BIO

Born on 13 March 1899 in Warsaw; son of the clerk and social activist Dionizy Władysław Serafinowicz, and the teacher Maria, née Niewęgłowska. He went to school in Warsaw, first to the Stanisław Staszic Middle School and then to the Emilian Konopczyński Grammar School, where he completed his secondary education in 1916. He made he debut with the volume of poetry Na złotym polu (In the golden field), which appeared in 1912, while he was still in secondary education. On 27 May 1916, he staged the small-form drama W pałacu królewskim (In the Royal Palace) at Warsaw's Theatre in the Orangery. Between 1916 and 1918, he studied Polish philology at the University of Warsaw (UW) but did not graduate. During this period (1917-18), he was involved in the team behind the student periodical "Pro arte et studio", where he co-edited the theatre section. He was later editor-in-chief of its successor, "Pro arte" in 1919. He published numerous poems and reviews in both periodicals. He collaborated closely with the periodical "Sowizdrzał" (1917-19, using the pseudonyms: Rafał, Rafał Chochoł, Pawie Pióro). He was among the organizers and regulars at the poetry café Pod Picadorem, which operated from 29 November 1918 to March 1919. In late 1919 and early 1920, he was involved in founding the Skamander group and its eponymous periodical. During the group's debut appearance on 6 December 1919, he gave an introductory talk that served as a manifesto. He also coined the group's name. He attempted suicide in March 1921, subsequently recovering in hospital and in sanatoriums. His poems, literary essays, column pieces and reviews appeared in periodicals including "Skamander" (1920-23 and 1935), "Kurier Poranny" (1922 and 1927-28), the women's magazine "Pani" (1923-26), "Wiadomości Literackie" (primarily in 1924), "Głos Prawdy" (1926-29; including correspondence from the 1926 session of the League of Nations in 1926). He was awarded the Polish Publishers' Association Prize in (1925). Between 1926 and 1928, he edited the satirical weekly "Cyrulik Warszawski", while in 1929 he was secretary of the editorial office of "Pamiętnik Warszawski". During this period, he served for several years as secretary general of the Polish PEN Club. In April 1930, he left for Paris where from 1 May 1931 he worked for the Embassy of the Republic of Poland, officially as a propaganda officer, though in fact as a cultural attaché. He was awarded the Officer's Cross of the Order of the Polonia Restituta in 1930. He received the Golden Laurel of the Polish Academy of Literature in 1935 in recognition of his literary achievements. In 1935/36, he collaborated with "Gazeta Polska", where he submitted articles and correspondence from France as part of the regular column Listy co dwa tygodnie (Fortnightly letters). Following the outbreak of World War II, he remained in Paris, occasionally working the Polish Embassy in the press office. From 26 January to 10 May 1940, he gave six lectures on literature at the Polish University Abroad. In early June 1940, he left for Brazil via Spain and Portugal, before heading to the United States in August 1941, where he settled in New York. He was involved in the activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, where on 12 September 1942 he was elected deputy chair of the Institute's Commission for Polish Literary History. He gave lectures on literary themes. In 1941/42, he was co-editor of the New York-based "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" (Weekly Literary Service of the Circle of Writers of Poland), which after five issues was renamed "Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski" (Weekly Literary Review of the Circle of Writers of Poland). He then co-edited the weekly's successor, "Tygodnik Polski". From 1948, he published regularly in the London-based "Wiadomości". He started writing a diary in late August 1949, which he kept up until his death. He collaborated with the Polish Section of Radio Free Europe from 1952, contributing to its literary programmes. In 1952, he was awarded the prize of the Union of Polish Writers Abroad. He died by suicide on 8 June 1956 in New York. His ashes were transported to Poland in 1991 and laid to rest at the family grave at Laski cemetery, near Warsaw.

Twórczość

1. Na złotym polu. Zbiorek wierszy. Warszawa: [Nakład autora] 1913 [właśc. 1912], 23 s. Przedruk zob. poz. .

2. Po różnych ścieżkach. Zbiór wierszy. Warszawa: [Nakład autora], 1914, 30 s. Przedruk zob. poz. .

3. W pałacu królewskim. Nokturn dramatyczny. Prapremiera: Warszawa, Teatr w Pomarańczarni 1916. Druk [w oprac. E. Krasińskiego] „Dialog” 1984 nr 6 s. 5-10. Przedruk zob. poz. , .

Pierwotny tytuł: Z nie napisanego dramatu „Król Stanisław August”.

4. Jarzębina. Scena naiwna. Z tryptyku „Romantyczność”. „Jednodniówka Akademicka na rzecz Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego1918 s. 25-30. Prapremiera: telewizyjna łącznie z poz. pt. Kwiat pomarańczowy; Jarzębina: Reżyseria: A. Łapicki. Telewizja Polska 1978; teatralna: Wrocław, Studium Aktorskie przy Teatrze Polskim 1979. Przedruk zob. poz. .

5. Królewsko-Polski kabaret 1917-1918. [Satyry wierszem]. [Warszawa: b.w. 1918], 30 s. Przedruk zob. poz. .

Wydane anonimowo.

6. Kwiat pomarańczowy. Dialog o miłości. Z tryptyku pt. „Romantyczność”. „Pro Arte et Studio1918 z. 14 s. 6-11. Prapremiera: telewizyjna łącznie z poz. pt. Kwiat pomarańczowy; Jarzębina: Reżyseria: A. Łapicki. Telewizja Polska 1978; teatralna: Wrocław, Studium Aktorskie przy Teatrze Polskim 1979. Przedruk zob. poz. .

7. Facecje republikańskie. [Satyry wierszem i prozą]. [Współautor:] A. Słonimski. Warszawa: Drukarnia L. Bogusławskiego 1919, 22 s. Przedruk poz. .

8. Karmazynowy poemat. [Wiersze]. Warszawa, Kraków: J. Mortkowicz 1920, 21 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [rozszerzone] Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” 1922; wyd. 3 [rozszerzone] Warszawa: J. Mortkowicz 1930; [Wyboru dokonał i do druku przygotował Krzysztof Gluziński. Posłowie: K. Wierzyński]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988. Przedruk zob. poz. , , , .

Wydanie 2 dedykowane: „Stefanowi Żeromskiemu, najpierwszemu sercu w Ojczyźnie”. Wydanie z 1988 jest reprintem wydania 1.

9. Pani Walewska. [Utwór dramatyczny]. Druk fragmentu: Z komedii groteskowej „Pani Walewska”. Skamander 1920 z. 1 s. 6-18. Przedruk zob. poz. , , .

10. Rzeczpospolita Babińska. Śpiewy historyczne. [Satyry wierszem i prozą]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” [1920], 73 s. Przedruk utworów poetyckich zob. poz. .

Zawartość

Zawiera m.in. utwory z: Królewsko-Polski kabaret [poz. ]; Facecje republikańskie [poz. ].

11. Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. [Współautorzy: A. Słonimski, J. Tuwim]. Prapremiera: Warszawa, cukiernia „Ziemiańska 1922. Wyd.: Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Z. Pronaszko. Kraków: Instytut Wydawniczy „Musarion”; dr B. Gofron 1922, 64 s.

Autorzy podpisani: Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę.

12. Srebrne i czarne. [Wiersze]. Okładka: E. Bartłomiejczyk. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” (E. Wende i Ska) 1924, 24 s. Wyd. nast.: Warszawa: J.Mortkowicz 1928; Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 1987 [reprint wyd. z 1924]. Przedruk zob. poz. , , , .

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Siedem grzechów głównych.

13. Szopka Pikadora. [Współautorzy:] W. Rzymowski, A. Słonimski, J. Tuwim. Prapremiera: Warszawa, Qui Pro Quo 1924.

Informacja: J. Stradecki: Julian Tuwim. Warszawa 1959 s. 119; A. Marianowicz: Notatki o satyrze Skamandrytów. „Poezja1971 nr 11; J. Lechoń: Dziennik. T. 1. Warszawa 1992 s. 287. Tekst nieznany.

14. Polityczna szopka Cyrulika Warszawskiego. [Współautorzy:] M. Hemar, A. Słonimski, J. Tuwim. Prapremiera: Warszawa, kawiarnia „Duża Ziemiańska 1927. Druk „Cyrulik Warszawski” 1927 nr 9-14. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Administracja „Cyrulika Warszawskiego” 1927, 63 s.

Na okładce tytuł: Szopka Cyrulika Warszawskiego 1927.

15. Szopka Cyrulika Warszawskiego. [Współautorzy:] J. Paczkowski, A. Słonimski, J. Tuwim. Fragmenty: Cyrulik Warszawski 1929 nr 20, 21, 24, 30, 37, 39, 43, 46.

Szopka nie została wystawiona na skutek niedostarczenia tekstów przez M. Hemara. Częściowo przedrukowane w poz. .

16. Szopka polityczna. [Współautorzy:] M. Hemar, J.Tuwim, A. Słonimski. Prapremiera: Warszawa, Kino Colosseum 1930. Druk „Cyrulik Warszawski” 1930 nr 10-16. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Administracja „Cyrulika Warszawskiego” 1930, 63 s.

Na okładce tytuł: 1930 Szopka.

17. Szopka polityczna 1931. [Współautorzy:] M. Hemar, J. Tuwim przy współudziale K.[I.] Gałczyńskiego, J. Paczkowskiego i Ś. Karpińskiego. Prapremiera: Warszawa, Kino Colosseum 1931. Wyd. Warszawa: Skład główny J. Dąb 1931, 70 s.

18. Świat bez granic. [Film fabularny]. Dialogi: J. Lechoń. Ekranizacja (Polska-USA) 1931.

19. Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku. [Wiersz dla dzieci]. Wiadomości Polskie”, Londyn 1941 nr 29 s. 2-3. Wyd. osobne: Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1946, 33 s. Wyd. nast. pt. Bajka o jednym chłopczyku i o jednym lotniku. Przedmowa: S.J. Kowalski. Ilustracje: I. Lorentowicz. Hamtramck, MI: Nakład S.J. Kowalskiego 1993. Przedruk zob. poz. , .

20. Lutnia po Bekwarku. [Wiersze]. London: M.I. Kolin 1942, 31 s. Przedruk zob. poz. , , , .

21. O literaturze polskiej. [Szkice]. London: M.I. Kolin 1942, 109 s. Wyd. nast.: New York: Roy Publishers 1946; Notę edytorską i indeks oprac. P. Kądziela. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim 1993.

Zawiera wykłady wygłoszone w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 1940.

Zawartość

Tradycja i nowość w literaturze polskiej; Poezja Warszawy; Wieś we współczesnej literaturze polskiej; O polskiej literaturze dramatycznej; Polska powieść historyczna; Poezja czysta w poezji polskiej. – W wyd. 2 dodano: Poezja polska XVIII wieku; Powieść od Młodej Polski do czasów ostatnich; Słowacki. – Wyd. z 1993 powtarza zawartość wyd. 1, zawiera nadto szkic: Mickiewicz [poz. ].

22. Poezja czysta w poezji polskiej. [Szkic]. [B.m., Francja]: Polska Y.M.C.A. [Young Men's Christian Association] 1943, 12 s., maszynopis, powielone. Zob. poz. .

23. Polish Literature. [Szkic]. „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, Nowy Jork 1943 nr 4 s. 884-903; odbitka [New York 1943], 20 s.

24. Aria z kurantem. [Wiersze]. Przedmowa: S. Baliński. New York: Biblioteka Polska [1945], 59 s. Przedruk zob. poz. , , , , .

25. Godzina przestrogi. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1938-1948. Druk fragmentów: Pogrzeb Stanisława Augusta. „Gazeta Polska” 1938 nr 284; Fragment dramatyczny [Pogrzeb Piłsudskiego], „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1941, Londyn nr 42; Scena z dramatu „Dziadów część piąta”. „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski”, Nowy Jork 1941 nr 6; Godzina przestrogi. Scena z dramatu [Przed bitwą o Monte Cassino], „Tygodnik Polski”, Nowy Jork 1945 nr 37; Scena z „Godziny przestrogi”. „Wiadomości”, Londyn 1948 nr 24. Prapremiera teatralna fragmentów: Pogrzeb Piłsudskiego; Przed bitwą o Monte Cassino. Nowy Jork, Wieczór Jana Lechonia zorganizowany przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Polski Komitet Imigracyjny (w sali Central High School of Needle Trades) 1955. Przedruk zob. poz. , , , .

Utwór nieukończony.

26. Bal u senatora. Fragmenty nieukończonej powieści. Powst. 1936-1950. Oprac. [i posłowiem opatrzył] T. Januszewski. Warszawa: Czytelnik 1981, 114 s. Wyd. 2 tamże 1999.

27. Aut Caesar aut nihil. [Szkic publicystyczny]. Wiadomości”, Londyn 1954 nr 45-47 i sprostowanie nr 49. Wyd. osobne Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1955, 46 s. Wyd. nast.: Przedmowa: E. Kołodziejczyk. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2007, 89 s. Biblioteka „Więzi, t. 209.

Przekłady

angielski

American Transformations. Aut Caesar aut nihil. [Przedmowa:] K. Wierzyński. The Polish Review”, Nowy Jork 1958 nr 3. Wyd. osobne New York 1959.

