BIO

Urodzona 21 stycznia 1919 w Siennowie pod Przeworskiem; córka Władysława Krzyckiego, nauczyciela, i Antoniny Anny Wandy z Isakiewiczów. Debiutowała w 1934 wierszem pt. Na Dzień 3-go Maja, ogłoszonym na łamach „Gazety Kolskiej” (nr 19; podpisana Stanisława Krzycka); w piśmie tym do 1937 zamieszczała liczne wiersze i felietony. Po ukończeniu w 1936 Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa „Oświata” w Kole rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Podczas studiów należała do Koła Prawników i Ekonomistów Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Publikowała też wiersze w „Kurierze Poznańskim” (także podpisana St.K.) i „Ilustracji Polskiej”. W kwietniu 1941 wywieziona wraz z bratem na roboty przymusowe do Bawarii pracowała najpierw w Anzenkirchen, a następnie w Eggenfelde jako robotnica rolna, potem robotnica i pomoc biurowa w fabryce obuwia. Jesienią1942 w czasie przysługującego jej urlopu przedostała się do Lwowa, gdzie po otrzymaniu zgody władz niemieckich została zatrudniona na stanowisku urzędniczki w Centralnym Urzędzie Rolniczym Galicji we Lwowie. W tymże roku wyszła za mąż za Jerzego Fleszara, prawnika. Wiosną 1944 zamieszkała w Częstochowie, gdzie pracowała w 1944/45 jako urzędniczka w Rolniczej Okręgowej Spółdzielni Handlowej i w Wytwórni Chemicznej „Dzwon”. Latem 1945 wyjechała na Wybrzeże i zamieszkała w Gdyni. W listopadzie tegoż roku rozpoczęła pracę w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”; w piśmie publikowała do 1956 wiersze, prozę i artykuły. W 1946 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (następnie Związku Literatów Polskich, ZLP). W 1946-50 była inspektorem kulturalno-oświatowym w Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik” i prowadziła akcję upowszechniania czytelnictwa na terenie województw: gdańskiego i koszalińskiego. W drugiej połowie lat czterdziestych była autorką i współautorką szopek literackich. W 1949 otrzymała nagrodę Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, a w 1951 Nagrodę Literacką Wybrzeża. W 1950-53 pełniła funkcję kierownika literackiego Teatru „Wybrzeże”, a w 1953-55 kierownika artystycznego Estrady w Gdańsku. W 1952 zamieszkała w Sopocie. Uczestniczyła aktywnie w pracach Oddziału Gdańskiego ZLP (prezes w 1954-55 i ponownie w 1966-71). W 1956-57 redagowała „Rejsy,” dodatek społeczno-kulturalny do „Dziennika Bałtyckiego”. Współpracowała z pismami „Głos Wybrzeża” (1957-70) oraz „Tygodnik Morski” (1958-59), w którym ogłaszała cykle felietonów. Po rozwodzie z Jerzym Fleszarem (1952), wyszła w 1957 za mąż za reżysera Tadeusza Muskata. Kontynuowała pracę społeczną, m.in. jako członek prezydium Wojewódzkiego Zarządu Ligi Kobiet, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz radna Wojewódzkiej Rady Narodowej (1962-64). W latach 1962-73 wchodziła w skład kolegium redakcyjnego miesięcznika „Litery”, w którym publikowała artykuły, wiersze oraz prozę (m.in. cykl Małe scenariusze). W 1965 została członkiem rady programowej Wydawnictwa Morskiego. W 1967 ukończyła Studium Scenopisarstwa w Warszawie. Została wyróżniona tytułem Gdańszczanin 1967 w plebiscycie „Wieczoru Wybrzeża”. Od 1974 prowadziła w „Wieczorze Wybrzeża” rubrykę felietonową Intymności publiczne. W 1968 otrzymała nagrodę marynistyczną im. M. Zaruskiego, w 1969 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za całokształt twórczości, a w 1974 nagrodę Wojewody Gdańskiego, w 1979 nagrodę Prezydenta Gdyni, w 1985 nagrodę Prezydenta miasta Gdańska, a w 1988 nagrodę Prezydenta Sopotu Brązowa Plakieta. Należała do Stowarzyszenia Filmowców Polskich (od 1973), Stowarzyszenia Marynistów Polskich (od 1977), Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Koła Starszych Gdynian przy Klubie Morskim Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Gdyni (od 1989). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim (1963) i Krzyżem Komandorskim (1976) Orderu Odrodzenia Polski, odznakami „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1966), „Zasłużony Pracownik Morza” (1970), „Zasłużony Działacz Kultury” (1971) i medalem „Zasłużonemu dla Polskiej Marynistyki” (1980). Zmarła 1 października 1989 w Sopocie; pochowana na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Twórczość

