BIO

Urodzony 28 listopada 1894 w Poznaniu; syn Antoniego Fiedlera, twórcy zakładu chemigraficznego i wydawcy, i Franciszki z Krajewiczów. Po ukończeniu w 1914 szkoły realnej w Poznaniu studiował filozofię i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Poznaniu. Pierwsze drobne utwory zamieszczał w literacko-artystycznych pismach: „Tęcza” (1911) i „Życie” (1913), wydawanych w Poznaniu przez ojca. W 1917 opublikował cykl impresji Czerwone światła ogniska w piśmie „Zdrój” (nr 45). W 1918-19 brał udział w tworzeniu Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) zaboru pruskiego w Poznaniu, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim; został odznaczony Krzyżem POW (1919). Po zwolnieniu z wojska studiował w 1922-23 w Akademii Sztuk Graficznych w Lipsku. Od 1927 wiele podróżował, zbierając okazy fauny na zlecenie polskich muzeów zoologicznych; wyjazdy te wykorzystywał także do gromadzenia materiałów literackich. W 1927 był w Norwegii, w 1928-29 w południowej Brazylii, w 1933-34 ponownie w Brazyli, oraz w Peru, następnie w Kanadzie (1935), Palestynie (1937), na Madagaskarze (1937-38). Korespondencje z podróży nadsyłał do wielu czasopism, m.in. do „Ilustracji Polskiej” (1931-36), „Kuriera Poznańskiego” (1933-38), „Dziennika Poznańskiego” (1933-38) i „Gazety Polskiej” (1934-39). Około 1935 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. W 1936 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury oraz Nagrodę Miasta Poznania. W 1939 wyjechał na Tahiti. Po wybuchu II wojny światowej przybył w lutym 1940 do Francji i wstąpił do Wojska Polskiego. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 został ewakuowany do Anglii. Do 1941 przebywał wśród polskich lotników pod Londynem. Następnie uzyskawszy długoterminowy urlop z wojska, odbył w 1942-43 wiele podróży na polskich statkach handlowych dookoła Atlantyku; zwiedził Kanadę, USA, Kubę, Gujanę i Brazylię. Fragmenty powieści, nowele, reportaże i korespondencje zamieszczał w wielu czasopismach, m.in. w londyńskich pismach: „Wiadomości Polskie (1941-44), „Britannia and Eve” (1941), „Dziennik Polski” (1941, 1943), i „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1944), „Nowa Polska” (1944), oraz w pismach „Skrzydła” (Wielka Brytania, 1941-42), „Droga i Prawda” (dod. „Gońca Obozowego”; Szwajcaria, 1944), „W Drodze” (Jerozolima, 1945). W 1946 powrócił do Polski i w 1948 zamieszkał na stałe w Puszczykówku pod Poznaniem (gdzie w 1974 zostało zorganizowane Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera). Nawiązał współpracę z „Głosem Wielkopolskim”, w którym od 1948 stale ogłaszał swoje utwory; publikował też w „Świecie” (1948-54), „Nowej Kulturze” (1952-53) i in. Nadal wiele podróżował, był w Meksyku (1948), Związku Radzieckim (1952-53), Indochinach (1956-57), Afryce Zachodniej (1959-60), Kanadzie (1961, 1975, 1980), Brazylii i Gujanie Brytyjskiej (1963-64), na Madagaskarze (1965-66), w Brazylii (1967), na Syberii Wschodniej i Dalekim Wschodzie (1968), w Nigerii (1969), Peru (1970), w Afryce Zachodniej (1971, 1977, 1981), w Peru (1978-79) oraz w portach zachodniego Pacyfiku (1978). Reportaże z podróży, korespondencje i opowiadania ogłaszał w licznych czasopismach, głównie w „Gazecie Poznańskiej” (1960-74), „Światowidzie” (1964-65), „Kontynentach” (1965-70), „Świecie” (1966-67), kontynuował też stałą współpracę z „Głosem Wielkopolskim”. Za całokształt twórczości otrzymał nagrody literackie: miasta Poznania (1957), Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1963), Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1974), Nagrodę Państwową I stopnia (1978) oraz nagrodę im. W. Reymonta (1984). W 1969 otrzymał też Order Uśmiechu, przyznawany przez dzieci. W 1983 wszedł w skład Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w tymże roku został członkiem Narodowej Rady Kultury. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (1955) i Krzyżem Komandorskim (1964) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1959) i I klasy (1974) a także Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1979). Zmarł 7 marca 1985 w Puszczykowie; pochowany na miejscowym cmentarzu.