28. Poezje zebrane 1916-1953. Portret Lechonia rysował Z. Czermański. Londyn: Wiadomości 1954, 188 s.

Zawartość

Karmazynowy poemat [poz. ]; Srebrne i czarne [poz. ]; Lutnia po Bekwarku [poz. ]; Aria z kurantem [poz. ]; Wiersze nieobjęte wydaniami książkowymi (1917-1941); Marmur i róża. (Tom, który nie ukazał się w osobnym wydaniu).

29. Ksiądz i bolszewicy. [Utwór dramatyczny w 1 akcie]. Prapremiera: Nowy Jork, Polski Teatr Artystów 1955. Druk: Oprac. z rękopisu: B. Dorosz. „Pamiętnik Literacki” 1999 z. 3 s. 188-193.

30. Mickiewicz. [Szkic]. Paryż: Wyd. przez autora pod patronatem Muzeum A. Mickiewicza 1955, 60 s. Przedruk zob. poz. .

31. Dziennik. Powst. 30 VIII 1949-30 V 1956. Fragmenty: Kartki z dziennika. „Wiadomości”, Londyn 1951 nr 3, 1954 nr 51/52, 1955 nr 7, 13, 17, 1956 nr 17, 20, 48, 52/23, 1957 nr 4, 5, 11, 13, 16/17, 31, 34, 43, 47, 50, 1958 nr 2, 11, 18, 23, 34, 39, 1959 nr 16, 23, 24, 29/30, 32, 1973 nr 45. Wyd. osobne:.

T. 1. Słowo wstępne: M. Grydzewski. O „Dzienniku” Lechonia: M. Danilewiczowa. Londyn: „Wiadomości1967, XVI, 446 s.

T. 2. Londyn: „Wiadomości”, Polska Fundacja Kulturalna 1970, 591 s.

T. 3. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973, 749 s.

Wyd. nast.: Wstęp i konsultacja edytorska: R. Loth. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992-1993.

32. Poezje. Wyboru dokonał i życiorysem poety poprzedził M. Toporowski. Warszawa: Czytelnik 1957, 202 s.

Zawiera również fragmenty dramatyczne z poz. .

33. Poezje. [Oprac. T. Burzecki]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 205 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973 , wyd. 3 1976.

34. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik 1966, 142 s.

35. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył W. Natanson. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 157 s.

36. Fragmenty dramatyczne. Oprac.: T. Januszewski. Warszawa: Czytelnik 1978, 105 s.

Zawartość

Kwiat pomarańczowy. Dialog o miłości z tryptyku „Romantyczność” [poz. ]; Jarzębina. Scena naiwna z tryptyku „Romantyczność” [poz. ]; Z komedii groteskowej „Pani Walewska” [poz. ]; Sceny z „Godziny przestrogi” [poz. ]. – Posłowie; Uwagi o tekstach.

37. Poezje. Wyboru dokonała W. Nowakowska. Posłowie: R. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik 1979, 214 s. [Wyd. 2 poszerzone] tamże 1987 .

38. Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916-1962[!]. Zebrał i oprac. [oraz wstępem opatrzył] S. Kaszyński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 455 s.

Data 1962 dotyczy tekstu pt. „Balet polski” powstałego w 1943, którego pierwodruk miał miejsce w 1962 w londyńskich „Wiadomościach” (nr 30).

39. Poezje. Wybrała i wstępem opatrzyła M. Wełna. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 248 s.

40. Poezje wybrane. (III). Wybór, wstęp i posłowie: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989,160 s.

41. Poezje. Oprac. [i wstęp:] R. Loth. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, XCIV, 240 s. Biblioteka Narodowa I, 256.

42. Poezje wybrane. (II). Wybór i wstęp [oraz nota biograficzna]: T. Burek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1990, 212 s.

43. Pieśń o Stefanie Starzyńskim. [Wybór wierszy]. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Varsovia 1991, 15 s.

44. Aria z kurantem i inne wiersze. Bielsko-Biała: Profile 1992, 111 s.

45. Cramoisi, argent et noir. [Wybór wierszy]. Présentation, traduction du polonais par R. Legras. [B.m., Francja]: La Différence 1994, 126 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

46. Niebiosa ku nam nachyl. [Wiersze]. Wybrał i opatrzył posłowiem P.W. Lorkowski. Kraków: Miniatura 1994, 95 s.

47. Poezje. Karmazynowy poemat; Srebrne i czarne; Lutnia po Bekwarku; Aria z kurantem; Marmur i róża; Z wierszy rozproszonych. Oprac. i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1994, 168 s. Zob. poz. , , , , .

48. Popiół i kwiat. [Wiersze]. Wybrał i wstępem poprzedził Z. Jerzyna. Warszawa: Wydawnictwo B. Wrocławskiego 1994, 253 s.

49. Kabaret skamandrytów. [Autorzy:] [J.] Tuwim, [A.] Słonimski, [J.] Lechoń. Pod red. L. Lachowieckiego. Warszawa: Sternik 1995, 78 s.

Wybór żartów absurdalnych.

50. Poezje zebrane. Oprac. i wstępem opatrzył R. Loth. Toruń: Algo 1995, 552 s.

Zawartość

Poezje: Karmazynowy poemat [poz. ]; Srebrne i czarne [poz. ]; Lutnia po Bekwarku [poz. ]; Aria z kurantem [poz. ]; Marmur i róża [poz. ]; Wiersze rozproszone (1916-1956); Wiersze okolicznościowe i sztambuchowe. – Fragmenty dramatyczne wierszem: Z nie napisanego dramatu „Król Stanisław August” [poz. ]; Z komedii groteskowej „Pani Walewska” [poz. ]; Fragmenty z „Godziny przestrogi” [poz. ]. – Utwory satyryczne: Wiersze z „Rzeczypospolitej Babińskiej” [poz. ]; Wiersze satyryczne rozproszone; Fraszki. – Przekłady poetyckie: Z M. Łochwickiej; Z A. Błoka; Z S. di Giacomo; Z A. de Noailles; Z P. Valéry'ego; Z J. Auslandera. – Dodatek: Pierwsze próby poetyckie: Na złotym polu [poz. ]; Po różnych ścieżkach [poz. ]; Juwenilia rozproszone (1912-1913), – Poemat dla dzieci: Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku [poz. ].

51. Anioł polskiej doli. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1996, 165 s.

52. Bajka o miłości. [Wybór wierszy]. Oprac.: L. Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1996, 118 s.

53. Portrety ludzi i zdarzeń. [Szkice wspomnieniowe i biograficzne]. Oprac.: P. Kądziela. Warszawa: Biblioteka „Więzi 1997, 272 s. Wyd. 2 tamże 1999 . Biblioteka „Więzi, t. 101.

54. Lechoń nowojorski. W setną rocznicę urodzin Poety. Wiersze wybrał i ułożył M. Patkowski. Teksty inne [m.in. fragmenty z Dziennika poz. ] wybrała i oprac. oraz przedmową, uwagami edytorskimi i dokumentacją fotograficzną opatrzyła B. Dorosz. New York, Warszawa: Piast 1999, 119 s.

55. Liryki najpiękniejsze. Wybór: A. Madyda. Toruń: Algo 1999, 44 s. Wyd. 2 tamże 2014, 128 s.

56. W mym sercu jak w bursztynie. Wybór wierszy i przekładów poetyckich oraz dramaty poetyckie. Wybór, [oprac.] i wstęp: B. Dorosz. Warszawa: Libros 2003, 286 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów: Karmazynowy poemat [poz. ]; Srebrne i czarne [poz. ]; Lutnia po Bekwarku [poz. ]; Aria z kurantem [poz. ]; Marmur i róża [poz. ]; poemat dla dzieci Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku [poz. ]; Z wierszy rozporoszonych; Z wierszy późno odnalezionych; Fragmenty dramatów: Król Stanisław August [poz. ], Pani Walewska [poz. ], Godzina przestrogi [poz. ].

57. Liryki. [Wybór wierszy]. Toruń: Algo 2004, 254 s.

58. Poezje. Wybór: H. Cyganik. Warszawa, Rzeszów: ad [Ad oculos] 2004, 183 s.

59. Evening on the Hudson. An anthology of Jan Lechoń’s American writings. [Wybór, wstęp i oprac.:] B. Dorosz. [Przekł.: A.M. Gernand i in.]. New York: PIASA [Polish Institute of Arts and Sciences of America] Books 2005, XIV, 403 s.

Teksty wierszy w języku polskim i angielskim; inne teksty w języku angielskim.

60. Szopki Pikadora i Cyrulika Warszawskiego 1922-1931. [Autorzy:] M. Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim. Oprac. T. Januszewski. Warszawa: Iskry 2006, 433 s. Zob. poz. . Przedruk zob. poz. , , , .

Zawartość

1922 Pierwsza szopka warszawska [poz. ]; 1923 Nowa szopka Pikadora; 1924; 1927 Polityczna szopka Cyrulika Warszawskiego [poz. ]; 1929 Szopka Cyrulika Warszawskiego [poz. ]; 1930 Szopka polityczna [poz. ]; 1931 Szopka polityczna [poz. ].

61. Jan Lechoń. Antologia. Warszawa: Hachette Polska 2010, 184 s. Poezja Polska, 10.

62. Poezje. Toruń: C&T 2014, 79 s.

63. Kasandra się myli. [Wybór i wstęp: W. Wencel]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2018, 159 s. Poeci, 2.

Listy

1. Listy do Anny Jackowskiej. [Powst. 1925-1954]. Oprac.: R. Loth. Warszawa: Czytelnik 1977, 210 s.
2. Coraz trudniej żyć a umrzeć strach”. Listy 1952-1955 . [Autorzy:] J. Lechoń, Z. i R. Malczewscy. Z autografu do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Dorosz. Warszawa: Biblioteka „Więzi 2008, 194 s. Biblioteka „Więzi, t. 215.
3. Listy 1923-1956. [Autorzy:] M. Grydzewski, J. Lechoń. Z autografu do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Dorosz. T. 1-2. Warszawa: Biblioteka „Więzi 2006, 463 + 515 s. Z prac IBL PAN.
4. Listy 1941-1956. [Autorzy:] J. Lechoń, K. Wierzyński. Oprac. B. Dorosz przy współpracy P. Kądzieli. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016, 642 s.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Pieśni romantyczne. [Muzyka:] L. Laprus. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1979, 37 s.
Droga Warszawo. [Muzyka:] Z. Ciechan. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 1990, 6 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

hebrajski

Ḃa-sdeh ha-zahab. We-šiyriym ʾaḥeriymy-sde ha-zahaw we-szirim acherim. [Przeł.:] S. Raṣ'iynsqiy, ʾA. Ḃraʾẇner. Tel-ʾAbiyb 2000.

Przekłady tekstów w antologiach zagranicznych

albański

Fëmijët e epokes. Antologji e poezisë polake sh. XX . [Przeł.] M. Saneja. Varshavë 1997.

angielski

Five centuries of Polish poetry, 1450-1970. [Oprac.:] J. Pietrkiewicz, B. Singer. [Przeł.] J. Stallworthy. Westport 1979.
Bear now my soul... Polish verse = Przenoś moją duszę. Strofy polskie. [Przeł.] N. Clark. London 2001.
Treasury of Polish love poems. Vol. 2. [Oprac. i przekł.:] M. Lipiński. New York 2003.

białoruski

Zbor tvoraŭ. U trynaccacì tamah. T. 11, t, r, Peraklady. [Wybór:] U. Ì. Marhel', S.U. Kalâdka. [Komentarze:] T.P. Barysûk, A.A. Danìl'čyk, V.L. Hacânovìč. [Red. tomu:] L.G. Kìsâlëv. Mìnsk 2010.

chiński

Bolan ershi shiji shixuan. [Przekł.] Yi Lijun yi. Shanghai 1992.

chorwacki

Gost u kući. Prijevodi i prepjevi iz poljskoga pjesništva. [Przeł.] Z. Malić. Zagreb 2006.

czeski

Setkáni nad Vislou. Polští básnici 20. stoleti. [Wybór i przekł.:] J. Pilař. Praha 1979.
Paní pána zabila. Výbor z polských balad. [Wybór i przekł.:] V. Dvořáčková. Praha 1986.

francuski

Chant de la Pologne. Anthologie de la poésie polonaise du vingtième siècle. [Wybór i przekł.:] B. Burocher. Paris 1972.
Chopin, Szymanowski et leurs poètes = Chopin, Szymanowski i ich poeci. [Przeł.:] C.-H. du Bord [i in.]. Troyes 1999.
Poésie. Vol. 1. [Wybór :] K. Dedecius. [Przeł.:] C.-H. du Bord [ i in.]. Montricher, Paris 2000.
Les poètes polonais du „Scamandre. [Wybór i przekł.:] R. Legras. Lausanne 2004.

grecki

Polōnoi poiītes. [Oprac.] S.E. Gyftákīs. Athī́na 2007.
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. Méros 2. (1800-1899). [Oprac.]. S.E. Gyftákis. Kalamáta 2008.

hiszpański

Poesia polaca. Antologia. [Oprac.] M. Suárez Recio. La Habana 1984.