1. Niepolityczna szopka polityczna. Druk fragmentów „Dziennik Bałtycki 1946 nr 55. Wystawienie: Gdynia 1946.

2. W służbie morza. [Opowiadania dla dzieci]. Częstochowa: Ezop 1946, 14 s.

Wyd. wspólnie z: M. Partunowa: Gdynia; S. Rybka: Hymn do morza; L. Wiszniewski: Odra.

3. ABC morskie. Tekst [wierszem] S. Fleszarowa-Muskat. Oprac.: B. Słuszkiewicz i J. Krzemieniecki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1948, 30 s.

4. Sen o morskiej potędze. Poemat z czasów Władysława IV. Przedmowa: E. Kwiatkowski. Sopot: Fregata 1948, 92 s.

Nagrody

Nagroda literacka Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni w 1949.

5. Chopin i Zuzka. Sztuka w 3 aktach. Powst. 1949. Druk fragmentów „Rejsy” 1949 nr 8-9.

Tekst w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

6. [Teksty piosenek do:] M. Disman: Trzy niedźwiadki. [Widowisko lalkowe]. Przeł. J. Bułakowska. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Lalek „Łątki 1953.

7. Ostatni raz. [Opowiadanie]. Wyd. łącznie z: S. Dębowski: Faryjak. (Opowiadania o tematyce antyalkoholowej). Warszawa: Wydawnictwo Centralnej Rady Związków Zawodowych 1954, 54 s.

Nagrody

Nagroda główna Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych w 1954.

8. Sublokator do wszystkiego. Komedia muzyczna. Muzyka: W. Kress. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Gdańsk, Teatr Estrada 1956.

9. Cudzoziemcy. Sztuka. Powst. ok. 1957. Wystawienie: Grudziądz, Teatr Popularny 1959. Por. poz. .

Nagrody

II nagroda w konkursie Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie na sztukę teatralną o tematyce współczesnej w 1957.

10. Pozwólcie nam krzyczeć! [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1957, 520 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 poprawione 1962, wyd. 3 poprawione 1962; wyd. 4 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, tamże: wyd. 5 1975, wyd. 6 1983, wyd. 7 1988, wyd. 8 1991; [wyd. 9] Gdańsk: Oskar 2000. Por. poz. .

Cz. 1 cyklu; cz. 2 i 3 zob. poz. , .
Druk pt. Noc nie jest królestwem. „Dziennik Łódzki1965 nr 1-225; 1966 nr 20-240.

Nagrody

Nagroda literacka miasta Gdańska w 1958.

11. Kochankowie muszą się rozstać. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1958. Druk fragmentów „Litery” 1962 nr 1/2 s. 18-19, 29. Przedruk zob. poz. .

12. Lato nagich dziewcząt. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 298 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1970, wyd. 3 tamże 1991; [wyd. 4] Gdańsk: Oskar 1993.

13. Milionerzy. Powieść radiowa. Polskie Radio 1960. Wyd. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1961, 277 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1967, wyd. 4 1968; wyd. 5 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972, wyd. 6 tamże 1977; Kraków: Graffiti 1991; [wyd. 8] Gdańsk: Oskar 1994, tamże 2001.

