BIO

Urodzony 24 grudnia 1923 we wsi Krzykawa pod Olkuszem; syn Andrzeja Lekkiego, górnika, i Anastazji z domu Sikora, rolniczki. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Olkuszu, gdzie w 1941 ukończył szkołę mechaniczną. Wywieziony w tymże roku na przymusowe roboty, przez dwa lata pracował w zakładach niemieckiego przemysłu zbrojeniowego w Grünberg (Zielona Góra). W 1943, po dokonaniu sabotażu (za co zaocznie został skazany na karę śmierci), uciekł do Austrii i przebywał w Lenzing w Tyrolu, potem zaś przedostał się do Czechosłowacji, a w 1944 do Sosnowca, gdzie pracował w hucie Sosnowiec (Hulczyński) pod przybranym nazwiskiem Zbigniew Wokulski. Po zakończeniu wojny mieszkał najpierw krótko we Wrocławiu, następnie osiedlił się w Namysłowie. Od 1945 był członkiem Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS; od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej — PZPR). W 1946 ożenił się z Olgą Pliszką, w późniejszych latach socjologiem. Pracował kolejno w Urzędzie Informacji i Propagandy, w Polskim Urzędzie Repatriacyjnym i na stanowisku sekretarza powiatowego PPS w Namysłowie. Jednocześnie kontynuował naukę w wieczorowym Liceum Fizyczno-Matematycznym. Po zdaniu matury w 1948 wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, skąd przeniósł się do Wyższej Szkoły Nauk Administracyjnych w Łodzi, którą ukończył w 1951. Od 1949 był przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Polskiej i kierownikiem Biblioteki Powiatowej w Namysłowie. W tym czasie został stałym korespondentem pisma „Naprzód Dolnośląski”, później „Gazety Wrocławskiej” i „Trybuny Opolskiej” oraz Polskiego Radia, a także rozpoczął twórczość literacką, pisząc powieść Będzie lepiej (nie wydana). Debiutował w 1951 powieścią Przełom. W 1954 przeniósł się do Opola i pracował jako redaktor w lokalnej rozgłośni Polskiego Radia. W 1955 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) i był współorganizatorem Oddziału Opolskiego ZLP. W tymże roku został przeniesiony do Lublina na stanowisko redaktora naczelnego tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia. W 1957 podjął pracę w redakcji dziennika „Sztandar Ludu”. Od tegoż roku współpracował z „Głosem Ziemi Lubelskiej” (do 1960). Kontynuował też współpracę z radiem (do 1964), jako autor cyklu opowiadań. Był członkiem Komisji Kultury przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie, pełnił funkcję lektora Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W 1966 otrzymał nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej za całokształt twórczości. W 1967-69 pracował w redakcji „Kuriera Lubelskiego”, po czym z powodu choroby serca przeszedł na rentę inwalidzką i zajął się wyłącznie pracą literacką. Kontynuował współpracę z czasopismami, publikując m.in. w „Sztandarze Ludu” i „Kamenie” (od 1971). W 1983 wstąpił do nowego ZLP; w 1986 został wiceprezesem Oddziału Lubelskiego ZLP. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1977) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984). Zmarł 10 kwietnia 1991 w Lublinie.

Twórczość

1. Przełom. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 104 s.

2. Przedświt. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1952.

Tekst w Archiwum Teatru Ziemi Opolskiej.

3. Chłopska sprawa. [Opowiadanie]. Opole: Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska [1954], 32 s.

4. Przypadek. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1956.

Nagrody

II nagroda w konkursie wojewódzkim w Opolu w 1956.

5. Radość zwycięstwa. Kartki z kroniki zespołu pieśni i tańca. [Opole:] Wojewódzki Komitet Funduszu Odbudowy Szkół 1956, 102 s.

6. W imieniu prawa. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1957.

Informacja o tekście: Nowym Teatrze 1973 nr 1 s. 3-4.

Nagrody

II nagroda w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej i Teatru Ziemi Opolskiej w 1957.

7. Bezdroża. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962, 245 s.

8. Zmierzch. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 256 s.

9. I tak tego nie zrozumiesz. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1968.

Nagrody

II nagroda w konkursie Teatru Ziemi Opolskiej w 1968.

10. Niespokojny Zachód. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1968, 227 s.

11. Dwie kobiety. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1969.

Nagrody

II nagroda w konkursie „Teatru Ludowego” w 1969.

12. Nim wzejdzie słońce. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 300 s.

13. Przygoda nad siedmioma źródłami. Powieść dla młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1974, 342 s.

14. Dalekie drogi. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 257 s.

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa w 1977.

15. Między nami czarne morze. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1981, 423 s.

16. Trójkąt pięcioramienny. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982, 308 s. Wyd. 2 tamże 1986.

17. Daleka droga do Grzyboraju. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, 78 s. Wyd. 2 tamże [1987].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1973, 1980.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

F. Fornalczyk: Regionalne to znaczy polskie. Kamena 1982 nr 2.
M. Tomikowska-Iwanów, W. Sołtys: Wojenna proza pisarzy lubelskich. Rekonesans badawczy. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lublin 1994.
J. Liszka: Dolek czyli Rzecz o literacie Adolfie Lekkim z Krzykawy. Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury 1996, 8 s.

Przełom

H. Bereza: Na marginesie nowych opowiadań o wsi. Wieś 1951 nr 46.

Bezdroża

T. Borowiec. Kultura i Życie 1962 nr 18.
Z. Mikulski: A jednak się czyta. Kamena 1962 nr 12.

Zmierzch

A. Daniszewska: Awans tematyki wiejskiej. Nowe Książki 1966 nr 22.
B. Królikowski: Pomysł to nie scenariusz. Kamena 1967 nr 6.
Z. Pędziński: Temat wiejski, temat ludzki. Kamena 1967 nr 6.

Niespokojny Zachód

R. Hładko: Western... powiatowy. Trybuna Opolska 1969 nr 92.

Nim wzejdzie słońce

T. Borowiec: O wsi sensacyjnie. Kamena 1972 nr 22.

Przygoda nad siedmioma źródłami

Z. Mikulski: Źródła zręcznego comicsu. Kamena 1975 nr 2.

Dalekie drogi

K. Rogalski: Drogi kolejarskich losów. Kamena 1976 nr 26.

Trójkąt pięcioramienny

F. Fornalczyk: Kiedy człowiek dojrzewa. Kamena 1983 nr 10.
J. Kowalczykówna: Harcerskie propozycje. Nowe Książki 1983 nr 6.