niemiecki

Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. München 1964, wyd. nast.: tamże 1968; Franfkurt am Main 1982.
Polnische Lyrik der Gegenwart. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. Stuttgart 1973, wyd. nast. tamże 1984.
Polnische Lyrik aus fünf Jahrzehnten. [Wybór:] H. Bereska. [Przeł.] H. Olschowsky. Berlin 1975, wyd. nast. tamże 1977.
Polnisches Lesebuch des zwanzigsten Jahrhunderts. [Wybór i przekł.] K. Dedecius. München, Wien 1978.
Der Monarch und der Dichter. Polnische Märchen und Legenden. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1983, wyd. nast. tamże: 1984, 2000.
Polen. [Wybór i przekł.:] P. Lachmann i R. Lachmann. Berlin 1987.
Poesie. Bd. 1. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. Zürich 1996.
Pointen. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. Zürich 1997.
Polnische Lyrik aus 100 Jahren. [Wybór:] S. Sterna-Wachowiak. [Przeł.] J. Retz. Gifkendorf 1997.

rosyjski

Pol'skie poèty XX veka. Antologiâ. [Wybór i przekł.:] N. Astaf'eva, V. Britanišskij. T. 1. Sankt-Peterburg 2000.
Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ = Wykonano w Polsce, wiek – XX. Antologia. [Wybór i przekł.:] A. Bazylewski. Moskva 2009.

rumuński

Antologia poeziei contemporane poloneze. [Wybór i przekł.:] J. Stec, M. Sterian. Pitesti 2011.

serbski

Savremena poljska poezija. [Oprac. i przekł.:] P. Vujičić. Beograd 1964, wyd. nast. tamże 1985.
Pet vekova poljske poezije. Antologija. [Oprac.:] M. Jokić, A. Rakočević, L. Novaković. Priština 1991.
Povratak kući. Pol̂ska emigrantska poeziǰa. [Wybór i przekł.:] Z. Đerić. Ban̂a Luka, Beograd 2002.

słoweński

Alarm. Poljska poezija 1939-1945. [Oprac. i przekł.:] R. Štefanova i T. Pretnar. Ljubljana 1992.
Prošnja za srečne otoke. Antologija poljske ljubezenske lirike. [Wybór i przekł.:] R. Štefanova. Radovljica 1999.

ukraiński

Antologìâ pol's'koï poezìï. T. 2. [Oprac.] Û. Bulahovs'ka. Kìïv 1979.

węgierski

Az ismeretlen fa. Modern lengyel versek antolòiája. [Przeł.] G. Gömöri. Washington 1978.
Az égbolt hajfonatai. XX. századi lengyel költők = Warkocze niebios. Poeci polscy XX wieku. [Wybór i przekł.:] G. Cséby, J. Snopek. Budapest 2003.

włoski

Antologia della poesia contemporanea polacca. [Oprac. i red.:] G. Cau i P.E. Pavolini. [Przeł.] O. Skarbek-Tłuchowski. Bologna 1979.

Montaże utworów

Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz) 13 VI [!] 1899 – 8 VI 1956. „Z łez wylanych ukradkiem.... Montaż poetycko- muzyczny. Oprac. B. Jachmiczak. „Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 11/12.

teatralne

Pamiętnik intymny. Scenariusz [na podstawie „Dzienników” i wierszy J. Lechonia]: S. Kaszyński. Oprac. sceniczne: Z. Józefowicz. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy, Mała Sala 1975.
Ja, Polak beznadziejny. Wybór, układ tekstów i reżyseria: A. May. Wystawienie: Elbląg, Teatr Dramatyczny 1981.

radiowe

Nie ujdziesz goryczy. Adaptacja: I. Smolka. Reżyseria: J. Owidzki. Polskie Radio 1985 [tu także utwory J. Tuwima i K. Wierzyńskiego].
Ciche domy dzieciństwa. Adaptacja: B. Prządka. Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 1996.
Spowiedź w Sanit-Germain-Des-Près. Reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 1998 [na podstawie utworów J. Lechonia i J. Iwaszkiewicza].
Tyś jest jak dzień wiosenny. Adaptacja i reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 2014 [tu także utwory A. Słonimskiego, J. Tuwima, K. Wierzyńskiego].

telewizyjne

Lutnia po Bekwarku. Poezja Jana Lechonia. (Widowisko). Wybór i układ: K. Gałczyńska. Telewizja Polska 1968.
Chorału Bacha słyszę dźwięki. Reżyseria: P. Karpiński. Telewizja Polska 1979.
Popiół i kwiat. Widowisko. Telewizja Polska 1980.

Przekłady i adaptacje

1. L. Andrejew: Ten, którego biją po twarzy. Widowisko w 4 aktach. Przeł. J. Lechoń. Wystawienie: Reżyseria: A. Zelwerowicz. Warszawa, Teatr Polski 1922.
2. G.A. Caillavet, R. de Flers: Zielony frak. Komedia w 4 aktach. Przeł. J. Lechoń. Wystawienie: Reżyseria: K. Borowski. Warszawa, Teatr Polski 1928.
3. Głos serca. [Film fabularny; scenariusz wg opowiadania T. Shea]. Dialogi: J. Lechoń. Reżyseria: R. Ordyński. Ekranizacja (Polska-USA) 1931.
4. M. Pagnol: Mariusz. Komedia w 4 aktach. Przeł. J. Lechoń. Wystawienie: Reżyseria: M. Rudkowski. Poznań, Teatr Nowy im. H. Modrzejewskiej 1932.
Maszynopis w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.
5. J. Giraudoux: Wojny trojańskiej nie będzie. Dramat w 2 aktach. Oprac. i tłum.: J. Lechoń. Tłum. powst. 1936. Wystawienie: Reżyseria: L. Komarnicki. Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 1956.
Bez oznaczenia tłumacza.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Lechoń. Polskie Radio (Warszawa)1937.
6. A. Błok: Jesienne pieśni. Tłum. J. Lechoń. [Muzyka:] J. Świder. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne, Agencja Autorska 1985, 18 s.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy? [Odpowiedź na ankietę]. Wiadomości Literackie 1926 nr 3.

Wywiady

• [Wywiad z Janem Lechoniem przeprowadzony przez National Press Service; streszczenie:] „Ameryka-Echo”, Toledo, OH 1941 nr 40; pt. Literaci i artyści polscy w Ameryce. Ku Wolnej Polsce”, Egipt-Palestyna 1941 nr 8; „Głos Polski”, Tel-Awiw 1942 nr 2.

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Jan Lechoń. Kultura i Społeczeństwo 1957 nr 3, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 16 cz. 4. Wrocław 1971 (J. Stradecki).
B. Dorosz: Jan Lechoń (1899-1956). Zestawienie bibliograficzne. Poradnik Bibliotekarza 1987 nr 6.
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 ([A. Kowalczykowa] ak).
• [J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej . Lublin * 1989 , wyd. 2 tamże 1990.
B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980. Warszawa 1992.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (A. Hutnikiewicz).

Ogólne

Książki

Pamięci Jana Lechonia. Londyn: Wiadomości 1958, 86 s. Przedruk częściowo w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
Druk osobny numeru specjalnego „Wiadomości” 1957 nr 23.

Zawartość

J. Sakowski: Żałobny pas lity; H. de Montfort: ***; R. Bailly: Lechoń et Paris; J. Romains: ***; A. Janta: „O dwa palce od serca czułem sępa szpony...”, przedruk pt. Nowojorskie dzieje i śmierć Jana Lechonia. W tegoż: Losy i ludzie. Londyn 1961, „Nic własnego nikomu”. Warszawa 1977; S. Korboński: Lechoń a Podziemie; T. Terlecki: Dwa profile Jana Lechonia; F. Goetel: Lechoń; K. Morawski: Podzwonne, przedruk w tegoż: Tamten brzeg. Paris [1960]; A. Rubinstein: Wielki poeta, przyjaciel i brat; R. Malczewski: Śpiew; T. Nowakowski: Ryba na piasku; M. Modzelewska: Ostatnia rozmowa; Z. Czermański: O Leszku, przedruk w tegoż: Kolorowi ludzie. Londyn 1966; K. Wierzyński: O poezji Lechonia, przedruk w tegoż: Cygańskim wozem. Londyn 1966; S. Baliński: Lechoń – poeta; J. Wittlin: Śmierć i śmiech, przedruk w tegoż: Orfeusz w piekle XX wieku. Paryż 1963; J. Fryling: Tren; A. Bogusławski: Sprzeciw i podziw; W. Weintraub: Karmazynowe i czarne; W. Grubiński: Pierwszy poeta „Skamandra”; O. Halecki: Lechoń a polska tradycja historyczna; Z. Nowakowski: „Przypadkowy historyk”; Lechoń – kompozytor; List Lechonia (do Jerzego Paczkowskiego, 1940).
T. Katelbach: Wódz i poeta. Lechoń o Piłsudskim. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna [1977], 32 s.
K. Krakowiak: Jan Lechoń – twórczość i osobowość. Wyznaczniki konkretyzacji postaci autora w liryce. [Praca doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1979]. Maszynopis w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków.
Strofy o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył S. Kaszyński. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985, 143 s.
W. Wyskiel: Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. (Krąg pierwszy i drugi). Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1988, 210 s. Wyd. nast. rozszerzone: Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1993, 228 s.
Skamander. T. 7. Szkice o twórczości Jana Lechonia. Pod red. I. Opackiego. Katowice: Uniwersytet Śląski 1991, 129 s.

Zawartość

J. Sawicka: Późna twórczość Jana Lechonia; A. Węgrzyniakowa: Tworzywo Lechoniowej poezji („musi umrzeć w życiu, co ma powstać w pieśni”); A. Nawarecki: Skok-inscenizacja. Sonda wyobraźni poetyckiej wierszy ostatnich Jana Lechonia, przedruk w tegoż: Rzeczy i marzenia. Katowice 1993; J. Olejniczak: „Dziennik” Jana Lechonia – próba lektury; R. Piętkowa: „Wpiekłowzięte wniebogłosy”. „Gniew” Jana Lechonia – przygotowanie do interpretacji; M. Pytasz: „Vides ut alta stet...” Jana Lechonia; Z. Marcinów: „Poeta ludzki i boski”. O składnikach legendy Jana Lechonia. Rekonesans; P. Wilczek: „Leszku kochany, żegnam cię”. Mowa Kazimierza Wierzyńskiego nad grobem Jana Lechonia w świetle dzieł literackich, dokumentów i wspomnień.
J.A. Kosiński: Album rodzinne Jana Lechonia. Warszawa: Czytelnik 1993, 281 s.
I. Opacki: Lechoń i „polskie mity. Kielce: Szumacher 1993, 40 s.
I. Opacki: Lechoń i polskie mity. Kielce: Szumacher 1993, 40 s. Komisja Historycznoliteracka PAN, przedruk w tegoż: Król Duch, Herostrates i codzienność. Katowice 1997.
S.J. Kowalski: Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1996, 165 s.
W. Łukszo-Nowakowska: Jan Lechoń. Zarys życia i twórczości. Warszawa: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 1996, 165 s.
B. Dorosz: Księga Gości” Jana Lechonia. Toruń: Algo 1999, 199 s.
J. Kisielowa: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, 236 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1943.
B. Dorosz: Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa, Łomianki: Wydawnictwo LTW 2004, 159 s.
Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał i oprac.: P. Kądziela. Warszawa: Biblioteka „Więzi 2006, 366 s. Biblioteka „Więzi, t. 193.
Pierwodruki częściowo w: Pamięci Jana Lechonia. Londyn 1958.

Zawartość

Z. Serafinowicz: Wspomnienie o Janie Lechoniu; S. Baliński: Melodie dzieciństwa; S. Niewiadomski: Lechoń z czasów szkolnych; A. Jarosiński: O Lechoniu raz jeszcze; M. Szteyner: Matura Lechonia; S. Piasecki: Trzeci Maj Lechonia; T. Katelbach: Wspomnienie o Lechoniu; M. Grydzewski: Uniwersytet i „Pro arte et studio”; A. Słonimski: Jan Lechoń; K. Wierzyński: Z „Pamiętnika poety”; J. Iwaszkiewicz: Lechoń; L.H. Morstin: Jan Lechoń; J. Wittlin: Od Przyrynku do Nowego Jorku; A. Bogusławski: Sprzeciw i podziw; F. Goetel: Lechoń; K. Morawski: Podzwonne; J. Sakowski: Kwiaty i popioły; Z. Czermański: O Leszku; H. Ostrowska-Grabska: Lechoń w Chełmicy; H. Mortkowicz-Olczakowa: Wspomnienie o Janie Lechoniu; M. Kuncewiczowa: Casus Lechonia; T. Terlecki: Po śmierci Jana Lechonia; A. Wasilewski: Lechoń – Paryż 1940; J. Brzękowski: Lechoń i exodus w roku 1940; S. Korboński: Lechoń a Podziemie; T. Terlecki: Dwa profile Jana Lechonia; J. Wittlin: Śmierć i śmiech; A. Rubinstein: Wielki poeta, przyjaciel i brat; M. Hemar: List o Lechoniu; W. Mieczysławski: Spotkanie z Lechoniem; A. Janta: „O dwa palce od serca czułem sępa szpony”; R. Malczewski: Śpiew; J. Fryling: Tren; l. Lorentowicz: Odludki i Poeta; Z. Karpiński: Lechoń jako aktor; F. Lilpop-Krancowa: O Lechoniu; T. Nowakowski: Ryba na piasku; P. Hertz: Lechoń w czarnym palcie; M. Rudzki: Lechonia poznałem pod fortepianem...; M. Wszelaki: Wspomnienie o Leszku; Z. Korbońska: Garsteczka wspomnień o Lechoniu; M. Modzelewska: Ostatnia rozmowa; S. Nowicka: Ostatni weekend Lechonia; W. Solski: Ostatni dzień Jana Lechonia; K. Wierzyński: Leszku Kochany, żegnam Cię...
M. Stępień: Jan Lechoń w Nowym Jorku. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2008, 234 s.
P. Pochel: Intertekstualne gry w liryce Jana Lechonia i Tadeusza Różewicza. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012, 222 s.
B. Czarnecka: Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, 253 s.
B. Dorosz: Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce; Jan Lechoń; Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969. Warszawa: Biblioteka „Więzi 2013, 592 s. Biblioteka „Więzi, t. 281.
W. Lewandowski: Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia. Kraków: Instytut Literatury 2020, 105 s.
Czytanie Lechonia. Pod red. Wacława Lewandowskiego i Jakuba Osińskiego. Kraków: Instytut Literatury 2022, 232 s.