Cz. 2 zob. poz. .

Nagrody

Nagroda „Czerwonej Róży” w gdańskim plebiscycie czytelniczym w 1970.

14. Ostatni koncert. [Dramat w 3 aktach]. Polskie Radio 1960. Druk „Dialog” 1960 nr 7 s. 40-46. Prapremiera: Gdańsk, Zespół Teatralny MDK [Miejskiego Domu Kultury] we Wrzeszczu 1962. Wyd. osobne: Oprac. reżyserskie i przypisy: B. Nycz. Oprac. scenografii: E. Bożyk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 134 s. Przedruk zob. poz. .

Wystawiane też pt. Ostatni koncert Chopina w Warszawie.

Nagrody

I nagroda w konkursie Polskiego Radia w 1960.

Przekłady

czeski

Telewizja (Praha) 1972.
Radio (Ostrava) 1975.

15. Przerwa na życie. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 390 s. Wyd. nast: wyd. 2 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1970, tamże wyd. 3 1973, wyd. 4 1985, wyd. 5 1988; [wyd. 6] Gdańsk: Polnord-Oskar 2000.

Cz. 2 cyklu: cz. 1 i 3 zob. poz. , .

16. Spotkania w mroku. Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] W. Jakubowska, J. Wille, Ekranizacja 1960.

Adaptacja filmowa powieści: Pozwólcie nam krzyczeć poz. 9.

17. Dom na górze. [Sztuka w 3 aktach]. Powst. ok. 1961. Prapremiera: teatralna: Gdańsk, Zespół „Kabała” 1962; radiowa: Polskie Radio 1962. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Nagrody

II nagroda w konkursie Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie na sztukę współczesną w 1961.

18. Kochankowie róży wiatrów. Powieść radiowa. Polskie Radio 1961. Druk „Sztandar Młodych” 1961 nr 167-243. Wyd. osobne Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1962, 313 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1967, wyd. 4 1967 [właśc. 1968]; wyd. 5 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972, wyd. 6 tamże 1978; Kraków: Graffiti 1991; [wyd. 8] Gdańsk: Oskar 1994, tamże 2001.

Cz. 1 zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Klubu Dobrej Książki Gdańskiego Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Wydawnictwa Morskiego i Biblioteki Publicznej w Gdyni w konkursie na najlepszą książkę na temat morza.

19. Zbieg. [Słuchowisko radiowe]. Dialog 1961 nr 5 s. 5-19. Polskie Radio 1961. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Nagrody

I nagroda Polskiego Radia w konkursie na słuchowisko o tematyce współczesnej w 1961.

20. Czterech mężczyzn na brzegu lasu. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1963, 315 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1965; Szczecin: Glob 1987; [wyd. 4] Gdańsk: Oskar 1998.

21. Nie wracają na obiad... Widowisko telewizyjne. Powst. 1964. Druk fragmentów „Trybuna Robotnicza” 1972 nr 155. Por. poz. , .

22. Szukając gdzie indziej. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1965, 276 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Szczecin: Glob 1984, wyd. 3 tamże 1991; [wyd. 4] Gdańsk: Oskar 2003.

23. Dialog z minionym czasem. [Utwór dramatyczny]. Druk fragmentów „Litery 1966 nr 11 s. 18-20. Telewizja Polska 1968. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Pierwotny tytuł: Pewien odcinek lipowej alei.

Nagrody

II nagroda w konkursie Naczelnej Redakcji Programów Artystycznych i Kulturalnych przy Komitecie do Spraw Radia i Telewizji z okazji dwudziestolecia powrotu Ziem Zachodnich do Polski w 1965.

24. Ludzie znad zatoki. Scenariusz filmowy. Powst. 1967.

Nagrody

Nagroda w konkursie Naczelnego Zarządu Kinematografii.

25. Zatoka śpiewających traw. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 242 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1969; wyd. 3 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1989; [wyd. 4] Gdańsk: Oskar 1993; Gdańsk: Polnord-Oskar 2002.

