BIO

Urodzona 9 października 1924 w Warszawie; córka Kazimierza Piotrowskiego, urzędnika kolejowego, i Janiny z Kazimierskich. Od 1928 mieszkała w Pruszkowie, gdzie w 1937-39 uczyła się w Gimnazjum im. T. Zana. Należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Pruszkowie. W 1941-42 uczęszczała na Kursy Przygotowawcze do Szkół Zawodowych (program IV klasy gimnazjum), a następnie na tajne komplety liceum ogólnokształcącego; w 1943 otrzymała świadectwo dojrzałości. Była członkiem Szarych Szaregów. Po zakończeniu wojny w 1945 wyszła za mąż za Jerzego Wierzbowskiego (rozwód 1950). W 1947-49 pracowała jako referent w Funduszu Aprowizacyjnym. Studiowała też na Wydziale Społeczno-Politycznym Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (1947-50) równocześnie (1948-50) pracowała jako młodszy asystent Katedry Ekonomii Politycznej tejże uczelni. W 1948 została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; PZPR). W 1950-53 odbywała studia aspiranckie w Instytucie Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1952/53 ukończyła studia magisterskie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1954 uzyskała magisterium. W 1953 wyszła za mąż za Jędrzeja Lewandowskiego. W 1954-59 pracowała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych jako adiunkt Katedry Ekonomii Politycznej. W 1956 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W tym czasie rozpoczęła twórczość literacką. Debiutowała jako prozaik w 1957 opowiadaniem pt. Czerwony dom, nadanym w audycji radiowej Debiuty pisarskie, prowadzonej przez Andrzeja Kijowskiego. W następnych latach obok pracy zawodowej rozwijała twórczość prozatorską. W 1959-61 pracowała jako starszy redaktor w redakcji ekonomicznej Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza”. W 1961 została członkiem Związku Literatów Polskich. W tymże roku podjęła pracę w Katedrze Ekonomii Politycznej Politechniki Warszawskiej jako adiunkt, a po uzyskaniu w 1979 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych – jako docent; od 1981 pełniła również funkcję kierownika Zakładu Problemów Rozwoju Gospodarczego. W 1982 została członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 1985-92 była członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1991 przeszła na emeryturę. Od 1992 członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Krzyżem Armii Krajowej (1995). Zmarła 17 marca 1999 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Pokusa. Powieść. Powst. 1956.

Nagrody

Wyróżniona Warszawską Nagrodą Literacką Młodych w 1956 (inf.: „Nowa Kultura1957 nr 6 s. 7).

2. Ulica starych ludzi. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1959, 221 s.

Nagrody

Opowiadanie „Czerwone jabłko” wyróżnione II nagrodą w konkursie jubileuszowym Poczty Polskiej w 1958.

Zawartość

Ludzie z mojego miasteczka; Ulica starych ludzi; Czerwony dom; Skończone życie Agnieszki; Droga Abrama Lajzerowicza; Czerwone jabłko; Opowiadanie o prostych ludziach; Pokój o dwóch łóżkach; Dom kolejarza; Ksiądz wikary; Dziedzictwo starego Mosera; Wielka miłość.

3. O gąskach, które szukały morza. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, [8] k.

4. Decyzja. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 149 s.

5. Piękni i dobrzy. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1971, 293 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie Centralnej Rady Związków Zawodowych i Wydawnictwa „Śląsk” w 1969.

6. Marta, Monika i Adam. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 282 s.

7. Zaułek świętej Barbary. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1981, 174 s.

8. Rodzina Przybojskich. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1983, 251 s.

9. Życie odzyskane. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1989, 141 s.

Nadto prace z zakresu ekonomii.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1996.

Ulica starych ludzi

K. Meloch: Debiut sentymentalny. Współczesność 1960 nr 8.
H. Zaworska: O prowincji sentymentalnie. Nowe Książki 1960 nr 1.

Decyzja

A. Sendela: Trudna decyzja. Książki dla Ciebie 1971 nr 9.
B. Rogatko: Dzień powszedni i historia. Dramat czy afera?Życie Literackie1972 nr 1.

Piękni i dobrzy

S. Pawłowicz: Skale buntu. Inteligenci. Życie Literackie 1972 nr 20.

Zaułek świętej Barbary

Z. Dolecki: Niepowszednia powszedniość. Słowo Powszechne 1982 nr 25.