Zawartość

R. Sioma: Czy Jan Lechoń jest poetą biseksualnym? Ezoteryczno-eroteryczna „Bajka o miłości”; Ł. Cieszyński: Wymiary nudy. O wierszu *** [Incipit: Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia...] Jana Lechonia; J. Osiński: Czy na pewno „wszystko skończone”? Jeszcze o wierszu „Jacek Malczewski” Jana Lechonia; J. Dudek: Sztuka i wierność Apolla i Konrada Korzeniowskich. O wierszu „Na śmierć Conrada” Jana Lechonia; M. Kucab: Medytacja o roślinnym istnieniu. O wierszu „Nokturn” Jana Lechonia; Ł. Piaskowski: „To jest właśnie polska prawdziwa muzyka”. Fryderyk Chopin w wierszu „B-moll” Jana Lechonia; J. Osiński: Monte Cassino, Nowy Jork, Maisons-Laffitte. O wierszu „Niki” Jana Lechonia; E. Radion: Uobecnić niewidzialne. O wierszu „Niebo” Jana Lechonia; P. Koniuszy: Miłosno-filozoficzny rodowód poezji. O platońskich i autotematycznych wątkach w wierszu „Plato” Jana Lechonia; M. Urbańska: Obcy i maska. O wierszu „Erynie” Jana Lechonia.
W. Wencel: Lechoń. Rycerz i faun. Biografia poety. Kraków: Instytut Literatury 2022, 306 s.
M. Żulińska: Wiara i spleen. O poezji religijnej Jana Lechonia. Wrocław: Quaestio 2022, 105 s.

Artykuły

J. Lorentowicz: Nowa poezja polska. Świat 1925 nr 15.
L. Pomirowski: Jan Lechoń. W tegoż: Nowa literatura w nowej Polsce. Warszawa 1933.
K. Czachowski: Jan Lechoń. Polska Zachodnia 1935 nr 281, 288.
A. Wasilewski: Lechoń – Paryż 1940. „Wiadomości”, Londyn 1956 nr 35, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
T. Mikulski: Lechonia tęsknota do literatury polskiej. Zeszyty Wrocławskie 1947 nr 2, przedruk w tegoż: Miniatury krytyczne. Warszawa 1976.
A. Janta-Połczyński: O Lechoniu jubileuszowym. Wiadomości”, Londyn 1948 nr 24, przedruk w tegoż: Losy i ludzie. Londyn 1961.
J. Sakowski: Kwiaty i popioły. „Wiadomości”, Londyn 1952 nr 48, przedruk w tegoż: Asy i damy. Paryż [1962]; Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
Spotkanie z poetą. [Rozm.] W. Mieczysławski. „Wiadomości”, Londyn 1954 nr 23. Przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
Z. Folejewski: Jan Lechon's poetic work. The Polish Review”, Nowy Jork 1956 nr 4.
M. Kuncewiczowa: O Janie Lechoniu. Wiadomości”, Londyn 1956 nr 41.
J. Kwiatkowski: Czerwone i czarne. O poezji Jana Lechonia. Życie Literackie 1956 nr 39-40, przedruk w tegoż: Szkice do portretów. Warszawa 1960.
R. Matuszewski: Lechoń. Nowa Kultura 1956 nr 26.
Pamięci Lechonia. Wiadomości”, Londyn 1956 nr 31.

