BIO

Urodzona 25 września 1939 w Wołominie; córka Czesława Latawca, historyka literatury, nauczyciela, i Janiny z domu Wypiśniak, nauczycielki. Uczęszczała w 1952-56 do Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W czasie studiów zaczęła pisać wiersze (wówczas nie publikowane), uczestniczyła w imprezach teatrzyku poetyckiego grupy literackiej Wiatraki. Debiutowała jako poetka w 1959 w audycji Magazyn artystyczny, nadanej przez rozgłośnię szczecińską Polskiego Radia. W tymże roku wyszła za mąż za Edwarda Balcerzana, literaturoznawcę, poetę, prozaika. W 1961 ukończyła studia i rozpoczęła pracę w bibliotece Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Pierwsze wiersze i prozę ogłosiła drukiem w 1962 w almanachu Poeci pomorscy I. Należała (1962) do szczecińskiej grupy Metafora. W 1962 otrzymała nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Oddziału Szczecińskiego Związku Literatów Polskich (ZLP) za prace literackie na temat morza i Pomorza Zachodniego. Po powrocie do Poznania w 1962, pracowała do 1986 jako nauczycielka języka polskiego w szkołach średnich. Równocześnie rozwijała twórczość literacką; publikowała swoje utwory m.in. w „Odrze” (od 1963). Od 1966 była członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983; w 1978-81 opiekowała się Kołem Młodych i wchodziła w skład zarządu Oddziału Poznańskiego). W 1974-82 kierowała działem poezji i krytyki poetyckiej miesięcznika „Nurt”; publikowała tu także własne utwory. W 1980 została członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z powodu działalności opozycyjnej została w 1983 odsunięta od pracy z młodzieżą. W 1983-86 pracowała w Zespole Szkół Elektrycznych, w technikum dla pracujących. Wiersze, prozę, recenzje i felietony publikowała w pismach ukazujących się poza zasięgiem cenzury, m.in. w „Srodowisku” (1981), „Wezwaniu” (1982) i „Kontakcie” (1988). Należała do poznańskiego Komitetu Kultury Niezależnej. 1 października 1989 decyzją Solidarności Nauczycielskiej przywrócono ją do pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczycielka pracowała do 1992. Publikowała recenzje i felietony w prasie wychodzącej poza cenzurą (m.in. pod pseudonimem Ortak) — w „Zeszytach Literackich” (1983) i „Kulturze Niezależnej” (1988-91). W 1986-91 była redaktorem naczelnym gazety mówionej „Struktury III” przy Oddziale Poznańskim Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1989 została członkiem Polskiego PEN Clubu oraz współzałożycielem, a następnie członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od listopada 1991 do zamknięcia pisma w maju 2023 pełniła funkcję redaktora naczelnego miesięcznika kulturalnego „Arkusz”. Tam też publikowała swoje utwory oraz recenzje i felietony, które ukazywały się sporadycznie także m.in. w „Odrze”, „Kresach”, „Twórczości”, „Toposie” i „Tekstach Drugich”. W 1993 otrzymała nagrodę Polskiego PEN Clubu z Fundacji P. Büchnera za całokształt twórczości poetyckiej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1978) i Odznaką Honorową miasta Poznania (1981). Zmarła 1 listopada 2021 w Poznaniu; pochowana tamże na Cmentarzu Miłostowskim.

Twórczość

1. Nie widziałam tak długiej chorągwi. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 157 s.

2. Otwierają się rzeki. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 57 s.

Nagrody

Nagroda Peleryny za najlepszy debiut poetycki, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1966.

3. Solarium. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 150 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie „Życia Literackiego” za opowiadanie pt.Klasówka z wyobraźni” w 1965.

Zawartość

Szarada; Gmach; Klasówka z wyobraźni; Krwiobieg; Solarium.

4. Całe drzewo zdania. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 59 s.

Nagrody

Nagroda im. T. Peipera, przyznana przez Ugrupowanie Literackie 66 w 1970.

