BIO

Urodzony 2 września 1912 we Lwowie; syn Mariana Legeżyńskiego, inżyniera budowy dróg i mostów, i Jadwigi z Nawrockich. Uczęszczał do VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Po zdaniu matury w 1931, studiował początkowo architekturę na Politechnice Lwowskiej, a następnie geografię na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK); w 1938 uzyskał magisterium. W 1937-38 był sekretarzem Koła Geografów UJK, nadto w 1937-39 uczęszczał na Studium Dyplomatyczne na tejże uczelni. W czasie studiów rozpoczął twórczość literacką i publicystyczną. W 1935 otrzymał wyróżnienie w konkursie Oddziału Lwowskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich za wiersz Wieczór daleki... (druk w tomie Sydria, Tel Awiw 1944). Od 1935 należał do komitetu redakcyjnego miesięcznika „Z bliska i z daleka”, a od 1937, będąc zastępcą dyrektora Związku Popierania Turystyki miasta Lwowa, współredagował (razem z Tadeuszem Krzyżewskim) miesięcznik „Turysta we Lwowie i Małopolsce Wschodniej”. Współpracował z czasopismem „Przyroda i Technika” (1936-39). Debiutował (w druku) w 1937 wierszem pt. Wracając do Lwowa, ogłoszonym w „Kurierze Literacko-Naukowym” (nr 41); w 1938 publikował też utwory poetyckie w „Okolicy Poetów” i w „Naszym Wyrazie”. Zajmował się również krytyką filmową; w 1938-39 był sekretarzem lwowskiego oddziału Związku Dziennikarzy i Publicystów Filmowych. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich uczył w Gimnazjum Kupieckim. Wywieziony na wiosnę 1940 do Kazachstanu pracował w sowchozie, a później w kołchozie w pobliżu Ajaguz. Od marca 1942 był sekretarzem delegatury Ambasady Polskiej w Michajłówce (obwód dżambulski). Redagował tam dwie gazetki ścienne i kilka numerów pisma „Placówka”. We wrześniu 1942 wstąpił do Armii Polskiej, z którą przez Iran i Irak przeszedł do Palestyny. Przebywając w Jerozolimie, współpracował z „Gazetą Polską” (1943-47; tu też m.in. liczne wiersze podpisane Stefan Sydriusz); wiersze, reportaże, artykuły i recenzje ogłaszał w czasopismach „Skaut” (grudzień 1942-44), „Kurier Polski w Bagdadzie” (1943), „Junak” (1943-45). Publikował w 1944 prace z zakresu geografii w wydawanych w Tel Awiwie pismach „Przyroda” i „Wiedza”. Na wiosnę 1944 założył w Jerozolimie grupę literacką Rytm, a w 1945 redagował w Nazarecie powielaną gazetkę „Na tropie”. W sierpniu 1947 przyjechał do Anglii, gdzie po opuszczeniu wojska w 1948 podjął pracę dziennikarską i literacką. Nawiązał współpracę z wydawanymi w Londynie czasopismami „Gazeta Niedzielna” (od 1948), „Życie” (1948-55), „Polska Walcząca” (1948-49), „Poradnik Świetlicowy Young Men's Christian Association w Wielkiej Brytanii” (1949; tu stały dział Przegląd najnowszych filmów). W 1950 został członkiem zespołu redakcyjnego „Gazety Niedzielnej”, w której prowadził dział filmowy i kronikę londyńską. Należał w 1950-56 do redakcji dwutygodnika „Głos” (tu też liczne wiersze, proza oraz artykuły i recenzje podpisane: S.L., S. Leg.), a w 1956-59 nadto do redakcji miesięcznika dla młodzieży „Droga” (współpraca od 1954; tu stały dział filmowy). Został członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; w 1955-59 pełnił funkcję skarbnika. Od 1952 należał też do PEN Club Center for Writers in Exile w Londynie. Brał nadal udział w działalności grupy literackiej Rytm (od 1953 w Anglii). Od 1956 kontynuował studia geograficzne w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie; w 1960 uzyskał doktorat na podstawie pracy Geografia wyborcza Anglii (promotor profesor Zofia Hołub-Pacewiczowa). Rozwijał twórczość literacką i dziennikarską, publikując liczne wiersze, prozę, artykuły oraz recenzje literackie i teatralne nadal w „Gazecie Niedzielnej” (tu m.in. w 1965-70 reportaże podpisane: Roman Rondela, w 1974-76 sprawozdania i recenzje podpisane ABC, A.B.C., S. Leg.), w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (1956-76; tu też artykuły i noty podpisane: ABC, C.W., Cezary Wędrowski, S. Leg.) i jego tygodniowym dodatku „Tydzień Polski” (1959-72), w „Wiadomościach” (1956-76), „Orle Białym” (1958-72), oraz w wychodzących w Paryżu pismach „Horyzonty” (1956-59) i „Syrena” (1957-59). Od 1971 redagował „Zeszyty Lwowskie”, wydawane przez Koło Lwowian w Londynie. W 1974 był współzałożycielem, a następnie prezesem Konfraterni Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii. Należał też do Związku Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Zmarł 13 sierpnia 1976 w Londynie.