Zawartość

Wspomnienia nadane przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa: S. Baliński: Melodie dzieciństwa; M. Grydzewski: Uniwersytet i „Pro arte et studio”, przedruk w tegoż: Szkice. Warszawa 1994; K. Wierzyński: W sanatorium doktora Piltza, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie. Warszawa 1990; J. Wittlin: Od Przyrynku do Nowego Jorku, przedruk w tegoż: Eseje rozproszone. Warszawa 1995; J. Sakowski: Nasz Leszek.
A. Słonimski: Jan Lechoń. „Przegląd Kulturalny1956 nr 27, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
A. Słonimski: Wspomnienie o Lechoniu. Życie Warszawy 1956 nr 144.
T. Terlecki: Śmierć poety. Syrena”, Warszawa 1956 nr 24.
K. Wierzyński: Leszku kochany, żegnam cię... „Nowy Świat”, Nowy Jork 1956 nr z 16 VI, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie. Warszawa 1990 oraz w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006 [mowa na pogrzebie J. Lechonia].
J. Wołoszynowski: Jan Lechoń. Świat 1956 nr 26, przedruk w tegoż: Szkice teatralne i literackie. Kraków 1970.
J. Iwaszkiewicz: Lechoń i Tuwim. W tegoż: Książka moich wspomnień. Warszawa 1957 i wyd. nast.
A. Janta: O Lechoniowskim zbiorze dedykacji autorskich. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 42, przedruk w tegoż: Losy i ludzie. Londyn 1961, „Nic własnego nikomu”. Warszawa 1977.
J. Kwiatkowski: Lechoń Jan. „Encyklopedia Współczesna 1957 nr 5.
Z. Lichniak: Podzwonne poecie. W tegoż: Raptularz literacki. Warszawa 1957.
L.H. Morstin: Jan Lechoń. W tegoż: Spotkania z ludźmi. Kraków 1957. Przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
[S. Kossowska] Big Ben: Legenda Lechonia „Wiadomości”, Londyn 1957 nr 2, przedruk w tejże: Jak cię widzę, tak cię piszę. Londyn 1973, Galeria przodków. Warszawa 1991.
Z. Serafinowicz: Wspomnienie o Janie Lechoniu. „Tygodnik Powszechny1957 nr 35. Przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
W. Gombrowicz: Dwa sądy. Wiadomości”, Londyn 1959 nr 29/30, przedruk w tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1973; Dzieła. T. 13. Kraków 1996 [dot. dwóch rozbieżnych opinii J. Lechonia o „Trans-Atlantyku”].
H. Mortkowicz-Olczakowa: Wspomnienie o Janie Lechoniu. W tejże: Bunt wspomnień. Warszawa 1959 i wyd. nast., przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
J. Przyboś: Szelest papieru. W tegoż: Linia i gwar. T.2. Kraków 1959.
A. Hutnikiewicz: Sztuka poetycka Jana Lechonia. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne1960 z. 3 „Filologia Polska” nr 2.
A. Janta: O rysunkach i brulionach Lechonia. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 3, przedruk w tegoż: Losy i ludzie. Londyn 1961 oraz w: „Wiadomości” na emigracji. Londyn 1968.
T. Terlecki: Jan Lechoń. W tegoż: Ludzie, książki, kulisy. Londyn 1960, przedruk „Pismo” 1983 nr 5/6.
A. Kowalczykowa: Błok i Łochwicka w przekładach Lechonia. Slavia Orientalis 1962 nr 4.
A. Janta: Kupa mięci. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 35/36 [o Lechoniu w pierwszych dniach wojny].
E. Ordon: Notes on translation from two Polish poets (Lechoń and Różewicz). „The Polish Review” Nowy Jork 1966 vol. XI nr 2.
J. Wittlin: Z perspektywy dziesięciu lat. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 40.
S. Niewiadomski: Lechoń z czasów szkolnych. Stolica 1967 nr 15, sprostowanie: H. Szletyński, tamże nr 23, nawiązanie: A. Jarosiński: O Lechoniu raz jeszcze. „Stolica” 1967 nr 29, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
J. Brzękowski: Lechoń i exodus w roku 1940. W tegoż: W Krakowie i w Paryżu. Warszawa 1968 i wyd. nast., przedru w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
T. Nowakowski: O Janie Lechoniu raz jeszcze. W tegoż: Aleja Dobrych Znajomych. Londyn 1968.
M. Tatara: Od poezji wieszczej do stereotypu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1969, przedruk w tegoż: Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza 1918-1968. Wrocław 1973.
T. Grzegorzewski: Liryka Lechonia. Tygodnik Powszechny 1971 nr 36.
A. Janta: Linia rozdarcia: Lechoń zrywa z Tuwimem. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 8, przedruk w tegoż: „Przyjemnie zapoznać”. Londyn 1972 oraz w: „Pismo” 1983 nr 19.
J. Zacharska: Poeta niemodny?Poezja1971 nr 11.
M. Kuncewiczowa: Casus Lechonia. Literatura 1972 nr 27, przedruk w tejże: Natura. Warszawa 1975 i wyd. nast. oraz w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
I. Lorentowicz: Oczarowania. Warszawa 1972, passim.
M. Piechal: O Janie Lechoniu. W tegoż: Żywe źródła. Warszawa 1972.
A. Janta-Połczyński: Dzieje przyjaźni i zdrada. W tegoż: Nowe odkrycie Ameryki. Paryż 1973 i passim.
A. Słonimski: Lechoń. W tegoż: Obecność. Warszawa 1973.
P. Hertz: Lechoń w czarnym palcie. Tygodnik Powszechny 1974 nr 21, przedruk zob. Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
A. Kamieńska: Spektakl narodowy na małej scenie. W tejże: Od Leśmiana. Warszawa 1974.
A. Słonimski: Lechoń Jan. W tegoż: Alfabet wspomnień. Warszawa 1975 i wyd. nast.
A. Hutnikiewicz: Żeromski – Lechoń. W: O Stefanie Żeromskim. Kraków 1976, przedruk w tegoż: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
A. Hutnikiewicz: Życie i śmierć poety. (O twórczości Jana Lechonia). W tegoż: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
S. Kaszyński: Jana Lechonia świat teatru. Roczniki Humanistyczne 1976 z. 1.
T. Katelbach: Wspomnienie o Lechoniu. Kultura”, Paryż 1976 nr 5, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. Twórczość 1976 nr 5, przedruk pt. Lechoniowe pointy, w tegoż: Felietony poetyckie. Kraków 1982.
T. Witkowski: Konrad i Don Juan. Tygodnik Powszechny 1976 nr 26.
T. Januszewski: Lechoń – dramaturg. Kultura 1977 nr 8.
T. Katelbach: O Lechoniu – Warszawiaku. Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1977 nr 26.
W. Nowakowska: Jan Lechoń jako krytyk literacki. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Polonica1977 nr 17.
W. Smaszcz: Lechoń. Poezja 1977 nr 4.
W. Smaszcz: Poglądy Jana Lechonia na sprawę literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Filologia Polska 1977 z. 19 t. 4.
E. Janczewska: Poezja na tropach Boga: Jan Lechoń. Przewodnik Katolicki 1978 nr 4.
I. Opacki: Konrad i Herostrates. Poglądy 1978 nr 21.
I. Opacki: Od „Karmazynowego poematu” do „Wolności tragicznej. (Problematyka mitów narodowych w poezji „Skamandra”. Zarys). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 242 „Prace Historycznoliterackie” nr 10.
A. Hutnikiewicz: Jan Lechoń. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979.
H. Panas: Lechoń o krytykach. W tegoż: Sprawy do przemyślenia. Olsztyn 1979.
M. Dąbrowski: Lechoń w sporze z romantyzmem. Przegląd Humanistyczny 1980 nr 1.
W. Smaszcz: Lechoń warszawski. Więź 1980 nr 7/8.
S.J. Kowalski: Jana Lechonia działalność mniej znana. Ruch Literacki 1981 nr 1 [J. Lechoń jako redaktor „Tygodnika Polskiego”].
W. Nowakowska: Twórczość prozatorska Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” Seria 37: 1981.
M. Sprusiński: ...Ktoś z „Wiernej rzeki”, ktoś bliższy Traugutta... Polityka 1981 nr 24 [J. Lechoń a W. Faulkner].
H. Szletyński: Trudne życie Jana Lechonia. Życie Literackie 1981 nr 23, 1983 nr 11.
T. Terlecki: Jan Lechoń – emigrantem. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1981 nr 33 dod. „Przegląd Polski”.
K. Hrabyk: Tragiczne karty emigracji. Tu i Teraz 1982 nr 30.
S. Nowicka: Ostatni weekend Lechonia. Życie Literackie 1982 nr 21, przedruk: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
T. Witkowski: Konrad i erynie – Jan Lechoń. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1982.
B. Grzeloński: Jan Lechoń. W tegoż: Do New Yorku, Chicago i San Francisco. Szkice do biografii polsko-amerykańskich. Warszawa 1983.
W. Smaszcz: A wciąż klasztor jasnogórski stoi jako skała. Kierunki 1983 nr 35 [motyw Matki Boskiej w twórczości J. Lechonia].
W. Wnuk: Góralska Gwiazdka Lechonia. Tygodnik Powszechny 1983 nr 52.
E. Krasiński: Nowojorski dramat Lechonia. Dialog 1984 nr 12.
H. Szletyński: Tajemnica życia i śmierci Jana Lechonia „Życie Literackie 1984 nr 14, nawiązania: S. Kaszyński: Jeszcze o tajemnicy życia Jana Lechonia, tamże nr 19, K. Hrabyk: Jeszcze o śmierci Lechonia, tamże nr 20.
M. Wojtkiewicz: Narracyjność i teatralizacja w liryce Jana Lechonia. Przegląd Humanistyczny 1984 nr 11/12.
W. Solski: Ostatni dzień Jana Lechonia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Londyn 1985 nr 89, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
L. Stachurski: Uwagi o Janie Lechoniu i Warszawie w jego poezji. Poezja 1985 nr 5/6.
W. Wyskiel: Jana Lechonia marzenia o sobie samym. Literatura 1985 nr 12.
P. Kądziela: Maryjne wiersze Jana Lechonia. Nowe Życie 1986 nr 9.
R. Loth: Uniwersyteckie lata Jana Lechonia. Przegląd Katolicki 1986 nr 31/32.
J.S. Pasierb: Religijność Lechonia. Tygodnik Powszechny 1986 nr 28.
J. Sawicka: Lechoń zmęczony. Więź 1986 nr 10.
M. Stępień: Wierny przegranej sprawie. Emigracyjna twórczość Jana Lechonia. Polityka 1986 nr 23.
W. Wójcik: Lechoń w Paryżu i o Paryżu. W: Poezja i nostalgia. Katowice 1987, przedruk w tegoż: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Katowice 1995.
S. Kaszyński: Nad listami do Jana Lechonia. Życie Literackie 1988 nr 42 [dot. nowojorskiego archiwum poety].
M. Wyka: Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego. Ruch Literacki 1988 nr 6, przedruk w tejże: Szkice z epoki powinności. Kraków 1992 i w: „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...”. Łódź 1995.
Z. Lichniak: Lechoniowe wzgórze. W tegoż: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. Warszawa 1989.
Skamandryci w Nowym Jorku. Rozmawia E.R. Nowakowska. Z Haliną Wittlinową. „Przekrój1989 nr 2285; Z Wacławem Solskim. Tamże 1989 nr 2289; Z Karin Falencką. Tamże 1989 nr 2295; Z Paniami Felicją Krance, Janina Czermańską, Halina Rodzińską. Tamże 1990 nr 2342.
W. Smaszcz: Ciastko „Madeleine. Warszawa w poezji i biografii Jana Lechonia. Kultura i Życie 1989 nr 10.
W. Smaszcz: Więc czegom nie powiedział, niech będzie ukryte. Kierunki 1989 nr 18.
P. Kądziela: Wielka miłość Lechonia. „Nowy Dziennik, Nowy Jork 1990 nr z 1 IX dod. „Przegląd Polski” [dot. W. Serkowskiej].
S. Kowalski: Jan Lechoń i Polonia. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1990 nr 51.
J. Sawicka: Bezdomność i azyl. Przestrzenie wyobcowania w późnych wierszach Jana Lechonia. Rekonesans. W: Literatura a wyobcowanie. Lublin 1990.
Skamandryci w Nowym Jorku. Z Haliną Wittlin rozmawia Anna Frajlich. Więź 1990 nr 11-12.
A. Bernat: Lechoń i cenzura. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1991 nr z 30 V dod. Przegląd Polski.
M.M. Drozdowski: Wojenny epizod w biografii Lechonia. Blok-Notes Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 1991 nr 10.
F. Krance: O Lechoniu. W tejże: Powroty. Białystok 1991, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
S.S. Nicieja: Śmierć przyjaciela. (Hemar o Lechoniu). „Dziennik polski i Dziennik Żołnierza ”, Londyn 1991 nr 37 dod. „Tydzień”.
I. Opacki: Lechoń i „polskie mity; S. Szymutko: Historia w poezji Lechonia; J.A. Kosiński: Jana Lechonia chłopięca fascynacja Napoleonem. W: Skamander. T. 8. Szkice i interpretacje. Katowice 1991.
J.S. Pasierb: Śniło mi się dziś niebo. Więź 1991 nr 7/8 [tekst homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. 11 maja 1991 w kościele w Laskach przy złożeniu na cmentarzu w Laskach prochów poety].
J. Rybaczek-Wójcik: Snuł się niegdyś w Puławach Kniaźnin obłąkany. Ogród 1991 nr 1.
A. Bernat: Jan Lechoń w radiu. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1992 nr z 5 III dod.Przegląd Polski”.
M. Stępień: Rozeszły się drogi przyjaciół. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992/93 [dot. J. Lechonia i J. Tuwima w Nowym Jorku].
S. Kowalski: Kariera zakończona debiutem. Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1993 nr 28 [dot. zainteresowania J. Lechonia teatrem].
J. Kurc: Jana Lechonia „mówienie Mickiewiczem; Z. Majchrowski: Czarne znamię na czole Konrada. W: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu. Gdańsk 1993.
J. Marx: Naznaczony śmiercią. W tegoż: Skamandryci. Warszawa 1993.
I. Opacki: Jan Lechoń. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T.1. Katowice 1993.
R. Sadło: Współczesna „Świtezianka”, czyli o „Bajce warszawskiej” Jana Lechonia. Ruch Literacki 1993 nr 4.
W. Wyskiel: Nie skończona sprawa samotnego poety. W: Pisarze emigracyjni. Sylwetki. Kraków 1993.
M. Grydzewski: O Lechoniu. W tegoż: Szkice. Warszawa 1994.
W. Weintraub: Karmazynowe i czarne; Du côté de chez Lechoń. W tegoż: O współczesnych i o sobie. Kraków 1994.
J. Kisielowa: Juwenilia Jana Lechonia. W: Mity. Stereotypy. Konwencje. Katowice 1995.
M. Krutel: Zabójcza pamięć. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1995 nr z 6 IV dod.Przegląd Polski”.
I. Opacki: Problematyka narodowa w twórczości Jana Lechonia. Paryż 1939-1940. W: Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji wrzesień 1939 – czerwiec 1940. Warszawa 1995.
J. Pyszny: Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956. „Pamiętnik Literacki1995 z. 3, przedruk w tejże: Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku. Wrocław 2002.
R. Sadło: Dramatyczne relacje: Lechoń – Mickiewicz. Polonistyka 1995 nr 6.
J. Skarbowski: Muzyczna dusza Jana Lechonia. ISME 1995 nr 3/4.
S. Szymutko: Konwencjonalizacja i problemy lektury. O poezji Jana Lechonia. W: Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny.... Łódź 1995.
T. Wójcik: Jan Lechoń. W tegoż: Pisarze polscy XX wieku. Warszawa 1995.
B. Zeler: Między „Lwami” a „Grobem Agamennona. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 t. 13.
W. Nowakowska: Lechoń i Tuwim – dzieje przyjaźni. „Prace Polonistyczne ” Seria 51: 1996.
M. Rudzki: Lechonia poznałem pod fortepianem... Wspomnienia o bywalcach Ziemiańskiej. Twórczość 1996 nr 7, przedruk w: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Warszawa 2006.
Cz. Miłosz: Lechoń. W tegoż: Abecadło Miłosza. Kraków 1997.
J. Skarbowski: Muzyczna dusza Jana Lechonia. W tegoż: Literacki koncert polski. Rzeszów 1997.
P. Wilczek: „Leszku kochany, żegnam Cię”. Mowa Kazimierza Wierzyńskiego nad grobem Jana Lechonia w świetle dzieł literackich, dokumentów i wspomnień. W tegoż: Ślady egzystencji. Katowice 1997.
B. Dorosz: Poeta i Redaktor. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1998 nr z 5 VI dod. Przegląd Polski[dot. też M. Grydzewskiego].
M. Klecel: Treny Lechonia. Literatura 1998 nr 7/8.
R.L. Pelc: Album rodzinne. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1998 nr z 24 VII dod.Przegląd Polski”.
B. Dorosz: Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Relacja z badań. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 [tu pierwodruki z rękopisów utworu dramatycznego w 1 akcie „Ksiądz i bolszewicy” oraz 8 wierszy].
B. Dorosz: Jan Lechoń w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1999 nr z 2 VII dod. Przegląd Polski.
Cz.P. Dutka: Skamandryci czytają Mickiewicza – poetyka i modus bycia. W tegoż: Słowo peryferyjne. Zielona Góra 1999 [dot. m.in. J. Lechonia].
M. Klecel: Ostatni bal u senatora. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1999 nr z 29 X dod.Przegląd Polski”.
R. Loth: Jan Lechoń i tradycja szlachecka. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1999 z. 10.
W. Smaszcz: „Wierny aż po daleki wygnańczy grób...” (W 100 rocznicę urodzin Jana Lechonia). Poezja Dzisiaj 1999 nr 2.
A. Węgrzyniakowa: Platon a sprawa polska. „Tworzywo” Lechoniowej poezji. W tejże: Egzystencjalne i metafizyczne. Katowice 1999.
B. Dorosz: Pierwszy rok odysei Jana Lechonia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2000 nr z 2 VI dod. Przegląd Polski.
J.A. Kosiński: Jana Lechonia fascynacje „Panem Tadeuszem. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 2000 z. 11.
B. Dorosz: Lechonia wiersze ulotne. „Nowy Dziennik, Nowy Jork 2001 nr z 8 VI dod. „Przegląd Polski [tu pierwodruki z rękopisów 2 wierszy].
B. Dorosz: Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia. Próba rekonesansu. Teksty Drugie 2001 nr 5, przekł. angielski: Archives in the United States and research on the life of Jan Lechoń. An attempt at reconnaissance. „The Polish Review”, Nowy Jork 2002 nr 3.
W. Ligęza: Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej. Toruń 2001.
L. Engelking: Miejsca, które opuściliśmy, żyją dalej. Nostalgiczne przywoływanie przeszłości w emigracyjnej poezji Jana Lechonia i Ivana Blatnego. W: Česka a polská emigrační literatura. Sbornik z mezinárodní vědecké konference = Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opava 2002.
Z. Korbońska: Garsteczka wspomnień o Lechoniu. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2002 nr z 15 XI dod. „Przegląd Polski”.
Z. Korbońska: Garsteczka wspomnień o Lechoniu. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2002 nr z 15 XI dod.Przegląd Polski”.
K. Muszkowski: Karmazynowy poeta. W tegoż: Parasol angielski. Lublin 2002.
T. Sucharski: Wolny Grek”, czyli Słowacki Lechonia. W: Juliusz Słowacki – wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002.
D. Utracka: Emigracyjna wspólnota tęsknot, trosk i nadziei, czyli nad „koncertami polskości” – Mickiewicz – Lechoń (szkic analityczno-porównawczy). W: Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku. Częstochowa 2002.
M. Sadlik: Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego. Lechoń – Słonimski – Wierzyński. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4.
B. Dorosz: Korespondencja: Lechoń – Grydzewski. Legenda i fakty. Uwagi na marginesie przygotowania edycji krytycznej. W: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej. (II). Toruń 2004.
B. Dorosz: Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia. Teksty Drugie 2004 nr 3, przekł. angielski: New York mysteries of life and death of Jan Lechoń. „The Polish Review”, Nowy Jork 2004 nr 2.
S.J. Kowalski: Tragizm niemocy twórczej poety Jana Lechonia. Dziennik Związkowy”, Chicago 2004 nr z 25-27 VI dod.Kultura i Rozrywka”.
Cz. Miłosz: Oczyszczenie. W tegoż: Spiżarnia literacka. Kraków 2004.
l. Opacki: Liryka i narodowe mity; Potrójny wiersz. „Śmierć Mickiewicza”. W tegoż: Mówione wierszem. Katowice 2004.
K. Sakowicz: Życie w snach Lechonia. Twórczość 2004 nr 2/3.
T. Sucharski: Lechoniowe czytanie Mickiewicza. W: Dni Adama Mickiewicza na Krymie. Symferopol 2004.
K. Masłoń: Przyjaźń ci wszystko wybaczy. Jan Lechoń o Julianie Tuwimie. Rzeczpospolita 2005 nr 2.
M. Stępień: Dlaczego Jan Lechoń tego uczynić nie mógł? W tegoż: Jak grecka tragedia. Kraków 2005.
M. Stępień: Wieczór Jana Lechonia. W: Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi. Kraków 2005, przedruk pt. Nowojorski wieczór Jana Lechonia. W tegoż: Wśród emigrantów. Kraków 2007.
K. Głuchowski: Lechoń sprzymierzeńcem. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2006 nr z 30 VI dod. Przegląd Polski[dot. pobytu J. Lechonia w Brazylii].
T.V. Gromada: Lechoń: Podhale and Górale. „Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle”, Passaic, NJ 2006 nr 1.
J.R. Krzyżanowski: Tajemnice wielkiej poezji. W 50. rocznicę śmierci Jana Lechonia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2006 nr z 2 VI dod. Przegląd Polski.
Z. Mocarska-Tycowa: Malarstwo w poezji Jana Lechonia. Próba rekonesansu. W: Przez dwa stulecia. Toruń 2006.
A. Nasiłowska: Miał być drugim Słowackim. Polityka 2006 nr 23.
W.J. Podgórski: Lechoń widziany z Londynu. (W 50. rocznicę tragicznej śmierci Poety). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2006 nr 28 dod. „Tydzień Polski”.
H. Stephan: Polish émigré writers in New York in the files of FBI: Lechoń, Wierzyński, Wittlin. The Polish Review”, Nowy Jork 2006 nr 1.
I. Chyła-Szypułowa: Muzyka w poezji Jana Lechonia. Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej 2007 t. 4.
M. Pytasz: Wąż Kleopatry, krwisty szal Erynii – rzeki powracają do źródeł. Ostatnie wiersze Lechonia. W: Zamieranie. Interpretacje. Katowice 2007.
M. Stępień: Zdaje się, Mickiewicz mnie powali”; Nowojorski wieczór Jana Lechonia. W tegoż: Wśród emigrantów. Kraków 2007.
N. Taylor-Terlecka: Jana Lechonia dramat życia i dramat śmierci. „Pamiętnik Literacki”, Londyn 2008 t. XXXV, przedruk w: Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego. Opole 2008.
K. Tomasik: Prototyp homoseksualnego konserwatysty. O Janie Lechoniu. W tegoż: Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku. Warszawa 2008.
B. Dorosz: Lutnia Lechonia” i „Lutnia po …”, czyli o różnych odsłonach przyjaźni (z poetą osobiście i z poetą w tle). W: Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011.
B. Dorosz: Skamandryci na emigracji w świetle najnowszych badań w archiwach amerykańskich (Nowy Jork ‒ Chicago ‒ Stanford w Kalifornii) [tu m.in. o J. Lechoniu]; P. Sobczak: Między kawiarnią a ambasadą. Jan Lechoń jako homo politicus. W: Meandry Skamandrytów. Toruń 2011.
B. Dorosz: Lechoń w Algierze”, czyli o pewnej (nieodegranej) roli dyplomatycznej. Archiwum Emigracji 2012 z. 1-2.
M. Świda: The historical figures of the Republic in the process of reconstituion of the national imagery. Sidónio Pais and Józef Piłsudski. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2012 t. 7 [dot. J. Lechonia, F. Pessoa, K. Wierzyńskiego].
B. Dorosz: Orwell według Lechonia (polska premiera). Archiwum Emigracji 2013 z. 2.
B. Dorosz: Tu mówi Nowy Jork!” Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. Roczniki HumanistyczneKUL 2013 z. 1.
G. Ostasz: Bekwark. Jana Lechonia osobowy znak sztuki idealnej. Kamerton 2013 nr 57.
P. Sobczak: Książę Niezłomny? Jan Lechoń i polityka (po roku 1939). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2013 nr 4; przekł. angielski: El principe constante? Jan Lechoń and politics (after 1939). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017 nr 6.
B. Czarnecka: Kreacje kobiecości w (przedemancypacyjnej) narracji homoseksualnej Jana Lechonia. W: Konteksty feministyczne. Łódź 2014.
A.S. Dyszak: Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia. Studia Językoznawcze 2014 t. 13.
M. Ptasińska: Na marginesie sporu wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski”. List Jana Lechonia do Jerzego Giedroycia z maja 1949 roku. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2013-2014 t. 7-8.
M. Urbańska: Gwiazdy, które świecą zabłąkanej łodzi – o podróżach Jana Lechonia = Stars that shine for a stray boat — about journeys of Jan Lechoń. W: Literackie obrazy podróży. Łódź 2014.
M. Urbańska: Przez puste oczodoły widziałem noc ciemną” – zmierzch poetycki Jana Lechonia. W: Zmierzch w literaturze, kulturze i sztuce. Bielsko-Biała 2014.
B. Dorosz: Najlepsze pióro polityczne w Polsce”, czyli Jan Wolny na łamach nowojorskiego „Tygodnika Polskiego” Jana Lechonia. W: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Warszawa 2015.
A. Łakowicz-Dopiera: Jan Lechoń, czyli Polska nad Hudsonem. W tejże: Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989. Szczecin 2015.
J. Sochoń: Wicher międzyplanetarny. „Migotania2015 nr 4.
M. Urbańska: Nieczystość, zazdrość i gniew – otchłanie miłości Jana Lechonia. W: Literackie i artystyczne konteksty miłości i erotyki. Toruń 2015.
N. Waśkiewicz: Nuda i tęsknota Jana Lechonia; J. Zając: Acedia” Lechonia. W: Skamander. T. 11. Reinterpretacje. Katowice 2015.
E. Bartos: Kasandra się myli. Epilog przyjaźni Wierzyńskiego z Lechoniem; M. Krakowiak: Z powodu Polski, z powodu Ameryki... Wspólny epizod biografii twórczych Józefa Czapskiego i Jana Lechonia. W: Literatura polska obu Ameryk. Seria druga. Katowice 2016.
B. Dorosz: Nieznane utwory nowojorskich skamandrytów – z listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. W: Politycy i pisarze emigracji po 1939 roku. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn 8-9 grudnia 2012 r. Londyn-Rzeszów 2016.
A. Kochańska, K. Niciński: Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego. Założenia projektu i wstępne rozpoznania. Sztuka Edycji 2016 nr 2.
M. Urbańska: ,,Dobry nekrolog” Jana Lechonia = Jan Lechoń's ,,Good Obituary”. W: Pamięć. Łódź 2016.
M. Urbańska: Patrzę na zniszczenie, co święci swe dzieło, lecz przecież nic w mym sercu nie poszło na marne – poetyckie retrospekcje Jana Lechonia. W: Starość i młodość w literaturze i kulturze. Łódź 2016.
B. Dorosz: Co by było, gdyby...”, czyli o (dwóch) możliwych, a niezrealizowanych historiach emigracyjnych. Napis” Seria XXIII: 2017 [tu m.in. o kontaktach J. Lechonia z J. Giedroyciem i „Kulturą” paryską].
M. Urbańska: Ryba na piasku – wojenne uchodźstwo Jana Lechonia. W: A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy-kulturowy na przestrzeni dziejów. Łódź 2017.
J. Warońska: Wyspiański i skamandryci. O początkach grupy i próbach dramatycznych Jana Lechonia. Irydion 2017 nr 1.
A. Dyszak: Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia. Studia Językoznawcze 2018 t. 17.
M. Geraga: Lechoń nieoczywisty. Archiwum Emigracji 2018 /2019 z. 1-2.
B. Kiszka-Pytel: Między Homerem a św. Antonim. Poezja Jana Lechonia przez pryzmat antroponimów czytana. „Linguarum Silva2018 t. 7.
M. Urbańska: Jan Lechoń wobec romantyzmu = Jan Lechoń toward Romantic period. W: Tożsamość. Łódź 2018.
M. Urbańska: Obraz Jana Lechonia jako emigranta. W: Tekst, słowo, obraz. Łódź 2018.
B. Dorosz: Polski faszysta” a „bolszewicki agent” – o wojennych i powojennych relacjach Lechonia i Tuwima. Teologia Polityczna Co Tydzień” [on-line] 2019 nr 180. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 12 stycznia 2022].
Lechoń. Poeta czasu katastrofy. Teologia Polityczna co Tydzień” [on-line] 2019 nr 154. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 10 stycznia 2021].

