Ludzie o czystym sumieniu. [Powieść]. Trybuna Robotnicza 1946 nr 331-359, 1947 nr 1-132. Wyd. osobne Warszawa: Prasa Wojskowa 1948, 466 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1948, wyd. 3 1949, wyd. 4 1950, wyd. 5 1950; wyd. 5 [!] Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955.
Ciąg dalszy zob. poz. .

Wyd. osobne fragmentów: W partyzanckim oddziale. (Z powieści P. Werszyhory Ludzie o czystym sumieniu w przekł. L. Lewina wybrała i oprac. J. Skarżyńska). Warszawa: Prasa Wojskowa 1949, 96 s. Wyd. 2 tamże 1950.

4. I. Erenburg: Lew na placu. Sztuka w 5 obrazach z epilogiem. Przekł.: J. Brodzki i L. Lewin. Wystawienie: Łódź, Teatr Powszechny 1948. Druk z podtytułem Komedia w 5 aktach. Warszawa: Współpraca 1949, 105 s.
5. A. Fadiejew: Młoda gwardia. Powieść. Warszawa: Prasa Wojskowa 1948, 671 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 4 [!] 1949, wyd. 5 1950, wyd. 6 1950; Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952; wyd. 2 [!] poprawione Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1954, tamże: wyd. 3 poprawione 1967, wyd. 4 1970, wyd. 5 1975; wyd. 6 Warszawa: Czytelnik 1977.
Wyd. osobne fragmentów: Młodzi bohaterowie Krasnodonu. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 192 s. Wyd. 2 w wyborze i oprac. J. Kozłowskiego tamże 1950. — W listopadzie 1942 roku. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1950, 52 s.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: A. Witkowski. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny 1972.
6. M. Niekrasow: Wiersze wybrane. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 78 s.
7. P. Werszyhora: Karpacki rajd. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 365 s. Wyd. 2 tamże 1952.
Początek zob. poz. .
8. S. Wurgun: Murzyn przemawia. Poemat. Przekł. L. Lewina dokonany z tłumaczenia rosyjskiego pióra M. Algier. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 30 s.
9. S. Michałkow: O radzieckim atomie. Piosenka żołnierska. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 15 s.
10. M. Niekrasow: Wiersze wybrane. Vilnius: Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej 1952, 39 s.
11. Armia radziecka nasz przyjaciel i sojusznik. [Tekst propagandowy]. Tłumaczenie: J. Nowacki, L. Lewin. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 326 s.
12. K. Simonow: Iwan i Maria. Poemat. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 47 s.
13. U przyjaciół. Przekłady z poezji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i gruzińskiej. [Antologia]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 307 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1966.
14. J. Isajew: Sąd pamięci. Poemat. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry1965, 93 s.
15. S. Nariniani: Niebezpieczny wiek. Komedia w 3 aktach, 7 obrazach. Przeł. z rosyjskiego i adaptowali: L. Lewin, W. Padwa. Uwagi reżyseria O. Koszutska. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych 1965, 149 s.
16. M. Niekrasow: Rosyjskie kobiety. [Poematy]. Warszawa: Czytelnik 1965, 98 s.
17. A. Twardowski: Za dalą — dal. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 198 s.
18. Aliszer Nawoi: Aforyzmy. Wybrał, przeł. [z rosyjskiego] i wstępem opatrzył L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 30 s. Wyd. nast. tamże 1973.
19. G. Maurer: Wybór poezji. Przeł.: L. Lewin, J. Brzostowska. Wybór i wstęp: J. Brzostowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 63 s.
20. M. Gorki: Zykowowie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: L. Lewin, W. Padwa. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Polski 1971. Polskie Radio 1972. Telewizja Polska 1975.
21. N. Barataszwili: Słowik i miecz. Wiersze zebrane. Przeł. [z rosyjskiego] L. Lewin. Wstęp dla polskiego czytelnika: M. Kvlividze. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 85 s.
22. W. Majakowski: Włodzimierz Ilicz Lenin. Tłumaczenie L. Lewin. Adaptacja: Ł. Szymański. Polskie Radio 1975.
23. Spotkania z poetami. Przekłady z poezji rosyjskiej XIX i XX w. Tłumaczenie i posłowie: L. Lewin. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 411 s.
24. H. von Hofmannsthal: Liryka. Wiersze i dramaty. Wybór i tłumaczenie L. Lewin. Wstęp: K. Kamińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 191 s.
25. M. Gumiłow, A. Achmatowa, O. Mandelsztam: Akme znaczy szczyt. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1986, 427 s.

Nadto przekłady utworów w Pracach redakcyjnych poz. 2-13.

Wydania przekładów tekstów pieśni z nutami

L. Oszanin: Przyjaźń młodości. Muzyka: A. Nowikow. [Warszawa:] Drukarnia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa, [2] k.
M. Rylski: Pieśń o Stalinie. Muzyka: L. Rewucki. [Warszawa:] Czytelnik [1949], 2 s. Wyd. 2 tamże 1950.
O. Juszczenko: Pieśń o stalinowskim plonie. Muzyka: S. Zdanow. [Warszawa:] Czytelnik [1949], 3 s. Wyd. 2 tamże [1950].
E. Jodkowski: Jedziemy bracia w dal. Pieśń nowych osiedleńców. Muzyka: W. Muradeli. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, [2] k.

