BIO

Urodzony 5 marca 1909 w Warszawie; syn Izraela Mordki Lichtensztejna, nauczyciela oraz działacza partii Bund, i Gitli (Gustawy) z Opatowskich, nauczycielki w Szkole dla Głuchoniemych, a następnie w prywatnej szkole powszechnej. Od 1914 mieszkał wraz z rodzicami w Łodzi, gdzie w 1916 rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Zgromadzenia Kupców. W 1923 przeniósł się do V klasy Męskiego Gimnazjum Miejskiego im. J. Piłsudskiego; w 1927 zdał maturę. W tym samym roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW), po czym po roku (w 1928) przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa, gdzie zaliczył dwa lata studiów na Wydziale Prawa i Administracji. W 1930 powrócił na UW i w 1932 ukończył studia prawnicze. Należał do łódzkiej grupy poetyckiej Meteor, związanej m.in. z dodatkiem literackim do „Głosu Porannego”, na którego łamach debiutował w 1930 opowiadaniem pt. Fotografia (nr 210); z dziennikiem tym współpracował następnie do 1933. W 1931-32 był współpracownikiem redakcji pisma „Prądy”, organu Łódzkiego Klubu Literackiego oraz pełnił rolę pośrednika między Klubem a Komunistyczną Partią Polski. W 1932 mieszkał w Teodorach pod Łaskiem. W 1933-35 odbywał aplikanturę adwokacką w kancelarii adwokata Kazimierza Hartmana w Łodzi. Rozwijając twórczość literacką, publikował opowiadania, artykuły i recenzje w czasopismach lewicowych „Lewar” (1934-35), „Lewy Tor” (1935-36), „Oblicze Dnia” (1936), „Albo-albo” (1938) i „Sygnały” (1938). Po wybuchu II wojny światowej w 1939 udał się do Lwowa, gdzie też pozostał po zajęciu miasta przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w getcie lwowskim. Zginął zamordowany przez Niemców w 1943 w getcie we Lwowie lub w Bełżcu. (Dokładna data i miejsce śmierci nie są znane).

Twórczość

1. Młodość za kratą. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Współczesne 1934, 188 s.

Zawartość

Zima 1921; Śmierć Goldberga; Oddech wiosny; Janek jedzie do Zagłębia; Dwie młodości; Wilk morski; Burmistrz Miller; Dom na Szleringu.

2. Śmierć z XX okręgu. [Opowiadania]. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1935, 39 s.

Zawartość

Śmierć z XX okręgu; Pożegnanie Joanny Marii; Życie Piotra Straussa; Historia klasztoru „Monta-Maria”.

3. Ludzie na schodach. [Powieść]. Warszawa: M. Fruchtman 1938, 276 s.

Druk fragmentów: pt. Wesele u Krautzów. „Rewia Ilustrowana Tygodniowa1935 nr 37; pt. Wędrówki Kranca, tamże 1937 nr 23.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 17 cz. 1. Wrocław 1972 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

M. Piechal: Wspomnienie o Rafale Lnie. Dziennik Łódzki 1948 nr 189.

Młodość za kratą

B. Dudziński. „Robotnik1934 nr 105.
J.N. Miller: Książki, które warto przeczytać. Robotnik 1934 nr 315.

Śmierć z XX okręgu

B. Dudziński. „Naprzód1935 nr 349.
B. Dudziński. „Robotnik1935 nr 347.
J. Putrament. „Po prostu1936 nr 14.

Ludzie na schodach

B. Dudziński. „Naprzód1938 nr 287.
B. Dudziński. „Robotnik1938 nr 286.
J.N. Miller. „Naprzód1939 nr 16.
J. Putrament: Wśród nowych powieści. Sygnały 1939 nr 61.