BIO

Urodzony 1 lutego 1910 w Rakowicach pod Krakowem w rodzinie chłopskiej; syn Józefa Frasika i Marii z Wichrowskich. W 1922-30 uczył się w Gimnazjum Humanistycznym im. T. Kościuszki w Krakowie. Debiutował w 1928 wierszem W ponury słotny dzień, ogłoszonym w piśmie „Rola” (nr 51); z pismem tym współpracował następnie do 1933. W tym czasie zaczął też publikować w „Kurierze Literacko-Naukowym” (od 1929), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (od 1930) i „Gazecie Literackiej” (1931-33). Po odbyciu służby wojskowej studiował od 1932 filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1937 uzyskał magisterium. W czasie studiów był członkiem, a w 1934-35 prezesem akademickiego koła literacko-artystycznego Litart; uczestniczył w wieczorach i imprezach poetyckich organizowanych przez koło. W 1934-35 redagował tygodnik „Gazeta Artystów”. Od 1935 związany był z grupą poetycką autentystów skupioną przy piśmie „Okolica Poetów”. Wiersze, prozę poetycką, artykuły i recenzje publikował w wielu czasopismach, m.in. w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1929-39), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1930-39), „Gazecie Literackiej” (1931-33), w „Na Szerokim Świecie” (1934-39), w „Tempie Dnia” (1934-36), „Czasie” (1936-39), „Pionie” (1936-38), „Naszym Wyrazie” (1937-39). Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej; uczestniczył w obronie Modlina i Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowie, gdzie pracował jako ekspedient. Uczestniczył w tajnych spotkaniach literackich. Po wyzwoleniu pozostał w Krakowie. W 1945-47 był członkiem komitetu redakcyjnego tygodnika „Wieś”; współpracował z „Dziennikiem Literackim” (1945-49). Od 1945 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (następnie do Związku Literatów Polskich). Został czynnym członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od 1947 należał do Stronnictwa Ludowego (od 1949 Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego). Od 1947 był redaktorem, a następnie kierownikiem działu literackiego Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia oraz autorem licznych audycji poetyckich i literackich, reżyserem i realizatorem. Od 1957 współpracował z wieloma czasopismami, m.in. z „Orką” (do 1961), „Dziennikiem Polskim” (do 1970), „Gazetą Krakowską” (do 1970), „Wieściami” (do 1980), „Życiem Literackim” (do 1980), ogłaszając wiersze, fragmenty prozy, recenzje literackie. Publikował też m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1961-70) i w „Tygodniku Kulturalnym” (1962-70). Zmarł 23 grudnia 1983 w Krakowie.

Twórczość

1. Łąkami w górę. [Wiersze]. Warszawa: Okolica Poetów 1936, 46 s. Biblioteka Okolicy Poetów.

2. Urodzony w źdźble. [Wiersze]. Kraków: Oddział Wiejski Związku Zawodowego Literatów Polskich 1946, 154 s.

3. Ziemia kwitnie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 62 s.

4. Śpiewny czas. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 61 s.

5. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 175 s.

6. Obłoki mijają nas. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1961, 85 s.

7. Panny. Opowiadania i proza poetycka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 110 s.

Zawartość

Ulica woźniców; Ulica druga; Miasto Kunegundy; Wojciech Gołębiarz; Matka; Dzieci; Panny. – Proza poetycka: Odejście Jana; Dziewczyna; Pod reglami; Wrony; Czerwcowy zachód; Zagubione obłoki; Przedwiośnie; Listonosz; Praca; Krajobrazy; Jodły; Na ruinach; Zimowe lasy; Dym; I ja też byłem w Arkadii; Dziewczęta z łąk.

8. Z rodu kamienia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 80 s.

Zawartość

Cykle: Nie ma tej polany; Z rodu kamienia; Siostra; Grusza; Miasto.

