BIO

Born on 14 November 1953 in Warsaw; son of the sanitary engineer Janusz Słyk and the Polish language teacher Anna, née Krudowska. He attended Grammar School no. XLIX and Distance Learning Grammar School for Adults No. IV in Warsaw. He started writing works of literature during this period. In 1970, he wrote the unpublished novel Po co jest nóż (What a Knife is For). In 1971, he made his debut with the poems Kamira (Kamira), Purchas (Purchas), and Śmierć (Death), which were published in the monthly "Poezja" (no. 12). In 1977, he wrote his novel W barszczu przygód (In the Borscht of Adventure), making his published debut as a writer with this work's serialization in the periodical "Twórczość" (nos 4, 5, and 6). While never a member, he was involved in the meetings of the Warsaw-based Centrum Literackie Gremium (Gremium Literary Centre). He published poems and short stories sporadically in periodicals including "Poezja" (1973, 1984, and 1986), "Szpilki" (1987 and 1990), "Tygodnik Kulturalny" (1987 and 1995), "Młody Technik" (1989, 1991, and 1994), "Pasmo" (1991-92), "Nowa Fantastyka" (2003), and "Myśl Polska" (2013 and 2016). He spent a short time as a blue-collar worker. He continued to produce works of literature, although a large portion of his works written between 1974 and 1991, including four volumes of poetry, a play, a crime novel, and song lyrics, have never been published. In 1990, he joined the Polish Writers' Union (ZLP). In 1981, he married Magdalena Wereszczyńska; he had a son, the architect Piotr (b. 1983). Marek Słyk died on 3 April 2019 in Warsaw.

Twórczość

1. Po co jest nóż. [Powieść kryminalno-fantastyczna] [on-line] Powst. 1972. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 20 kwietnia 2024].

2. W barszczu przygód. [Powieść]. Powst. 1977. Wyd. w oprac. graficznym F. Maśluszczaka. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 1980, 385 s.

Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .
Data powst. wg inf. autora.

Nagrody

Nagroda im. W. Macha za debiut prozatorski, przyznana przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w 1980.

3. Gra o super – mózg. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1982, 318 s.

Pierwotny tytuł: Wystarczająca ilość przygód (inf.: H. Bereza: Swoboda. „Twórczość1980 nr 6).

4. W rosole powikłań. [Powieść]. Oprac. graficzne: F. Maśluszczak. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 1982, 413 s.

Cz. 2 trylogii; cz. 1,3 zob. poz. , .

5. W krupniku rozstrzygnięć. [Powieść]. Oprac. graficzne: F. Maśluszczak. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 1986, 427 s.

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

6. Letnia wyprzedaż tajemnic. [Wiersze]. [B.m.w.] 1995, [36] s.

7. PRA-WEDA. [Powieść]. Powst. 2012. Odcinki 1-66 [on-line]. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 26 stycznia 2024].

8. Omlet. [Utwór dramatyczny] [on-line] Powst. przed 2019. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 20 kwietnia 2024].

Omówienia i recenzje

• Strona internetowa: Zob. link.

Ankiety dla IBL PAN 2008, 2009.

Wywiady

Jestem optymistą. „Sztandar Młodych1980 nr 226.
Gra o supermózg? Rozm. A. Borowa. „Walka Młodych1981 nr 40.

Słowniki i bibliografie

• Literatura Polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (L. Bugajski).

Ogólne

Artykuły

H. BEREZA: Swoboda. „Twórczość1980 nr 6; przedruki w tegoż: Bieg rzeczy. Warszawa 1982; Sposób myślenia. T. 1. Warszawa 1989.
H. BEREZA: Od jutra. (Prowizorium): Marek Słyk. W tegoż: Taki układ. Warszawa 1981.
T. KOMENDANT: Subiektyw. „Twórczość1987 nr 7.
T.J. ŻÓŁCIŃSKI: Zupa nic. „Radar1987 nr 26.
C. DZIEKANOWSKI: Pisarz fantastyczny. „Miesięcznik Literacki1989 nr 4.
M. JENTYS: Oficerowie prawdy. (O nowe wartości w literaturze). W tejże: I światłem być i źrenicą. Warszawa 1990 (dot. m.in. M. Słyka).
C. KUBASZEWSKI: Eksperymenty narracyjne debiutantów lat osiemdziesiątych. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1991/1992” wyd. 1993 [dot. też T. Siejaka, P. Szewca].
E. KUŹMA: Fantazmatyka postmodernistyczna. (Na przykładach z polskiej prozy). W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994 [dot. „Trylogii” oraz: P. Bratkowski: W stanie wolnym; U. Kozioł: Ptaki dla myśli].
D. NOWACKI: Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. „FA-art1996 nr 1.
K. UNIŁOWSKI: Twórca jako konsument. O „Trylogii” Marka Słyka. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1995” wyd. 1996.
B. OWCZAREK: O powieściach Marka Słyka. „Twórczość1997 nr 12, przedruk pt. Powieści Marka Słyka. Igraszki z tematem. W tegoż: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999.
J. ŁUKOSZ: Potrawy Marka Słyka. W tegoż: Imperia i prowincje. Wrocław 2000.
P. KALISZUK: Dydaktyczno-rozrywkowe powiastki schyłkowego PRL-u (Anatol Ulman, Marek Słyk, Paweł Huelle). W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Warszawa 2015 .
P. KALISZUK: Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia. Niesamowite opowieści Marka Słyka. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae2015 vol. 33.

W barszczu przygód

H. BEREZA: Przygoda. „Twórczość1979 nr 3 [dot. też nie wydanej drukiem powieści pt. Po co jest nóż].
M. ZIELIŃSKI: Zdziecinniała tragedia. „Nowy Wyraz1980 nr 10, przedruk w tegoż: Kilka niewzruszonych przekonań. Warszawa 1987.
Z. BAUER: Zaskroniec w barszczu. „Życie Literackie1981 nr 38.
M. BOJARSKA: Komu powieść, komu komiks?Nowe Książki1981 nr 14.
P. KUNCEWICZ: O Słyku, Berezie i kosmicznej zupie. „Literatura1981 nr 34.
B. ZADURA: ...logika wszelkiego stworzenia jest uparta po prostu jak osioł. „Twórczość1981 nr 12, przedruk w tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wrocław 2007.
A. SIWIEC: Nazwy własne od (literackiej) kuchni. Onomastyczne aspekty pisarstwa Marka Słyka na przykładzie powieści „W barszczu przygód”. „Onomastica2018.

Gra o super – mózg

A. SIWIEC: Literacki onomastykon w kontekście językowej gry związanej z kodem przedstawienia w powieści „Gra o super – mózg” Marka Słyka. W: Od tradycji do nowatorstwa. Białystok 2021.

W rosole powikłań

H. BEREZA: Rzeczywistość. „Twórczość1981 nr 2.
T. BŁAŻEJEWSKI: Literatura jako sprawność. „Odgłosy1983 nr 21, przedruk w tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
L. BUGAJSKI: Z sensem o bezsensie. „Twórczość1983 nr 7, przedruk w tegoż: Strategia ślimaka. Warszawa 1988.
J. ŁUKOSZ: Druga zupa. „Życie Literackie1983 nr 20.

W krupniku rozstrzygnięć

H. BEREZA: Powaga. „Twórczość1983 nr 1.
R. BEDNARCZYK: Powieść dla koneserów. „Życie Literackie1987 nr 14.