BIO

Urodzona 27 kwietnia 1935 w Warszawie; córka Adama Lei, oficera, i Heleny z Banasińskich. Od 1937 w związku ze służbowym przeniesieniem ojca na stanowisko dowódcy radiostacji wojskowej, przebywała w Równem. Po wkroczeniu 17 września 1939 na Wołyń armii radzieckiej, zbiegła wraz z rodziną do Przemyśla, a następnie do Lwowa. W lutym 1940 udało jej się powrócić z rodziną do Warszawy. Od 1948 uczęszczała do Liceum im. N. Żmichowskiej w Warszawie; w 1952 zdała maturę. Następnie do 1956 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie należała do Związku Młodzieży Polskiej. Debiutowała w 1953 wierszem pt. Mróz na szybach, opublikowanym na łamach tygodnika „Sztandar Młodych” (nr 278); w piśmie tym pisała też w latach następnych (w 1961-79 była członkiem zespołu redakcyjnego). Debiutowała jako prozaik w 1954 utworami pt. Karawany, Kompozytor, Lubię jeździć tramwajem, ogłoszonymi w dodatku do „Sztandaru Młodychpt.Przedpole” (nr 8). W 1956-60 pracowała też w tygodniku „Walka Młodych”, ogłaszając na jego łamach liczne artykuły, recenzje i reportaże. W 1959 otrzymała nagrodę im. J. Bruna dla młodych dziennikarzy przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP). Od tegoż roku była członkiem SDP oraz Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1960 odbyła podróż po Indiach, z której nadsyłała liczne reportaże publikowane na łamach pism „Walka Młodych”, „Sztandar Młodych”, „Nowa Kultura”. Dwukrotnie otrzymała nagrodę SDP (w 1965 Klubu Publicystyki Oświatowej, w 1976 Klubu Łączności z Czytelnikami). W 1967 przebywała we Francji, na stypendium literackim rządu francuskiego. Kontynuowała współpracę ze „Sztandarem Młodych” (tu m.in. w 1969-71, 1974 cykl wywiadów z naukowcami pt. Polska 2000 oraz w 1971-78 cykl publicystyczny pt. Ośrodek Badania Opinii Młodzieży w rubryce My). W 1981-89 współpracowała z wydawnictwami i prasą działającą poza cenzurą (pod pseudonimami: Maria Radecka; Magdalena Radecka; Obserwator, służba czynna). Wraz z Czesławem Bieleckim i Zygmuntem Stępińskim była na przełomie 1981/82 współorganizatorem Wydawnictwa CDN i do czerwca 1984 kierowała jego kolegium redakcyjnym. Pod koniec 1984 zorganizowała wraz z Januszem Surowcem wydawnictwo niezależne, które działało do 1988 pod różnymi nazwami (Wydawnictwo Skorpion, Spółka Wydawnicza „X”, Wydawnictwo S, Akademia Przydrożna). Za działalność wydawniczą otrzymała nagrodę POLCUL Foundation (Australia). W 1989 została członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a następnie członkiem Stowarzyszenia, w 1990 członkiem Polskiego PEN Clubu. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1975). Zmarła 14 maja 2006 w Warszawie.

Twórczość

1. Umiejętność krzyku. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1957, 161 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1958.

Nagrody

I nagroda Stowarzyszenia Księgarzy Polskich za najlepszy debiut prozatorski w 1957.

Zawartość

Cz. I. Umiejętność krzyku: Pierwszy z brzegu; Pięć palców mojej dłoni; Nike bezskrzydła; Królestwo bez prawa wstępu; Gaz, elektryczność, kanalizacja; Matka; Gwiazdy; Bogowie huty; Wysoki most; Ludzkie oczy; Judyta Low; Szkoła pogardy; Szlaki zwycięstw; Godziny między nocą a dniem; Istambuł; Bardzo duże szczęście; Tristan umiera pierwszy. – Cz. 2. Małe prozy: Bramy bajek; Dzieci między ścianami; Niebieski kapelusz; Babcia; Latarnik; Impresja; Murzynek z imienin; Rzeczy pośrednie; Jeżyny; Zabawa z nietoperzem; Wojny; Góry; Chłopczyk; Niecodziennie; Odległości; Bajka o pochylonym człowieku; O żebrakach grających w talerzyki; Liść winogradu.
W wyd. 2 pominięte: Nike bezskrzydła; Gaz, elektryczność, kanalizacja; Bogowie huty; Wysoki most; Judyta Low; Szkoła pogardy; Szlaki zwycięstw; Godziny miedzy nocą a dniem; Bardzo duże szczęście; Bramy bajek; Dzieci między ścianami; Niebieski kapelusz; Babcia; Jeżyny; Góry; Niecodziennie; Bajka o pochylonym człowieku; O żebrakach grających w talerzyki; – dodano w cz. I: Druga Ewa; Estetyka, czyli mit o zgodności; Niezwykły smak cukierka „Bambino”; Szafa zwykłych ludzi; w cz. II: Czas w zawieszeniu; Życiorysy; Siedzę na brzegu nocy; W aptece w Dzierżoniowie; Dobroczyńca; Ubezpieczenie wrocławskie; Lalka z drewna.

2. Histeryczka. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1959, 131 s.

3. Listy do mojego chłopca. Powieść dla starszych dziewcząt. Warszawa: Iskry 1960, 172 s. Wyd. 2 tamże 1962.

4. Wszystko dla naszej mamy. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Iskry 1963, 171 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1969.

Adaptacje

radiowe

Polskie Radio 1968.

5. Kot pięciokrotny. [Powieść]. Warszawa: Ruch 1971, 114 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1973; wyd. 3 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.

