BIO

Urodzona 20 grudnia 1926 w Warszawie; córka Kazimierza Fiszera, księgarza i wydawcy, i Janiny z Piędzickich. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. W 1943 zdała maturę na tajnych kompletach Gimnazjum im. C. Plater-Zyberk i rozpoczęła studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim (UW). Należała do Armii Krajowej i brała udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie, w 1945-47 kontynuowała studia na UW. Debiutowała w 1946 jako poetka wierszami pt. Jeszcze, Sanatorium, Warszawa, drukowanymi w poznańskim tygodniku „Życie Literackie” (nr 10), jako tłumaczka przekładem wiersza Jules Supervielle'a pt. Stacja, ogłoszonym w „Kuźnicy” (nr 19), z którą współpracowała do 1950. Od 1948 była członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (następnie Związku Literatów Polskich; do rozwiązania Związku w 1983). W 1951 wyszła za mąż za Jorisa Ivensa, reżysera filmowego (rozwód 1969). W następnych latach publikowała liczne przekłady z języka francuskiego i angielskiego. W 1947-49 pracowała w redakcji „Przeglądu Akademickiego”. W tym samym czasie ogłaszała wiersze i przekłady w „Po prostu”. Od 1948 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1968). W 1950-51 była członkiem redakcji „Nowej Kultury”. Publikowała też reportaże i cotygodniowe rozmowy w czasopiśmie „Świat” (1955-62) i artykuły krytyczne oraz wywiady w czasopismach „Film” (1957-64) i „Przegląd Kulturalny” (1957-60). W styczniu 1976 należała do sygnatariuszy „Memoriału 101”, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W 1989 była jednym z członków założycieli, a następnie członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od tegoż roku należy do Polskiego PEN Clubu. W 1999 otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla tłumaczy. Przez całe życie pisała pamiętnik (niepublikowany). Zmarła 15 stycznia 2000 w Warszawie.