Adaptacje

telewizyjne

Telewizja Polska 1969.

26. Gruszeczka – czyli wizyta obcej pani. [Sztuka telewizyjna]. Telewizja [Gdańsk] 1968.

Nagrody

Nagroda w 1968 w konkursie telewizyjnym na scenariusz widowiska o tematyce współczesnej.

27. Noc pod Alpami. [Sztuka współczesna w 3 aktach]. Prapremiera radiowa pt. Pan Braun. Polskie Radio 1968. Druk pt. Noc pod Alpami. „Scena” 1970 nr 7/8 s. 19-32. Por. poz. . Przedruk pt. Ten Braun zob. poz. .

Pierwotny tytuł: Ten pan Braun.

28. [Teksty piosenek do:] J. Willard: Noc strachu. [Komedia muzyczna] Przeł. M. Niewiarowski. Muzyka: J. Tomaszewski. Wystawienie: pt. Testament dziwaka: Gdynia, Teatr Muzyczny 1968.

Autorka tekstów piosenek podpisana: Andrzej Flem.

29. Powrót do miejsc nieobecnych. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 180 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971; [wyd. 3] Gdańsk: Oskar 2003.

30. Wycieczka – ucieczka. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1968, 137 s. [Wyd. 2] Gdańsk: Polnord-Oskar 2001.

Adaptacje

telewizyjne

pt. Ucieczka-wycieczka. Serial telewizyjny w 5 cz. Adaptacja: S. Grabowski, J. Kędzierzawska, L. Migielska.Telewizja Polska 1972.

31. Jedna noc z tamtych lat. [Opowiadania]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969, 360 s.

Nagrody

Opowiadanie pt. Trzeci otrzymało II nagrodę w konkursie literackim na temat Polskiej Partii Robotniczej i ruchu robotniczego.

Zawartość

Średniowieczna Madonna; Daleki głos; Oskarżona; Dialog z minionym czasem [por. poz. ]; Noc pod Alpami [por. poz. ]; Mecz; Tak równi jak nigdy dotąd; Trzeci; Jedna noc z tamtych lat [por. Słuchowiska radiowe]; Cudzoziemcy [por. poz. ]; Dom na górze [por. poz. ]; Zbieg [por. poz. ]; Kiedy rodzi się człowiek; Przyszedł z morza; Śmierć gangstera.

Wyd. osobne opowiadania Noc pod Alpami: Gdańsk: Polnord-Oskar 1999, 94 s.

32. Papuga pana profesora. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1970, 118 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Prasa – Książka – Ruch 1973; wyd. 3 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981; wyd. 4 [i w tej edycji] Gdańsk: Piccolo-Art 1989; [wyd. 5] Gdańsk: Oskar 2001. Por. Król podwórka zob. Słuchowiska radiowe.

Adaptacje

filmowe

pt. Nicponie: Adaptacja: L. Migielska. Ekranizacja 1974.

33. Tam i gdzie indziej. Widowisko telewizyjne. Teatr Polskiej Telewizji 1970 nr 1 s. 57-76. Telewizja Polska 1970. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie telewizji, Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego i Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1969.

34. Wczesną jesienią w Złotych Piaskach. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1970, 131 s. Wyd. nast. Kraków: Graffiti [1992]; [wyd. 3] Gdańsk: Oskar 1993; Gdańsk: Polnord-Oskar 2002.

35. Nasza wielka piękna zabawka. [Widowisko telewizyjne]. Powst. 1971.

Maszynopis w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Gdańsku.

Nagrody

II nagroda w konkursie telewizji w Warszawie w 1971.

36. Wizyta. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 279 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1986; wyd. 4 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989; wyd. 5 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1991; [wyd. 6] Gdańsk: Polnord-Oskar 2000.

Cz. 3 cyklu; cz. 1 i 2 zob. poz. , .

