BIO

Urodzony 14 czerwca 1933 w Bychawie (województwo lubelskie); syn Wincentego Furmagi, lekarza weterynarii, i Aleksandry z Pogorzelskich, nauczycielki. W czasie II wojny światowej przebywał w Kraśniku. Po zakończeniu wojny przeniósł się z rodziną do Będzina. Uczył się w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej i pracował w kopalni „Milowice”. W 1951 wyjechał do Gdańska, gdzie pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Podjął naukę w Uniwersyteckim Studium Przygotowawczym i w 1953 rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, a następnie – w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie. W 1956 został zatrudniony w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Żeglugi (późniejszym Związku Marynarzy i Portowców) w Gdańsku i pracował tam z przerwami do 1981, m.in. jako kierownik Ośrodka Szkolenia Kadr i Ochrony Pracy oraz Inspektor Pracy wyspecjalizowany w sprawach morskich. W 1957 pracował w Zarządzie Portu Gdańsk. W 1958-70 odbył liczne rejsy żeglarskie po Morzu Bałtyckim i Oceanie Atlantyckim, zdobył stopień sternika morskiego. Był organizatorem oraz w 1959-71 – sekretarzem Federacji Klubów Sportowych „Żeglarz”. W 1962 zdał maturę jako ekstern i w 1964-69 studiował zaocznie na Wydziale Rybactwa Morskiego w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, a następnie Szczecinie; uzyskał dyplom inżyniera technologa rybactwa morskiego. Pracował okresowo w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu, pływając jako mistrz przetwórstwa na łowiskach afrykańskich oraz w „Transoceanie”, wypływając w rejon Antarktydy. W 1971-75 wykładał w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Debiutował w 1967 na łamach „Tygodnika Morskiego” opowiadaniami Wojtek (nr 24) i Pluszowy miś (nr 29; II nagroda w konkursie literackim Związku Marynarzy i Portowców oraz miesięcznika „Morze” w 1966). Opowiadania i fragmenty prozy publikował m. in. w „Morzu” (1967-75), „Głosie Wybrzeża” (1968-85), „Horyzoncie” (1974-79). W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich. Brał udział w audycjach radiowych Dla tych co na morzu, pisał słuchowiska. W związku z pracą nad powieścią Między strugami deszczu zatrudnił się na krótki czas jako wózkarz w łódzkiej fabryce włókienniczej. W 1981-83 pracował w Państwowej Inspekcji Pracy jako główny specjalista do spraw gospodarki morskiej i żeglugi. Był laureatem kilku konkursów literackich. Za całokształt twórczości otrzymał w 1986 nagrodę Złotego Delfina Wydawnictwa „Glob”. Około 2000 zorganizował w miejscowości Łaszka niedaleko Sztutowa skansen zabaw dydaktycznych – Autorską Krainę Ortofrajdy. Zajmował się również opracowywaniem komputerowych programów i gier dydaktycznych, m.in. pomagających osobom niewidomym w nauce ortografii. Odznaczony m.in. Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1964 i 1974), Złotą Odznaką Honorową Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców (1968), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987). Mieszka w Sopocie.

Twórczość

1. Rzeka bez brzegu. [Powieść]. Tygodnik Morski 1973 nr 34-52; 1974 nr 1-4. Wyd. osobne Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1974, 164 s. Wyd. 2 tamże 1975.

Nagrody

II nagroda w konkursie Wydawnictwa Morskiego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Szczecińskiego Towarzystwa Kulturalnego w 1973 oraz nagroda im. J. Conrada w 1974.

2. Skarb z piaszczystego półwyspu. Powieść dla młodzieży. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1976, 157 s.

Wyróżnienie w konkursie Wydawnictwa Morskiego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Szczecińskiego Towarzystwa Kulturalnego w 1973.

3. Krab i Joanna. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 204 s. Por. poz. .

4. Między strugami deszczu. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 137 s.

Wyróżnienie w konkursie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego oraz Zarządu Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich w 1978.

5. Krab i Joanna. Scenariusz filmowy. [Współautor:] Z. Kuźmiński. Ekranizacja 1981. Por. poz. .

6. Lot Pingwina. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1981-1986.

Nagrody

Nagroda im. M. Borzymowskiego Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu w 1986.

Adaptacje

radiowe

[Audycja w 8 odcinkach]. Polskie Radio 1986.

Cz. 1. Zaokrętowany. 1981, 215 s.

Cz. 2. Słońcem i lodem. 1983, 207 s.

Cz. 3. Burza i powrót. 1986, 224 s.

7. Żagle w tarczy. [Powieść dla młodzieży]. Szczecin: Glob 1987, 197 s. Wyd. 2 Gdynia: Wydawnictwo Mitel 1992.

Ciąg dalszy zob. poz. .

8. Między Cape Town i Casablancą. [Powieść]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989, 184 s.

9. Kawał nieba. [Powieść dla młodzieży]. Gdynia: Wydawnictwo Mitel 1992, 141 s.

Kontynuacja poz. 7.

10. Mały leksykon krzyżówki. W co się bawić... Kilkanaście tysięcy diagramów z autentycznych krzyżówek ułożonych w porządku wg ilości liter oraz alfabetycznie. Gdynia: Przedsiębiorstwo Dystrybucji Książek MAG 1993, 350 s.

11. Mały słownik morski. [Wydawnictwo popularne]. [Współautor:] J. Wójcicki. Gdynia: Mitel 1993, 266 s.

12. Uniwersalny leksykon haseł do krzyżówek. (Co, kto, kiedy, gdzie...). Gdynia: MAG 1994, 416 s.

13. Kolorowa ortografia – słownik. Elbląg: Quo Vadis 1995, 92 s.

14. Kolorowa ortografia. Elbląg: Quo Vadis 1996, 65 s.

15. Gwałt. [Powieść]. Głos Wybrzeża 1997 nr 210-251.

Autor podpisany pseudonimem: Carl Yesler Desmontt; rozwiązanie pseudonimu w numerach 251 i 252.

16. Ortofrajda. Pamięciowo-wzrokowy słownik ortograficzny dla dzieci: h, rz, ó, ż. Sopot: Intergraf 1999, 80 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2004.

Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej: Lesław Furmaga. Szczecin 1989.

Wywiady

Dlaczego napisałem „Gwałt. Carl Yesler Desmontt ujawnia się! Rozm. K. Korczak. Głos Wybrzeża 1997 nr 252.

Słowniki i bibliografie

• Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. Szczecin 1989.

Ogólne

Artykuły

M. Żerebny: Przeklęte morze... przeklęty statek. Głos Wybrzeża 1983 nr 41.
(ag): Żagle w tarczy. Morze 1990 nr 5.

Rzeka bez brzegu

J. Tuczyński. „Horyzont1974 nr 2.
J. Tuczyński. W tegoż: Marynistyka polska. Poznań 1975.

Krab i Joanna [Powieść]

T.J. Żółciński: Opowieści z rybackiego rejsu. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 49.

Lot Pingwina

K. Stolz-Polański: Pisane nocą: Pingwin i inni. Głos Wybrzeża 1986 nr 224.