BIO

Urodzony w 1900 w Prużanie na Polesiu. Uczęszczał do powszechnej szkoły rosyjskiej. Uczestniczył w I i II wojnie światowej. Debiutował w 1944 wierszem pt. Wigilia, ogłoszonym w „Poradniku dla Pracowników Świetlic Żołnierskich” (Londyn, nr 50). Wiersze publikował w polskich czasopismach emigracyjnych: „Listy do Polaków” (New Britain, 1972-74, 1980, 1983), „Kalendarz Polski” (Philadelphia, 1976-79, 1981, 1983), „Tydzień Polski” (Londyn, 1977) i „Gwiazda Polarna” (Stevens Point, 1977, 1982). Zmarł 13 września 1987 w Bloomfield w stanie New Jersey (USA).

Twórczość

1. Gniazda jaskółcze. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1970, 160 s.

Zawartość

Cykle: Białko myślące; Pod starą sosną; Na stacji; Wieża Kraciasta; Na podwieczorek.

2. Modrzewiowy dom. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1971, 108 s.

Zawartość

Cykle: Wieczność; Ziarno; Ojczyzna; Kraj; Szpilki; Strączki.

3. Na brzozowej korze. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1980, 126 s.

Zawartość

Cykle: Po much brzęczeniu; Zmagania; Na brzozowej korze; Dokąd myśl sięga; Wrotnie duszy; Odważnie; Wiatry; Fraszki i igraszki; Sielanka.

4. Za koronkowe wieczory. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984, 46 s.

Zawiera m.in. cykl pt. Wertepy.

5. Nad Muchawcem. Wybór wierszy. Philadelphia: Promyk 1987, 109 s.

Zawartość

Cykle: Przy kościele; Polesie; Wertepy [poz. ]; Wrotnie duszy [poz. ].

6. Polesie. [Poemat]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1987, 14 s.

Omówienia i recenzje

Gniazda jaskółcze

A. Gładysz. „Tydzień Polski”, Londyn 1970 nr 45.

Na brzozowej korze

[Cz. Maliszewski]. Listy do Polaków”, New Britain 1980 nr 3.
A. Pomian-Pożerska. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point 1980 nr 25.

Za koronkowe wieczory

K.S. Olszer: Poleskie wiersze Franciszka Lachockiego. Przegląd Polski”, Nowy Jork 1985 nr z 25 IV.