Twórczość

1. Przez wiry i porohy Dniestru. Poznań: A. Fiedler 1925, 96 s.

2. Bichos, moi brazylijscy przyjaciele. Poznań: Księgarnia Uniwersytecka J. Jachowskiego 1931, 106 s. Przedruk zob. poz. .

3. Wśród Indian Koroaków. Poznań: Księgarnia Uniwersytecka J. Jachowskiego 1932, 231 s. Wyd. 2 tamże 1934.

4. Ryby śpiewają w Ukajali. Opowiadania z podróży [w dorzecze Amazonki]. Warszawa: Rój 1935, 252 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1936, wyd. 3 1937, wyd. 4 1938; Budapeszt: Komitet Polsko-Angielski. Polish Relief Fund 1940, powielone; London: M.I. Kolin [1940]; Montréal: Imprimerie Saint-Joseph [1946]; [Warszawa:] Czytelnik 1946; Warszawa: Iskry 1955, tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 1965, wyd. 4 1971, wyd. 13 (6 powojenne) 1976, wyd. 14 1984; wyd. 15 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988; [wyd. 16] Kraków: Zielona Sowa 2003.

Nagrody

Nagroda Miasta Poznania w 1936.

Zawartość

Seniorita z Lizbony; Do Amazonki za 12 funtów; Romantyczni pasażerowie; Mały Czykinjo i wielka Amazonka; Puszcza nad Amazonką; Pułkownik Fawecett, żyje czy nie żyje?; Tragedia kauczukowa; Papugi nad Iquitos; Gorące miasto; Odwiedzają mnie czole; Trzech Anglików w Iquitos; Wiele hałasu o... Letycję; Pięćdziesiąt kroków cywilizacji; Sny na Ukajali; Pająk; Polujemy na Binuji; Okrucieństwo; Kwiaty, które poruszyły Anglików; Starzy, dobrzy przyjaciele; Czarna struga śmierci; Szalejąca przyroda; Indianie pogardzający białymi ludźmi i małpami; Kolibry; Humor kaboklów; Woda, woda, woda...; Niewolnictwo nad Ukajali; Znów padają deszcze; Motyle; Papugi zielone i arary szkarłatne.

Przekłady

angielski

The river of singing fish. London 1948, wyd. nast. 1951.

bułgarski

Ribi peât v Ukajali. [Przeł.] M. Atanasova. Varna 1969.

chorwacki

Ribe pjevaju u Ukajali. [Przeł.] J. Benešić. Zagreb 1953.

czeski

Ryby zpívají v Ukajali. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1957, wyd. nast. tamże: 1959, 1960.

estoński

Kalad laulavad Ucayalis. [Przeł.] A. Raid. Tallin 1965.

litewski

Żvys dainuoja Ukajalyje. [Przeł.] J. Čenniauskienè. Vilnius 1959.

łotewski

Ukajali dzelmes zivis dzied. [Przeł.] J. Osmanis. Rīgā 1970.

niderlandzki

De rivier der zingende vissen. [Przeł.] J. Poortenaar. Naarden 1951.

niemiecki

Die Fische singen im Ucauali. [Przeł.] W.L. Keller. Olten, Szwajcaria [1950].
Fische singen im Ukayali. [Przeł.] C. Pradow. Leipzig 1954, wyd. nast. 1956.

rosyjski

Ryby poût v Ukaâli. [Przeł.] V. S. Kovalevskij. Moskva 1963.

rumuński

Peştii cîntă în Ucajali. Bucureşti 1961.

słoweński

Ribo pojo v Ukajali. [Przeł.:] S. [i] U. Kraigher. Ljubljana 1962.

szwedzki

Den sjungande fiskens flod. [Przeł.] A.L. Hanström. Stockholm 1950.

węgierski

Az örjöngö Ucayali. [Przeł.] É. Sebök. Budapest 1965.

5. Zwierzęta z lasu dziewiczego: 1. Bichos, moi brazylijscy przyjaciele [poz. ]; 2. Z puszczy amazońskiej. [Dla młodzieży]. Przedmowa: E. Lubicz-Niezabitowska. Warszawa: Rój 1936, 229 s. Wyd. nast.: tamże: 1937, 1938, 1939; wyd. 5 Glasgow: Książnica Polska 1944, wyd. 2 w Wielkiej Brytanii tamże 1946; wyd. 7 [Warszawa:] Czytelnik 1946, wyd. 8 przejrzane i poprawione przez autora tamże 1949; wyd. 9 Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, wyd. 10 tamże 1959; wyd. 11 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, wyd. 12 tamże 1972; wyd. 13 Warszawa: Nasza Księgarnia 1976; wyd. 14 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981.

