BIO

Urodzony 8 marca 1947 we Wrocławiu; syn Henryka Fronczka, pracownika umysłowego, i Emilii z domu Wójcik, nauczycielki. Dzieciństwo spędził na Kielecczyźnie. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. J. L. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam w 1966 otrzymał świadectwo maturalne. Od tegoż roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1972 wierszem pt. Zmarła ciotka..., opublikowanym w „Kamenie” (nr 13). W tym samym roku został członkiem Studenckiej Grupy Literackiej Samsara działającej w Lublinie (do 1974). Po ukończeniu w 1974 studiów pracował w różnych zawodach, był m.in. drwalem, palaczem centralnego ogrzewania, pracownikiem państwowego gospodarstwa rolnego, muzeum, biblioteki. W 1976 zamieszkał w Nałęczowie. Wiersze, prozę, recenzje literackie, artykuły i felietony ogłaszał na łamach m.in.: „Kameny” (1974-81), „Nowego Wyrazu” (1977-81), „Akcentu” (1980-81). Pełnił funkcję redaktora działu prozy w zespołach redakcyjnych „Nowego Wyrazu” (1979-81) oraz „Akcentu” (1980-83). W 1982-89 ogłaszał felietony w podziemnym piśmie „Biuletyn. Solidarność Nauczycielska” (pod pseudonimami: Gerwazy; zew; Zybi Fronc.). W 1988-89 publikował w miesięczniku „Okolice” reportaże w cyklu Okolice historii i literatury. W 1989 przeniósł się do Lublina, nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Kulturalnym”, publikując na jego łamach m.in. recenzje literackie. W 1990 drukował w lubelskim tygodniku „Nowe Relacje” felietony w cyklu Widok z mojego okna. W 1991 był kierownikiem działu kultury w redakcji „Lubelskiego Tygodnika Współczesnego”. Interesował się okultyzmem. Otrzymał wiele nagród literackich. Mieszka w Lublinie.

Twórczość

1. Polowanie z nagonką. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 46 s.

Zawartość

Zawiera wiersz: Scena z zaginionej powieści, — oraz cykle: Listy i anonimy; Z sagi rodzinnej; Cud mniemany czyli ujadające metafory na rogatkach epoki; Impresje.

2. Spacer po linie. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1976, 32 s.

3. Tam, skąd pociągi odchodzą rzadko, a może wcale. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1978, 154 s.

4. Ćwiczenia dla otyłych kobiet. [Opowiadania]. Lublin: Poradnia Młodzieżowa 1985, 44 s.

Zawartość

Czterdzieści kilometrów od Pacanowa; Ćwiczenia dla otyłych kobiet; Zagadka biologiczna; Śmierć pod kuchennymi schodami; Gruba ryba; Czeski film; Wróć do Sorento; Pewnego razu pod Białą.

5. Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata. [Opowiadania]. Bydgoszcz: Pomorze 1986, 141 s.

Zawartość

Pejzaż z lisem; Jak Bocian uczył Zająca latać; Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata; Meksykanie i górale (Śpiewogra prawie kryminalna); Na miedzy i nie tylko; Gęś, knur i wąż; Lipiec — Pragnienie; Sierpień — Młyny; Kapelusze z głów; Na deser wieloryb; Pies badylarza; Grudzień —Habilitacja; Trzynasty miesiąc — Dusza Cyrana.

6. Złoto Biłgoraja. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 300 s.

Zawartość

Zawiera trzy powieści: Złoto Biłgoraja; Wola boża i organy; Rycerze pustego stołu czyli monodram dla Marlin Monroe.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1993.

Polowanie z nagonką

Z. Mikołejko: Pod znakiem groteski. Nowy Wyraz 1977 nr 8.

Spacer po linie

Z. Joachimiak: Na marginesie. Litteraria 1977 nr z IV.
C. Listowski: Klerk na tropach sztuki. Nowy Wyraz 1977 nr 5.
Z. Joachimiak. Nadodrze 1978 nr 1.

Tam, skąd pociągi odchodzą rzadko, a może wcale

B. Zadura: Nie chodzi o niedźwiedzia. Kamena 1978 nr 22.
M. Sznajder: Gra w „książkę. Nowe Książki 1979 nr 3.
B. Wróblewski: Homo Ludens z Grzebowilka. Nowy Wyraz 1979 nr 2.
P. Gembal: Zabawa literacka. Twórczość 1980 nr 2.

Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata

S. Rogala: Anegdota, aluzje i Zbigniew Fronczek. Przemiany”, Kielce 1987 nr 4.

Złoto Biłgoraja

Igranie ze złotem. Tygodnik Współczesny 1990 nr 2.