Prace redakcyjne

1. Strofy o generale Świerczewskim. Antologia. Zebrał i oprac. L. Lewin. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 130 s.

Zawartość

Zawiera m.in. L. Lewin: Słowo o Karolu Świerczewskim [Twórczość poz. ].
2. M. Niekrasow: Utwory wybrane. Red. L. Lewin. Wstęp: S. Fiszman. Przypisy: E. Dębnicka. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 407 + 306 s.
3. M. Tichonow: Wiersze. Red. L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 179 s.
4. Antologia poezji gruzińskiej. [Wybrał, oprac.] i red. L. Lewin. Oprac. poetyckie na podstawie przekł. filologicznego z gruzińskiego J. Brauna. Warszawa: Czytelnik 1961, 339 s.
5. S. Czikowani: W cieniu gór. [Wiersze]. Wybór L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 34 s.
6. F. Schiller: Ballady. Wybór i wstęp L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 140 s.
7. Współczesna poezja radziecka na estradzie. Kolegium red.: S.R. Dobrowolski, A. Kamieńska, L. Lewin. Przeł.: W. Boruński [i in.]. Oprac. inscenizacyjne i wstęp: J. Litwiniuk. Noty biograficzne: F. Nieuważny. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe 1963, 215 s. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
8. G. Leonidze: Samotne drzewo. [Wiersze]. Wybór L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 38 s.
9. Poeci świata Wietnamowi. Antologia. Zestawili: L. Lewin, J. Ozga-Michalski. Słowo wstępne: J. Iwaszkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 330 s.
10. S. Narowczatow: Na wojennych drogach. Wiersze. Wybór L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 61 s.
11. Zorze nad Dźwiną. Łotewskie wiersze wybrane. Wybór i red. L. Lewin. Wstęp i noty: Z. Stoberski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 277 s.
12. Dawna poezja gruzińska. Wybór i noty: M. Kvlividze. Red. i wstęp L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 325 s.
13. P. Antokolski: Napis na księdze. Wybór, wstęp i red. L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 70 s.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. 18, 24.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1981, 1988.

Wywiady

Jestem wdzięczny losowi... Rozm. S. Goszczurny. Rzeczpospolita 1988 nr 159.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (redakcja).

Ogólne

Artykuły

J. Berman: Wiersz Rilkego w trzech polskich przekładach. Sygnały 1936 nr 21 [dot. wiersza pt.Herbsttag” także w przekł. W. Hulewicza i Z. Waśniewskiego].
H.M. Małgowska: Leopold Lewin. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 27.
W.P. Szymański: Poezje dojrzałe: Liryka wyznań. Życie Literackie 1969 nr 30.
N. Jarosz: Model świata przedstawionego w przekładzie poetyckim. Lubelskie Materiały Neofilologiczne 2002 nr 26 [dot. przekładów wiersza B. Okudżawy „Polnočnyj trollejbus” dokonanych przez L. Lewina i A. Mandaliana].
W.P. Szymański: Uśmiech i płacz; Liryka wyznań. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Kora pisana

R. Kołoniecki. Wiedza i Życie 1933 nr 1.
S. Napierski. Wiadomości Literackie 1933 nr 14.

Odpowiedź poety

J. Błoński: U poetów. O poprawności. Życie Literackie 1952 nr 5.
W. Maciąg. Nowa Kultura 1952 nr 34.

J. Prevért: Poezje wybrane

J. Kwiatkowski: Na szaro. Życie Literackie 1956 nr 29.

Słowa dla ludzi

L. Sokół. Kultura 1964 nr 18.

Wybór wierszy [2000]

J. Koprowski: O wierszach Leopolda Lewin. Tygodnik Kulturalny 1970 51/52.
W. Natanson: Od wyrąbanego lasu do wiślanych topielic. Kultura 1970 nr 14.

Powracające wzruszenia

W. Zieliński: A może Rilkowska nad śmiercią zaduma?... Życie Literackie 1984 nr 38.

Wiersze o gułagu, miłości i śmierci

S. Melkowski: O gułagu miłości i śmierci. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1.

Z poezji niemieckiej

A. Rzeczyca. Droga 1936 nr 4.

U przyjaciół

W. Arcimowicz: Księga przyjaźni. Literatura Radziecka 1962 nr 7.
J. Borkowska. Kultura 1967 nr 11.

Spotkania z poetami

B. Dohnalik: Dole i niedole translatora, czyli rozprawka o metodach. Nowy Wyraz 1980 nr 1.
B. Łazarczyk: Przekłady Lewina. Życie Literackie 1980 nr 3.

M. Gumiłow, A. Achmatowa, O. Mandelsztam: Akme znaczy szczyt

[J. Szczęsny] (A.C.): Szczyt znaczy szczyt. „Most”* 1987 nr 14/15.

Antologia poezji gruzińskiej

F. Nieuważny: Ex Georgia lux Leopolda Lewina. Nowe Książki 1961 nr 14.

Zorze nad Dźwiną

F. Nieuważny: Zvaigznajs, czyli konstelacja łotewskich poetów. Nowe Książki 1973 nr 8.