BIO

Urodzony 10 października 1916 w Słupcy pod Koninem; syn Stanisława Fiszera, mistrza rzeźnickiego, i Stefanii z Hermanów. Uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego im. A. Asnyka w Kaliszu. Był współredaktorem pisemek szkolnych, w których zamieszczał wiersze i humoreski. W 1935 uzyskał świadectwo dojrzałości. Odbył roczną służbę wojskową w szkole podchorążych w Zambrowie, po czym od 1936 studiował na Uniwersytecie Poznańskim, najpierw prawo i ekonomię, a od 1938 polonistykę. Debiutował w 1938 w tygodniku „Ilustracja Polska” (nr 38) wierszem Chustka; w piśmie tym zamieszczał utwory również w 1939. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej jako oficer 70. Pułku Piechoty. Uczestniczył w bitwach Armii Poznań pod Łęczycą, pod Kutnem, w przeprawie przez Bzurę i w walkach w Puszczy Kampinoskiej. W czasie walk o Warszawę dostał się do niewoli niemieckiej; przebywał w kilku obozach jenieckich. W Oflagu II C Woldenberg należał do obozowej grupy twórczej Zaułek Literacki. Pisał wiersze, fraszki i teksty piosenek, drukowane w nielegalnej prasie obozowej; był autorem tekstów scenicznych wystawianych w teatrze obozowym (podczas ewakuacji z obozu stracił wszystkie rękopisy). Po wyzwoleniu powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Od maja 1945 pracował w Teatrze Centralnego Domu Żołnierza; pisał teksty do rewii i słuchowiska radiowe. W 1946 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1946-52 mieszkał w Gdańsku i pracował w tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia. Współpracował z prasą miejscową, ogłaszając liczne utwory poetyckie w „Dzienniku Bałtyckim” (1946), „Rejsach” (1946-49), „Tygodniku Wybrzeża” (1948-49); w 1949 publikował felietony teatralne w „Głosie Wybrzeża”. W 1946 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (następnie Związku Literatów Polskich), w 1949-50 był członkiem zarządu, a od 1951 przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Związku. W 1950 otrzymał Nagrodę Artystyczną m. Gdańska. W 1952 powrócił do Warszawy, gdzie kontynuował pracę w Polskim Radiu w dziale literackim (do 1962), następnie jako redaktor naczelny Programu III; w 1954 powołał i przez następne lata redagował magazyn kulturalny Rozmaitości. Był współtwórcą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od 1965 pracował w Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia. Napisał wiele słuchowisk i piosenek, za które w 1961-67 otrzymał kilka nagród. Publikował w wielu czasopismach, m.in. „Nowej Kulturze” (1950-58), „Żołnierzu Polskim” (1953-56, i od 1969), „Śpiewamy i Tańczymy” (od 1958), „Radiu i Telewizji” (od 1960), „Żołnierzu Polski Ludowej” (od 1960). W 1968 został awansowany do stopnia podpułkownika rezerwy. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1952), Złotym Krzyżem Zasługi (1954) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964). Zmarł 13 stycznia 1972 w Poznaniu; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Śliczna krakowianka. (Sztuka lalkowa). Prapremiera: Oflag II C Woldenberg 1941.

2. Zaczarowana studnia. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Woldenberg, Zespół Oflagu II C, 1941.

3. Janosik, zbójnik nad zbójnikami. (Poemat dramatyczny). Powst. Woldenberg, Oflag II C 1942.

Nagrody

II nagroda w konkursie Oflagu II C.

4. Ludzie spod krzyża. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Woldenberg, Zespół Oflagu II C 1942.

5. Hotel Ludzi Dobrej Woli. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Woldenberg, Zespół Oflagu II C 1943.

6. Budowa. Skecz. Wyd. łącznie z: M. Czanerle: Spekulant; Lala jest chora. Warszawa: Nakład Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce 1947, 38 s.

7. [Wiersze]. Warszawa: Związek Literatów Polskich 1950, 15 s.

8. Kwatera i przystań. Wiersze z lat 1939-51. [Warszawa:] Czytelnik 1952, 63 s.

Zawartość

Cykle: Wiosny nadmorskie; Notatnik żołnierski z wojny 1939-1945; Ballady dziewczęce; Z podróży do Czechosłowacji.

9. Krotochwile miłosne. [Widowisko poetycko-muzyczne]. [Współautor:] T. Kubiak. Prapremiera: Warszawa, Teatr Kameralny 1956.

Oparte na tekstach z XVII wieku.

10. Przygody króla Artura. [Libretto]. Muzyka: G. Bacewicz. Prapremiera: Telewizja Polska 1960.

11. Miejsce urodzenia. [Wiersze]. Słowo wstępne: A. Nowicki, T. Kubiak. Wyboru wierszy dokonali: B. Ostromęcki, S. Werner. Wrocław: Akwedukt 2004, 103 s.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Ania. Powst. Woldenberg, Oflag II C 1941 [Muzyka:] E. Rybkowski. Druk w: M. Brandys: Wyprawa do oflagu. Warszawa 1955.
Pieśń o trampie. Powst. Woldenberg, Oflag II C 1944. Druk „Twórczość” 1948 nr 4.
Zielona konstytucja. Powst. Woldenberg, Oflag II C [b.d.]. Druk pt. Konstytucja. Twórczość 1948 nr 4.
Gdzie jest Franio. Fokstrot. [Muzyka:] W. Machan. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, [8] k.
Nikt o tym nie wie oprócz nas; Po prostu słoń. [Współwyd. z:] J. Jurandot: Szkoda, że niepogoda. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1963, [8] k.
Twist o piernikach. [Współwyd. z:] H. Kołaczkowska: Zosia sensatka. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1963, [13] k.
Po Dorotę na piechotę. W: A. Rymkiewicz: Leśna czujka. Dwie piosenki marszowe na śpiew i orkiestrę. [Muzyka:] E. Sojka. Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego 1965, 12 s.
Pierwszy raz. [Muzyka:] A. Korzyński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1966, 4 s.
Idź. [Muzyka:] Z. Ciechan. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, [7] k.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1956, 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

A. Bukowska: Laureaci. W tejże: Przemiany czasu. Kraków 1967 [dot. twórczości radiowej E. Fiszera].
K. Tarasiewicz: Poeta za drutami. Radar 1969 nr 1.
W. Kościuszko. „Materiały Repertuarowe1972 nr 1.
T. Kubiak: Pójdę na Stare Miasto. Stolica 1972 nr 17.
S. Stampfl: Wspomnienie o Edwardzie Fiszerze. Radio i Telewizja 1972 nr 5.

Wiersze

J. Prokop. „Dziś i Jutro1951 nr 38.

Kwatera i przystań

J. Trznadel: Kwatera i przystań” Edwarda Fiszera. Nowa Kultura 1952 nr 34, polemika: J. Śpiewak. „Twórczość” 1952 nr 10.

Krotochwile miłosne

[W. Natanson] W.N.Teatr1956 nr 12.