BIO

Urodzona 3 stycznia 1870 we wsi Łopiennik pod Krasnymstawem; córka Aleksandra Starzyńskiego, uwłaszczonego chłopa, i Otolii Sokołowskiej. Samouk. W 1888 wyszła za mąż za Antoniego Fornalskiego. Początkowo pracowała z mężem w gospodarstwie ojca, od 1896 we własnym czterohektarowym gospodarstwie w Fajsławicach, wychowując równocześnie sześcioro dzieci. Od 1909 mieszkała we wsi Zakręcie, w 1910 przeniosła się wraz z rodziną do Lublina, a w 1913 do Krasnegostawu. Ewakuowana wraz z rodziną latem 1915 w głąb Rosji, przebywała w Carycynie, gdzie w 1918 wstąpiła wraz z trójką dzieci do Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy; występowała na wiecach robotniczych, prowadziła agitację rewolucyjną. Na początku 1919 zamieszkała w Saratowie, gdzie wkrótce zmarł jej mąż. Po wojnie powróciła do Polski. Mieszkała w Lublinie lub w okolicznych wsiach. Jako członek Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) zajmowała się kolportażem partyjnych wydawnictw (używała pseudonimów: Babcia i Starowa). W 1921 została aresztowana i przez 10 miesięcy była więziona na zamku w Lublinie. Następnie na polecenie Komitetu Centralnego KPRP wyjechała nielegalnie do Związku Radzieckiego (pod nazwiskiem Starzyńska) i zamieszkała w Mińsku, gdzie przebywali jej dwaj synowie. Od 1923 należała do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Pracowała jako wychowawczyni w Domu Dziecka (1923-26), następnie była robotnicą w drukarni polskiej i pracownikiem technicznym w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi. Od 1932 mieszkała w Moskwie, opiekując się wnuczką. W 1937, gdy represje polityczne dotknęły jej dzieci, odebrano jej legitymację partyjną. W 1940 przyjechała do Białegostoku do córki Małgorzaty. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ewakuowała się do obwodu saratowskiego, gdzie początkowo pracowała w kołchozie, a potem w Domu Dziecka w Iwanowie (od 1942). W 1944 powróciła do Polski i po krótkim pobycie w Lublinie zamieszkała w Warszawie. Wstąpiła do Polskiej Partii Robotniczej, później była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Często występowała na zgromadzeniach kobiet jako mówczyni i agitatorka. W 1951 zaczęła pisać pamiętnik opublikowany w 1960. W maju 1963 otrzymała legitymację członkowską Związku Literatów Polskich. Odznaczona Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Zmarła 25 grudnia 1963 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Pamiętnik matki. [Przedmowa:] M. Rutkiewicz: Nad pamiętnikami Marcjanny Fornalskiej. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1960, 763 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 skrócone cz. 1-2 1962, 368 + 362 s., toż wyd. 3 1964, toż wyd. 4 1966, toż wyd. 5 1967, wyd. 6 [pełne] 1970, wyd. 7 1973, wyd. 8 cz. 1-2 1973; wyd. [9] 1988, 493 s.

Nagrody

Nagroda „Polityki” i nagroda Zarządu Głównego Ligi Kobiet w 1960 oraz nagroda Złotego Kłosa w konkursie zorganizowanym przez „Dziennik Ludowy” na najpopularniejszą książkę w 1963.

Przekłady

bułgarski

Spomeni na edna majka. [Przeł.] M. Atanasova, V. Bojanova, K. Georgieva, R. Cvetkova. Sofiiâ 1962.

hiszpański

[Przeł.] A. Strzelczyk. Hawana 1980.

łotewski

Mātes atminas. [Przeł.] V. Melnis. Rīgā 1966.

niemiecki

Erinnerungen einer Mutter. [Przeł.:] L. Kelm, K. Kelm. Berlin 1964, wyd. nast. 2-7 w 1965-1978.

rosyjski

Vospominaniā materi. [Przeł.] M. Vasiliev, A. Grant, M. Poljakov, M. Rymža. Moskva 1961.

słowacki

Spomienky matky. [Przeł.] M. Andráš. Bratislava 1974, wyd. 2 tamże 1976.

węgierski

Porszom a viharban. [Przeł.] B. Murányi. Budapest 1979.

Adaptacje

teatralne

Matka. (Widowisko w 19 scenach). Oprac.: S. Atlas, J. Wilczek. Materiał Repertuarowy 1962 nr 2 s. 55-83.
wystawienie fragmentu pt. Pamiętnik matki. Telewizja Polska 1962.
Pamiętnik matki. Oprac.: K. Obidniak. Wystawienie: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1965.
Pamiętnik matki. Oprac.: T. Wilski. Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1974.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej. Biografie. Warszawa 1967.
O. Kierczyńska: Archiwum Marcjanny Fornalskiej. Powst. 1970. Maszynopis w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich.
O. Kierczyńska: Marcjanna Fornalska. Bibliografia twórczości i opracowań. Powst. 1970. Maszynopis w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (J. Czachowska).
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1. Warszawa 1978 (M. Rutkiewiczowa).

Ogólne

Książki

E. Szelburg-Zarembina: Marcjanna Fornalska. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1950, 45 s.

Artykuły

A. Lam: Niobe współczesna. W tegoż: Wyobraźnia ujarzmiona. Kraków 1967.
J. Termer: Polskie rodowody. Trybuna Ludu 1974 nr 160.
O. Kierczyńska: O pisarstwie Marcjanny Fornalskiej. Pamiętnikarstwo Polskie 1976 nr 1/4.
J. Jaworska-Lipska: Wspomnienie o Marcjannie Fornalskiej. Literatura 1979 nr 2, 3.
M. Rutkiewicz: Marcjanna Fornalska. (Wspomnienia nieco intymne). Miesięcznik Literacki 1979 nr 1.
O. Kierczyńska: Materiały do bibliografii Marcjanny Fornalskiej. Z Pola Walki 1982 nr 3/4.

Pamiętnik matki

B. Gołębiowski: Księgi wspomnień. Kultura i Społeczeństwo 1960 nr 4, przedruk w tegoż: Pamiętnikarstwo i literatura. Warszawa 1973.
[J. Kowalczyk] J. Kow.: Nad opowieścią matki. Nowe Drogi 1960 nr 10.
J. Myśliński. Wiadomości Historyczne 1960 nr 5/6.
Z. Żabicki: Marcjanny Fornalskiej epika autentyczna. W tegoż: Tradycja, styl, obyczaj. Warszawa 1963.