Przekłady

hebrajski

Be-ikvot Robinson. [Przeł.] S. Skulsky. Tel-Aviv 1954.

niemiecki

Erlebnisse mit Urwaldtieren. [Przeł.] M. Weber. Leipzig 1953.

słowacki

Priatelia z pralesa. [Przeł.] M. Zavarska. Bratislava 1949.

6. Kanada pachnąca żywicą. [Reportaże z podróży]. Warszawa: Rój 1937, 237 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1937, wyd. 3 1938, wyd. 4 1939; wyd. 5 London: Kolin 1942; wyd. 6 Montréal: Imprimerie Saint-Joseph 1947; wyd. 7 [Warszawa:] Czytelnik 1946; wyd. 8 przejrzane i poprawione przez autora tamże 1949; wyd. 9 Warszawa: Iskry 1955, wyd. 2 tamże 1957; wyd. 11 nowo oprac. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967; wyd. 3 Warszawa: Iskry 1973, wyd. 13 tamże 1977; wyd. 14 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986; [wyd. 15] Kraków: Zielona Sowa 2003.

Przekłady

bułgarski

Kanada, uchaešča na smola. [Przeł.] M. Ivanova. Sofiâ 1969.

czeski

Kanada vonící pryskyřicí. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1958.

estoński

Vaigust lohnav Kanada. [Przeł.] A. Raid. Tallin 1962.

litewski

Sakais kvepianti Kanada. [Przeł.] I. Rudokiene. Vilnius 1974.

niemiecki

Harzduftendes Kanada. [Przeł.] E. Mazurek. Olten 1946.
Das nach Harz duftende Kanada. [Przeł.] J. Thaele. Leipzig 1953, wyd. nast. 1954, 1956, 1957, 1958.

rosyjski

Kanada pachnuščaâ smoloj. [Przeł.] Â. Nemčinskij. Moskva 1961, wyd. nast. łącznie z poz. , pt. Zov Amazonki; Kanada, pachnuščaâ smoloj; Gorâče selenie Ambinanitelo. Leningrad 1966.

rumuński

Tara înovaluită în parfumul răşinilor. [Przeł.] A. Belinschi. Bucureşti 1964.

serbsko-chorwacki

Kanada miriše na smolu. [Przeł.] S. Subotin. Beograd 1965.

słowacki

Kanada vanajúca živicou. [Przeł.] V. Bartošovič. Martin 1958.

7. Zdobywamy Amazonkę. [Dla młodzieży]. Warszawa: Rój 1937, 188 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i poprawione [Warszawa:] Czytelnik 1949; wyd. 1 Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, tamże: wyd. 2 1958, wyd. 3 1959; wyd. 6 Warszawa: Iskry 1974; wyd. 7 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, wyd. 8 tamże 1987.

Przekłady

niemiecki

Der Amazonas ruft. [Przeł.] M. Gryz. Berlin 1959.

rosyjski

Zov Amazonki. [Przeł.] L. Čech. Moskva 1957, wyd. nast. łącznie z poz. , pt. : Zov Amazonki; Kanada, pachnuščaâ smoloj; Gorâče selenie Ambinanitelo. Leningrad 1966.

8. Jutro na Madagaskar. Warszawa: Rój 1939, 279 s.

9. Gorąca wieś Ambinanitelo. [Reportaże z Madagaskaru]. Wiadomości Polskie”, Londyn 1940 nr 10, 28/29, 31, 34, 38, 1941 nr 3, 5, 8, 38, 1942 nr 3, 7, 9, 13, 15, 18, 20. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1953, 220 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1955, wyd. 3 1956, wyd. 4 1962, wyd. 5 1965, wyd. 6 1972, wyd. 7 1978.