Zawartość

Zawiera: J. Czarniecki: Lechoń. Poeta czasu katastrofy; N. Szerszeń, J. Pyda: Lechonia rozerwała siła jego debiutu (rozmowa); B. Dorosz: O listach Jana Lechonia; T. Burek: Reduta Lechonia; J. Iwaszkiewicz: Jana Lechonia zamiłowanie do rzeczy ostatecznych; W. Wencel: Czarny anioł; M. Urbańska: „Dziennik” Jana Lechonia jako zapis traum emigranta; R. Romaniuk: „Niania, Anioł Stróż”. Uwagi na marginesie korespondencji Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego; A.S. Kowalczyk: Integralny świat pisarza. O korespondencji Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1941-1956, – ponadto: J. Lechoń: Polska powieść historyczna.
J. Maleszyńska: The poem for the opening of the Picador Café: history – myth – literature. Czytanie Literatury 2019 nr 8.
M.J. Nowak: Jan Lechoń – Niesamowicie wrażliwy plotkarz. Przegląd 2019 nr 29.
Ł. Piaskowski: Muzyczne nośniki pamięci kulturowej w poezji Jana Lechonia. Acta Universitatis Wratislaviensis 2019 nr 59.
E. Radion: Akustyczne doświadczenie przestrzeni w poezji Jana Lechonia. W: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu. Rzeszów 2019.
M. Stankiewicz-Kopeć: A nuż Pan Bóg jest w niebie i wszystko to liczy?” Wątki i motywy religijne w poezji Jana Lechonia. Rekonesans. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków 2019.
A. Szulińska, P. Rams: Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941-1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku. Sztuka Edycji 2019 nr 2.
M. Urbańska: Inspiracje Jana Lechonia. W: Inspiracja. Łódź 2019.
M. Urbańska: Kręgi izolacji Jana Lechonia. Slavia”, Praha 2019 [z.] 2.
M. Urbańska: Terapia, splendor, sens bytu – praca w życiu Jana Lechonia. W: Labor omnia vincit improbus”. Etos pracy w literaturze i kulturze – wybrane ujęcia. Łódź 2019.
A. Łozowska-Patynowska: Świat widziany oczami kobiety. Liryczny dialog Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z Janem Lechoniem. W: Prawa kobiet dawniej i dziś. Słupsk 2020.
E. Radion: Od żalu nie uciekniesz, nie ujdziesz goryczy. O melancholii Jana Lechonia. W: Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów. Lublin 2020.
M. Urbańska: Jan Lechoń przed lustrem trybunału sumienia. W: Lustro. Łódź 2020.
B. Dorosz: Pan Tadeusz” według ucznia Leszka Serafinowicza. Sztuka Edycji 2021 z. 2.
B. Dorosz: Poeta i mecenas, czyli o przyjaźni „Leszka z Adasiem” (ze Stefanem Żeromskim w tle) [dot. J. Lechonia i A. Nagórskiego]; T. Sucharski: Czy marmur zostanie tylko, czy też róża? O emigracyjnej liryce Jana Lechonia. W: Odcisk palca – rozległy labirynt”. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia. Kraków 2021.
A.S. Dyszak: Nie tylko językowy świat ciot i pedałów w opisie socjolektalnym. „Etnolingwistyka2021 nr 33.
A. Łozowska-Patynowska: Od „romantycznej” idei niepodległościowej do polemiki. Liryki Jana Lechonia i Władysława Sebyły: różnica stanowisk. W: Rzeczpospolita niepodległa. Słupsk 2021.
S. Stabryła: Motywy antyczne w poezji Jana Lechonia; W. Wencel: Polowanie na wieszcza. „Arcana2021 nr 5.
P. Urbańczyk: Pomiędzy bezsensem a pragnieniem znaczenia. Notatki z procesu twórczego Jana Lechonia jako wyzwanie dla komentarza z perspektywy psychoanalitycznej. W: Jak Feniks z popiołów? Kraków 2021.
M. Urbańska: Kobiety Jana Lechonia: ujęcie biograficzne i poetyckie. Slavistična Revija”, Lublana 2021 nr 1.
T. Zielichowski: Europa w Nowym Jorku. Nazwisk i losów kilka. „Twórczość2021 nr 11.
R. Honet: Moja młodość, mój świat czarów! O fantastycznych przygodach Jana Lechonia. „Nowy Napis2022 nr 16.
M. Urbańska: Jana Lechonia twarz i maska. W oparciu o Tischnerowskie doświadczenie prawdy i tożsamości. „Studi Slavistici”, Firenze, 2023 t. XX nr 1.

Na złotym polu

J. Styczeń: U progu twórczości Lechonia. Stolica 1956 nr 36.
W. Łukszo: Debiut poetycki Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” Seria 26: 1970 [dot. też: Po różnych ścieżkach].

Po różnych ścieżkach

W. Łukszo: Debiut poetycki Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” Seria 26: 1970 [dot. też: Na złotym polu].