Przekłady

japoński

Kimi-wa neko-de aru. [Przeł.:] K. Yonekawa, H. Sakyo. Tokyo 1974, wyd. nast. m.in. [wyd. 10] tamże 1979.

niemiecki

Der fünffache Kater. [Przeł.] M. Bester. Warszawa 1975.

6. Naprawdę na niby. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1973, 46 s.

Zawartość

Czerwony słoń; Tajemnica króla; Naprawdę na niby.

7. Chłopiec z wieżowca. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 14 s. Zob. poz. .

Przekłady

angielski

The boy from the skyscraper. [Przeł.] J. Brodzki. Warszawa 1977.

niemiecki

Der Junge vom Hochlaus. [Przeł.] S. Wołowiec. Warszawa 1977.

8. O chłopcu, który nie był trusią, jego babci i wilku. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 34 s.

Zawartość

O chłopcu, który nie był trusią, jego babci i wilku; Chłopiec z wieżowca [poz. ]; Spacer z Niedźwiadkiem.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Było nie będzie. Polskie Radio 1962.
Szafa Profesora Krouberga. Polskie Radio 1962.
Wszystko dla naszej mamy. Polskie Radio 1964.
O dzielnym Kopciuszku, nieszczęśliwej królewnie i tenisówkach. Polskie Radio 1976.
Porwanie Oli. Polskie Radio 1977.

Prace redakcyjne

1. W. Kuczyński: Obóz. [Red. M. Leja]. Warszawa: CDN* 1982, 57 s.
Red. według informacji M. Lei.
Wyd. z maszynopisu.
2. J. Mieroszewski: Materiały do refleksji i zadumy. [Red. M. Leja]. Warszawa: CDN* 1982, 163 s.
Red. według informacji M. Lei.
Wybór z tomów „Modele i praktyka”, Paryż 1970, oraz „Materiały do refleksji i zadumy”, Paryż 1976.
3. Ślepota. [Antologia]. Wybór M. Leja. Warszawa: CDN* 1982, 24 s.
Autorka podpisana: M. Radecka.
4. Zakazane piosenki. [Antologia]. Wybór i oprac. M. Lei. Warszawa: CDN* 1982, 32 s. Wyd. nast. tamże* 1982.
Autorka podpisana: M. Radecka.
5. Kawał polski. [Antologia]. Wybór i oprac. M. Leja. Warszawa: CDN* 1983, 33 s.
Autorka podpisana: M. Radecka.
6. Kazania wojenne. [Wybór, red. M. Leja] Warszawa: CDN* 1983, [6] 48 s. Wyd. nast. [Kanada]: Wydawnictwo E. Puacza 1984.
Red. według informacji M. Lei.
7. J. Lipski: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. T. 1-2. [Red. M. Leja]. Warszawa: CDN* 1983 [właśc. 1984], 207 + 208-434 s.
Red. według informacji M. Lei.
Wyd. z maszynopisu.
8. A. Malanowski: O zasadzie wolności związkowej w aktualnym stanie prawnym. Konwencja nr 87 MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy]. [Przekł. z języka angielskiego]. [Red. M. Leja]. Warszawa: CDN* 1983, 24 s.
Red. według informacji M. Lei.
9. Mały konspirator. [Red. M. Leja]. Warszawa: CDN* 1983, 29 s. Wyd. nast. [11] w wydawnictwach niezależnych 1983-1984.
Red. według informacji M. Lei.
10. ile śmierci... [Antologia]. [Oprac. M. Leja]. Warszawa: Spółka Wydawnicza „X”* 1984, 135 s.
Autorka podpisana: M. Radecka.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1978.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. Warszawa 1978 (R. Loth).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (B. Tylicka).

Umiejętność krzyku

L. Budrecki: Drobna Apokalipsa i prosty człowiek. Twórczość 1958 nr 4.
J. Kelera: Z moździerza nie strzelać do wróbli!Odra1958 nr 7.
W. Woroszylski: Poza konwencją pokolenia. Nowa Kultura 1958 nr 7.
J. Falkowski: Pamflet na biedne dziecko spod winogradu. Współczesność 1961 nr 4 [dot. też: Listy do mojego chłopca].

Histeryczka

D. Danek. „Twórczość1959 nr 9.
J. Dziuba: Tragedia ludzi szarych. Kierunki 1959 nr 18.
Z. Irzyk: Dlaczego podobała mi się „Histeryczka. Współczesność 1959 nr 9.
J. Kott: Druga książka Magdy Lei. „Przegląd Kulturalny1959 nr 17.
W. Mach: Z powodu histeryczki monolog wewnętrzny. Współczesność 1959 nr 9.
A. Szmidt: Dlaczego nie podobała mi się „Histeryczka. Współczesność 1959 nr 9.
A. Wasilewski: Wzruszająca dziewczynka. Nowa Kultura 1959 nr 18.
J. Wilhelmi: Oko w oko z literaturą młodej prozy. Czas teraźniejszy. Trybuna Literacka 1959 nr 19.

Listy do mojego chłopca

Z. Irzyk: Protestuję w imieniu „Małego Księcia. Kierunki 1960 nr 42.
H. Zaworska: Dola i niedola „starszego dziewczęcia. Nowa Kultura 1960 nr 47.
J. Błoński: Kariera pokolenia. W tegoż: Zmiana warty. Warszawa 1961.
J. Falkowski: Pamflet na biedne dziecko spod winogradu. Współczesność 1961 nr 4 [dot. też: Umiejętność krzyku].
E. Szary: Czym żyć?Życie Literackie1962 nr 25.
S. Zieliński: Ciągutka w samochodzie. W tegoż: Wycieczki balonem. Gawędy z pretekstem. Warszawa 1962.

Naprawdę na niby

E. Brzoza: Dla dzieci i nie dla dzieci. Nowe Książki 1973 nr 15.