Przekłady

bułgarski

Goreštoto selo Ambinanitelo. [Przeł.:] S. i B. Ilčev. Sofiâ 1962.

chorwacki

Vruće selo na Madagaskaru. [Przeł.] V. Hamm. Zagreb 1961.

estoński

Küla Madagaskaril. [Przeł.] Ü. Kurvitis. Tallin 1957.

hebrajski

B'erez hammalgashim [Przeł.] Sh. Skulski. Tel-Aviv 1959.

macedoński

Žeško selo Ambinanitelo. [Przeł.] P. Nakovski. Skopje 1964.

niemiecki

Heisses Dorf auf Madagaskar. [Przeł.] K. Harrer. Dresden 1954, wyd. nast. Dresden 1955, Wien 1955, Leipzig 1958.

rosyjski

Gorjačee selenie Ambinanitelo. [Przeł.] L. Čech. Moskva 1959, wyd. nast. łącznie z poz. , pt. : Zov Amazonki; Kanada, pachnuščaâ smoloj; Gorâče selenie Ambinanitelo. Leningrad 1966.

węgierski

Ambinanitelo. [Przeł.] R. Németh. Budapest 1959.

10. Dywizjon 303. [Powieść]. London: M.I. Kolin 1942, 159 s. Wyd. nast.: London 1942 [właśc. Warszawa 1942, wyd. konspiracyjne] w 82 odbitkach fot.; Warszawa: Oficyna Polska 1943 [wyd. konspiracyjne]; Warszawa: Wydawnictwo Ruchu Miecz i Pług 1943 [wyd. konspiracyjne]; [Warszawa:] Towarzystwo Wydawnicze Załoga [1943; wyd. konspiracyjne]; [Kielce:] Nakład Chrobrego Szlaku M.P. [1944; wyd. konspiracyjne; okładka ochronna:] Wydatki domowe. Miesiąc, 1944 rok; Warszawa: Podziemny Dom Wydawniczy M.K. [M. Kmita] i Ska 1944 [przedruk z: London 1942; nakład zajęło Gestapo w VI 1944]; Pasadas: Osadnik 1945; wyd. 2 Montréal, Canada: Imprimerie Saint-Joseph 1945; [Warszawa:] Czytelnik 1946; wyd. 8 Warszawa: Iskry 1956, tamże: wyd. 9 1957, wyd. 10 1958, wyd. 11 1960, wyd. 12 1965; wyd. 13 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, wyd. 14. Seria 1-2 1970, wyd. 15. Seria 1-2 1971, wyd. 16 1974, wyd. 16 [!] 1975, wyd. 17 1975, wyd. 18 1978, wyd. 19 1980, wyd. 20 1983, wyd. 21 1984, wyd. 22 1985, wyd. 23 1989; Wrocław: Siedmioróg 1993, [wyd. 24] tamże 1996.

Przekłady

angielski

Squadron 303. London 1942, wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1942, New York 1943, wyd. 3 [!] Letchworth 1944, wyd. 4 tamże 1945.

francuski

Groupe 303. Montréal 1944.

portugalski

Esquadrao 303. Rio de Janeiro [1943].

11. Dziękuję ci, kapitanie. [Powieść]. Letchworth: Letchworth Print 1944, 172 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Montréal: Imprimerie Saint-Joseph 1945; [Warszawa:] Czytelnik 1946, wyd. 2 tamże 1947; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, tamże: wyd. 4 1958, wyd. 5 1959, wyd. 6 1966, wyd. 9 1969; wyd. 10 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, wyd. 11 tamże 1976; wyd. 12 Warszawa: Iskry 1981; wyd. 12 [!] Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, wyd. 14 tamże 1986; [wyd. 15] Kraków: Zielona Sowa 2003.

Nagrody

Nagroda marynistyczna im. M. Zaruskiego w 1967.

Przekłady

angielski

Thank you, captain, thank you. [Przeł.] C. Wieniewska. London 1945.

12. Zwierzęta z lasu dziewiczego. Glasgow: Książnica Polska; Letchworth: Letchworth Printers 1944, 128 s. Por. poz. .

13. Żarliwa wyspa Beniowskiego [Madagaskar]. Letchworth: Letchworth Printers 1944, 230 s. Wyd. nast. tamże 1946.

Zawartość

Cz. 1. Wyspa, która wabi; Cz. 2. Radosny ptak drongo. Wyd. osobne zob. poz. .

Przekłady

angielski

The Madagaskar I love. London 1946.

hebrajski

Ba-arec ha-malgaszim. [Przeł.] Sz. Skulski. Tel-Aviv 1960.

niderlandzki

Eiland der betovering. [Przeł. z języka angielskiego] J. Poortenaar. Baarn 1956.