Karmazynowy poemat

W. Horzyca: Karmazynowy poemat. Skamander 1920 nr 3, przedruk w tegoż: Dzieje Konrada. Warszawa 1930.
J. Stur: Skamander i Karmazynowy poemat. W: Na przełomie. Lwów 1921.
S. Mackiewicz: Egzegeza „Piłsudskiego” Lechonia. Kultura”, Paryż 1963 nr 7/8.
A. Zieniewicz: Ojczyzna wolna... a poeta nadal w płaszczu Konrada. „Poezja1978 nr 11/12 [dot.: Herostrates].
M. Pytasz: Między przytoczeniem a uniwersalizacją. „Malczewski” Jana Lechonia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1979 nr 328. Prace Historycznoliterackie, nr 14.
W. Smaszcz: Koncert Mochnackiego. Poezja 1981 nr 4 [dot.: Mochnacki].
J.A. Kosiński: Dwie drogocenne klamry albo plotka o „Piłsudskim” Jana Lechonia. Twórczość 1983 nr 8.
R. Loth: Lechoń, Mochnacki, historia. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1988.
T. Burek: Reduta Lechonia. Puls 1989 nr 42/43.
J. Paszek: O „Piłsudskim” Lechonia inaczej. W: Skamander. T. 8. Szkice i interpretacje. Katowice 1991.
D. Podlawska, G. Wilczyńska: Stylistyczna funkcja nazw barw w „Karmazynowym poemacie” oraz w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia. Słupski Przegląd Humanistyczny 1994 nr 12a.
I. Opacki: Dramat narodowej wyobraźni. Wokół „Karmazynowego poematu” Jana Lechonia. W tegoż: Król Duch, Herostrates i codzienność. Katowice 1997.
K. Ratajska: Czy Lechoń w „Duchu na seansie” kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową?; J. Wiśniewski: Czy Maurycy Mochnacki koncertował, grając na klawikordzie?. Uwagi na marginesie wiersza Jana Lechonia [dot.: Mochnacki]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 nr 2.
M. Leszczyński: Jacek Malczewski” Jana Lechonia na tle malarstwa Malczewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59.
W. Lewandowski: Kłopot z „Herostratesem. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4.
W. Horzyca: Karmazynowy poemat. W: Kartografowie dziwnych podróży. Kraków 2004.
T. Sucharski: Geniusz życia „Karmazynowego poematu. W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Lublin 2007.
K. Nowosielski: Jak boli ojczyzna? W tegoż: Czytać i pytać. Analizy oraz interpretacje dwudziestowiecznej poezji polskiej. Gdańsk 2009 [dot.: Mochnacki].
P. Pochel: Kłopotliwy wiersz. O „Piłsudskim” Jana Lechonia. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 4. Katowice 2012.
P. Millati: Sejm” Jana Lechonia. Rzecz o polskiej mentalności. W: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku. Gdańsk 2014.
A. Kotliński: Polonez artyleryjski” Jana Lechonia. W: Skamander. T. 11. Reinterpretacje. Katowice 2015.
E. Radion: Audiosfera „Karmazynowego poematu” Jana Lechonia. W: Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2. Interpretacje – wartości – konteksty. Rzeszów 2017.
R. Sioma: Derwid wśród chimer i faunów. O „Jacku Malczewskim” Jana Lechonia. Litteraria Copernicana 2018 nr 4.
E. Radion: Percepcja wrażeń akustycznych w wierszu „Mochnacki” Jana Lechonia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2019 nr 1.

Rzeczpospolita Babińska

S. Lichański: Dziedzictwo Konradowe. Poezja 1978 nr 11/12.

Srebrne i czarne

E. Breiter. „Świat1924 nr 46.
W. Horzyca: Pomiędzy niebem a ziemią. Wiadomości Literackie 1924 nr 46.
J. Iwaszkiewicz . Pani 1924 nr 10/11.
K.W. Zawodziński: Poezja. Przegląd Warszawski 1925 nr 40, przedruk w tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kraków 1964.
A. Węgrzyniakowa: Interpretacje. 13. Poglądy 1977 nr 15 [dot.: Stargany męką straszną zapasów nierównych].
D. Podlawska, G. Wilczyńska: Stylistyczna funkcja nazw barw w „Karmazynowym poemacie” oraz w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia. Słupski Przegląd Humanistyczny 1994 nr 12a.
J. Kisielowa: Srebrne i czarne” Jana Lechonia. Próba lektury retorycznej. W: Stulecie Skamandrytów. Kraków 1996.
B. Keane: Emanating exquisite emptiness. Translating Jan Lechoń’s „The silver and the black”. Beyond Philology 2002 nr 2.
B. Czarnecka: Proust” Jana Lechonia. Inna interpretacja. Teksty Drugie 2013 nr 5.
P. Pochel: Inny w poezji Jana Lechonia. O „Srebrnym i czarnym”. W: Gender w języku, kulturze i literaturze. Katowice 2013.
R. Cudak: Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma. W: Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec. Katowice 2018.
A. Łozowska-Patynowska: Rozważania nad „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia. Wizja człowieka i relacje intertekstualne w lirykach. Próba poszukiwania różnorodnych granic. Świat Tekstów 2019 nr 17.
W. Meniok: Nie stanie się nic więcej. Już wszystko się stało.... „Toast” dla Juliusza Słowackiego w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia. „Dialog Dwóch Kultur2019 z. 1.

Lutnia po Bekwarku

Z. Szmydtowa: Norwid, Lechoń i tradycja kopernikańska. Poezja 1973 nr 6 [dot.: Norwid].
A. Opacka: Lechoniowa pieśń o Starzyńskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1982 nr 549.
W. Smaszcz: Jana Lechonia „Pieśń o Stefanie Starzyńskim. Polonistyka 1982 nr 5.
R. Cudak: Dziwna kolęda. Wokół „Kolędy” Jana Lechonia. W: Skamander. T. 8. Szkice i interpretacje. Katowice 1991.
S. Szymutko: Lechoń o pogrzebie Słowackiego. „Śląsk 1999 nr 8 [dot.: Włosy Słowackiego].
A.S. Dyszak: Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu „Lutnia po Bekwarku” Jana Lechonia. Studia Językoznawcze 2015 t. 14.
J. Lyszczyna: Pogrzeb Słowackiego: trzy wizje (Iwaszkiewicz – Lechoń – Tuwim). W: Tuwim współczesny. Szkice o twórczości Juliana Tuwima. Warszawa 2015 [dot. m.in.: Włosy Słowackiego].
J. Jęcz: O! Posągu komandora wejdź nareszcie za mój próg!. Uwagi na temat „Don Juana” Jana Lechonia. Pamiętnik Literacki 2016 z. 2.
A. Uljasz: Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2018 [dot.: Pieśń o Stefanie Starzyńskim; Pożegnanie „Marsylianki”].

O literaturze polskiej

W. Łukszo: Prelekcje Jana Lechonia o literaturze polskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1969 z. 65.
T. Mikulski. „Zeszyty Wrocławskie1947 nr 2.
S. Kaszyński: Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej. „Prace Polonistyczne” Seria 32: 1976.
J.Z. Lichański: Wąsy czy peruka?Twórczość1994 nr 1.
R. Moczkodan: Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4.

Aria z kurantem

T. Witkowski: Czytane w szkole. Literatura 1972 nr 43 [dot.: Przypowieść].
A. Michnik: Niezłomny” z Londynu. W tegoż: Polskie pytania. Paryż 1987 [dot.: Rejtan].
A. Szawerna-Dyrszka: Symbole polskości w wierszu Jana Lechonia „Skowronek. W: Skamander. T. 8. Szkice i interpretacje. Katowice 1991.
M. Szargot: Romans i ruiny. O „Nie-Boskiej komedii” Jana Lechonia. W: Skamander. T. 10. Studia i szkice. Katowice 1995.
G. Ostasz: Nad wierszem Jana Lechonia „Kniaźnin i żołnierz”; „Przypowieść” Jana Lechonia. W tegoż „Przeciwko smokom, jadom, kulom...”. Rzeszów 1998.
G. Ostasz: Marsz Drugiego Korpusu” Jana Lechonia, czyli „Jeszcze Polska nie zginęła. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury 1999 z. 5.
M. Głowiński: Trzy wiersze o Mickiewiczu (Staff – Lechoń – Jastrun). W tegoż: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków 2007 [dot.: Mickiewicz zmęczony].
J. Osiński: Duch chłopca z zielonym balonikiem („Duch Boya” Jana Lechonia). W: (Od)czytane. Wiersze mniej znane. Interpretacje. Toruń 2015.
K. Ślizewska: O problemach edycji „Arii z kurantem. Sztuka Edycji 2015 nr 2, polemika: R. Loth: Jeszcze o „Arii z kurantem” Jana Lechonia. „Sztuka Edycji” 2016 nr 2.

Aut Caesar aut nihil

S. Kowalski: Lechonia rozprawka o Ameryce. Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1994 nr 3.
B. Czarnecka: Autoprezentacja i lęk. („Aut Caesar aut nihil” Jana Lechonia). W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Katowice, Toronto 2014.

Poezje zebrane 1916-1953

J. Zagórski: Wiersze Lechonia. Twórczość 1957 nr 2.
A. Czerniawski: Drobne problemy liryczne (IV). Kontynenty-Nowy Merkuriusz”, Londyn 1962 nr 39, przedruk pt. Sarabanda Lechonia w tegoż: Liryka i druk. Londyn 1972 [dot.: Sarabanda dla Wandy Landowskiej].
I. Opacki: Dwa układy jednego wiersza. Ruch Literacki 1976 nr 2, przedruk zmieniony pt. Potrójny wiersz. „Śmierć Mickiewicza” w tegoż: Król Duch, Herostrates i codzienność. Katowice 1997, przedruk w tegoż: Poetyckie dialogi z kontekstem. Katowice 1979, Mówione wierszem. Katowice 2004.
A. Mackiewicz: O „Panu Twardowskim” Jana Lechonia. W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów 1994.
P. Wilczek: Ojców” w życiu i twórczości Jana Lechonia (Leszka Serafinowicza). Prądnik 1995 nr 10, przedruk pt. Wspomnienie utraconego dzieciństwa – wiersz „Ojców” Jana Lechonia. Teksty i konteksty w tegoż: Ślady egzystencji. Katowice 1997 [z tomu: Marmur i róża].
M. Pytasz: Jan Lechoń – dwa wiersze: „Malczewski”, „Vides ut alta stet... W tegoż: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. Katowice 2000.
P. Próchniak: Jan Lechoń: wiatr nocy, rysunek rdzy (na marginesie wiersza „Stara Warszawa”). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2010 nr 17.
M. Błazenek: O sekrecie incipitu wiersza pisanego na emigracji. W: Wiersz z biografią. Próby edytorskie z poezji polskiej. Poznań 2016 [dot.: Powstałem nagi z mego snu... ].
P. Próchniak: Manowiec. O jednym wierszu Jana Lechonia. Konteksty 2016 nr 1 [dot.: Powstałem nagi z mego snu... ].
O. Płaszczewska: Rozczarowany bohater „Z La Manczy. Wokół wiersza Jana Lechonia. „Ruch Literacki2022 z. 5; przedruk w: U poetów. Ćwiczenia z interpretacji. Kraków 2023.

