BIO

Urodzony 26 sierpnia 1932 we Lwowie; syn Feliksa Lassoty, lekarza wojskowego, i Bronisławy z Powroźnickich. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, uczył się w polskiej szkole powszechnej w Stryju. W lutym 1944, dzięki pomocy żydowskiej organizacji podziemnej, przyjechał razem z rodzicami do Warszawy i kontynuował naukę na tajnych kompletach. Po upadku powstania warszawskiego uciekł z transportu i zamieszkał w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie też pozostał po zakończeniu wojny. W 1949 zaczął ogłaszać pierwsze notatki dziennikarskie na łamach „Głosu Robotniczego”. W 1950 zdał maturę w Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, po czym w 1953 przeniósł się do Warszawy, gdzie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim; w 1958 uzyskał magisterium. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką. W 1952 otrzymał nagrodę za opowiadanie w konkursie literackim dla młodych prozaików zorganizowanym w Łodzi. Debiutował w 1955 opowiadaniem Galileusz, opublikowanym w „Po prostu” (nr 10), w piśmie tym ogłaszał też w 1956. W 1957-58 był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Ekran”, w 1958-60 pracował w redakcji „Wiadomomości Filmowych”. Współpracował z Polskim Radiem jako recenzent filmowy. Utwory prozą publikował w pismach „Od nowa” (1958-60), „Przekrój” (1958-66; tu m.in. w 1958 cykl felietonów pt. Astrologia dla wszystkich pod pseudonimem R. Lass), „Szpilk”i (od 1962). W 1962 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1966 ożenił się z Iwoną Foremską, matematykiem (rozwód 1995). Za opowiadanie Laur olimpijski otrzymał w 1969 wyróżnienie w konkursie ZLP i Polskiego Komitetu Olimpijskiego (druk „Żołnierz Polski”, dodatek do numeru z września 1970). W 1980 przeniósł się do Częstochowy, gdzie w 1989 założył wydawnictwo „Pacific”. Mieszka w Częstochowie.

Twórczość

1. Fałszywy prorok. [Powieść]. Powst. 1955-1957. Wyd. Warszawa: Iskry 1961, 296 s.

Data powstania pod tekstem.

2. Noc miłości i nieco później. [Powieść]. Powst. 1959. Wyd. Warszawa: Iskry 1962, 257 s.

Data powstania pod tekstem.

3. Podróżny. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1960, 335 s.

Zawartość

Pierwszy dzień szkoły; Troje dzieci na łące; Podróżny.

4. Zwątpienia i nadzieje. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 469 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie na powieść zorganizowanym przez Wojewódzką Radę Narodową w Olsztynie i Związku Literatów Polskich w 1964.

5. Pierwszy lot. [Powieść]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 261 s.

6. Spadanie korony. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 239 s.

7. Pościg. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 333 s.

8. Romans. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 375 s.

9. Tajemnica. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 453 s. Wyd. 2 tamże 1978.

10. Straż osobista. [Powieść]. Warszawa: Horyzonty 1977, 314 s.

11. Wariackie papiery. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1977, 319 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże [1982]; Częstochowa: Pacific 1996.

12. Alarm. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978 [właśc. 1977], 237 s.

Przekłady

rosyjski

Trevoga. [Przeł.] V. Golovčanskij. W: Očnaja stavka. [Antologia]. Moskva 1978.

13. Hong Kong express. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 262 s.

14. Strome podejście. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 195 s.

15. Panika w hotelu Excelsior. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 299 s.

16. Operacja „Wschodni wiatr. [Powieść]. Częstochowa: Pacific 1996, 131 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Fałszywy prorok

K. Meloch. „Współczesność1961 nr 14.
M. Szpakowska. Czy jeszcze jeden „fałszywy prorok”. Nowa Kultura 1961 nr 29.

Noc miłości i nieco później

J. Korotyńska: Rzecz o dorastającej młodzieży. Przegląd Kulturalny 1962 nr 20.
R. Marszałek: Krwawy spektakl Ryszarda Lassoty. Współczesność 1962 nr 12.

Podróżny

H. Bereza: Debiut Ryszarda Lassoty. Twórczość 1960 nr 9.
K. Rosner: Pamiętnik pokolenia. Współczesność 1960 nr 17.
J.Z. Słojewski: Wbijanie nożyc. Przegląd Kulturalny 1960 nr 42.

Zwątpienia i nadzieje

F. Fornalczyk: Żywioł nieopanowany. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 36.
A. Maciejewski: Targowisko łajdaków, czyli jak zostać Tołstojem. Prawo i Życie 1967 nr 5.
J. Preger: Zwątpienia młodości. Życie Literackie 1967 nr 16.
J.Z. Słojewski: Toutes proportions gardées. Kultura 1967 nr 7.

Spadanie korony

A. Wilkoń: Góry, morze i sprawy codzienne. Życie Literackie 1972 nr 4.
K. Zuchora: W samo południe. Nowe Książki 1972 nr 13.

Tajemnica

A. Bernat: Cnotliwa sensacja. Nowe Książki 1978 nr 12 [dot. też: Alarm].
A. Boniecki: Patriotyczny kryminał komputerowy. „Zapis”* 1978 nr 7.

Straż osobista

S. Grabowski: Jaki jesteś nastolatku?Nowe Książki1977 nr 14.

Alarm

A. Bernat: Cnotliwa sensacja. Nowe Książki 1978 nr 12 [dot. też: Tajemnica].