14. Radosny ptak drongo. Letchworth Herts: Letchworth Printers 1946, 143 s. Zob. poz. .

15. Rio de Oro. Na ścieżkach Indian brazylijskich. [Reportaże]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 206 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1954, wyd. 3 1956, wyd. 5 1960, wyd. 6 1966; wyd. 7 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, wyd. 8 tamże 1978.

Przekłady

litewski

Rio de Oras. [Przeł.] I. Povilavičiñte. Vilnius 1968, wyd. 2 1969.

łotewski

Rio de Oro. [Przeł.] J. Laganovskis. Rīgā 1969.

niemiecki

Rio de Oro. [Przeł.] W. Tkaczyk. Berlin 1955, wyd. nast. tamże 1963.

rosyjski

Tajna Rio de Oro. [Przeł.] Â . Nemčinskij. Moskva 1958.

16. Mały Bizon. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 273 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Iskry 1953, tamże: wyd. 4 rozszerzone 1956, wyd. 5 1958, wyd. 6 1961, wyd. 5 [!] 1963, wyd. 7 1968, wyd. 9 1975; wyd. 10 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981; [wyd. 11] Kraków: Zielona Sowa 2002.

Przekłady

czeski

Malý Bizon. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1959.

litewski

Mažasis bizonas. [Przeł.] T.Černiauskas. Vilnius 1965, 1994.

łotewski

Mazais Bizons. [Przeł.] J. Osmanis. Rīgā 1975.

niemiecki

Der kleine Bison. [Przeł.] K. Harrer. [Berlin] 1956, wyd. nast. 2-5 tamże 1957-1972.

rosyjski

Malen'kij Bizon. [Przeł.] Â. Nemčinskij. Moskva 1957.

serbsko-chorwacki

Mali bizon. [Przeł.] M. Dragovič. Beograd 1959.

słowacki

Malý bizón. [Przeł.] R. Jamrichova. Bratislava 1959, wyd. nast. tamże 1967.

ukraiński

Malen'kij Bizon. [Przeł.] M. Prygara. Kiïv 1962.

17. Wyspa Robinsona. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Iskry 1954, 256 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1955, wyd. 3 1956, [wyd. 4] 1958, [wyd. 5] 1960, wyd. 6 1961, wyd. 7 1963, wyd. 8 1966, wyd. 9 1969, wyd. 10 1973, wyd. 11 1975; wyd. 12 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, wyd. 13 tamże 1990; [wyd. 14] Kraków: Zielona Sowa 2003.

Przekłady

czeski

Robinsonův ostrov. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1963.

hebrajski

Beakwot Robinzon Kruzoe. [Przeł.] Sz. Skulski. Tel-Aviv 1956.

niemiecki

Die Insel der Verwegenen. [Przeł.] G. Schiller. [Berlin] 1958, wyd. 2-7 tamże 1960-1989.

rosyjski

Ostro Robinzona. [Przeł.l V. Kiselev. Wyd. łącznie z poz. pt. Ostrov Robinzona; Orinoko. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1980. Wyd. łącznie z poz. , pt. Jaguar – vožd' Aravako. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1987, wyd. nast. tamże 1992.

ukraiński

Ostriv Robinzona. [Przeł.] S. Savkov. Kiïv 1958.

węgierski

Robinson szigete. [Przeł.] I. Mészáros. Budapest 1960.

18. Orinoko. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Iskry 1957, 418 s. Wyd. nast.: tamże: [wyd. 2] 1958, wyd. 3 1960, wyd. 4 1961, wyd. 5 1963, wyd. 7 poprawione 1967, wyd. 8 poprawione 1970; wyd. 9 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974, tamże: wyd. 19 1980, wyd. 11 1990; [wyd. 12] Kraków: Zielona Sowa 2003.

Przekłady

bułgarski

Orinoko. [Przeł.] E. Pelovska. Sofiâ 1968.

czeski

Orinoko. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1961.

niemiecki

Orinoko. [Przeł.] E. Thieman. Berlin 1960, wyd. nast.: wyd. 2-5 w 1962-1970.

rosyjski

Orinoko. [Przeł.] V. Kiselev. Wyd. łącznie z poz. pt. Ostrov Robinzona; Orinoko. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1980. Wyd. łącznie z poz. , pt. Jaguar – vožd' Aravako. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1987, wyd. nast. tamże 1992.

ukraiński

Orinoko. [Przeł.] M. Rekun. Kiïv 1959.

węgierski

Az Orinoco folyónál. [Przeł.] I. Nemere. Budapest 1979.