Twórczość

1. Doświadczenia. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 25 s.

2. Trzecia rano. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 47 s.

Przekłady

1. M.R. Anand: Wielkie serce. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1949, 266 s.
2. N. Hikmet: Wiersze. Przekł. i przedmowa: E. Fiszer. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 68 s.
3. P. Jammes: Wyspa czterech rodzin. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1950, 30 s.
4. R. Martin du Gard: Epilog. W: R. Martin du Gard: Rodzina Thibaut. [Powieść]. T. 4. Warszawa: Książka i Wiedza 1950 s. 269-558. Wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1987.
5. M. Page: Słońce nad kopalnią. [Powieść]. Przeł.: E. Fiszer i E. Romanowicz. Warszawa: Czytelnik 1950 [właśc. 1951], 213 s.
6. P. Tillard: Powrót. Powieść. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 155 s.
7. A. Saxton: Stacja Great Midland. Powieść. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 468 s. Wyd. 2 tamże 1952.
8. N. Hikmet: Legenda o miłości; Opowieść o Turcji. [Dwa utwory dramatyczne]. Przeł. z rosyjskiego i przedmowa E. Fiszer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 283 s.
9. A. Philipe: Chwila westchnienia. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 95 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1974.
10. Dinh Thi Nguyen: Podniebny front. Przeł. z francuskiego E. Fiszer. Warszawa: Książka i Wiedza 1970, 162 s.
11. R. Dubillard: Naiwne jaskółki. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1972.
Informacja o przekł.: [S. Marczak Oborski] SMO. „Nowy Teatr”. 1972 nr 6 s. 20-21.
12. M.L. Bibesco: Na balu z Proustem. Warszawa: Czytelnik 1973, 112 s.
13. Gerard Philipe. Wspomnienia. Zebrane przez A. Philipe i przedstawione przez C. Roy. Słowo wiążące oraz przekł.: E. Fiszer. (Wyboru wspomnień do polskiego wydania dokonał W. Sadkowski). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1973, 152 s.
14. A. Philipe: Spirala. [Szkice literackie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, 102 s.
15. J. Prévert: Słowa. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 57 s.
16. V. Pozner: Wspomnienia. Warszawa: Książka i Wiedza 1974, 257 s.
17. C. Audry: Ta druga planeta. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 156 s.
18. C. Claude: Niebo rozżarzone do białości. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 195 s.
19. H. Jelinek: Jak na szachownicy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 293 s.
20. E. Manet: Jednooki. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski 1975.
21. M. Lange: Paryż, ulica d'Aboukir. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 123 s.
22. Th. Mofolo: Zulus Czaka. Przeł. z angielskiego E. Fiszer. W: Eposy Czarnej Afryki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977 s. 187-292.
23. V. Pozner: Księżycowa nostalgia. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1977, 286 s.
24. J.-P. Wenzel, C. Fièvet: Marianna zwleka z małżeństwem. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1977 nr 9 s. 77-88.
25. G. Croussy: Bławatki. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1978, 192 s.
26. F. Marceau: Ciało mojego wroga. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1978, 164 s.
27. W. Soyinka: Interpretatorzy. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 395. Wyd. 2 tamże 1989.
28. R. Blythe: Akenfield – portret wsi angielskiej. Słowo wstępne: E. Bryll. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 318 s.
29. A. Gomez-Arcos: Anna Nie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1980, 230 s.
30. G. Croussy: Chytrus. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1981, 269 s.
31. J. Fowles: Mag. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 453 + 315 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] Poznań: Rebis 1992; Poznań: Zysk i S-ka 1994, tamże 1996.
32. W. Soyinka: Kuranty ciszy i inne wiersze. Wybór i przekł. z angielskiego, wstęp: E. Fiszer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 59 s.
33. A. de Céspedes: Jedność miejsca – noc. Warszawa: Książka i Wiedza 1983, 390 s.
34. G. Croussy: Koncesja opatrzności. Warszawa: Książka i Wiedza 1984, 257 s.
35. D. Boulanger: Lustro. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1985, 190 s.
36. D. Boulanger: Czy zna pan Maronnę? Warszawa: Książka i Wiedza 1986, 79 s.
37. M.-T. Humbert: Moje drugie ja. Warszawa: Czytelnik 1986, 327 s.
38. Cheikh Hamidon Kane: Dwojaki sens przygody Samby Diallo. Warszawa: Iskry 1988, 166 s.
39. S. Hill: Albatros. Opowiadania. Przeł.: D. Kozicka, E. Fiszer, M. Targowska. Warszawa: Książka i Wiedza 1988, 270 s.
40. Y. Navarre: Lunapark. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1988, 378 s.
41. L.M. Montgomery: Jana ze Wzgórza Latarni. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1991, 206 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] tamże: 1994, 1996.
42. L.M. Montgomery: Opowieści z Avonlea. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1991, 158 s. Wyd. nast.: tamże: 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001; Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
43. L.M. Montgomery: Pożegnanie z Avonlea. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1991, 141 s. Wyd. nast.: tamże: 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001; Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
44. L. Bellon: Nieobecna. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1992 nr 12 s. 25-60.
45. L.M. Montgomery: Dzban ciotki Becky. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1992, 222 s. Wyd. nast. tamże: 1994, 1999.
46. O. Todd: Jacques Brel. [Biografia]. Warszawa: Książka i Wiedza 1992, 285 s.
47. L. Deighton: Zbliżenie. [Powieść]. Warszawa: AiB 1993, 351 s.
48. L.M. Montgomery: Pani na Srebrnym Gaju. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1993, 267 s.
49. L.M. Montgomery: Pat ze Srebrnego Gaju. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1993, 282 s. Wyd. nast.: tamże: 1994, 1996; Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
50. L.M. Montgomery: Złoty gościniec. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1994, 212 s. Wyd. nast. tamże: 1996, 2000.
51. E. Nesbit: Złota księga Bastablów. [Powieść]. Warszawa: Rytm; Waza 1994, 229 s.
52. H. Robbins: Gdzie podziała się miłość. [Powieść]. Warszawa: Almapress; GiG 1994, 356 s.
53. L.M. Montgomery: Kilmery ze starego sadu. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1995, 101 s. Wyd. nast. tamże 1997.
54. L.M. Montgomery: Miłość Pat. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1996, 267 s. Wyd. nast.: tamże 1999; Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
55. Niepoprawny fantasta. Cz. 1. G. Hamilton, G. Woods: Konkury; Cz. 2. H. Conkie: Niepoprawny fantasta. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1997, 182 s.
56. J. Trenhaile: Szpiedzy w Hongkongu. Chińska trylogia. Warszawa: Adamski i Bieliński 1997, 382 s.
57. J. London: Zew krwi. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1999, 85 s.
58. N. Streatfeild: Zaczarowane baletki. [Powieść]. Warszawa: Rytm; Waza [2000], 198 s. Wyd. nast. tamże [2003].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Doświadczenia

K. Bohdański: Fałszywe wnioski z obfitych doświadczeń. Dziś i Jutro 1949 nr 43.

Trzecia rano

J. Borzęcki: Skutki bezsenności. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 48.
J. Stok: Przeszłość w teraźniejszości. Radar 1983 nr 7.