37. Wzór dla kapitana. [Opowiadanie]. Warszawa: Horyzonty 1971, 37 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie na opowiadanie dla młodzieży Wydawnictwa Harcerskiego „Horyzonty” oraz Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w 1970.

38. Korzeń, łodyga, kwiat. [Utwór dramatyczny]. Teatr Polskiej Telewizji 1972 nr 3 s. 5-29. Telewizja Polska 1972. Przedruk zob. poz. .

Pierwotny tytuł: Nadzieja i coś więcej.

Nagrody

Nagroda telewizji za dramat o tematyce współczesnej.

Przekłady

rosyjski

Otec. Telewizja (Moskva) 1973.

39. Dwie ścieżki czasu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 447 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd, 3 1974, wyd. 4 1974, wyd. 5 1981, wyd. 6 1990; Warszawa: Comfort 1992; [wyd. 8] Gdańsk: Polnord-Oskar 1994.

Pierwotny tytuł: Żona żołnierza.

40. Mglista droga do Sacramento. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1973. Druk w: S. Fleszarowa-Muskat: Kochankowie muszą się rozstać. Gdańsk 1975 s. 7-77.

Nagrody

III nagroda w konkursie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu, Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” i miesięcznika „Dialog” w 1973.

41. Poszukiwania. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1974.

42. Tak trzymać. [Cykl powieściowy]. T. 1-3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974-1977.

Pierwotny tytuł: Miasto i ludzie.

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia w 1977.

T. 1. Wiatr od lądu. 1974, 567 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1976, wyd. 4 1979; wyd. 5 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988.

T. 2. Brzeg. 1976, 606 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1976, wyd. 4 1979; wyd. 5 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1985.

T. 3. Niepokonani niepokorni. 1977, 727 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1979; wyd. 3 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988.

Adaptacje

radiowe

pt. Kilka dni z życia Konkowej, rybaczki ze wsi, a później z miasta Gdyni 1979 [nagroda Wojewody Lubelskiego na Przeglądzie Słuchowisk Regionalnych Polskiego Radia w Zagłęboczu w 1979].

Wyd. nast. t. 1-3 ([wyd. 6] t. 1-2, [wyd. 4] t. 3): Gdańsk: Oskar 1996, tamże1997.

43. Kochankowie muszą się rozstać. Dialogi. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1975, 399 s.

Zawartość

Mglista droga do Sacramento; Ten Braun; Dom na górze [poz. ]; Tam i gdzie indziej [poz. ]; Zbieg [poz. ]; Dialog z minionym czasem [poz. ]; Korzeń, łodyga, kwiat [poz. ]; Kochankowie muszą się rozstać [poz. ]; Ostatni koncert [poz. ].

44. Piękna pokora. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 287 s. Wyd. nast.: Warszawa: Comfort 1992; [wyd. 3] Gdańsk: Polnord-Oskar 1999.

45. Nie powracają na obiad. [Scenariusz filmowy]. Powst. 1977. Por. poz. , .

Nagrody

III nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenie Marynistów Polskich w konkursie na scenariusz o tematyce marynistycznej w 1977.

46. Złoto nie złoto. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 459 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1986; Warszawa: Comfort 1992; [wyd. 3] Gdańsk: Polnord-Oskar 2000.

47. Most nad rwącą rzeką. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1984, 285 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Szczecin: Glob 1991; [wyd. 3] Gdańsk: Oskar 1994.

Nagrody

Nagroda literacka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 1984.

Przekłady

rosyjski

Most nad burnoj rekoj. [Przeł.] V. Kiseleva. Moskva 1991.

48. Czarny warkocz. [Opowiadania]. Szczecin: Glob 1985, 333 s. Wyd nast.: wyd. 2 tamże 1991; [wyd. 3] Gdańsk: Polnord-Oskar 1999.