19. Wyspa kochających lemurów. [Reportaże z Madagaskaru]. Warszawa: Iskry 1957, 139 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976; wyd. 3 Warszawa: Iskry 1986.

Przekłady

serbsko-chorwacki

Ostrvo zaljubljenih majmuna. [Przeł.] D. Živanović. Beograd 1965.

20. Dzikie banany. [Reportaże z podróży do Wietnamu Północnego]. Warszawa: Iskry 1960, 286 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże z podtytułem: U bujnych Tajów i mężnych Meo. 1967; wyd. 3 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988.

Przekłady

czeski

Divoké banány. Przeł. I. Dvořáková. Praha 1963.

niemiecki

Im Laude der wilden Bananen. [Przeł.] J. Schulz. Leipzig 1959.

słoweński

V deželi divjich banan. [Przeł.] L. Rosenstein. [Maribor] 1964.

ukraiński

Dyki banany. [Przeł.] M. Rekun. Kiïv 1962.

21. Nowa przygoda: Gwinea. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1962, 246 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1969, wyd. 4 poprawione 1978; wyd. 5 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989.

Przekłady

czeski

Guinea. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1965.

niemiecki

Mein neues Abenteur: Guinea. [Przeł.] B. Schweinitz. Leipzig 1964.

rosyjski

Novoe priklûčenie: Gvinea. [Przeł.] L. Malahovskoj. Moskva 1968.

słowacki

Guinejské dobrodružstvo. [Przeł.] B. Sedláková. Bratislava 1963.

węgierski

Új kaland: Guinea. [Przeł.] É. Sebök. Budapest 1967.

22. I znowu kusząca Kanada. Indianie, bizony, szczupaki. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1965, 269 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, wyd. 3 tamże 1977.

Przekłady

czeski

Indiáni, bizoni, štiky aneb. Opět Kanada vonící pryskyřicí. [Przeł.] I. Dvořaková. Praha 1972.

niemiecki

Indianer Bisons Hechte. [Przeł.] B. Schweinitz. Leipzig 1966.

23. Spotkałem szczęśliwych Indian. [Reportaże z Gujany Brytyjskiej]. Warszawa: Iskry 1968, 239 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1984.

Przekłady

niemiecki

Bei Arawak und Waiwai. [Przeł.] B. Schweinitz. Leipzig 1968, wyd. 2 tamże 1974.

24. Madagaskar, okrutny czarodziej. [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 244 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; wyd. 3 Warszawa: Iskry 1982.

Przekłady

bułgarski

Madagaskar, žestokijat čarodej. [Przeł.] O. Veselinova. Sofiâ 1988.

czeski

Madagaskar, krutý čarodej. [Przeł.] I.Dvořáková. Praha 1976.

słowacki

Madagaskar ukrutný čarodej. [Przeł.] J. Považan. Bratislava 1975.

25. Piękna, straszna Amazonia. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1971, 211 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Przekłady

czeski

Z brazikských pralesů. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1974.

26. Mój ojciec i dęby. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1973, 214 s. Wyd. nast.: wyd 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978; wyd. 3 Poznań: Wydawnictwo Miejskie 2006.

Przekłady

czeski

Můj otec a duby. [Przeł.] I. Dvořáková. Wyd. łącznie z poz. pt. Můj otec a duby. Praha 1982.

27. Wiek męski – zwycięski. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1976, 250 s. Wyd. 2 poprawione oraz uzupełnione Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983.

Przekłady

czeski

Wyd. łącznie z poz. pt. Můj otec a duby. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1982.

28. Biały Jaguar. [Powieść dla młodzieży]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 158 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1984, wyd. 3 1990.

Przekłady

czeski

Bílý Jaguár. [Przeł.] I. Dvořáková. Praha 1981.

rosyjski

Belyj jaguar – vožd' Aravakov. [Przeł.] V. Kiselev. Wyd. łącznie z poz. , pt. Jaguar – vožd' Aravako. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1987, wyd. nast. tamże 1992. Wyd. osobne Krasnojarsk [1993].

29. Indiański Napoleon Gór Skalistych. [Powieść dla młodzieży; współautor:] M. Fiedler. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1982, 165 s.

30. Motyle mego życia. O wielkiej miłości i wielu miłostkach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1983, 172 s.