5. Przestrzenie. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 71 s.

Zawartość

Zawiera wiersz: Mówię wprost..., — oraz cykle: Przestrzeń człowieka; Przestrzeń czasu; Przestrzeń światła; Przestrzeń drewna.

6. Ogród rozkoszy ziemskich. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 195 s.

7. Z żywych jeszcze źrenic. [Wiersze i proza]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 79 s.

Zawartość

Zawiera części: Nowe wiersze; Nowe prozy; Dawne wiersze i prozy.

8. Pusta szkoła. [Opowiadania]. Powst. przed 1985. Wyd. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1987, 206 s.

Nagrody

„Nagroda 3 Maja” przyznana w obiegu niezależnym w 1985.

Zawartość

Mangusta; Pusta szkoła; Słowacki; Zadra.

9. Ciemnia. [Powieść]. Warszawa: Pomost 1989, 172 s. Wyd. 2 Poznań: Zysk i S-ka 1995.

10. Powidok. [Wiersze]. Warszawa: PEN 1992, 72 s.

Zawartość

Zawiera wiersze oraz prozę poetycką pt. Biało-czerwony szlaban.

11. Nigdy całości. [Wiersze]. Warszawa: Open 1995, 53 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z lat 1964-1994.

12. Razem tu koncertujemy. [Wiersze]. Poznań: Ars Nova 1999, 77 s.

13. Gęstwina. [Szkice i reportaże]. Warszawa: Twój Styl2001, 256 s.

14. Kochana Maryniuchna. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry2003, 391 s.

Utwór drukowany przez 4 lata w obszernych fragmentach w miesięczniku „Arkusz1999 nr 1 – 2002 nr 12.

Nagrody

Nagroda w VI edycji konkursu im. J. Łukaszewicza „Posnaniana 2003” dla najlepszej książki o Poznaniu.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2006.

Autor o sobie

B. Latawiec: Po co piszę?Kwartalnik Artystyczny2002 nr 1 [odpowiedź na ankietę].

Wywiady

Dojść do słowa. [Rozm.] H. Zaworska. Odra 1988 nr 10.
Gdzie dobrze wychowują? Rozm. H. Zaworska. W: H. Zaworska: Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy. Warszawa 1991.
Wprawiam nowe oczko. Rozm. V. Szostak. „Gazeta Wyborczadod. Poznań 2003 nr 260 [dot: Kochana Maryniuchna].

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (G. Borkowska).

Ogólne

Artykuły

[T. Skubalowa] T.S.: Bogusława Latawiec. Nurt 1966 nr 6 [biogram i bibliografia].
P. Łuszczykiewicz: Światło pod powieką. O poezji Bogusławy Latawiec. W tegoż: Pociąg do Poznania. Poznań 2000.
P. Łuszczykiewicz: Żywina Bogusławy Latawiec. W tegoż: Bliskie czytanie. Kalisz 2002.

Nie widziałam tak długiej chorągwi

T. Burek: Debiut z perspektywą. Twórczość 1966 nr 7.
J. Niecikowski: Mechaniczna zabawa. Kultura 1966 nr 7.
M. Orski: Narodziny poetyckiej wizji. Odra 1966 nr 6.

Otwierają się rzeki

J. Witan: Niepokój zamkniętych słów. Odra 1966 nr 9.
J. Łukasiewicz. „Twórczość1967 nr 3.

Solarium

B. Zadura. „Twórczość1969 nr 8.
J.M. Bartnicka: Proza kunsztowna, ale... Nowe Książki 1970 nr 1.
W. Osiatyński. „Miesięcznik Literacki1970 nr 1.

