BIO

Urodzony 20 maja 1918 w Zabrzegu na Śląsku Cieszyńskim. Po zdaniu matury w gimnazjum humanistycznym w Bielsku i ukończeniu podchorążówki, został przydzielony do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, z którym po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Był ciężko ranny pod Przemyślem. Podczas okupacji niemieckiej został aresztowany i osadzony najpierw w obozie koncentracyjnym w Dachau, a potem w Gusen. Po zakończeniu wojny pozostał w zachodnich Niemczech. Przebywał przez jakiś czas w Ratyzbonie (Regensburg) i współpracował z miejscowym biuletynem informacyjnym pt.Dziennik Polski” (1945-46). Następnie przeniósł się do Monachium, gdzie na tamtejszym uniwersytecie studiował prawo i nauki polityczne. W tym czasie był współorganizatorem Związku Pisarzy Polskich w Niemczech (w strefie amerykańskiej) i późniejszego Polskiego Klubu Literackiego. Współpracował z polskimi czasopismami emigracyjnymi wydawanymi na terenie Niemiec, m.in.: „Pismo Żołnierza” (Norymberga, 1945-46) i „Ostatnie Wiadomości” (Mannheim, 1945-51). Debiutował jako poeta w 1947 tomem pt. Czas obłąkany. W 1947-49 był wydawcą dodatku literackiego do tygodnika „Kronika” (Frankfurt nad Menem) oraz współwydawcą pisma „Student Polski na Obczyźnie” (Monachium). W 1951 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i osiadł w Chicago. Razem z poetą Zbigniewem Chałko, dziennikarzem Józefem Białasiewiczem i publicystą Kazimierzem Nawrockim założył tzw. „Żywy Dziennik”, będący dowcipnym przeglądem życia polskiego i polonijnego. W 1959 przeniósł się wraz z żoną Olgą do Los Altos w Kalifornii. Rozwijając twórczość literacką, publikował wiersze, artykuły literackie oraz przekłady z literatury amerykańskiej, niemieckiej i czeskiej w czasopismach emigracyjnych „Wiadomości” (Londyn, 1950-69, z przerwami), „Kultura” (Paryż, 1953-69, z przerwami), „Tematy” (Nowy Jork, 1963-66, 1969), „Kontynenty-Nowy Merkuriusz” (Londyn, 1964, 1966) oraz „Oficyna Poetów” (Londyn, 1966-71). Zmarł 5 marca 1992 w Los Altos (USA).

Twórczość

1. Czas obłąkany. Poezje. [Monachium:] Koło Organizacyjne Związku Pisarzy Polskich w Niemczech 1947, 32 s.

2. Konie drewniane. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1967, 46 s.

Nagrody

Nagroda im. T. Sułkowskiego i nagroda Oficyny Poetów i Malarzy w 1966.

3. Szkicownik. [Wiersze]. „Tematy”, Nowy Jork 1969 jesień/zima nr 31/32. Odbitka: Nowy Jork: Gryf Printers 1969, 47 s.

4. Trzy ściany. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1980, 61 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

[J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 1990.

Ogólne

Artykuły

J. Kowalik: Jan Leszcza. W tegoż: American writers, publishers and journalists of Polish origin in California. „Migrant Echo”, San Francisco 1975 nr 1/2.
Pamiętnik Literacki, Londyn 1985 t. 9.
R. Nowotarska: Jan Leszcza. „Kultura”, Paryż 1992 nr 5.
Więź1992 nr 5 [nota].
W. Iwaniuk: Wykluczony z klik. Fraza 1994 nr 5/6.
R. Nowotarska: Poeta prawie zapomniany. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2000 nr z 19 V dod. „Przegląd Polski”.

Konie drewniane

W. Iwaniuk: U poetów. „Kultura”, Paryż 1967 nr 7/8.
J. Rostworowski: Między wierszami. „Wiadomości”, Londyn 1967 nr 28.
M. Sprusiński: Ten ruch poezji jest wszędzie obecny. Twórczość 1968 nr 9.
Z. Ławrynowicz: Z drewnianym koniem rozmowa. „Kronika”, Londyn 1969 nr 13/14.
J. Brzękowski: Dziesiąta rozmowa z sobowtórem. „Oficyna Poetów”, Londyn 1970 nr 3.