Zawiera 71 drobnych utworów.

31. Ród Indian Algonkinów. [Reportaże; współautor:] M. Fiedler. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 131 s.

32. Zwierzęta mego życia. Rzeczy wybrane. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 145 s.

Zawiera 88 drobnych utworów.

33. Kobiety mej młodości. Rzeczy wybrane. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 131 s.

Książkę przygotował A. Fiedler.

Zawartość

40 drobnych utworów.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1966, 1976.

Wywiady

Mój świat był zawsze światem przyrody. [Rozm.:] T. Jastrun. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 31.
Śpiewały mu nawet ryby. [Rozm.:] W. Wiśniewski. W tegoż: Tego nie dowiecie się w szkole. (Z wizytą u pisarzy). T. 3. Warszawa 1983.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (B. Tylicka).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Książki

A.R. Fiedler: Barwny świat Arkadego Fiedlera. Warszawa: Iskry 1975, 100 s., wyd. 2 poprawione i poszerzone tamże 1977.
B. Tylicka: Arkady Fiedler. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1989, 55 s.
J. Ratajczak: Gdy Warta wpadała do Ukajali. Szkice o Arkadym Fiedlerze. Poznań: Rebis 1994, 136 s.

Artykuły

H. Domiński: O polskim wędrowcu. Pion 1937 nr 2.
I. Bobbé: Egzotyka i przygoda. Tygodnik Powszechny 1954 nr 18.
R. Wasita: Przyjaciel Malgaszów i kanadyjskich sosen. Nowa Kultura 1954 nr 44.
Z. Pędziński: Arkady Fiedler. Kronika Miasta Poznania 1958 nr 2.
Z. Pędziński: Arkady Fiedler. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 45.
J. Ratajczak: Fiedler. (Zbliżenia). Nurt 1966 nr 12.
R. Dzieszyński: Piewca wielkiej przygody. Widnokrąg 1969 nr 28.
A. Hamerliński: Klasyk reportażu podróżniczego. Zielony Sztandar 1969 nr 9.
F. Fornalczyk: Arkady Fiedler. Zeszyty Wielkopolskie 1971 nr 13.
W. Jamroziak: Czytanie Fiedlera czyli tęsknota do dalekich podróży. Nurt 1971 nr 5.
J. Wittlin: Fiedler. Życie Literackie 1974 nr 39.
L. Żuliński: Powieści egzotycznych gościńców. Nowe Książki 1975 nr 6.
Z. Beryt: Pasja życia – pasja świata. Nurt 1978 nr 3.
K. Goldbergowa: Wizje Arkadego Fiedlera. Kultura 1978 nr 30.
N. Iwaszkiewicz: Wszystkie barwy życia. Razem 1978 nr 45.
W. Jamroziak: Homo viator. Tu i Teraz 1984 nr 50.
J. Roszko: Fiedler – egzotyczny czarodziej?Życie Literackie1985 nr 16.
K. Goldbergowa: Nieznane pasje Arkadego Fiedlera. Literatura 1987 nr 3.
K. Suchan: Zapomniany pisarz. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1.
T. Tulibacki: Arkady Fiedler: wspomnienie. Gazeta Wyborcza 2006 nr 165.

Zwierzęta z lasu dziewiczego: 1

T. Konwicki: Książki przyjaciela zwierząt. Odrodzenie 1946 nr 45 [dot. też: Kanada pachnąca żywicą].

Kanada pachnąca żywicą

T. Konwicki: Książki przyjaciela zwierząt. Odrodzenie 1946 nr 45 [dot. też: Zwierzęta z lasu dziewiczego].

Dywizjon 303

• „Wzlot”. [Warszawa, wyd. konspiracyjne] 1943 nr z VII/IX.
H. Korsak. „Orzeł Biały”, Nowy Jork 1943 nr z IV.
[S. Marczak-Oborski] J. Oborski: Dwie książki. Sztuka i Naród” [Warszawa, wyd. konspiracyjne] 1943 nr 13.
M. Promiński: Książki pierwszej pomocy. Twórczość 1946 nr 11 [dot. też: Dziękuję ci, kaptanie].

Dziękuję ci, kapitanie

M. Promiński: Książki pierwszej pomocy. Twórczość 1946 nr 11 [dot. też: Dywizjon 303].

Wiek męski – zwycięski

F. Fornalczyk. „Kronika Wielkopolski1977 nr 4.