Zawartość

Nie wracają na obiad. (Notatki z czyjegoś losu) [por. poz. , ; Przyszedł z morza [poz. ]; Małe, nagie pisklę; Nic niezwykłego; Gospoda pod Sutjeską; Prawdziwy, wielki płacz; Tak równe, jak nigdy dotąd [poz. ]; Sam nad niebem, czyli bolesna fikcja literacka; Oskarżono; Wszystko jedno gdzie; Śmierć gangstera [poz. ]; Trzech miłych Agaty; Ostatni rozdział; Czarny warkocz.

Wyd. osobne opowiadania Nie wracają na obiad. Notatki z czyjegoś losu: Gdańsk: Polnord-Oskar 1998, 132 s. Por. poz. , .

49. Pasje i uspokojenia. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1987, 383 s. Wyd. nast. Warszawa: Comfort 1992. Wyd. nast.: [wyd. 2] Gdańsk: Oskar 1994; Gdańsk: Polnord-Oskar 2002.

Pierwotne tytuły: Polska Anna Karenina; Kariera.

50. Pod jednym dachem, pod jednym niebem. [Powieść]. Szczecin: Glob 1988, 275 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1991; [wyd. 3] Gdańsk: Polnord-Oskar 1995.

Pierwotne tytuły: Jeden wieczór i całe życie; Portret ludzi i czasu; Pod jednym niebem, pod jednym dachem.

51. Stangret jaśnie pani. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989, 366 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1991; [wyd. 3] Gdańsk: Polnord-Oskar 1994.

Pierwotny tytuł: Grobowiec jaśnie pani.

52. Portret dziewczyny na zielonym tle. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Anagram 1991, 57 s. [Wyd. 2] Gdańsk: Polnord-Oskar 2001.

53. Łza. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie; Warszawa: Varia APD 1992, 222 s. [Wyd. 2] Gdańsk: Oskar 2000.

Słuchowiska radiowe, m.in.

• Zob. Twórczość poz. , , , , , , .
Stara armata. Polskie Radio 1955 [II nagroda w konkursie ogłoszonym w związku z V Festiwalem Młodzieży w Warszawie, 1955].
Temat. Polskie Radio 1955.
Biedny pan Peney. Polskie Radio 1964.
Jedna noc z tamtych lat. Polskie Radio 1964 [por. Twórczość poz. ].
Król podwórka. Polskie Radio 1968 [por. wersja powieściowa Twórczość poz. ].
Wakacje. Polskie Radio 1969.
W czas wojny i w czas pokoju. Polskie Radio 1970 [pierwotne tytuły: Syn; Rozbrojenie. – I nagroda w konkursie Naczelnej Redakcji Audycji Literackich Polskiego Radia w 1969].
Krajobraz dla wnuka. Polskie Radio 1971.
Nasza wielka, piękna zabawka. Polskie Radio 1974.
Wzór dla bohatera. Polskie Radio 1976.
Wszystko jedno gdzie. Polskie Radio 1981.

Utwory niepublikowane

Maszynopisy i rękopisy znajdujące się w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Gdańsku:.

Oni się rozwodzą. Wodewil stoczniowy w 3 aktach z epilogiem. Powst. ok. 1958.
Afera wokół zera. Libretto operetki radiowej. Powst. ok. 1960.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Utwory znajdujące się w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Gdańsku:.

Afera wokół zera. Komedia muzyczna. Libretto S. Fleszarowa-Muskat. Muzyka: J. Tomaszewski.
Gdański medalion. [Libretto do baletu].
Tak trzymać. [Scenariusz serialu telewizyjnego w 14 odcinkach]. Por. Twórczość poz. 37.
Zatoka śpiewających traw. [Scenariusz filmowy], rękopis 192 s.