Całe drzewo zdania

W. Grajewski: W środku myśli. Poezja 1970 nr 12.

Przestrzenie

S. Sterna-Wachowiak: Sfera obecności. Twórczość 1975 nr 7.
L. Żuliński: Przestrzeń języka. Nowe Książki 1975 nr 15.

Ogród rozkoszy ziemskich

I. Furnal: Tajemnice kuchni literackiej. Miesięcznik Literacki 1977 nr 4.
K. Henzel: Ciemne pułapki konstrukcji. Odra 1977 nr 7/8.
J.K. Weber: Czytanie z Hieronima Boscha. Literatura 1977 nr 7.
B. Zadura: Autoportret w pracowni. Twórczość 1978 nr 1.

Z żywych jeszcze źrenic

A. Ogrodowczyk: Od wschodu do zachodu ścian. Odra 1981 nr 11.
W. Ligęza: Rytm środkowy. Twórczość 1983 nr 1.

Pusta szkoła

M. Broński: Przedstawiamy ciąg dalszy. Kultura”, Paryż 1988 nr 6.
A. Czachowska: Optymizm zza chmur. Twórczość 1988 nr 2.
M. Orski: Pusta idea. Odra 1988 nr 4.

Ciemnia

A. Nasiłowska: Jasno. „Almanach Humanistyczny”* 1989 nr 11.
A. Legeżyńska: Proust i stan wojenny. Twórczość 1990 nr 11.
M. Orski: W „Ciemni” przeszłości. Odra 1991 nr 2, przedruk w tegoż: A mury runęły. Wrocław 1995.
I. Iwasiów: Codzienność wielkiej chwili. Nowe Książki 1995 nr 7.
[W. Skalmowski] M. Broński: Wenecja ma gondole.... „Kultura”, Paryż 1995 nr 5.
M. Orski: Między estetyką a totalitaryzmem. Przegląd Powszechny 1996 nr 9.

Powidok

L. Szaruga: Mowa ze światła. Dekada Literacka 1992 nr 3.
A. Szymańska: Wskrzeszanie światła. Przegląd Powszechny 1993 nr 5.

Nigdy całości

K. Lisowski: Gest każdego osobno. Dekada Literacka 1995 nr z 31 V.
A. Poprawa: Inna całość. Odra 1995 nr 9.
L. Szaruga: Rozpływające się zdanie. Nowe Książki 1995 nr 10.

Razem tu koncertujemy

P. Michałowski: Zwierzęta nocy w ogrodach dnia. Pogranicza 1999 nr 6.
A. Szymańska: Czas, którego nie ma. Przegląd Powszechny 1999 nr 12.
S. Sterna-Wachowiak: Żywice i łzy istnienia. Nowe Książki 2000 nr 1.

Gęstwina

M. Larek: W moim pięknie. Gazeta Malarzy i Poetów 2001 nr 5.
P. Michałowski: Czas podwojony w gęstwinie. Arkusz 2001 nr 10.
M. Orski: Złodziejska profesja. Nowe Książki 2001 nr 10.
K. Biedrzycki: Naprawdę. Dekada Literacka 2002 nr 3/4.
A. Szymańska: Za kulisami prawdy. Przegląd Powszechny 2002 nr 1.
W. Wielopolski: Gra o siebie. Kresy 2002 nr 1.

Kochana Maryniuchna

I. Iwasiów: My też mieliśmy dziadków. Nowe Książki 2003 nr 12.
D. Zalewska: Album z komentarzem. Pogranicza 2003 nr 6.
P. Łuszczykiewicz: Żywi dzięki fikcji. Odra 2004 nr 1.
T. Mizerkiewicz: Autentyk odnaleziony. „Kochana Maryniuchna” Bogusławy Latawiec jako autobiografia rodzinna. Dekada Literacka 2004 nr 3/4.
J. Wciorka: Odpominanie” pisma. Kresy 2004 nr 4, przedruk „Tygiel Kultury” 2004 nr 7/9.
J. Zieliński: Żywe zwierzę historii. „Nowy Dziennik” , Nowy Jork 2004 nr z 6 VIII dod. „Przegląd Polski”.