Twórczość

1. Sydria. Wiersze jerozolimskie. Tel Awiw: Wydawnictwo „Przez Lądy i Morza” na Wschodzie 1944, 32 s.

Zawartość

Sydria. – Iran. – Irak. – Egipt. – Wiersze jerozolimskie. – Cykl: Lwów – Warszawa 1935-1939. – Cykl: 1940-1942. – 1944.

2. Studnia w Nazarecie. (Wiersze z Ziemi Świętej). Powst. 1946. Wyd. [Paryż:] Wydawn. św. Antoniego 1957, 16 s.

Data powstania według informacji autora [„Na Szlaku Kresowej”, Rzym 1946 nr 6 s. 28].

3. Złota brama. Wiersze. Londyn: Grupa Rytm 1953, 16 s.

4. Wczoraj – dziś – jutro srebrnego ekranu. Londyn: Grupa Rytm 1955, 28 s. [Wkładka do czasopisma „Głos”].

5. Poemat o Sekwanie. Londyn: Polskie Towarzystwo Literackie 1959, [4] s.

6. Polegaj jak na Zawiszy. Opowiadania. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas 1963, 39 s.

Zawartość

Polegaj jak na Zawiszy; Brzydki rycerz; Rycerz Wyrwidąb i dobra księżniczka; Rycerz i jego giermek; Trzewik Chrystusa; Bucik dobrego szewca; Adam i żabka; Taniec, ale po obiedzie; Przygody na północy i południu; W redakcji; O malarzu, co złoty medal dostał. – Nadto wiersze dla dzieci.

7. Na oceanie. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1964, 26 s.

Wyd. bibliofilskie.

8. Pióra lwowskie (1918-1968); Lwów – ognisko kultury; Między Lwowem a Londynem – poezje. Zeszyty Lwowskie”, Londyn 1972 z. 3 s. 119-178.

Prace redakcyjne

1. W. Matejczyk: Tristesse éternelle. Wiersze. Dobór wierszy [i] słowo wstępne S. Legeżyński. Londyn: Grupa Rytm 1953, 34 s.
2. Księga pamiątkowa Monte Cassino. W 25-lecie bitwy o Monte Cassino. Red. S. Legeżyński. Londyn: Sekcja Konkursowa Obchodu Rocznicy 25-lecia Bitwy o Monte Cassino 1969, 99 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (J. Czachowska).

Ogólne

Artykuły

B.W. Lewicki: Recenzent kinowy – specjalista. Lwów Literacki 1937 nr 8.
(W.K.): „Studnia w Nazarecie”. Odgłosy”, Londyn 1958 nr 34.
J. Blumicz: Zmarł Stefan Legeżyński. Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1976 nr 39.

Sydria

Z. Broncel: Droga wiodła przez Irak. Poezja żołnierska. W Drodze”, Jerozolima 1944 nr 10.
J. Woszczynin: Sydria. Gazeta Polska”, Jerozolima 1944 nr 77.

Złota brama

M. Pankowski: Mowa bez ziemi. Kultura”, Paryż 1954 nr 10.

Na oceanie

J. Rostworowski: Między wierszami. Wiadomości”, Londyn 1964 nr 50.
T. Lisiewicz: Migawki abstrakcyjne. Orzeł Biały”, Londyn 1965 nr 6.
J. Rostworowski: Trzynastu napojonych farbą drukarską. Tydzień Polski”, Londyn 1965 nr 8.