Adaptacje

Czaromysł. [Libretto operowe na podstawie tekstu nieznanego autora w przekł. A. Żółkowskiego]. Oprac. literackie: S. Fleszarowa-Muskat. Muzyka: K. Kurpiński. Oprac. muzyczne: M. Krzyński. Wystawienie: Gdynia, Teatr Muzyczny 1968. Druk fragmentów w: K. Kurpiński: Czaromysł; Arietta Wandalii (z opery). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1979, 19 s.
Tradycja dowcipem załatwiona. [Opera]. Libretto: F. Zabłocki. Adaptacja: S. Fleszarowa-Muskat. Muzyka: M. Kamieński. Wystawienie: Gdynia, Teatr Muzyczny 1968.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1988, 1989.

Wywiady

Stanisława Fleszarowa-Muskat. W: W. Wiśniewski: Szukam człowieka. Poznań 1986.

Słowniki i bibliografie

• [J. Grzybowski, M. Mroczkiewicz, K. Świerkosz]: Stanisława Fleszarowa-Muskat [on-line] [biogram i bibliografia na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku;] http://old2.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=26.
K. Świerkosz: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatura MS 5874-MS 6123. Gdańsk: „Marpress” 217 s.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1. Gdańsk 1992 (K. Świerkosz).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (H. Urbas).

Ogólne

Książki

M. Błażejewski: Fleszarowa Sopocka albo – jak być kochaną. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Gdańsk: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1999, 30 s.

Artykuły

M. Walicka: Pisarz i „Czytelnik. W tejże: Próba wspomnień. Gdańsk 1945-1946. Gdynia 1968.
K. Świerkosz: Spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedanensis 1975/1992 t. 19.
M. Woźniak: Casus Fleszarowej-Muskat. Czas 1975 nr 10.
J. Szulczewski: Kierunek – ludzie. Biblioteka Gdańska 1978 nr 3.
G. Skotnicka: Proza powieściowa o tematyce morsko-wybrzeżowej. Biblioteka Gdańska 1979 nr 4.
S. Trybus: Źródła popularności utworów powieściowych Stanisławy Fleszarowej-Muskat. (Próba wyjaśnienia). W: Literatura Gdańska i Ziemi Gdańskiej w latach 1945-1975. Gdańsk 1979.
M. Błażejewski: Stereotyp biografii jako teren porozumienia z czytelnikami – na przykładzie prozy powieściowej Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Biuletyn Polonistyczny 1983 nr 1/2 [streszczenie pracy doktorskiej].
M. Błażejewski: Konstrukcja losów pozytywnych bohaterów Stanisławy Fleszarowej-Muskat a problem porozumienia z czytelnikami. W: Literatura Gdańska i Ziemi Gdańskiej po roku 1945. T. 2. Gdańsk 1986.
M. Błażejewski: Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1987 nr 14.
M. Błażejewski: Polaków wizerunek własny w popularnych powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie 1987 nr 12/13.
M. Trzęsowska: Czytelnictwo powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat. „Rocznik Biblioteki Narodowej 1983wyd. 1987.
M. Błażejewski: Żywioł niemiecki. O stereotypie obcego w prozie Stanisławy Fleszarowej-Muskat; A. Martuszewska: Tradycje literackie prozy Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Gdański Rocznik Kulturalny 1989.
J. Mazur: O twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat. W Kręgu Książek 1989 nr 13.
M. Błażejewski: Pisarz jako instytucja. Autograf 1990 nr 2.
K. Świerkosz: Warsztat pisarski Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Rocznik Sopocki 1999.
J. Hłond: Wrosnąć w ziemię. Akant 2003 nr 13.
K. Turo: Marynistyka Stanisławy Fleszarowej-Muskat. O niektórych aspektach literackiej twórczości marynistycznej najpopularniejszej wybrzeżowej pisarki XX wieku. W: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Gdańsk 2004.

Tak trzymać

B. Ostrowski: Wiatr od morza” i „Wiatr od lądu” Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Rocznik Gdyński 1998 nr 13 [dot. t. 3].

Piękna pokora

S. Barańczak: Bo nie zna seksu, kto nie służył w marynarce. W tegoż: Książki najgorsze (1975-1980). Kraków 1981 [właśc. 1982]*; wyd. 2 pt. Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Poznań 1990.