Dziennik

S. Baliński: Maska i twarz poety. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1968 nr 8 dod. Tydzień Polski [dot. t. 1].
J. Czapski: Lechoń i jego dziennik. Kultura”, Paryż 1968 nr 5, przedruk w tegoż: Tumult i widma. Paryż 1981, wyd. nast.: [Warszawa 1985]*; Kraków 1997.
T. Nowakowski: Kamizelka ratunkowa. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 20 [dot. t. 1].
J. Sakowski: S.O.S. Lechonia. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 10, przedruk w tegoż: Dawne i nowe lata. Paris 1970 [dot. t. 1].
W. Weintraub: Du côté de chez Lechoń, „Wiadomości”, Londyn 1968 nr 12 [dot. t. 1].
Cz. Miłosz: Duże cienie. Kultura”, Paryż 1972 nr 10 [dot. t. 1-2].
S. Baliński: Fantazja i rzeczywistość. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1973 nr 146.
J. Fryling: Tom trzeci – i ostatni. Wiadomości”, Londyn 1973 nr 45 i sprostowanie 1974 nr 1.
A. Hutnikiewicz: Dziennik Lechonia. W tegoż: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976.
M. Stępień: Nad „Dziennikiem” Jana Lechonia. Pamiętnik Literacki 1981 z. 1.
K. Krakowiak: Obraz osobowości autora w „Dzienniku” Jana Lechonia. W: Polska literatura emigracyjna. Materiały z sesji naukowej. Lublin 1983.
K. Adamczyk: O wiarygodności dziennikowej formy przekazu (Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Ruch Literacki 1989 z. 1.
K. Adamczyk: Między milczeniem a potrzebą mówienia – „Dziennik” Jana Lechonia. W: Literatura a wyobcowanie. Lublin 1990, przedruk zmieniony w tegoż: Dziennik jako wyzwanie. Kraków 1994.
W. Wodecki: Nad dziennikiem Lechonia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1991 nr z 7 II dod. Przegląd Polski.
M. Wyka: Dziennik” Jana Lechonia – autoterapia, sny, przepowiednie. „Teksty Drugie1991 nr 1/2, przedruk w tejże: Szkice z epoki powinności. Kraków 1992, Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.
B. Faron: Dzisiaj nic nie napisałem. Dziennik intymny Jana Lechonia. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4, przedruk pt. Dziennik intymny Jana Lechonia w tegoż: Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice o literaturze. Warszawa-Kraków 1995.
A. Hutnikiewicz: Autoportret Lechonia. Kresy 1993 nr 16.
A.S. Kowalczyk: Lechoń schyłkowy. Res Publica Nowa 1993 nr 4.
R. Loth: Nie napisany pamiętnik. Wątek wspomnieniowy w „Dzienniku” Jana Lechonia. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1993.
T. Olszewski: Niczego sobie potępieniec... PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1993 nr 3/4.
B. Rogatko: Dlaczego dziennik?Dekada Literacka1993 nr 22/23.
A. Rzymska: Spóźniony romantyk Jan Lechoń. Akcent 1993 nr 3.
T. Sobeczko. „Więź1993 nr 12.
M. Strzyżewski: Moja psychastenia. Leszka Serafinowicza opowieść o Janie Lechoniu. Twórczość 1994 nr 1.
H. Zaworska: Jak pan mógł, panie Lechoń. W tejże: Lustra Polaków. Łódź 1994 , przedruk w tejże: Szczerość aż do bólu. Warszawa 1998.
B. Faron: Dziennik intymny Jana Lechonia. W tegoż: Spotkania i powroty. Warszawa 1995.
H. Gosk: Dokument ludzki”. Poczucie tożsamości jednostkowej i zbiorowej „ja” „Dziennika” Jana Lechonia a kształt formalny oraz treści zapisu. W tejże: A gdy to wszystko zapomnę... Izabelin 1995.
R. Loth: O „Dzienniku” Jana Lechonia. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1995 nr z 30 III dod.Przegląd Polski”.
A. Kochańczyk: Więc czegom nie powiedział – niech będzie ukryte. O „Dzienniku” Jana Lechonia. W: W stronę współczesności. Rzeszów 1996.
R. Koropeckij: Konstrukcje homoseksualizmu w „Dzienniku” Jana Lechonia. (Próba innej lektury). Tłum. J. Niżyńska. Teksty Drugie 1996 nr 4.
J. Olejniczak: Dziennik” Jana Lechonia – próba lektury. W tegoż: Emigracje. Katowice 1999.
A. Galant: Emigracja i trudna prywatność w „Dzienniku” Jana Lechonia. W: Pisarz na emigracji. Warszawa [2005].
K. Tomasik: Szuflada z podwójnym dnem. Krytyka Polityczna 2005 nr 9/10 [dot. m.in. „Dziennika”].
A. Galant: Dziennik” Jana Lechonia i „Dziennik z Iowa” Grzegorza Musiała – dwa scenariusze emigracji. W: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia. T. II. Rzeszów 2007.
W. Hendzel: Henryk Sienkiewicz w „Dzienniku” Jana Lechonia. Kwartalnik Opolski 2008 nr 4.
A. Galant: Miejsca intymne. „Dziennik” Jana Lechonia. W tejże: Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa 2010.
M. Urbańska: Udawać do końca. „Dziennik” Jana Lechonia jako świadectwo. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka i Koło Naukowe Edytorów 2010, 60 s.
A. Łakowicz-Dopiera: The Diary of Jan Lechoń as an illustration of the writer’s immigrant strategy. W: Us and them – them and us. Constructions of the other in cultural stereotypes. Aachen 2011.
I. Stępień: Czesław Miłosz w „Dzienniku” Jana Lechonia. Zbliżenia Interkulturowe 2011 t. 9.
I. Stępień: Lechoń warszawski i Lechoń nowojorski. O „Dzienniku” Jana Lechonia. [Praca doktorska na Uniwersytecie Śląskim]. Powst. 2013 . Maszynopis w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W. Owczarski: Od dziennika do sennika. W tegoż: Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć. Gdańsk 2014 [dot. też. dziennika M. Dąbrowskiej].
A. Owsikowska: Wybrane audycje radiowe „Dziennikiem” oświetlone. Jana Lechonia praca dla Radia Wolna Europa. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 2014 nr 1.
E. Bajer: Spory ideologiczne wokół ustroju PRL w świetle „Dziennika” Jana Lechonia. W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2. Białystok 2016.
J. Osiński: Herb wygnania. Diarystyka Drugiej Emigracji (Czapski, Lechoń, Herling-Grudziński). Rojsty 2016 nr 1.
A. Podemska-Kałuża: Dwudziestowieczne dzienniki pisarskie świadectwami doświadczeń emigracyjnych. W: Polskie obywatelstwo na emigracji. Poznań 2016 [dot. także dziennika A. Bobkowskiego, W. Gombrowicza].
M. Nowak: Miniatury miejskie w „Dzienniku” Jana Lechonia. W: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Toruń 2017.
D. Trześniowski: Europa jako wartość w „Dzienniku” Jana Lechonia. Radomskie Studia Filologiczne 2017 nr 2.
J. Osiński: Dziennik” i dziennik Jana Lechonia. Konteksty Kultury 2018 z. 4.
P. Urbańczyk: Ambiwalencje Jana Lechonia. „Dziennik”. W: Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą. Kraków 2018.
M. Urbańska: Dziennik” Jana Lechonia jako zapis traum emigranta. Teologia Polityczna co Tydzień” [on-line] 2019 nr 154. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 grudnia 2021].
M. Janowski: O, nie dożyć tych zmarszczek.... Z dzienników i esejów Lechonia wyłania się postać tragiczna, a zarazem jeden z najciekawszych komentatorów przemian powojennego świata. Gazeta Wyborcza 2021 dod.Ale Historianr 26.
E. Sękowska: Wielojęzyczność w literaturze dokumentu osobistego. Funkcje wykładników transkodowych. „LingVaria2021 nr 2 [dot. dziennika J. Lechonia i G. Herlinga-Grudzińskiego].
R. Papieski: Zygmunt Karski w świetle „Dziennika” Jana Lechonia. „Twórczość2023 nr 1.

Poezje [1957]

J. Zagórski: Wiersze Lechonia. Twórczość 1957 nr 12, przedruk w tegoż: Szkice z podróży w przestrzeni i czasie. Kraków 1962.

Fragmenty dramatyczne

E. Krasiński: Debiut dramatopisarski Lechonia. Dialog 1984 nr 6.

Poezje [1990]

A. Kowalczykowa: Przypomnienie o Lechoniu. Kultura 1978 nr 34 [dot. m.in.: Pieśń o Mackensenie].
[A. Romanowski] G. Bytnar: Nieznany wiersz Jana Lechonia. Tygodnik Powszechny 1984 nr 49 [dot.: Panu Józefowi Relidzyńskiemu].

Poezje zebrane

W. Lewandowski: Emigrant w poszukiwaniu wiary i nadziei. O pewnym wierszu Jana Lechonia. W: Pisarz na emigracji. Warszawa [2005] [dot.: Do Madonny nowojorskiej].
W. Lewandowski: Błogosławione „Miasto-Olbrzym. W: Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz. Toruń 2006 [dot.: Do Madonny nowojorskiej].
A. Czabanowska-Wróbel: Aby umrzeć, trzeba najpierw żyć. „Na temat z St. John Perse’a” Jana Lechonia. Ruch literacki 2009 z. 3.
T. Kostkiewiczowa: Jan Lechoń – „Jan Potocki. W: Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011.
A. Zientała: I jest cisza nad małym Paryżem...” (o wierszu „Stare miasto” Jana Lechonia). Ruch Literacki 2011 nr 1.
A. Mocyk: Otwarte widzisz nagle ogromne ramiona” – o możliwej lekturze wiersza Jana Lechonia w kontekście przedstawień Rio de Janeiro w piśmiennictwie polskim. W: Między książką a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Katowice 2020 [dot.: Rio de Janeiro].

Portrety ludzi i zdarzeń

A. Czachowska: Polska legenda, poezja i baśń. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1998 nr 7/8.
A. Hutnikiewicz: Najnowsza książka Lechonia. Więź 1998 nr 4.
J. Koźmiński: Lżejsze pióro Lechonia?Nowe Książki1998 nr 6.
Z. Skibiński: Lechoń dopełniony. Tygiel Kultury 1998 nr 4/5.
M. Zinowiec: Lechonia echo własne. Sycyna 1998 nr 2.

Lechoń nowojorski

G. Borkowska: Maski i cienie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 16 dod.Wysokie Obcasy”.
E. Kabatc: Z Lechoniem w zanadrzu. Trybuna 1999 nr 252.
K. Olszer: Lechoń zapomniany?, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1999 nr z 11 VI dod.Przegląd Polski”.
M. Hec: U nas inaczej, inaczej, inaczej. Fraza 2001 nr 1/2.
A.D. Jaroszyńska-Kirchmann: Tales of two cities in diaspora. The Polish Review”, Nowy Jork 2001 nr 3 [dot. też: R. Habielski: Polski Londyn].

Evening on the Hudson

H. Filipowicz: Ameryka Jana Lechonia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2006 nr z 4 VIII dod. Przegląd Polski.

Kasandra się myli

M. Nogaś: Lechoń, nieszczęsny homoś. Gazeta Wyborcza 2018 nr 233.

„Coraz trudniej żyć a umrzeć strach”. Listy 1952-1955

J.Z. Brudnicki: Szok i literatura. Trybuna 2008 nr 284.
A. Bernat: Niech Pan spali ten list. Nowe Książki 2009 nr 3.
I.J. Bożek: Czepiam się obietnicy, że list niedługo. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2009 nr z 23 I dod.Przegląd Polski”.
E. Kołodziejczyk: Próba przyjaźni. O korespondencji Jana Lechonia oraz Zofii i Rafała Malczewskich. Kresy 2009 nr 3.
R. Kołodziej: Optymizm na jaki nas stać. Topos 2010 nr 4.

Listy 1923-1956 . [Autorzy:] M. Grydzewski, J. Lechoń

B. Dorosz: Korespondencja: Lechoń – Grydzewski. Legenda i fakty. Uwagi na marginesie przygotowania edycji krytycznej. W: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej. (II). Toruń 2004.
A. Bernat: Gardłowy śmiech Lechonia. Rzeczpospolita 2007 nr 104 dod. „Plus – Rzecz o Książkach” nr 5 [dot. też.: Wspomnienia o Janie Lechoniu].
B. Czarnecka: Beata Dorosz, Mieczysław Grydzewski i Jan Lechoń. Fraza 2007 nr 3.
R.M. Groński: Wykręty w liście. Polityka 2007 nr 26.
M. Klecel: Powroty Lechonia. Twórczość 2007 nr 10 [dot. też.: Wspomnienia o Janie Lechoniu].
A.S. Kowalczyk: Korespondencja transatlantycka. Tygodnik Powszechny 2007 nr 20 dod.Książki w Tygodniku”.
J.R. Krzyżanowski: Nowe książki o Janie Lechoniu. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2007 nr z 27 IV dod.Przegląd Polski” [dot. też.: Wspomnienia o Janie Lechoniu].
J. Pasterska: Hieroglificzny” Lechoń i „runiczny” Grydzewski. Kresy 2007 nr 4.
R. Romaniuk: Jakiż artysta…. Nowe Książki 2007 nr 9.
N. Taylor-Terlecka: Emigracja ma dług wdzięczności. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2007 nr z 3 IV dod. „Przegląd Polski” [dot. też: M. Ołdakowska-Kulowa: Stanisław Vincenz].
Ł. Garbal: Dwugłos pisarz ‒ redaktor: Lechoń ‒ Grydzewski, czyli w poszukiwaniu zaginionych manuskryptów. W tegoż: Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Warszawa 2011.
M. Urbanowski: Ani jedno ze zdań tu napisanych nie jest do druku. Nowa Dekada Krakowska 2012 nr 3/4.
M. Ładoń: O korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego. W: Skamander. T. 11. Reinterpretacje. Katowice 2015.
A. Frajlich: Intelektualny, emocjonalny i polityczny klimat emigracji. Konteksty Kultury 2018 t. 15 z. 4.
K. Niciński: Drogi Żuczku!...” O odcieniach intymności w korespondencji Wierzyński – Grydzewski – Lechoń i sposobach ich edytorskiego opracowania. Sztuka Edycji 2019 nr 2.
B. Dorosz: Skamandryckie listy na emigracji. Garść informacji o korespondencji Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego. „Napis2020 ser. 26.

Listy 1941-1956. [Autorzy:] J. Lechoń, K. Wierzyński

B. Dorosz: O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. (Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej). Tematy i Konteksty 2012 nr 2; wersja angielska : Jan Lechoń’s and Kazimierz Wierzyński’s letters (some comments based on the critical edition). „Tematy i Konteksty” 2020 nr 1. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 23 maja 2022].
K. Bzowska: Poeta z poetą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2017 nr 47 dod. „Tydzień Polski”.
P. Czapczyk: Udręka i dezynwoltura. Nowe Książki 2017 nr 11.
[T. Fiałkowski] Lektor: Dwaj poeci na wygnaniu. Tygodnik Powszechny 2017 nr 22.
M. Kaźmierkiewicz: Listy artystów. Litteraria Copernicana 2017 nr 4.
M. Lutomierski: Listy emigrantów. „Napis” Seria XXIII: 2017 [właśc. 2018].
A. Frajlich: Intelektualny, emocjonalny i polityczny klimat emigracji. Konteksty Kultury 2018 z. 4.
M. Lutomierski: O przyjaźni na obczyźnie. Forum Akademickie 2018 nr 2.
J. Osiński: Emigracyjna „epistolomania” (na marginesie listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2018 nr 34.
J. Zieliński: O księciu terroryście, miłości poetów, nieprzyzwoitych tańcach i dziadkach kościelnych. „Pamiętnik Literacki”, Londyn 2018 t. LV.
A. Gąsienica-Byrcyn.The Polish Review”, New York, 2019 vol. 64 nr 4.
A.S. Kowalczyk: Integralny świat pisarza. O korespondencji Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1941-1956. „Teologia Polityczna co Tydzień” [on-line] 2019 nr 154. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 grudnia 2021].
R. Romaniuk: Niania, Anioł Stróż. Uwagi na marginesie korespondencji Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. Teologia Polityczna co Tydzień” [on-line] 2019 nr 154. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 grudnia 2021].
A. Szulińska, P. Rams: Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941-1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku. Sztuka Edycji 2019 nr 2.
G. Kozaczka. „Polish American Studies”, Champaign, IL 2020 nr 1.