9. Mój wiatr, moja noc. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 90 s.

Zawartość

Cykle: Rozmowy wieczorne; W dolinie ciszy; Opowieść niedzisiejsza; Wołanie wilgi; Oda na cześć; Echo; Daleko; Komu niosę ten śpiew.

10. Wniebowstąpienie skowronków. [Wiersze i proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 90 s.

Zawartość

Cykle: Klucze; Wołanie czajki; Serce; Deszcz; Opadanie dłoni; Daleko; Rozmowy. – [Proza poetycka:] Opowieść o gruszy, której nie ma...; Kiedy byli w Arkadii...; Wyczarowany zamek.

11. Poezje wybrane. Wybór i oprac.: A. Baluch. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 145 s.

Wstęp: A. Baluch: Liryka ciszy i mijania.

Prace redakcyjne

1. Almanach poezji. Krakowski Klub Młodych Pisarzy 1976. Red.: J. Frasik. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1967, 70 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Rocznik Literacki 1983” wyd. 1991 (A. Biernacki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

K.W. Zawodziński: Dwaj przedstawiciele autentyzmu (Jan Bolesław Ożóg, Józef Andrzej Frasik). Wymiary 1938 nr 4.
B. Ostromęcki: Wiersze Józefa Frasika. Tygodnik Warszawski 1948 nr 8.
S. Czernik: Józef Andrzej Frasik. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 63.
A. Kamieńska: Pola śpiewane najpolniej. W tejże: Pragnąca literatura. Warszawa 1964.
S. Czernik: Portret poetycki Józefa Andrzeja Frasika. Teatr Ludowy 1967 nr 4.
M. Krassowski: Trzy ogniwa „Okolicy Poetów. Poezja 1975 nr 6.
M. Jakitowicz: Poszukiwanie rodowodu. Literatura Ludowa 1979 nr 1/3.
J. Bińczak: Józef Andrzej Frasik – liryk rzeczy polnych. Poezja 1984 nr 5.
S. Lichański: Józef Andrzej Frasik. W tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.
A. Baluch: Liryka ciszy i mijania Józefa Andrzeja Frasika. W tejże: Uważne czytanie. Kraków 2000.
J. Hłond: Lirnik „polskiej śpiewności. Akant 2004 nr 1.

Urodzony w źdźble

S. Lichański: Ten zapach domu i śpiew maleńkich rzeczy. Twórczość 1946 nr 11, przedruk w tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.
R. Matuszewski: O autentyzmie i autentystach i co z tego wynika. Kuźnica 1946 nr 28.
S. Czernik: Śpiew maleńkich rzeczy. Nowiny Literackie 1947 nr 37.
W. Natanson: Świat poetycki Frasika. Tygodnik Powszechny 1947 nr 31.

Ziemia kwitnie

W. Natanson. „Twórczość1955 nr 1.
S. Lichański: Pod urokiem dawności. Twórczość 1956 nr 12.

Wiersze wybrane [2004]

S. Czernik: Nad wierszami Józefa Andrzeja Frasika. Twórczość 1961 nr 8.
P. Kuncewicz: Czas niezatrzymany. Nowa Kultura 1961 nr 3.
T. Nowak: Poezja rytualna. Współczesność 1962 nr 1.

Obłoki mijają nas

J. Łukasiewicz: Z kręgu sielanki. Tygodnik Powszechny 1962 nr 37.
T. Nowak: Widzenie liścia. Życie Literackie 1962 nr 24.

Mój wiatr, moja noc

W. Natanson: Próba samookreślenia. Kultura 1969 nr 38, przedruk w tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.
J. Witan: Nocne elegie o ziemi. Poezja 1969 nr 7.
W.P. Szymański: Liryka żalu. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Wniebowstąpienie skowronków

W. Natanson: Na czym polega ten autentyzm. Nowe Książki 1973 nr 1.
E. Rodé: Lecz krowa krowy nie zabija. Nowy Wyraz 1973 nr 4.
I. Smolka: Przywołanie sielanki. Twórczość 1973 nr 7.